Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Zsákay László György vezérigazgató Magyar Vasút 2008 Konferencia és szakmai találkozó Budapest, 2008. szeptember 16.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Zsákay László György vezérigazgató Magyar Vasút 2008 Konferencia és szakmai találkozó Budapest, 2008. szeptember 16."— Előadás másolata:

1 A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Zsákay László György vezérigazgató Magyar Vasút 2008 Konferencia és szakmai találkozó Budapest, 2008. szeptember 16.

2 Zsákay László György MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási Zártkörűen Működő Részvénytársaság2 Szervezeti változások MÁV- GÉPÉSZET Zrt. Egyéb leány- vállalatok MÁV- TRAKCIÓ Zrt. Pályavasút 2008 2003 MÁV-START Zrt. Gépészet Leány- vállalatok Áruszállítás Pályavasút Személy- szállítás MÁV Cargo Zrt. A MÁV Zrt. átalakulása MÁV Csoporttá

3 Zsákay László György MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási Zártkörűen Működő Részvénytársaság3 A vállalat kialakulása 2007. október 10-én 20 millió forintos alaptőkével megalakult a MÁV- TRAKCIÓ Zrt. Alapítói a MÁV Zrt. és a MÁV-START Zrt. A Társaság tényleges tevékenységét 2008. január 1-jén kezdte meg. A Társaság teljes feltőkésítése megtörtént. 2008. január 1-én a szabad, hitelekkel nem terhelt eszközállomány (23,8 Mrd Ft) 2008. május 1-én az állami kezességvállalású hitelekkel terhelt mozdonyok (45,9 Mrd Ft) a Magyar Kormány döntése alapján, a Pénzügyminisztérium vonatkozó engedélye birtokában kerülnek a MÁV-TRAKCIÓ Zrt.-hez. A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződése áprilisban aláírásra került. Új Üzemi Tanácsok jöttek létre, megalakult a KÜT. Megválasztásra kerültek a munkavállalói képviselők a Társaság Felügyelő Bizottságába. A MÁV Csoport stratégiájának elfogadása után a hozzá illeszkedő hosszú távú stratégia jóváhagyási szakaszban van. A MÁV-TRAKCIÓ Igazgatósága elfogadta.

4 Zsákay László György MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási Zártkörűen Működő Részvénytársaság4Járművek

5 5 Vontatási teljesítmények

6 Zsákay László György MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási Zártkörűen Működő Részvénytársaság6 A vontatási teljesítmények szegmensenként Adatok vonatkilóméterben

7 Zsákay László György MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási Zártkörűen Működő Részvénytársaság7 A vontatási teljesítmények szegmensenként

8 Zsákay László György MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási Zártkörűen Működő Részvénytársaság8 A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2009-2011. évi várható zárólétszáma

9 Zsákay László György MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási Zártkörűen Működő Részvénytársaság9 A mozdonyvezetők demográfiája

10 Zsákay László György MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási Zártkörűen Működő Részvénytársaság10Küldetés A társaság célja A társaság célja, hogy üzleti partnerei, megrendelői részére korszerű és versenyképes szolgáltatásokat nyújtson, szolgáltatásainak minőségét folyamatosan javítsa. A társaság küldetése A MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási Zártkörűen Működő Részvénytársaság működésének alapja hagyományainak tisztelete és a piaci viszonyok közötti működés egyensúlyának biztosítása. A magyar vasúti közlekedés fejlesztése érdekében a vontatóvállalat nyitott partnerei céljainak megértésére, támogatására saját és külső erőforrások bevonásával. A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. fenn kívánja tartani meghatározó szerepét a hazai vasútvállalatok vontatási igényeinek teljesítésével, előremutató megoldások bevezetésével. A közszolgáltatás minőségének javítása érdekében szolgáltatásait pontosan, kiszámítható módon végzi, ugyanakkor szorosabb együttműködést kíván megvalósítani mind a hazai, mind a szomszédos országok társaságaival.

11 Zsákay László György MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási Zártkörűen Működő Részvénytársaság11 Üzleti és szolgáltatói szemlélet a vasúti értéklánc részeként Hagyományaink és szolgáltatásunk minőségéhez illeszkedő költséghatékonyság szem előtt tartásával, pontosságunk és megbízhatóságunk javításával hozzájárulunk üzleti partnereink jó hírnevének öregbítéséhez. (Részlet a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Minőségpolitikájából)

12 Zsákay László György MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási Zártkörűen Működő Részvénytársaság12Fókusz A jogi önállósítás után: a belső folyamatok átláthatóak; a pénzügyi helyzet stabil; a költségstruktúra racionalizált; a járműmodernizálás megkezdődött. A szolgáltatásszervezés technológiájának fejlesztése (VTIR: vontatás tervezési és irányítási rendszer, EMIG: elektronikus menetigazolvány) megadja a lehetőséget a piac megtartására és a tranzitszerep kihasználására. Jelentősen hozzájárul a vontatás hatékonyságának növeléséhez, és nagyon nehezen áthidalható versenyelőnyt jelent a többi versenytárssal szemben.

13 Zsákay László György MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási Zártkörűen Működő Részvénytársaság13 Stratégiai célrendszer Piacaink megvédése és azok közvetlen környezetében való bővülés A vasúti személyszállítási közszolgáltatás teljes körű kiszolgálása. Meghatározó szerep az árutovábbítási piacon. Rugalmas hozzájárulás az állomási tolatási tevékenységhez.

14 Zsákay László György MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási Zártkörűen Működő Részvénytársaság14 A stratégia pillérei A közszolgáltatási finanszírozás stabilitásának támogatása. Az értékesítés növelése. A működési hatékonyság javítása. A szolgáltatási színvonal növelése.

15 Zsákay László György MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási Zártkörűen Működő Részvénytársaság15 Stabil gazdálkodás Mérleg szerinti eredményünk minimális nyereséget mutat, eredménytartalékba helyezve fokozatosan – bár a szükségesnél kisebb mértékben - készülünk fel átvállalt végtörlesztésű beruházási hiteleink adósságszolgálatára. Működési cash flow-nk a tervidőszakban képes finanszírozni racionalizált beruházási kiadásainkat, így csak az új mozdony beszerzésre kell hitelt felvennünk. Tőkeszerkezetünket az eredménytartalékkal emelkedő saját tőke, és a beruházási hitelek állományának emelkedése határozza meg, eszközállományunk alapvetően hosszú lejáratú forrásokkal finanszírozott, tőkemegfelelésünk folyamatosan biztosított. Erőforrásaink hatékonysága minden területen folyamatosan nő, teljesítményarányos munkaerő-, mozdony- és energia felhasználásunk évről-évre csökken.

16 Zsákay László György MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási Zártkörűen Működő Részvénytársaság16 A járműgazdálkodás rendszere Mozdonystratégia Vontatási feladatok Mozdonyszük- séglet Örökölt járműállomány Optimális típusösszetétel és mennyiségű mozdonypark a gazdaságos üzemeltetéshez Innovációs célok, feladatok, eredmények Típusszűkítés Mozdonycsalád elv érvényesítése Optimális típusösszetétel Selejtezés - selejtpótlás Selejt (bontás) Értékesítés Beszerzés Felújítással / nélkül

17 Zsákay László György MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási Zártkörűen Működő Részvénytársaság17 A mozdonygazdálkodási stratégia célja: 2008-2010 között: a MÁV-tól örökölt járműpark tisztítása, átrendezése, a továbblépés lehetőségének előkészítése (kimozdulás a holtpontról), a reális fejlesztési koncepció kidolgozása, a megvalósítás előkészítése 2010-2015 között: a járműpark fejlesztése korszerűsítésekkel, új járművek beszerzésével. Cél: 2015-re közép-európai viszonylatban versenyképes összetételű és állapotú eszközpark kialakítása; Egységes XXI. századi követelményű munkahelyi feltételek biztosítása, légkondicionált, zaj- és vibrációcsillapított, ergonómiailag megfelelő, biztonságos és kényelmes vezetőállású mozdonyokkal. A mozdonygazdálkodási stratégia alapelvei: a járműtípusok, altípusok számának csökkentése; a járműállomány homogenizálása; új járművek rendszerbe állítása; a járműgazdálkodás hatékonyságának növelése. Mozdonygazdálkodási stratégia

18 Zsákay László György MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási Zártkörűen Működő Részvénytársaság18Mozdonykoncepció Dízel mozdonyok: Töredéksorozatok csökkentése, közforgalomból kivonása, értékesítése. Fenntartásból kivont járművek selejtezése (a stratégiai tartalék fődarabok visszanyerése és értékesítése érdekében), és/vagy értékesítése. Nem remotorizált járművek továbbüzemelésének felülvizsgálata. Korszerűsítésre alkalmas dízel mozdonysorozatok kijelölése. Remotorizálható és remotorizált járművek továbbüzemelésének tervezése. A korszerűsítések műszaki tartalmának felülvizsgálata. Villamos mozdonyok: Fenntartásból kivont, túlüzemelt mozdonyok selejtezése (a stratégiai tartalék fődarabok visszanyerése érdekében) és/vagy értékesítése. V46 és V63 sorozatú villamos mozdonykorszerűsítések (piacvezérelt) műszaki tartalmának kidolgozása. További új mozdonyok üzembe helyezése. Piacképességet megőrző és üzleti célú fejlesztések (MFB, ETCS, GSM-R).

19 Zsákay László György MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási Zártkörűen Működő Részvénytársaság19 Új villamos mozdonyok beszerzése A 25+25 db mozdonybeszerzés elkészítésénél nemcsak a személyszállítási és a teherfuvarozási igényeket vettük figyelembe, hanem fontos prioritásként kezeltük, hogy a mozdonykoncepció illeszkedjen a MÁV-START motorkocsi és motorvonati programjához. A középtávú személykocsi-üzemeltetés mennyiségi tervének tükrében jelentős mozdonyos vontatásra van szükség hosszabb távon. Az új mozdonyok üzemkészsége 10 százalékkal magasabb a V43-as sorozaténál, így azonos dolgozó darabszám 10 %-kal kevesebb állagban tartott mozdonnyal elérhető. Az új mozdonyok vontatási energiahatékonysága nagyobb teljesítményük ellenére kb. 20 százalékkal kedvezőbb a V43-as sorozaténál. Az új mozdonyok karbantartási igénye nagyságrendekkel alacsonyabb az elavult V43- asokénál, így a fajlagosan magasabb anyagköltség ellenére a karbantartás költsége jelentősen a V43-as alatt marad. A V43-as sorozatú mozdonyok rendszeres felújítást (4-5 évente forgóvázcsere, 12-14 évente nagyjavítás) igényelnek, a romló műszaki állapot miatt infláció felett növekvő beruházási ráfordítások mellett. Az új mozdonyok esetében középtávon csak 8 évenkénti forgóvázcserével kell számolni. Az új mozdonyok a közel 150 M Ft/db értékű nagyjavításra esedékes V43-as mozdonyokat váltanak ki, de jóval magasabb tudásszinttel. A kiváltott V43-as mozdonyok alkatrészeit és cseredarabjait – mintegy donorként – a még üzemelő V43-as mozdonyokhoz fel tudjuk használni, így a V43-asok későbbi felújítási költsége csökkenthető.


Letölteni ppt "A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Zsákay László György vezérigazgató Magyar Vasút 2008 Konferencia és szakmai találkozó Budapest, 2008. szeptember 16."

Hasonló előadás


Google Hirdetések