Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Konferencia és szakmai találkozó

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Konferencia és szakmai találkozó"— Előadás másolata:

1 Konferencia és szakmai találkozó
A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Zsákay László György vezérigazgató Magyar Vasút 2008 Konferencia és szakmai találkozó Budapest, szeptember 16.

2 A MÁV Zrt. átalakulása MÁV Csoporttá Egyéb leány-vállalatok
Szervezeti változások Pályavasút Személy-szállítás Áruszállítás Gépészet 2003 Leány-vállalatok 2008 Pályavasút MÁV-START Zrt. MÁV-TRAKCIÓ Zrt. MÁV-GÉPÉSZET Zrt. Egyéb leány-vállalatok MÁV Cargo Zrt.

3 A vállalat kialakulása
2007. október 10-én 20 millió forintos alaptőkével megalakult a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Alapítói a MÁV Zrt. és a MÁV-START Zrt. A Társaság tényleges tevékenységét január 1-jén kezdte meg. A Társaság teljes feltőkésítése megtörtént. 2008. január 1-én a szabad, hitelekkel nem terhelt eszközállomány (23,8 Mrd Ft) 2008. május 1-én az állami kezességvállalású hitelekkel terhelt mozdonyok (45,9 Mrd Ft) a Magyar Kormány döntése alapján, a Pénzügyminisztérium vonatkozó engedélye birtokában kerülnek a MÁV-TRAKCIÓ Zrt.-hez. A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződése áprilisban aláírásra került. Új Üzemi Tanácsok jöttek létre, megalakult a KÜT. Megválasztásra kerültek a munkavállalói képviselők a Társaság Felügyelő Bizottságába. A MÁV Csoport stratégiájának elfogadása után a hozzá illeszkedő hosszú távú stratégia jóváhagyási szakaszban van. A MÁV-TRAKCIÓ Igazgatósága elfogadta.

4 Járművek

5 Vontatási teljesítmények

6 A vontatási teljesítmények szegmensenként
Adatok vonatkilóméterben

7 A vontatási teljesítmények szegmensenként

8 A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2009-2011. évi várható zárólétszáma

9 A mozdonyvezetők demográfiája

10 Küldetés A társaság célja
A társaság célja, hogy üzleti partnerei, megrendelői részére korszerű és versenyképes szolgáltatásokat nyújtson, szolgáltatásainak minőségét folyamatosan javítsa. A társaság küldetése A MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási Zártkörűen Működő Részvénytársaság működésének alapja hagyományainak tisztelete és a piaci viszonyok közötti működés egyensúlyának biztosítása. A magyar vasúti közlekedés fejlesztése érdekében a vontatóvállalat nyitott partnerei céljainak megértésére, támogatására saját és külső erőforrások bevonásával. A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. fenn kívánja tartani meghatározó szerepét a hazai vasútvállalatok vontatási igényeinek teljesítésével, előremutató megoldások bevezetésével. A közszolgáltatás minőségének javítása érdekében szolgáltatásait pontosan, kiszámítható módon végzi, ugyanakkor szorosabb együttműködést kíván megvalósítani mind a hazai, mind a szomszédos országok társaságaival.

11 Üzleti és szolgáltatói szemlélet a vasúti értéklánc részeként
Hagyományaink és szolgáltatásunk minőségéhez illeszkedő költséghatékonyság szem előtt tartásával, pontosságunk és megbízhatóságunk javításával hozzájárulunk üzleti partnereink jó hírnevének öregbítéséhez. (Részlet a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Minőségpolitikájából)

12 Fókusz A jogi önállósítás után:
a belső folyamatok átláthatóak; a pénzügyi helyzet stabil; a költségstruktúra racionalizált; a járműmodernizálás megkezdődött. A szolgáltatásszervezés technológiájának fejlesztése (VTIR: vontatás tervezési és irányítási rendszer, EMIG: elektronikus menetigazolvány) megadja a lehetőséget a piac megtartására és a tranzitszerep kihasználására. Jelentősen hozzájárul a vontatás hatékonyságának növeléséhez, és nagyon nehezen áthidalható versenyelőnyt jelent a többi versenytárssal szemben.

13 Stratégiai célrendszer
Piacaink megvédése és azok közvetlen környezetében való bővülés A vasúti személyszállítási közszolgáltatás teljes körű kiszolgálása. Meghatározó szerep az árutovábbítási piacon. Rugalmas hozzájárulás az állomási tolatási tevékenységhez.

14 A közszolgáltatási finanszírozás stabilitásának támogatása.
A stratégia pillérei A közszolgáltatási finanszírozás stabilitásának támogatása. Az értékesítés növelése. A működési hatékonyság javítása. A szolgáltatási színvonal növelése.

15 Stabil gazdálkodás Mérleg szerinti eredményünk minimális nyereséget mutat, eredménytartalékba helyezve fokozatosan – bár a szükségesnél kisebb mértékben - készülünk fel átvállalt végtörlesztésű beruházási hiteleink adósságszolgálatára. Működési cash flow-nk a tervidőszakban képes finanszírozni racionalizált beruházási kiadásainkat, így csak az új mozdony beszerzésre kell hitelt felvennünk. Tőkeszerkezetünket az eredménytartalékkal emelkedő saját tőke, és a beruházási hitelek állományának emelkedése határozza meg, eszközállományunk alapvetően hosszú lejáratú forrásokkal finanszírozott, tőkemegfelelésünk folyamatosan biztosított. Erőforrásaink hatékonysága minden területen folyamatosan nő, teljesítményarányos munkaerő-, mozdony- és energia felhasználásunk évről-évre csökken.

16 A járműgazdálkodás rendszere
Felújítással / nélkül Selejt (bontás) Értékesítés Beszerzés Optimális típusösszetétel Selejtezés - selejtpótlás Mozdonycsalád elv érvényesítése Típusszűkítés Optimális típusösszetétel és mennyiségű mozdonypark a gazdaságos üzemeltetéshez Vontatási feladatok Mozdonyszük-séglet Örökölt járműállomány Mozdonystratégia Innovációs célok, feladatok, eredmények

17 Mozdonygazdálkodási stratégia
A mozdonygazdálkodási stratégia célja: között: a MÁV-tól örökölt járműpark tisztítása, átrendezése, a továbblépés lehetőségének előkészítése (kimozdulás a holtpontról), a reális fejlesztési koncepció kidolgozása, a megvalósítás előkészítése között: a járműpark fejlesztése korszerűsítésekkel, új járművek beszerzésével. Cél: 2015-re közép-európai viszonylatban versenyképes összetételű és állapotú eszközpark kialakítása; Egységes XXI. századi követelményű munkahelyi feltételek biztosítása, légkondicionált, zaj- és vibrációcsillapított, ergonómiailag megfelelő, biztonságos és kényelmes vezetőállású mozdonyokkal. A mozdonygazdálkodási stratégia alapelvei: a járműtípusok, altípusok számának csökkentése; a járműállomány homogenizálása; új járművek rendszerbe állítása; a járműgazdálkodás hatékonyságának növelése.

18 Mozdonykoncepció Dízel mozdonyok: Villamos mozdonyok:
Töredéksorozatok csökkentése, közforgalomból kivonása, értékesítése. Fenntartásból kivont járművek selejtezése (a stratégiai tartalék fődarabok visszanyerése és értékesítése érdekében), és/vagy értékesítése. Nem remotorizált járművek továbbüzemelésének felülvizsgálata. Korszerűsítésre alkalmas dízel mozdonysorozatok kijelölése. Remotorizálható és remotorizált járművek továbbüzemelésének tervezése. A korszerűsítések műszaki tartalmának felülvizsgálata. Villamos mozdonyok: Fenntartásból kivont, túlüzemelt mozdonyok selejtezése (a stratégiai tartalék fődarabok visszanyerése érdekében) és/vagy értékesítése. V46 és V63 sorozatú villamos mozdonykorszerűsítések (piacvezérelt) műszaki tartalmának kidolgozása. További új mozdonyok üzembe helyezése. Piacképességet megőrző és üzleti célú fejlesztések (MFB, ETCS, GSM-R).

19 Új villamos mozdonyok beszerzése
A db mozdonybeszerzés elkészítésénél nemcsak a személyszállítási és a teherfuvarozási igényeket vettük figyelembe, hanem fontos prioritásként kezeltük, hogy a mozdonykoncepció illeszkedjen a MÁV-START motorkocsi és motorvonati programjához. A középtávú személykocsi-üzemeltetés mennyiségi tervének tükrében jelentős mozdonyos vontatásra van szükség hosszabb távon. Az új mozdonyok üzemkészsége 10 százalékkal magasabb a V43-as sorozaténál, így azonos dolgozó darabszám 10 %-kal kevesebb állagban tartott mozdonnyal elérhető. Az új mozdonyok vontatási energiahatékonysága nagyobb teljesítményük ellenére kb. 20 százalékkal kedvezőbb a V43-as sorozaténál. Az új mozdonyok karbantartási igénye nagyságrendekkel alacsonyabb az elavult V43-asokénál, így a fajlagosan magasabb anyagköltség ellenére a karbantartás költsége jelentősen a V43-as alatt marad. A V43-as sorozatú mozdonyok rendszeres felújítást (4-5 évente forgóvázcsere, évente nagyjavítás) igényelnek, a romló műszaki állapot miatt infláció felett növekvő beruházási ráfordítások mellett. Az új mozdonyok esetében középtávon csak 8 évenkénti forgóvázcserével kell számolni. Az új mozdonyok a közel 150 M Ft/db értékű nagyjavításra esedékes V43-as mozdonyokat váltanak ki, de jóval magasabb tudásszinttel. A kiváltott V43-as mozdonyok alkatrészeit és cseredarabjait – mintegy donorként – a még üzemelő V43-as mozdonyokhoz fel tudjuk használni, így a V43-asok későbbi felújítási költsége csökkenthető.


Letölteni ppt "Konferencia és szakmai találkozó"

Hasonló előadás


Google Hirdetések