Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A NÉMET MODELL. A NÉMET KÖNYVTÁRÜGY SAJÁTOS FEJL Ő DÉSI FOLYAMATA.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A NÉMET MODELL. A NÉMET KÖNYVTÁRÜGY SAJÁTOS FEJL Ő DÉSI FOLYAMATA."— Előadás másolata:

1 A NÉMET MODELL

2 A NÉMET KÖNYVTÁRÜGY SAJÁTOS FEJL Ő DÉSI FOLYAMATA

3 A HISTÓRIAI FOLYAMAT RÖVID JELLEMZÉSE 1. Rendkívül fejlett tudományos (szak- és felsőoktatási) könyvtári rendszer = gazdag egyetemi, szakképzési hagyományok. 2. Az angolszász világhoz képest és a tudományos gyűjteményekhez viszonyítottan elmaradott közkönyvtári rendszer = a neveléssel kapcsolatos felfogások, gyakorlatok.

4 A KÖZKÖNYVTÁRAK FEJL Ő DÉSI FOLYAMATA

5 A XVIII-XIX. SZÁZAD FORDULÓJA AZ AUFKLÄRIZMUS HATÁSAI 1. A felvilágosodás hatása a német fejedelemségekre, fejedelmekre. 2. A gazdaság fellendülése  szükség van az írás- olvasás tudásra. 3. A polgárság számának növekedése és a polgárság érdekeinek megjelenése. 4. Az iskoláztatás kiszélesedése  a könyvek, a könyvtárak iránti érdeklődés növekedése.

6 TÁRSADALMI HATÁSAI A KÖZNEVELÉS (ÖFFENTLICHE ERZIEHUNG ) fogalmának és tevékenységének megjelenése.

7 DIE ÖFFENTLICHE ERZIEHUNG TARTALMA Immanuel Kant (1724-1804) Az állam felel ő s polgárai neveléséért. A nevelés részterületei: fizikai, esztétikai, intellektuális, praktikus A nevelés színterei: magánszféra (család); közszféra (iskola, egyházak, könyvtárak).

8 MILYEN POLGÁROKRA VAN SZÜKSÉGE AZ ÁLLAMNAK? 1. Városi polgárokra: a megújuló gazdaság és közigazgatási rendszer működtetéséhez. 2. Vidéki polgárokra: akik a korszerű ipari és mezőgazdasági termelési folyamatokat, technológiákat ismerik és alkalmazzák. 3. MINDENEKELŐTT azonban „JÓ POLGÁROKRA”

9 A JÓ POLGÁROK NEVELÉSÉNEK EGYIK SZÍNTERE A KÖNYVTÁR… MILYEN KÖNYVTÁRAKRA VAN SZÜKSÉGÜK POLGÁROKNAK? 1. A városi polgárság számára: városi könyvtárakra, amelyek az iskolázottabb rétegek igényeit elégítik ki. 2. A vidéki polgárság számára: a praktikus ismereteket tartalmazó gyűjteményekre.

10 MI JELLEMZŐ A NÉMET TERÜLETEK EKKORI KÖNYVTÁRAIRA? 1. Kialakulóban vannak a városi közkönyvtárak, de igen kezdeti stádiumban. 2. A falusi könyvtárak ( ha egyáltalán vannak) többnyire egy szekrényből és legfeljebb száz kiolvasott könyvből állnak. 3. A könyvkiadás és könyvkereskedelem fejlettsége miatt meghatározó a kölcsönkönyvtárak (Leihbibliothek) működése  üzleti haszon.

11 EZZEKKEL SZEMBEN MI AZ ELVÁRHATÓ, AMIT AZ ÁLLAM HASZNOSNAK TARTANA? 1. Fejlett, de az állami elvárásokhoz (hasznosság) igazodó városi könyvtári rendszer. 2. Olyan falusi könyvtárak létrehozása, amelyek a parasztok praktikus ismereteinek bővítését szolgálják (hasznosság).

12 A KÖZKÖNYVTÁRAK KIALAKULÁSÁT SEGÍT Ő NÉPM Ű VELÉSI MOZGALOM HATÁSRENDSZERE 1. A polgárok nevelése „állami megrendelésre” történik  paternalisztikus elemek megjelenése. 2. Utilitarizmus = haszonelv ű ség 3. A népm ű velési mozgalom f ő célja: „jó állampolgárok” nevelése. 4. A közkönyvtárak gy ű jteményeinek alakításában a haszonelv ű ség dominál. 5. A szelekció szempontjai: szolgálja-e a m ű a „jó állampolgár” személyiségének kialakítását? 6. Ennek megfelel ő en vannak jó (a célokat szolgáló) m ű vek, és vannak rossz (a célokat nem szolgáló, s ő t azzal ellenkez ő értékeket közvetít ő ) kiadványok. 7. A paternalisztikus m ű vel ő déspolitikai felfogás miatt a közkönyvtárak a „jó m ű veket” kell, hogy olvastassák.

13 A „NEVEL Ő KÖNYVTÁR” KLASSZKUS PÉLDÁJA AZ ELS Ő (NYILVÁNOS) NÉPKÖNYVTÁR (Bücherei) (1828. Großenhain, Szászország) Karl Benjamin PREUSKER (1786-1871) A BENJAMIN PREUSKER KÖNYVTÁR GROSSENHAINBAN

14 A KÖNYVTÁR GY Ű JTEMÉNYE 1853-BAN Mennyisége: kb. 3000 kötet Összetétele: Természethistória Technika Egyéb tudományos művek Amelyek jól szolgálják 1. az ifjúság, 2. az iparos rétegek, valamint a 3. magasabb iskolázottságú polgárok képzését, tudásának továbbfejlesztését.

15 A PUBLIC LIBRARY KÖNYVTÁRTÍPUS MEGJELENÉSE Egyesült Államok: 1848 P-L alapítás – Boston Egyesült Királyság: 1850. P-L Act 1852. P-L alapítás – Manchester, Liverpool

16 FRIEDRICH VON RAUMER (1781-1873) 1841-ben, Berlinben alapítványt tett, amelyb ő l az amerikai P-L mintájára négy könyvtárat hoztak létre. Ám a berlini városi tanács csak azzal a feltétellel támogatta a könyvtárak m ű ködését, ha azok gy ű jteményét ő l távol tartják az erkölcsi, vallási és állami kifogásolható m ű veket. S ő t! Olyan kiadványokat szereznek be, amelyek er ő sítik a fenti értékrend fejlesztését.

17 P-L MINTÁRA: BÜCHERHALLE NEM CSAK KÖLCSÖNÖZ, HANEM OLVASÓTERMET IS M Ű KÖDTET 1. A tudományos könyvtárak és a népkönyvtárak közötti jelent ő s különböz ő ségek oldására. 2. Az állományt úgy alakítják, hogy valamennyi olvasó megtalálhassa az ő t érdekl ő m ű veket. 3. 1899-ben a Comenius Társaság minden 10 ezernél nagyobb lélekszámú településen kezdeményezte a Bücher- und Lesehallek létesítését.

18 A LEGNAGYOBB BÜCHERHALLEK 1. 1896. Jena – Öffentliche Lesehalle (az alapítók különböz ő társaságok, társulatok + vállalati támogatás: Zeiss-Werken in Jena) 2. 1899. Essen – Krupp’sche Bücherhalle (üzemi Bücherhalelleként alapítva, majd nyilvános) 3. 1899. Hamburg - Öffentliche Bücherhalle (üzemi könyvtárként alapítva, majd nyilvánossá vált)

19 1899. BOSSE-ERLAß POROSZORSZÁG Célja: a népkönyvtárak létesítésének és fenntartásának ösztönzése, kezdeményezése, támogatása. A könyvtárak feladata: szakszer ű tájékoztatás, a hazafias érzés és a moralitás er ő sítése. Direktívái: A nyilvános könyvtárak közfeladatot ellátó szervezetek. A könyvtárak a múzeumokhoz, színházakhoz, iskolákhoz állami gondozás alá kerülnek. A közkönyvtárak fenntartása állami, városi és községi finanszírozással történik. A különböz ő politikai irányzatokat távol kell tartani a könyvtáraktól.

20 A RENDELET SZEMLÉLETMÓDJA VISSZALÉPÉS VOLT A 19. SZÁZADI „NEVELŐ KÖNYVTÁR” (A NÉPMŰVELÉS) ESZMÉJÉHEZ

21 VITA A HAGYOMÁNYOS ÉS A MODERN KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁS KÉPVISELŐI KÖZÖTT 1. A HAGYOMÁNYOS NÉMET MODELL (NÉPKÖNYVTÁR) KÉPVISELŐJE: WALTER HOFFMAN (1879-1952) A könyvtár szociális, oktató és nevelő intézmény. Csak a szép és jó könyveket gyűjtheti, adhatja az olvasók kezébe. 2. A MODERN, SZOLGÁLTATÁSKÖZPON TÚ MODELL KÉPVISELŐJE: PAUL LADEWIG (1858-1940): Politik der Bücherei (1912) A könyvtáraknak nem a nevelés a feladata, hanem az olvasók igényeinek kiszolgálása A könyvtáraknak egymással kooperálva kell működni.

22 A VITA KÖVETKEZMÉNYEI 1. A hagyományos népkönyvtári modellhez való visszatérés. 2. A kirobbant vita 20 évig húzódott el. 3. A német könyvtárügy modernizációjára vonatkozó törekvések megbuktak. A folyamat része a német a kultúra és a nyugati kultúra között ezekben az években lezajlott összeütközésnek, amelyben a német kultúra maradt alul.

23 A Német Birodalom 1871-ben.

24 A KÉT NÉMETORSZÁG 1949-1990.

25 1. Baden-Würtemberg Baden-Würtemberg 2. Bayern Bayern 3. Berlin Berlin 4. Brandenburg Brandenburg 5. Bremen Bremen 6. Hamburg Hamburg 7. Hessen Hessen 8. Mecklenburg- Vorpommern Mecklenburg- Vorpommern 9. Niedersachsen Niedersachsen 10. Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen 11. Rheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz 12. Saarland Saarland 13. Sachsen Sachsen 14. Sachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt 15. Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein 16. Thüringen Thüringen NÉMETORSZÁG MAI KÉPE

26


Letölteni ppt "A NÉMET MODELL. A NÉMET KÖNYVTÁRÜGY SAJÁTOS FEJL Ő DÉSI FOLYAMATA."

Hasonló előadás


Google Hirdetések