Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BEVEZETÉS Szellőné Fábián Mária. A minőség fogalma, értelmezése 1. Az értelmező kéziszótár szerint a minőség filozófiai értelemben a dolgok lényegét je-

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BEVEZETÉS Szellőné Fábián Mária. A minőség fogalma, értelmezése 1. Az értelmező kéziszótár szerint a minőség filozófiai értelemben a dolgok lényegét je-"— Előadás másolata:

1 BEVEZETÉS Szellőné Fábián Mária

2 A minőség fogalma, értelmezése 1. Az értelmező kéziszótár szerint a minőség filozófiai értelemben a dolgok lényegét je- lentő tulajdonságok összessége. Az értelmező kéziszótár szerint a minőség filozófiai értelemben a dolgok lényegét je- lentő tulajdonságok összessége. Köznapi szóhasználatban a jó minőség a „kiválóság” a „márkás termékek” szinoní- májaként jelenik meg. Köznapi szóhasználatban a jó minőség a „kiválóság” a „márkás termékek” szinoní- májaként jelenik meg.

3 A minőség fogalma, értelmezése 2. Az ISO szabvány értelmezésében minő- ség: „Egy tevékenység vagy folyamat, termék, szervezet, rendszer vagy személy, ezek bármilyen kombinációja azon jellem- zőinek összessége, amelyek befolyásolják a képességet, hogy meghatározott és el- várt igényeket kielégítsen (MSZ EN ISO 8402). Az ISO szabvány értelmezésében minő- ség: „Egy tevékenység vagy folyamat, termék, szervezet, rendszer vagy személy, ezek bármilyen kombinációja azon jellem- zőinek összessége, amelyek befolyásolják a képességet, hogy meghatározott és el- várt igényeket kielégítsen (MSZ EN ISO 8402).

4 A minőség fogalma, értelmezése 3. A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők összessége a kö- vetelményeket. Nem egyszerűen a jellem- zők összessége jelenti a minőséget, ha- nem a követelmények, igények, elvárások teljesítésének a mértéke. A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők összessége a kö- vetelményeket. Nem egyszerűen a jellem- zők összessége jelenti a minőséget, ha- nem a követelmények, igények, elvárások teljesítésének a mértéke.

5 A minőség fogalma, értelmezése 4. David Garvin szerint a minőség öt jelent- ősebb megközelítésmódja: David Garvin szerint a minőség öt jelent- ősebb megközelítésmódja: - transzcendens megközelítés, - transzcendens megközelítés, - termék-alapú megközelítés, - termék-alapú megközelítés, - termelés-alapú megközelítés, - termelés-alapú megközelítés, - felhasználó-alapú megközelítés, - felhasználó-alapú megközelítés, - érték-alapú megközelítés. - érték-alapú megközelítés.

6 A minőség fogalma, értelmezése 5. TQM meghatározása szerint: „a minőség alapvető üzleti stratégia, amelynek folya- mán született termékek és szolgáltatások teljességgel kielégítik mind a belső mind a külső vevőket azzal, hogy megfelelnek a kimondott és kimondatlan elvárásoknak (A. Tenner-DeToro).6 TQM meghatározása szerint: „a minőség alapvető üzleti stratégia, amelynek folya- mán született termékek és szolgáltatások teljességgel kielégítik mind a belső mind a külső vevőket azzal, hogy megfelelnek a kimondott és kimondatlan elvárásoknak (A. Tenner-DeToro).6

7 Fogalom meghatározások 1. Minőségirányítás: a szervezet működésé- nek minőségközpontú irányítása. Tevé- kenységek koordinált rendszere (folyama- tok, eljárások, eszközök). Minőségirányítás: a szervezet működésé- nek minőségközpontú irányítása. Tevé- kenységek koordinált rendszere (folyama- tok, eljárások, eszközök). Minőségpolitika: a minőségre vonatkozó, a vezetés által megfogalmazott és kinyilvá- nított általános szándéka (rövid vagy középtávon). Minőségpolitika: a minőségre vonatkozó, a vezetés által megfogalmazott és kinyilvá- nított általános szándéka (rövid vagy középtávon).

8 Fogalom meghatározások 2. Minőségtervezés: olyan tevékenységek, amelyek meghatásozzák a célkitűzéseket, minőségkövetelményeket és a minőség- rendszer elemeinek alkalmazását. Minőségtervezés: olyan tevékenységek, amelyek meghatásozzák a célkitűzéseket, minőségkövetelményeket és a minőség- rendszer elemeinek alkalmazását. Minőségszabályozás: operatív módszerek és tevékenységek, amelyek a minőség- követelmények teljesítését szolgálják. Minőségszabályozás: operatív módszerek és tevékenységek, amelyek a minőség- követelmények teljesítését szolgálják.

9 Fogalom meghatározások 3. Minőségbiztosítás: rendszeres tevékenység, a- mely biztosítékot nyújt arra, hogy a termék vagy szolgáltatás teljesítse a minőségkövetelménye- ket. Minőségbiztosítás: rendszeres tevékenység, a- mely biztosítékot nyújt arra, hogy a termék vagy szolgáltatás teljesítse a minőségkövetelménye- ket. Minőségfejlesztés: A minőségfejlesztés a szerve- zeten belüli tevékenységet jelenti a folyamatok, erőforrások, szabályozási technikák és képessé- gek (vagyis az egész rendszer) hatásosságának és hatékonyságának növelése céljából. Minőségfejlesztés: A minőségfejlesztés a szerve- zeten belüli tevékenységet jelenti a folyamatok, erőforrások, szabályozási technikák és képessé- gek (vagyis az egész rendszer) hatásosságának és hatékonyságának növelése céljából.

10 Fogalom meghatározások 4. Minőségmenedzsment: az általános és szabályozási tevékenységek összehangolt egysége, amely meghatározza a minőség- politikát, a minőségre vonatkozó célkitű- zéseket és megvalósítja azokat a minőség- tervezés, minőségszabályzás és a minő- ségfejlesztés eszközeivel. Minőségmenedzsment: az általános és szabályozási tevékenységek összehangolt egysége, amely meghatározza a minőség- politikát, a minőségre vonatkozó célkitű- zéseket és megvalósítja azokat a minőség- tervezés, minőségszabályzás és a minő- ségfejlesztés eszközeivel.

11 Fogalom meghatározások 5. Minőségirányítás: a minőségirányítási te- vékenység megvalósításához szükséges szervezeti, személyi, tárgyi, jogi és pénzü- gyi feltételek egymással meghatározott kölcsönhatásban lévő összessége. Minőségirányítás: a minőségirányítási te- vékenység megvalósításához szükséges szervezeti, személyi, tárgyi, jogi és pénzü- gyi feltételek egymással meghatározott kölcsönhatásban lévő összessége.

12 Total Quality Management A TQM teljes körű átfogó minőségirányí- tási stratégia. Olyan egyeztetett struktúra, amely a minőség megvalósítását elsődle- ges vezetői feladatnak tekinti és erőforrá- sainak legjobb és leggazdaságosabb fel- használásával a folyamatos megelégedett- séget szolgálja. A TQM teljes körű átfogó minőségirányí- tási stratégia. Olyan egyeztetett struktúra, amely a minőség megvalósítását elsődle- ges vezetői feladatnak tekinti és erőforrá- sainak legjobb és leggazdaságosabb fel- használásával a folyamatos megelégedett- séget szolgálja.

13 Minőségelemek 1. Termék esetében: szabványosság, hasz- nálhatóság, biztonság, megfelelő ár. Termék esetében: szabványosság, hasz- nálhatóság, biztonság, megfelelő ár. Szolgáltatások esetében: megfelelő hozzá- férés, tájékoztatás és kommunikáció, a szolgáltató kompetenciája, udvariassága, megbízhatósága. Szolgáltatások esetében: megfelelő hozzá- férés, tájékoztatás és kommunikáció, a szolgáltató kompetenciája, udvariassága, megbízhatósága. Személyek esetében: a feladatra való fel- készültség, igényesség, felelősség, meg- bízhatóság. Személyek esetében: a feladatra való fel- készültség, igényesség, felelősség, meg- bízhatóság.

14 Minőségelemek 2. Szervezetek esetében: partnerközpontú- ság, törvényesség, hatékonyság, társadal- mi felelősség. Szervezetek esetében: partnerközpontú- ság, törvényesség, hatékonyság, társadal- mi felelősség. Egy szervezet minőségét alapvetően a benne dolgozó emberek, csoportok és a vezetés minősége alakítja ki. Egy szervezet minőségét alapvetően a benne dolgozó emberek, csoportok és a vezetés minősége alakítja ki.

15 Minőségi igények/követelmények megfogalmazói Vevők, fogyasztók, „érdekelt felek”. Vevők, fogyasztók, „érdekelt felek”. Törvények, jogszabályok, hatósági előírások, szabványok. Törvények, jogszabályok, hatósági előírások, szabványok. Gyártók, szolgáltatók belső előírásai, Gyártók, szolgáltatók belső előírásai, „a vevőkkel kötött szerződések”. „a vevőkkel kötött szerződések”.

16 A minőségügy története A II. világháború előtt a minőségfogalom a termék fizikai jegyeit öleli fel. A II. világháború előtt a minőségfogalom a termék fizikai jegyeit öleli fel. A teljes körű minőség az USA-ban, a szá- zadfordulón kezdődött. A teljes körű minőség az USA-ban, a szá- zadfordulón kezdődött. Minőségguruk: Frederick W. Taylor, Walter Shewart, Edwards W. Deming, Joseph Juran, Philip B. Crosby, Armand Feigen- baum Minőségguruk: Frederick W. Taylor, Walter Shewart, Edwards W. Deming, Joseph Juran, Philip B. Crosby, Armand Feigen- baum

17 A minőség mint vezetési filozófia Meghatározni a teendőket (célok). Meghatározni a teendőket (célok). Megteremteni a megvalósítás feltételeit (erőforrások). Megteremteni a megvalósítás feltételeit (erőforrások). Biztosítani, hogy elvégezzék a munkát (végrehajtás, ellenőrzés). Biztosítani, hogy elvégezzék a munkát (végrehajtás, ellenőrzés).

18 Vezetői szintek 1. Felsőszintű vezető: Felsőszintű vezető: - minőségpolitikai célkitűzések megfogal- mazása, - pénzügyi források előteremtése, - minőségstratégia.

19 Vezetői szintek 2. Igazgatásszintű vezetés: Igazgatásszintű vezetés: - a minőségirányítás integrálása, vezérlése, - információáramlás biztosítása, felfelé és lefelé, - elemzések készítése, - döntéshozatal előkészítése.

20 Vezetői szintek 3. Végrehajtási szintű vezető: Végrehajtási szintű vezető: - a minőségirányítás operatív és korrekciós intézkedéseinek végrehajtása, vezérlése, - információáramlás biztosítása, felfelé és lefelé.

21 Könyvtári minőségfejlesztési program 1. Stratégiai cél: Stratégiai cél: - intézményi szinten, - fenntartói szinten, - ágazati szinten. Jövőkép: Jövőkép: - intézményi szinten, - fenntartói szinten, - ágazati szinten.

22 Könyvtári minőségfejlesztési program 2. A program elemei: A program elemei: - humánerőforrás, - szervezeti oldal, - intézményi oldal. Feladatok: helyzet megismerése, szakem- berek felkészítése, intézményi vizsgálatok, partnerkapcsolatok kiépítése. Feladatok: helyzet megismerése, szakem- berek felkészítése, intézményi vizsgálatok, partnerkapcsolatok kiépítése.


Letölteni ppt "BEVEZETÉS Szellőné Fábián Mária. A minőség fogalma, értelmezése 1. Az értelmező kéziszótár szerint a minőség filozófiai értelemben a dolgok lényegét je-"

Hasonló előadás


Google Hirdetések