Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

F BME OMIKK Története Szolgáltatások Felhasználók köre Adatbázisok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "F BME OMIKK Története Szolgáltatások Felhasználók köre Adatbázisok."— Előadás másolata:

1 f BME OMIKK Története Szolgáltatások Felhasználók köre Adatbázisok

2 BME OMIKK 1 A BME OMIKK az ország két legnagyobb műszaki könyvtárának a Műegyetemi és az Országos Műszaki Könyvtár egyesítésével jött létre 2001-ben.

3 BME OMIKK 2 Az elődkönyvtárak története A BME Központi Könyvtárának története - A könyvtár megalakulása: 1848. május 9: Eötvös József kultuszminiszter egy ötkötetes könyvet küldött a BME egyik elődintézményének, a József Ipartanodának, amely a könyvtár leltárkönyvének az első tételeként lett bejegyezve. A könyvtár megalakulásától kezdve osztozott az egyetem elhelyezési problémáiban, melyet 1854-ben Pestről a Budai várba, majd 1872-ben ismét Pestre helyeztek át. A sok ideiglenes elhelyezés, házbérlet után a Műegyetem könyvtára 1882-ben a Múzeum körúton lelt otthonra.

4 BME OMIKK 3 A BME Központi Könyvtárának története A véglegesnek hitt helyet hamar kinőtte az egyetem, ezért ismét költözni kényszerült, Budára, a Lágymányosra. Az új területen a könyvtár számára külön épületet emeltek, amelyben ma is működik. A könyvtár vezetését kezdetben az egyetem professzorai látták el. 1936: főállású igazgatót neveznek ki az intézmény élére. A könyvtárat eleinte csak az egyetem tanárai használhatták, a hallgatóság előtt 1869-ben nyitotta meg a kapuit. 1884-től - a rektor engedélyével - már az egyetemhez nem tartozók is látogathatták a könyvtárat.

5 BME OMIKK 4 A BME Központi Könyvtárának története A könyvtár első szakrendszerét Wartha Vince alakította ki, s 1874-ben ő jelentette meg az első nyomtatott katalógust is. Az állomány gyarapítása során a vásárláson kívül a könyvtár mindig számíthatott az egyetem professzoraira is, akik közül többen ajándékoztak nagyobb mennyiségű könyvet az intézménynek. A két legnagyobb ajándékot azonban kívülállótól kapta a könyvtár: 1872-ben Eötvös József, 1912-ben pedig Hieronymi Károly könyvhagyatékát.

6 BME OMIKK 5 A BME Központi Könyvtárának története A II. világháborúban jelentős károk érték a könyvtárat. A könyv- és folyóiratállománynak 5-6 %-a elpusztult. A könyvtár ennek ellenére 1945 szeptemberében megkezdte a rendszeres működését. 1952-től szabadpolcos részleget alakítottak ki, amelyen elsősorban szépirodalmi és ismeretterjesztő műveket helyeztek el. Az 1950-es évek közepén, főleg a cserekapcsolatok révén beérkezett külföldi egyetemi tájékoztatókból, megkezdődött az egyetemi különgyűjtemény kialakítása.

7 BME OMIKK 6 A BME Központi Könyvtárának története Az 1960-as évek közepétől az elsőéves hallgatók részére tartott könyvtárhasználati előadások, valamint a fakultatív módon felvehető irodalomkutatás tárgy oktatásával a könyvtár közvetlenül is részt vesz a műegyetemi hallgatók képzésében. Az épület aulájában rendszeresen kiállítások láthatók. 1991-ben elkészült a szabadpolcos Természettudományi Kutatóterem és Szakolvasó. A könyvtár a BME könyvtári hálózatának központja, s ezenkívül a matematikai és fizikai tudományterületek országos alapkönyvtára.

8 BME OMIKK 7 Az elődkönyvtárak története Az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár (OMIKK) története 1883. június 24. Trefort Ágoston megnyitotta a Technológiai Iparmúzeumot. A múzeum alapfeladata a gyűjtemények kialakítása mellett egy szakkönyvtár fenntartása, mely az "iparra vonatkozó hazai és külföldi szakmunkákból" állt. 1889: új épületbe költözik az állami ipariskolával együtt és a Technológiai Iparmúzeum könyvtárát egyesítik az Állami Közép-Ipartanoda könyvtárával.

9 BME OMIKK 8 Az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár (OMIKK) története 1921: létrejön a m. kir. Technológiai és Anyagvizsgáló Intézet a Technológiai Iparmúzeum és a budafoki Ipari Kísérleti és Anyagvizsgáló Intézet egyesítésével. A két intézmény könyvtárának összevonásával létrejön a Technológiai Intézet Könyvtára, amely 1923-tól Káplány Géza irányítása alatt erőteljes fejlődésnek indul. 1949: a Technológiai Könyvtárat (Központi Technológiai Könyvtár, KTK lett a neve) az időközben megalakult Műszaki Dokumentációs Központhoz (MüDK) kapcsolták, de az egyesítés csak formai volt. Ettől kezdve kezdi el a KTK saját fiókkönyvtári hálózatát kiépíteni.

10 BME OMIKK 9 Az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár (OMIKK) története 1952: az intézmény elnevezését Országos Műszaki Könyvtárrá változtatják. 1982. január 1-től az intézmény neve: Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár (OMIKK) lett. 1994. március 29-én az OMFB elnöke, kiadta az OMIKK statútumát (alapdokumentumát). 1997. évi CXL. törvény 3.sz. melléklete az OMIKK-ot országos szakkönyvtárként nevesíti.

11 BME OMIKK 10 Az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár (OMIKK) története 1999. október 27-én a gazdasági miniszter kiadta az OMIKK új alapító okiratát. 2000. január 1-től az OMIKK felügyeleti szerve az oktatási miniszter, aki 2000. december 14-én aláírta az OMIKK alapító okiratának módosítását. 2001-ben a BME Könyvtár a Tájékoztatási Központtal egyesült.

12 BME OMIKK 11 Szolgáltatások - Olvasótermek - Kölcsönzés - E-szolgáltatások: - Magyar Digitális Képkönyvtár - Enrich-EU projekt - Kempelen Farkas Digitális Tankönyvtár - Irodalomkutatás - Saját kiadványok: - TMT - Műszaki tudománytörténeti kiadványok - Tudomány- és technikatörténeti kiadványok - Periodica Polytechnica - Oktatás - Felhasználóképzés - Segédkönyvtárosképzés

13 BME OMIKK 12 Olvasótermek: Nagyolvasó (1909)

14 BME OMIKK 12 Olvasótermek: Nagyolvasó (2004)

15 BME OMIKK 13 Olvasótermek: Nagyolvasó (2004)

16 BME OMIKK 14 Olvasótermek: Folyóiratolvasó

17 BME OMIKK 15 Olvasótermek: Gazdaság- és Társadalomtudományi Olvasó

18 BME OMIKK 16 Olvasótermek: Természettudományi Folyóiratolvasó

19 BME OMIKK 17 Olvasótermek: Műszaki Szakolvasó

20 BME OMIKK 18 Felhasználói köre Az BME OMIKK országos feladatkörű, nyilvános szak- és egyetemi könyvtár, mely szolgáltatásokat nyújt: -a műszaki, gazdasági, élettelen természettudomány területén dolgozóknak - az oktatás, a kutatásfejlesztés, valamint a vállalkozói szféra intézményei, illetve szakemberei számára. - egyetemi hallgatóknak és oktatóknak

21 BME OMIKK 19 Adatbázisai - Nemzeti Kutatásnyilvántartási Rendszer: biztosítja a K+F szféra tematikus szakmai nyilvántartási rendszerének kiépítését és nyilvános szolgáltatását - Kempelen Farkas Digitális Tankönyvtár - Magyar Műszaki folyóiratcikkek: A BME OMIKK megállapodást kötött a magyar műszaki folyóiratok kiadóinak jelentős részével, amelynek értelmében a 6 hónapnál régebbi cikkeket digitális formában honlapján hozzáférhetővé teszi. - EISZ, EBSCO, Videotorium


Letölteni ppt "F BME OMIKK Története Szolgáltatások Felhasználók köre Adatbázisok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések