Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BME OMIKK f Története Szolgáltatások Felhasználók köre Adatbázisok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BME OMIKK f Története Szolgáltatások Felhasználók köre Adatbázisok."— Előadás másolata:

1 BME OMIKK f Története Szolgáltatások Felhasználók köre Adatbázisok

2 BME OMIKK A BME OMIKK az ország két legnagyobb műszaki könyvtárának a Műegyetemi és az Országos Műszaki Könyvtár egyesítésével jött létre 2001-ben. 1

3 Az elődkönyvtárak története A BME Központi Könyvtárának története
BME OMIKK Az elődkönyvtárak története A BME Központi Könyvtárának története - A könyvtár megalakulása: 1848. május 9: Eötvös József kultuszminiszter egy ötkötetes könyvet küldött a BME egyik elődintézményének, a József Ipartanodának, amely a könyvtár leltárkönyvének az első tételeként lett bejegyezve. A könyvtár megalakulásától kezdve osztozott az egyetem elhelyezési problémáiban, melyet 1854-ben Pestről a Budai várba, majd 1872-ben ismét Pestre helyeztek át. A sok ideiglenes elhelyezés, házbérlet után a Műegyetem könyvtára 1882-ben a Múzeum körúton lelt otthonra. 2

4 A BME Központi Könyvtárának története
BME OMIKK A BME Központi Könyvtárának története A véglegesnek hitt helyet hamar kinőtte az egyetem, ezért ismét költözni kényszerült, Budára, a Lágymányosra. Az új területen a könyvtár számára külön épületet emeltek, amelyben ma is működik. A könyvtár vezetését kezdetben az egyetem professzorai látták el. 1936: főállású igazgatót neveznek ki az intézmény élére. A könyvtárat eleinte csak az egyetem tanárai használhatták, a hallgatóság előtt 1869-ben nyitotta meg a kapuit. 1884-től - a rektor engedélyével - már az egyetemhez nem tartozók is látogathatták a könyvtárat. 3

5 A BME Központi Könyvtárának története
BME OMIKK A BME Központi Könyvtárának története A könyvtár első szakrendszerét Wartha Vince alakította ki, s 1874-ben ő jelentette meg az első nyomtatott katalógust is. Az állomány gyarapítása során a vásárláson kívül a könyvtár mindig számíthatott az egyetem professzoraira is, akik közül többen ajándékoztak nagyobb mennyiségű könyvet az intézménynek. A két legnagyobb ajándékot azonban kívülállótól kapta a könyvtár: 1872-ben Eötvös József, 1912-ben pedig Hieronymi Károly könyvhagyatékát. 4

6 A BME Központi Könyvtárának története
BME OMIKK A BME Központi Könyvtárának története A II. világháborúban jelentős károk érték a könyvtárat. A könyv- és folyóiratállománynak 5-6 %-a elpusztult. A könyvtár ennek ellenére 1945 szeptemberében megkezdte a rendszeres működését. 1952-től szabadpolcos részleget alakítottak ki, amelyen elsősorban szépirodalmi és ismeretterjesztő műveket helyeztek el. Az 1950-es évek közepén, főleg a cserekapcsolatok révén beérkezett külföldi egyetemi tájékoztatókból, megkezdődött az egyetemi különgyűjtemény kialakítása. 5

7 A BME Központi Könyvtárának története
BME OMIKK A BME Központi Könyvtárának története Az 1960-as évek közepétől az elsőéves hallgatók részére tartott könyvtárhasználati előadások, valamint a fakultatív módon felvehető irodalomkutatás tárgy oktatásával a könyvtár közvetlenül is részt vesz a műegyetemi hallgatók képzésében. Az épület aulájában rendszeresen kiállítások láthatók ben elkészült a szabadpolcos Természettudományi Kutatóterem és Szakolvasó. A könyvtár a BME könyvtári hálózatának központja, s ezenkívül a matematikai és fizikai tudományterületek országos alapkönyvtára. 6

8 BME OMIKK Az elődkönyvtárak története Az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár (OMIKK) története 1883. június 24. Trefort Ágoston megnyitotta a Technológiai Iparmúzeumot. A múzeum alapfeladata a gyűjtemények kialakítása mellett egy szakkönyvtár fenntartása, mely az "iparra vonatkozó hazai és külföldi szakmunkákból" állt. 1889: új épületbe költözik az állami ipariskolával együtt és a Technológiai Iparmúzeum könyvtárát egyesítik az Állami Közép-Ipartanoda könyvtárával. 7

9 Az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár (OMIKK) története
BME OMIKK Az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár (OMIKK) története 1921: létrejön a m. kir. Technológiai és Anyagvizsgáló Intézet a Technológiai Iparmúzeum és a budafoki Ipari Kísérleti és Anyagvizsgáló Intézet egyesítésével. A két intézmény könyvtárának összevonásával létrejön a Technológiai Intézet Könyvtára, amely 1923-tól Káplány Géza irányítása alatt erőteljes fejlődésnek indul. 1949: a Technológiai Könyvtárat (Központi Technológiai Könyvtár, KTK lett a neve) az időközben megalakult Műszaki Dokumentációs Központhoz (MüDK) kapcsolták, de az egyesítés csak formai volt. Ettől kezdve kezdi el a KTK saját fiókkönyvtári hálózatát kiépíteni. 8

10 Az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár (OMIKK) története
BME OMIKK Az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár (OMIKK) története 1952: az intézmény elnevezését Országos Műszaki Könyvtárrá változtatják. 1982. január 1-től az intézmény neve: Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár (OMIKK) lett. 1994. március 29-én az OMFB elnöke, kiadta az OMIKK statútumát (alapdokumentumát). 1997. évi CXL. törvény 3.sz. melléklete az OMIKK-ot országos szakkönyvtárként nevesíti. 9

11 Az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár (OMIKK) története
BME OMIKK Az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár (OMIKK) története 1999. október 27-én a gazdasági miniszter kiadta az OMIKK új alapító okiratát. 2000. január 1-től az OMIKK felügyeleti szerve az oktatási miniszter, aki december 14-én aláírta az OMIKK alapító okiratának módosítását. 2001-ben a BME Könyvtár a Tájékoztatási Központtal egyesült. 10

12 BME OMIKK 11 Szolgáltatások Olvasótermek Kölcsönzés E-szolgáltatások:
Magyar Digitális Képkönyvtár Enrich-EU projekt Kempelen Farkas Digitális Tankönyvtár Irodalomkutatás Saját kiadványok: TMT Műszaki tudománytörténeti kiadványok Tudomány- és technikatörténeti kiadványok Periodica Polytechnica Oktatás Felhasználóképzés Segédkönyvtárosképzés 11

13 BME OMIKK Olvasótermek: Nagyolvasó (1909) 12

14 BME OMIKK Olvasótermek: Nagyolvasó (2004) 12

15 BME OMIKK Olvasótermek: Nagyolvasó (2004) 13

16 BME OMIKK Olvasótermek: Folyóiratolvasó 14

17 Gazdaság- és Társadalomtudományi Olvasó
BME OMIKK Olvasótermek: Gazdaság- és Társadalomtudományi Olvasó 15

18 Természettudományi Folyóiratolvasó
BME OMIKK Olvasótermek: Természettudományi Folyóiratolvasó 16

19 BME OMIKK Olvasótermek: Műszaki Szakolvasó 17

20 BME OMIKK 18 Felhasználói köre
Az BME OMIKK országos feladatkörű, nyilvános szak- és egyetemi könyvtár, mely szolgáltatásokat nyújt: a műszaki, gazdasági, élettelen természettudomány területén dolgozóknak az oktatás, a kutatásfejlesztés, valamint a vállalkozói szféra intézményei, illetve szakemberei számára. egyetemi hallgatóknak és oktatóknak 18

21 BME OMIKK Adatbázisai Nemzeti Kutatásnyilvántartási Rendszer: biztosítja a K+F szféra tematikus szakmai nyilvántartási rendszerének kiépítését és nyilvános szolgáltatását Kempelen Farkas Digitális Tankönyvtár Magyar Műszaki folyóiratcikkek: A BME OMIKK megállapodást kötött a magyar műszaki folyóiratok kiadóinak jelentős részével, amelynek értelmében a 6 hónapnál régebbi cikkeket digitális formában honlapján hozzáférhetővé teszi. EISZ, EBSCO, Videotorium 19


Letölteni ppt "BME OMIKK f Története Szolgáltatások Felhasználók köre Adatbázisok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések