Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

INFORMÁCIÓS ÉS KÖNYVTÁRI TRENDEK

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "INFORMÁCIÓS ÉS KÖNYVTÁRI TRENDEK"— Előadás másolata:

1 INFORMÁCIÓS ÉS KÖNYVTÁRI TRENDEK
, AMELYEK MEGHATÁROZZÁK A KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK RENDSZERÉT

2 OLVASÁS, ÍRÁS, KÖNYVKULTÚRA
Az egysíkú információközvetítés  komplex információközvetítés  Vége a Gutenberg-galaxisnak? (Marsall McLuhan: Gutenberg-galaxis .- USA 1961.; Magyarország 2001.)

3 MI AZ IGAZSÁG? MI VÁRHATÓ?
Az írásbeliség kultúrájának egyeduralma megszűnik. A képiség, a vizualitás kerül előtérbe. Olvasási nehézségek (PISA-felmérés) A monitorról való olvasás nem kedvelt. A papírra nyomtatott szöveg olvasása könnyebb. Az elektronikus könyvek előretörése főként a bestsellerek, kézikönyvek, referensz-munkák, e-tananyagok területén várható. PROGNÓZIS: NYOMTATOTT ÉS DIGITÁLIS INFORMÁCIÓS FORRÁSOK EGYÜTT: KURRENS MEGJELENÉS = DIGITÁLIS; RETROSPEKTÍV IRODALOM = NYOMTATOTT ÉS DIGITÁLIS

4 2. A KÖNYVTÁRAK JÖVŐKÉPE Digitális vagy papíralapú? = vegyes
Integrált könyvtár =saját gyűjtemény és saját szolgáltatás; más szervezetek, intézmények gyűjteménye és szolgáltatása. Helyettesítheti-e az internet a könyvtárat?

5 HELYETTESÍTHETI-E AZ INTERNET A KÖNYVTÁRAT?
Nem minden található meg az interneten. Ingyenesség, térítésesség kérdése. A keresés tökéletlensége. Nincs minőségi garancia. Ami a neten nem érhető el, arról azt sem tudod, hogy mi az ami nem érhető el. A neten elérhető információk és dokumentumok kronológiai korlátjai. A neten csaknem minden fiatalabb, mint év; az írásos kultúra több ezer éves. E-könyvek fizikai korlátjai. Könyvtár nélküli felsőoktatás = lehetetlen. A retro-digitalizálási költségek nagyon magasak. A könyvek hordozhatók. MI TEHÁT? KIVÁLÓ ESZKÖZ AZ INFORMÁCIÓK KÖZÖTTI KERESÉSHEZ ÉS AZ INFORMÁCIÓKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSBEN.

6 …”AZ EMBERI SZELLEM NÉGY JAVA AZ INFORMÁCIÓ, A TUDÁS, A MEGÉRTÉS ÉS A BÖLCSESSÉG, S AZ INFORMÁCIÓ A HIERARCHIÁNAK A LEGALSÓ FOKÁN ÁLL. ÁM, MIVEL SZÁMÍTÓGÉPPEL EZ DOLGOZHATÓ FEL, EZ DIGITALIZÁLHATÓ A LEGKÖNNYEBBEN, MA EZ TŰNIK A LEGFONTOSABBNAK. … A MEGÉRTÉS VISZONT ÉS A BÖLCSESSÉG – AZ EGÉSSZÉ ÉS ALKOTÓVÁ TETT MEGÉRTÉS – CSAK AZ EMBERI ELMÉBEN LÉTEZIK. A KÖNYVTÁR NEMCSAK ÉS NEM ELSŐSORBAN AZ INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁS KÖZPONTJA, HANEM AZ EMBERI TUDÁSÉ IS. AZ EMBER NEM CSUPÁN INFORMÁCIÓVAL ÉL. A TÁRSADALOM, AMELY JÓL INFORMÁLT, DE NÉLKÜLÖZI AZ ÉRTELMES TUDÁST ÉS BÖLCSESSÉGET, A FARAGATLAN BUGRIS KOMFORMITÁS TÁRSADALMA…” (ADLER, MORTIMER)

7 3. A GYŰJTEMÉNY ÉPÍTÉSE, A DOKUMENTUM-ELLÁTÁS TERÉN
A távoli elérés miatt előtérbe kerül a gyűjteményi munkamegosztás. Nagyobb jelentősége lesz a birtoklás (azonnali szolgáltatás lehetősége!) vagy hozzáférés (csak, amikor kell!) kérdésének. A hangsúly az elérés felé fog eltolódni.

8 4. AZ INTERNET TERÉN Az internet nem helyettesítheti a könyvtárat, de a jövő könyvtárának fontos eleme lesz. Kiber-gyarmatosítás folyamata erősödik A digitális szakadék növekedése Az IFLA internet -kiáltványa

9 AZ IFLA KIÁLTVÁNYA „A korlátozás nélküli hozzáférés az információkhoz nélkülözhetetlen a szabadsághoz, egyenlőséghez, az egész világra kiterjedő megértéshez és békéhez. Ezért a Könyvtáros Egyesületek és Intézmények Nemzetközi Szövetsége (IFLA) a következőkre hívja fel a figyelmet: A szellemi szabadság minden ember joga, ami azt jelenti, hogy saját véleménye lehet, azt kimondhatja, információkat kérhet, azokat megkaphatja; ez a demokrácia alapja, és ez hozzátartozik a könyvtárügy lényegéhez. Az információkhoz való szabad, a közvetítő eszközöktől és a határoktól független hozzáférés biztosítása a könyvtárosok és információs szakemberek központi feladatát képezi. Az interneten való korlátozás nélküli hozzáférés lehetőségének megteremtése a könyvtárakban és az információs szolgáltató helyeken segíti a közösségeket és az egyént a szabadságra, a jólétre és a fejlődésre való törekvésükben. Az információáramlás akadályait meg kell szüntetni, különösen azokat, amelyek egyenlőtlenséget, szegénységet és reménytelenséget okozhatnak.”

10 5. A KÖNYVTÁROSOK TERÉN A KÖNYVTÁROSI SZEREP ÁTALAKUL
INFORMÁCIÓS SZAKEMBER, INFORMÁCIÓS BRÓKER ÁM A SZAKMA FELADATA NEM VÁLTOZIK: az információk professzionális nyomonkövetése, szelektálása, begyűjtése; A létrejött információs vagyon hatékony szervezése, feldolgozása, terítése, szolgáltatása ÁT TUD-E ALAKULNI A KÖNYVTÁROS?

11 6. A KÖZKÖNYVTÁRAK TERÉN A hozzáférés biztosításának igénye itt lesz a legerősebb. Az információkhoz való hozzáférés alapintézménye a közkönyvtár. Ehhez járulnak még szociális és közművelődési funkciók.

12 7. A NEMZETI KÖNYVTÁRAK TERÉN
Szükség van a gyűjtési és szolgáltatási rendszer újragondolására Ennek fórumai: Conference of Direktors of National Libraries = CDNL Conference of European National Librarians = CENL (honlapja: gabriel = GAteway and BRIdge to Europe’s National Libraries

13 8. AZ ÁLLOMÁNYVÉDELEM TERÉN
A DIGITÁLIS TARTALMAK ARCHÍVÁLÁSA ÉS SZOLGÁLTATÁSA A DIGITÁLIS DOKUMENTUMOK MEGŐRZÉSÉNEK PROBLÉMÁI MEGOLDÁSI JAVASLATOK

14 9. A KÖNYVTÁR- ÉS AZ INFORMÁCIÓPOLITIKA TERÉN
Információpolitikai felfogások NEOLIBERÁLIS: a piac szabályoz, az állam nem avatkozik bele; IRÁNYÍTOTT: az információs társadalom kialakításában az állam cselekvően részt vesz.

15 10. A SZOLGÁLTATÁSOK TERÉN
A KÖNYVTÁRAK FELÉ ÚJ SZOLGÁLTATÁS-TIPUSOK IGÉNYE JELENTKEZIK A KÖNYVTÁRAK SZEREPKÖRÉT EZÉRT ÚJRA KELL GONDOLNI. NÖVELNI KELL A KÖNYVTÁRAK INFORMÁCIÓ-KÖZVETÍTŐ SZEREPÉT A SZEMÉLYRE SZABOTT SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE FOLYAMATOSAN SZÜKSÉG VAN A SZOLGÁLTATÁSOK RÉTEGEINEK VIZSGÁLATÁRA

16 A KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK RÉTEGEI


Letölteni ppt "INFORMÁCIÓS ÉS KÖNYVTÁRI TRENDEK"

Hasonló előadás


Google Hirdetések