Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Adatbáziskezelés (alapfogalmak). Adatbázis Egyazon információs rendszerhez tartozó adatok összefüggő, szervezett rendszere.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Adatbáziskezelés (alapfogalmak). Adatbázis Egyazon információs rendszerhez tartozó adatok összefüggő, szervezett rendszere."— Előadás másolata:

1 Adatbáziskezelés (alapfogalmak)

2 Adatbázis Egyazon információs rendszerhez tartozó adatok összefüggő, szervezett rendszere.

3 Relációs adatmodell 1.  A tábla oszlopai azonos típusú adatmezőket: értékeket vagy más néven tulajdonságértékeket tartalmaznak (szöveg, szám, dátum, logikai érték)  Az oszlop címkéit mezőnevekneknek vagy tulajdonságtípusnak is szokás nevezni.  A tábla sorait rekordoknak vagy egyedelőfordulásnak nevezzük. A relációs adatbázisokban az adatokat táblázatokba rendezzük. Az egymással kapcsolatban álló táblák (más néven relációk vagy egyedtípusok) alkotják az adatbázist.

4 Relációs adatmodell 2. Két tábla a bennük lévő közös tulajdonság (kapcsolómező) alapján kapcsolható össze. Jelenleg a korszerű adatbáziskezelők relációs adatbáziskezelők. (Access, SQL Server, Oracle, Ingres, Paradox, dBase, Foxpro.) Ennek oka az adatmodell szemléletessége és rugalmassága. Pl.: a Tanulók tábla és az Osztályzatok tábla a mindkettőben szereplő Tanulósorszám mező alapján. (Nem feltétlenül a név, hanem az adattípus és a tartalom egyezése a lényeges!) Osztályzatok Tanulók

5 Azonosító, kulcs  Egyszerű kulcs: ha az azonosító egyetlen tulajdonság.  Összetett kulcs: ha az azonosító több, külön-külön azonosítónak nem alkalmas tulajdonságból áll, amelyek együtt megfelelőek erre a szerepre. A táblának az az oszlopa (tulajdonsága), amely minden sorban (rekordban) más-más értéket vesz fel, vagyis a táblán belül egy és csakis egy egyedre jellemző. Az azonosító értéke  egy táblán belül egyedi  nem lehet NULL érték, vagyis definiálatlan érték  Idegen kulcs (foreign key): olyan tulajdonság, amely az adott táblában nem kulcs, de egy másikban igen. (Kapcsolatot biztosít)

6 Kapcsolatok a táblák közt 1:1 (Egy az egyhez) 1:N (Egy a többhöz) N:M (Több a többhöz)

7 1:1 típusú (kölcsönös) kapcsolat RendszamForg_eng_szTipusSzinTulaj_nev IZZ-776MJ 99999OpelBordóSomogyi Éva BFG 611NJ 54111SuzukiLilaBerek Edina HTL-910LK 63211RenaultKékVaj Ákos PKM-225KK 99886SkodaSárgaTóth Béla Biztositokotvenyszamrendszam HungáriaMH 00 123IZZ-776 AB AegonLB700 1-1PKM-225 ProvidenciaDs 500 1209HTL-910 ProvidenciaDs 500 1211BFG-611 AUTOK KOT_BIZTOSITAS A KOT_BIZTOSITAS tábla egy sorához az AUTOK táblából maximum egy sor kapcsolódhat, és ez fordítva is igaz: az AUTOK tábla minden egyes sorához a KOT_BIZTOSITAS táblának csak egy sora kapcsolódhat. Az ilyen módon összekapcsolható táblák adatait akár egy táblában is tárolhatnánk…

8 1:N típusú (alá- fölérendelő kapcsolat) RendszamDatumKar_leirasKar_osszeg FGM-8892004.12.12Horpadt elülső lemez99 450Ft BFG-6112004.12.31Betört a szélvédő25100 Ft HTL-9102005.01.1.2Megrongálódott mot298 000 Ft DCY-1032005.01.13Teljesen összetört a bal340 700 Ft BGG-6682005.01.15Belementek hátulról280 000 Ft BFG-6112005.01.16Eltörött az Indexlámpa3 500 Ft DCY-1032005-01.21Lefújták festékszóróval43 900 Ft Biztositokotvenyszamrendszam HungáriaMH 00 123IZZ-776 AB AegonLB700 1-1PKM-225 ProvidenciaDs 500 1209HTL-910 ProvidenciaDs 500 1211BFG-611 KOT_BIZTOSITAS KARESEMENYEK A fölérendelt táblában a kapcsoló mező nem veheti fel többször ugyanazt az értéket (egyedi azonosító) Az alárendelt táblában a kapcsoló mező többször is felveheti ugyanazt az értéket. A fölérendelt tábla egy rekordjához az alárendelt táblának akár több rekordja is kapcsolódhat. A relációs adatmodellre ez a fajta kapcsolat a jellemző!

9 M:N típusú (mellérendelő kapcsolat) U_KODUJSAGCIMDIJE_KOD NSNemzeti Sport34211124 KKKiskegyed57341124 MHM. Horgász27346132 UJSAGOKELOFIZETOK E_KODNÉVLAKCIM U_KOD 1124Balogh IrmaKőfejtő u. 4 KK 6132Só PálLom tér 3 KK 1368Virág ElekLom tér 1.NS 4421Végh BélaKőfejtő u. 3NS Ugyanazt az újságot többen is előfizethetik, és egyazon személy több újságra is előfizethet. Ebben az esetben mindkét tábla egy adott sorához a másik táblának több sora is kapcsolódhat. A relációs adatmodellre ilyen kapcsolatot nem tud kezelni.

10 M:N típus 2. U_KODUJSAGCIMDIJ NSNemzeti Sport3421 KKKiskegyed5734 MHM. Horgász2734 UJSAGOKELOFIZETOK 1368NS 6132KK 6132MH 1124NS 1124KK E_KÓDU_KOD ELOFIZETESEK E_KODNÉVLAKCIM 1124Balogh IrmaKőfejtő u. 4 6132Só PálLom tér 3 1368Virág ElekLom tér 1. 4421Végh BélaKőfejtő u. 3 Az M:N típusú kapcsolat több 1:N típusú kapcsolatra vezethető vissza, újabb tábla, vagy táblák közbeiktatásával. (pl. itt az ELOFIZETESEK) Így már tudja kezelni a relációs adatbáziskezelő!

11 Hivatkozási integritás  A fölérendelt táblából nem törölhetünk olyan adatot, illetve nem módosíthatjuk olyan rekord kulcsát, amelyhez tartozik kapcsolt rekord az alárendelt táblában. (vagyis a kapcsolatot biztosító tulajdonság értéke a két táblában azonos) Pl. nem törölhetjük az Tanulók táblából a Bedők Csilla rekordját, ha az Osztályzatok táblában van rá vonatkozó rekord.  Az alárendelt táblában nem rögzíthetünk olyan adatot, amelyhez a fölérendelt táblában nem tartozik megfelelő rekord. Pl. az Osztályzatok táblában addig nem rögzíthetjük Bedők Csilla osztályzatát, amíg a Tanulók táblában nem szerepel. Az adatbázis szerkezetére vonatkozó megkötés. A kapcsolt táblák között akkor áll fenn, ha:

12 Ellenőrző kérdések 1.Mi az adatbázis? 2.Mi a relációs adatmodell lényege? 3.Mi tartalmaznak a tábla oszlopai? 4.Milyen típusúak lehetnek a tábla oszlopai? 5.Mit tartalmaznak a tábla sorai? 6.Hogyan nevezzük még a relációs adatbázis tábláit? 7.Hogy nevezzük még a tábla oszlopait (oszlopcímkéit, sorait)? 8.Mi alapján kapcsolható össze két tábla? 9.Mi az azonosító (kulcs)? 10.Mi az összetett kulcs? 11.Milyen kikötéseket ismersz az azonosító értékével kapcsolatban? 12.Milyen típusú kapcsolat lehet a táblák közt? 13.Mi jellemző az 1:N (1:1, M:N) típusú kapcsolatra? 14.Melyik kapcsolattípus jellemző a relációs adatmodellre? 15.Mi a hivatkozási integritás? 16.Melyek a hivatkozási integritás szabályai?


Letölteni ppt "Adatbáziskezelés (alapfogalmak). Adatbázis Egyazon információs rendszerhez tartozó adatok összefüggő, szervezett rendszere."

Hasonló előadás


Google Hirdetések