Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közegészségügy és egészségvédelem a vállalkozásokban Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Karcagi, Tiszafüredi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közegészségügy és egészségvédelem a vállalkozásokban Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Karcagi, Tiszafüredi."— Előadás másolata:

1 Közegészségügy és egészségvédelem a vállalkozásokban Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Karcagi, Tiszafüredi Kistérségi Népegészségügyi Intézete Dr. Borsos Anikó Kistérségi tiszti főorvos 06-59/511-202; 06-59/311-428 borsos.aniko@ear.antsz.hu

2 Szakhatóság közreműködése  Szakhatósági eljárás működési engedélyeknél Hozzájárulás megadása; Hozzájárulás megadása; Hozzájárulás egyedi előírással, feltétellel; Hozzájárulás egyedi előírással, feltétellel; Hozzájárulás megtagadása.(a szakhatóság döntése nem fellebbezhető meg, csak az eljáró hatóság döntését lehet megfellebbezni.) Hozzájárulás megtagadása.(a szakhatóság döntése nem fellebbezhető meg, csak az eljáró hatóság döntését lehet megfellebbezni.)  Ellenőrzés Jogszabály által előirt, pl. bejelentett kereskedelmi tevékenység ellenőrzése (a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. Korm. rendelet alapján); Jogszabály által előirt, pl. bejelentett kereskedelmi tevékenység ellenőrzése (a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. Korm. rendelet alapján); Szúrópróbaszerűen végrehajtott. Szúrópróbaszerűen végrehajtott.

3 Kistérségi népegészségügyi intézet szakhatósági közreműködés kiterjed: a higiénés és egészségvédelmi, a higiénés és egészségvédelmi, táplálkozás-egészségügyi és dietetikai, táplálkozás-egészségügyi és dietetikai, az ivóvíz minőségi, az ivóvíz minőségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra, valamint a kémiai biztonságra, dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítésével kapcsolatos szakkérdésben. dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítésével kapcsolatos szakkérdésben.

4 Dohányzással kapcsolatos szabályok   Jogszabályi háttér: A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. Törvény   Célok   5 méter bevezetése (szórakoztató, vendéglátóhely kivétel lehet).

5 Teljes dohányzási tilalom  Közoktatási intézmény: óvoda, középiskola, ált. iskola;  Gyermekjóléti gyermekvédelmi intézmény, pl. bölcsőde;  Egészségügyi szolgáltató intézmény;  Közösségi közlekedési eszköz;  Munkahely zárt légterű helyiségei;  Közforgalmú intézmény zárt légterű helyiségei;  Közterületi játszótér;  Aluljáró;  Megálló-és várakozóhely.

6 Zárt légtérben is lehet kijelölés  Büntetés-végrehajtási intézmény;  Pszichiátriai intézet;  Engedélyezett szállodai szivarszoba;  Tűz-és robbanásveszélyes munkahelyek (nyílt légtérben nincs lehetőség a kijelölésre).  Zárt téri munkahely, ahol a korrigált effektív hőmérséklet a 24 °C–ot meghaladja.

7 Betartandó szabályok  Kijelölés, táblák, piktogramok kitétele: tiltó tábla, dohányzásra kijelölt hely. Nemdohányzó munkahellyé minősítés tényét jól látható, egyértelmű felirattal kell feltüntetni! (feliratok, jelzések az ÁNTSZ honlapjáról letölthetők: www.antsz.hu)  Belső szabályzat megírása a későbbi problémák kiküszöbölése céljából: egység adatai, üzemeltető adatai, konkrét szabályzás, szabályok betartásáért felelős személy megnevezése.  Nemdohányzó munkahely: dolgozók egyetértése vagy kollektív szerződés.

8 Egészségvédelmi bírság  14. életévét betöltött, saját jövedelemmel rendelkező személy ellen lehet;  Felelős személlyel szemben el lehet tekinteni a bírság kiszabásától, ha a jogsértővel szemben a felszólítási, figyelmeztetési felhívást bizonyítani tudja.  Birság kiszabható: Természetes személlyel szemben; Természetes személlyel szemben; Felelős személlyel szemben; Felelős személlyel szemben; Üzemeltető, gazdasági társaság esetében. Üzemeltető, gazdasági társaság esetében.

9 Kémiai biztonság  Veszélyes anyag, veszélyes készítmény-veszélyjel;  Biztonsági adatlapok megléte, tartalom ismerete;  Megfelelő, elkülönített tárolás;  Veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel végzett tevékenység népegészségügyi intézethez történő bejelentése (adatok változásakor is).

10 Kozmetikai termékek, étrend-kiegészítők  Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet. Internetes vásárlás veszélyei! OÉTI honlapján (www.oeti.hu) megtalálhatóak az engedélyezett étrend- kiegészítők. www.oeti.hu  A kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeiről és közegészségügyi ellenőrzéséről szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet. Magyar nyelvű felirat!

11 Köszönöm szépen a figyelmet! Kérdésekre válaszol: Csombordi Adrienn közegészségügyi-járványügyi felügyelő


Letölteni ppt "Közegészségügy és egészségvédelem a vállalkozásokban Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Karcagi, Tiszafüredi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések