Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közegészségügy és egészségvédelem a vállalkozásokban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közegészségügy és egészségvédelem a vállalkozásokban"— Előadás másolata:

1 Közegészségügy és egészségvédelem a vállalkozásokban
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Karcagi, Tiszafüredi Kistérségi Népegészségügyi Intézete Dr. Borsos Anikó Kistérségi tiszti főorvos 06-59/ ; 06-59/

2 Szakhatóság közreműködése
Szakhatósági eljárás működési engedélyeknél Hozzájárulás megadása; Hozzájárulás egyedi előírással, feltétellel; Hozzájárulás megtagadása.(a szakhatóság döntése nem fellebbezhető meg, csak az eljáró hatóság döntését lehet megfellebbezni.) Ellenőrzés Jogszabály által előirt, pl. bejelentett kereskedelmi tevékenység ellenőrzése (a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. Korm. rendelet alapján); Szúrópróbaszerűen végrehajtott.

3 Kistérségi népegészségügyi intézet szakhatósági közreműködés kiterjed:
a higiénés és egészségvédelmi, táplálkozás-egészségügyi és dietetikai, az ivóvíz minőségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra , dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítésével kapcsolatos szakkérdésben.

4 Dohányzással kapcsolatos szabályok
Jogszabályi háttér: A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. Törvény Célok 5 méter bevezetése (szórakoztató, vendéglátóhely kivétel lehet).

5 Teljes dohányzási tilalom
Közoktatási intézmény: óvoda, középiskola, ált. iskola; Gyermekjóléti gyermekvédelmi intézmény, pl. bölcsőde; Egészségügyi szolgáltató intézmény; Közösségi közlekedési eszköz; Munkahely zárt légterű helyiségei; Közforgalmú intézmény zárt légterű helyiségei; Közterületi játszótér; Aluljáró; Megálló-és várakozóhely.

6 Zárt légtérben is lehet kijelölés
Büntetés-végrehajtási intézmény; Pszichiátriai intézet; Engedélyezett szállodai szivarszoba; Tűz-és robbanásveszélyes munkahelyek (nyílt légtérben nincs lehetőség a kijelölésre). Zárt téri munkahely, ahol a korrigált effektív hőmérséklet a 24 °C–ot meghaladja.

7 Betartandó szabályok Kijelölés, táblák, piktogramok kitétele: tiltó tábla, dohányzásra kijelölt hely. Nemdohányzó munkahellyé minősítés tényét jól látható, egyértelmű felirattal kell feltüntetni! (feliratok, jelzések az ÁNTSZ honlapjáról letölthetők: Belső szabályzat megírása a későbbi problémák kiküszöbölése céljából: egység adatai, üzemeltető adatai, konkrét szabályzás, szabályok betartásáért felelős személy megnevezése. Nemdohányzó munkahely: dolgozók egyetértése vagy kollektív szerződés.

8 Egészségvédelmi bírság
14. életévét betöltött, saját jövedelemmel rendelkező személy ellen lehet; Felelős személlyel szemben el lehet tekinteni a bírság kiszabásától, ha a jogsértővel szemben a felszólítási, figyelmeztetési felhívást bizonyítani tudja. Birság kiszabható: Természetes személlyel szemben; Felelős személlyel szemben; Üzemeltető, gazdasági társaság esetében.

9 Kémiai biztonság Veszélyes anyag, veszélyes készítmény-veszélyjel;
Biztonsági adatlapok megléte, tartalom ismerete; Megfelelő, elkülönített tárolás; Veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel végzett tevékenység népegészségügyi intézethez történő bejelentése (adatok változásakor is).

10 Kozmetikai termékek, étrend-kiegészítők
Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet. Internetes vásárlás veszélyei! OÉTI honlapján (www.oeti.hu) megtalálhatóak az engedélyezett étrend-kiegészítők. A kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeiről és közegészségügyi ellenőrzéséről szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet. Magyar nyelvű felirat!

11 Köszönöm szépen a figyelmet
Köszönöm szépen a figyelmet! Kérdésekre válaszol: Csombordi Adrienn közegészségügyi-járványügyi felügyelő


Letölteni ppt "Közegészségügy és egészségvédelem a vállalkozásokban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések