Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szakképzés-fejlesztési stratégia (2005-2013) 2005. április 26. Dr. Fedor Mihály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szakképzés-fejlesztési stratégia (2005-2013) 2005. április 26. Dr. Fedor Mihály."— Előadás másolata:

1 A szakképzés-fejlesztési stratégia (2005-2013) 2005. április 26. Dr. Fedor Mihály

2 2 AZ ELŐADÁSBAN ÉRINTETT TÉMÁK  A szakképzésben tanulók (statisztikai szemmel)  A szakképzés gyengeségei  Az intézményrendszer jellemzői  A szakképesítések jellemzői  Veszélyek a szakképzésfejlesztésben  A stratégia fő célkitűzései  Kormányhatározat tervezet  Az NFT 2007-2013 fő prioritásai  Munkaerőpiaci Alap (MPA)

3 3 ÁLTALÁNOS ISKOLA (1990-2003)

4 4 KÖZÉPFOK, FELSŐOKTATÁS

5 5 A SZAKKÉPZÉS GYENGESÉGEI-1.  A szakképzés kormányzati szintű irányításának széttagoltsága  A szakképzési rendszer elaprózottsága. A fejlesztések fenntarthatóságához hiányoznak a feltételek  A képzés munkaerő-piaci igényekhez való alkalmazkodása. A képzések tartalmának a gazdaság igényeihez igazítása  Az iskolarendszerből képzettség nélkül kilépők és lemorzsolódók nagy aránya  A szociális hátrányokkal és speciális problémákkal küzdő csoportok társadalmi beilleszkedését segítő szolgáltatások. A társadalmi kirekesztődés veszélyeinek különösen kitett – elsősorban roma – fiatalok oktatása és képzése

6 6 A SZAKKÉPZÉS GYENGESÉGEI-2.  A fejlesztési programok tényleges hasznosulásáról nincs megfelelő elemzés. Alacsony szintű a tapasztalatok értékelése, a sikeres innovációk terjesztése  Az iskolai rendszerű szakképzés nem alapozza meg megfelelően az egész életen át tartó tanulást  Korszerűtlen tananyagok és pedagógiai módszerek dominanciája  Intézményi szinten nem alakult ki egymást erősítő kapcsolat a nevelési célok, az értékelési rendszer, a programfejlesztés és a minőségfejlesztés között  A statisztikai adatgyűjtési rendszer nem biztos és nem alapozza meg megfelelően a döntéseket

7 7

8 8

9 9

10 10 OKJ-BEN SZEREPLŐ SZAKKÉPESÍTÉSEK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA 1993-TÓL 2004-IG ÉvekSzakképesítések számaÚjTörlés 1993.955 - 1995.896616 1996.9333328 1997.943188 1998.9507- 1999.9512423 2000.9341734 2001.81231111 2002.81882 2003.82471 2004.800933

11 11

12 12

13 13

14 14 VESZÉLYEK-1.  Az uniós források rendelkezésre állása bizonytalan  Az általános képzés felértékelődése és a szakképzés társadalmi leértékelődése következtében beszűkül a hagyományos szakképzés, és állandósul a szakemberhiány  A demográfiai folyamatok kedvezőtlenül befolyásolják a képzés intézményi feltételeit  Az iskolázásból szakképzetlenül kikerülők és a kedvezőtlen területi munkaerő-piaci feltételek miatt folyamatosan újratermelődhet a tartós munkanélküliek csoportja

15 15 VESZÉLYEK-2.  A kedvezőtlen helyzetű régiók, illetve települések problémái (felzárkóztatásuk elmaradása) nehezen kezelhető társadalmi és munkapiaci különbségeket eredményezhet  A munkaerőpiac nyitottsága miatt a hiányszakmákban megnőhet a képzett szakemberek elvándorlása  A felsőoktatás tömegessé válásával csökken a felsőfokú végzettség társadalmi presztízse  A két szakképesítés iskolai rendszerben történő megszerzésének lehetősége elvonja a munkaerőpiacról a szakképzett fiatalokat

16 16 KIHÍVÁSOK A SZAKKÉPZÉS SZÁMÁRA  versenyképesség javítása érdekében biztosítani kell a gazdasági aktivitás növelését, a potenciális munkaerő mobilizálását;  területi munkaerő-piaci különbségek mérséklése érdekében a helyi munkaerőpiac problémáira hatékony megoldásokat kell kínálni;  tudásalapú társadalom kihívásainak való megfelelés;  az oktatás és képzés rendszerének biztosítania kell a foglalkoztatás szempontjából meghatározó készségek és képességek elsajátítását;  hangsúlyos elem a leghátrányosabb helyzetűek munkaerő- piaci és társadalmi beilleszkedésének elősegítése;  megfelelő színvonalú, területileg kiegyenlített, mindenki számára hozzáférhető oktatási, képzési és szociális infrastruktúra.

17 17 A STRATÉGIA FŐ CÉLKITŰZÉSEI  A GAZDASÁG IGÉNYEINEK KIELÉGÍTÉSE,  VÁLTOZÓ KÖZOKTATÁS FIGYELEMBE VÉTELE,  LLL,  MINDEN TERÜLET ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE.

18 18 FEJLESZTÉSI CÉLKITŰZÉSEK-1.  A KÉPZÉSI STRUKTÚRA ÉS A MINŐSÉG FEJLESZTÉSE A MUNKAERŐ-PIACI ELVÁRÁSOKNAK MEGFELELŐEN,  A MODULRENDSZERŰ KÉPZÉS ELTERJESZTÉSE,  A SZAKISKOLAI LEMORZSOLÓDÁS CSÖKKENTÉSE,  A SZAKISKOLÁT VÉGZETTEK SZÁMÁRA A SZAKMAI TOVÁBBTANULÁS LEHETŐSÉGEINEK KITERJESZTÉSE,  AZ ÉRETTSÉGI UTÁNI SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSE,  A TECHNIKUS KÉPZÉS FELSŐOKTATÁSI TANULMÁNYOKBA TÖRTÉNŐ BESZÁMÍTÁSA LEHETŐSÉGEINEK A VIZSGÁLATA,  A MUNKAERŐ-PIACI KÉPZÉS FEJLESZTÉSE,

19 19 FEJLESZTÉSI CÉLKITŰZÉSEK-2.  A SZAKMAI TANÁROK ÉS A SZAKOKTATÓK KÉPZÉSÉNEK ÉS TOVÁBBKÉPZÉSÉNEK KORSZERŰSÍTÉSE,  EUROPASS RENDSZER BEVEZETÉSE,  A TISZK HÁLÓZATÁNAK FEJLESZTÉSE,  A FINANSZÍROZÁS ÉS A FELADATRENDSZER ÖSSZEHANGOLÁSA, HOZZÁJÁRULÁSI RENDSZER FEJLESZTÉSE,  A FELNŐTTKÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐK LÉTSZÁMÁNAK JELENTŐS NÖVELÉSE,  A SZAKKÉPZÉS STATISZTIKAI ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE.

20 20 Kormányhatározat tervezet Stratégiai intézkedések 2008-ig:  Ki kell dolgozni a szakképzésből való lemorzsolódás megelőzését, illetve a lemorzsolódott fiatalok képzésbe való visszasegítését szolgáló intézkedéseket. Programokat kell kidolgozni, amelyek lehetővé teszik a szakképzésbe való bekapcsolódáshoz szükséges iskolai végzettséggel nem rendelkező felnőttek számára is piacképes szakképesítés megszerzését.  Felül kell vizsgálni a szakképzés irányítását, javaslatot kell kidolgozni korszerűsítésére, ezen belül az iskolafenntartói rendszer egyszerűsítésére. Javaslatot kell kidolgozni a szakképzési rendszer differenciált finanszírozásának korszerűsítésére.  Ki kell alakítani a modulrendszert, moduláris képzési programokat kell kidolgozni. Javaslatot kell kidolgozni a szakmai képzés során megszerzett tudás felsőfokú tanulmányokba történő beszámítására.

21 21 Kormányhatározat tervezet Stratégiai intézkedések 2008-ig (folytatás)  Az egész életen át tartó tanulás megvalósulása érdekében az egyén életének minden szakaszában biztosítani kell a szakképzés különböző szintjeihez és formáihoz való teljes körű hozzáférést.  Fejleszteni kell a szakmai érdekegyeztetés rendszerét, biztosítani kell a szakképzésben érdekelt partnerek részvételét a döntések előkészítésében, végrehajtásában és a végrehajtás ellenőrzésében. Stratégiai intézkedések 2013-ig  Komplex információs rendszert kell működtetni, amely naprakészen biztosítja a szakképzési adatokat a hazai szakképzésfejlesztés megalapozásához, továbbá a hazai és nemzetközi forrásokkal támogatott programok nyomon követéséhez.  2013-ig ki kell alakítani a TISZK-rendszert (2008-ig létre kell hozni az első 16 TISZK-et).  Képzőktől független szakmai vizsgarendszer működését biztosító regionális intézményhálózatot kell kialakítani.

22 22 PRIORITÁSOK AZ NFT II-ben (2007-2013)  AZ OKTATÁS, KÉPZÉS ÉS A TÁRSADALOM KAPCSOLATÁNAK ERŐSÍTÉSE  AZ OKTATÁSI RENDSZER EREDMÉNYESSÉGÉNEK ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK JAVÍTÁSA, KÜLÖNÖS FIGYELEMMEL A VÁRHATÓ DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁSOKRA  A HÁTRÁNYOS HELYZETŰEK MUNKAERŐ- PIACI INTEGRÁCIÓJÁNAK KIEMELT SEGÍTÉSE

23 23 Tanulók, hallgatók, illetve a saját dolgozók képzése ( b.adat: 8,6 milliárd Ft) Szakképzési hozzájárulási kötelezettség (2004. évi becsült adat: 65,5 milliárd Ft) ( A szakképzési hozzájárulásról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény alapján) A bruttó bérköltség 1,5 %-a Szakképző iskoláknak, felsőoktatási intézményeknek adott fejlesztési támogatás ( b.adat :34,5 milliárd Ft) Államháztartáson kívüli, közvetlen felhasználás, támogatás ( b.adat : 43,1 milliárd Ft) MPA képzési alaprész (ténylegesen befizetetések) (2004-ben 22,4 milliárd Ft) Államháztartáson belüli pénzeszköz

24 24 MPA képzési alaprész (2005-ös előirányzat: 23,8 M Ft) NFT FMM Visszatérítési igényekre biztosított keret Határon túli magyarok szakképzésének és felsőoktatásának támogatása NFT OM Felnőttképzési célú keret (1/3 rész) Szakképzési célú keret (2/3 rész) A 2003. LXXXVI.tv. szerint felosztható keret az FMM és OM között Decentralizált keret 66 % kb. 7 M Ft Központi keret 33 % (kb. 3,5 M Ft) Szakiskolai fejlesztési program

25 25 Költség- vetés bevételi előirányzat 23,8 milliárd Ft 2005

26 26 Döntés-előkészítő testületek Országos Szakképzési Tanács Szakképesítésért felelős Minisztériumok Gazdaság képviselői munkaadók munkavállalók kamarák regionális fejlesztési és képzési bizottságok (28 fő)  Szakképző iskolát fenntartók  Közoktatás-fejlesztési közalapítványok  Munkaügyi központok  Felsőoktatási intézmények  OKÉV  Miniszteri delegált Gazdaság képviselői Munkaadók Munkavállalók kamarák központi és decentralizált keret megoszlására felhasználási prioritásokra, decentralizált keret régiók közötti megosztására Központi keretből finanszírozott támogatás odaítélésére 50% DelegálóDelegáló JavaslatJavaslat decentralizált keret felhasználási céljaira pályázatok odaítélésére Döntés – oktatási miniszter Iskolafenntartók

27 27 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! mihaly.fedor@om.hu


Letölteni ppt "A szakképzés-fejlesztési stratégia (2005-2013) 2005. április 26. Dr. Fedor Mihály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések