Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 2007. március. 2 Agrár Fejlesztési Hitelprogram 40 Mrd Ft Bérlakás Hitelprogram 60 Mrd Ft 545 Mrd Ft Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztés Hitelprogram.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 2007. március. 2 Agrár Fejlesztési Hitelprogram 40 Mrd Ft Bérlakás Hitelprogram 60 Mrd Ft 545 Mrd Ft Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztés Hitelprogram."— Előadás másolata:

1 1 2007. március

2 2 Agrár Fejlesztési Hitelprogram 40 Mrd Ft Bérlakás Hitelprogram 60 Mrd Ft 545 Mrd Ft Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztés Hitelprogram 135 Mrd Ft Vállalkozásfejlesztési hitelprogram 310 Mrd Ft „ Sikeres Magyarországért” Hitelprogramok 42 bank és takarékszövetkezet

3 3 "Sikeres Magyarországért" Hitelprogramok adatai 2007. február 22. Programok/típusokBefogadott kérelemJóváhagyott kérelem Egy ügyfélre jutó hitel dbmillió Ftdbmillió Ft HITELPROGRAMOK Összesen 4 666331 2094 392281 09964 "Sikeres Magyarországért" Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram 3 174195 7002 952159 90754 Ebből: Mikrohitel Plusz 3072 9372382 28610 "Sikeres Magyarországért" Önkormányzati Infrastruktúra-fejlesztési Hitelprogram 1 184118 6661 147106 95893 Ebből: Panel Plusz 1328 8751268 60968 "Sikeres Magyarországért" Agrár Fejlesztési Hitelprogram 30216 26628713 65748 "Sikeres Magyarországért" Bérlakás Hitelprogram 65776 96

4 4 1. Környezetvédelemhez kapcsolódó beruházási célok 2. Általános beruházási célok 3. Közoktatási célú beruházások (Beruházás a XXI. századi iskolába) 4. Kulturális infrastruktúra kialakítása (Közkincs Program) 5. Panel Plusz Hitelprogram 6. Egészségügyi szolgáltatásfejlesztés 7. Informatikai közműfejlesztés Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram 135 Mrd Ft

5 5 „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram 1.1. Környezetvédelemhez kapcsolódó beruházási célok 1.1. Ivóvízminőség javítását szolgáló beruházások 1.2. Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási beruházások 1.3. Csapadékvíz-elvezetést szolgáló beruházások 1.4. Települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos beruházások 1.5. Árvíz és belvíz elleni védekezéshez kapcsolódó beruházások Beruházási célok I.

6 6 2. Általános beruházási célok 2.1. Közutak építése 2.2. Megújuló energiaforrások hasznosításával kapcsolatos beruházások 2.3. Közvilágítási és önkormányzati intézmények belső világítási hálózatának fejlesztése, korszerűsítése 2.4. Önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása 2.5. Egyéb rendezési tervekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások 2.6. Városi területek rehabilitációja 2.7. Egyéb, az Ötv. által a helyi önkormányzatok számára előírt kötelező és önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram

7 7 Beruházási célok II. 3. Közoktatási célú beruházások (Beruházás a XXI. századi iskolába) 3.1. Közoktatási intézmények műszaki felújítása és rekonstrukciója 3.2. Fűtés és világítási rendszer korszerűsítése 3.3. Tornaterem, tornaszoba, játékszoba, tanuszoda, az ezekhez kapcsolódó vizesblokk építése, felújítása 3.4. A mozgássérültek akadálymentes közlekedésének megoldásához szükséges beruházások 4. Kulturális infrastruktúra kialakítása (Közkincs program) 4.1. Települési önkormányzatok közművelődési feladatellátása intézményi hátterének létrehozása, közművelődési intézmények, közművelődési közösségi színterek bővítése és felújítása, könyvtári épület létrehozása, felújítása 4.2. Könyvtárbusz vásárlása, mozgókönyvtári szolgáltatással kapcsolatos beruházások 4.3. Ifjúsági klubok létrehozása, meglévő klubhelyiségek berendezése, felszerelése, zenekari próbatermek kialakítása 5. „Panel Plusz” Hitelprogram 5.1. Lakóközösségi hitel 5.2. Önkormányzati hitel 5.3. Lakóközösségi önálló hitel „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram

8 8 6.1Az egészségügyi alapellátás tárgyi eszközeinek fejlesztése 6.1.1A kistérségi egészségházak kialakítása, önkormányzati háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi rendelők tárgyi eszközeinek felújítása, korszerűsítése 6.1.2Az alapellátási központi/összevont ügyeletek létrehozása és tárgyi eszközeinek fejlesztése 6.2Önkormányzati járóbeteg szakrendelők és szakrendelő-intézetek, szűrőállomások, gondozók felújítása, korszerűsítése 6.3Sürgősségi ellátást szolgáló tárgyi eszközök korszerűsítése, fejlesztése 6.3.1Mentőállomások építése 6.3.2Sürgősségi osztályok felszerelése, tárgyi eszközök bővítése, korszerűsítése 6.3.3Kórházi légimentő leszállóhelyek kialakítása 6.4Gyógyintézetek infrastrukturális fejlesztése, valamint átalakítása 6.4.1Krónikus ellátást, ápolást, rehabilitációt biztosító kórházi részlegekké, gyógyintézetekké, 6.4.2Ápoló-gondozó, rehabilitációs célú tartós bentlakásos vagy átmeneti gondozást nyújtó szociális intézményekké.

9 9 7.1Önkormányzati információs és infokommunikációs rendszerek (alkalmazói rendszerek, hardver, szoftver, hálózati és kommunikációs eszközök) létrehozásához szükséges beruházások finanszírozása 7.2e-önkormányzati tevékenységhez, e-ügyintézéshez kapcsolódó tárgyi eszközök és rendszerek kialakításához kapcsolódó beruházások finanszírozása 7.3Egyéb, az e-önkormányzati tevékenységet támogató beruházások finanszírozása

10 10 A hitel feltételei Ki veheti igénybeHelyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, többcélú kistérségi társulások. A hitel felhasználhatóTárgyi eszközbe történő beruházáshoz, felújításhoz. HitelösszegA beruházás bekerülési értékének legfeljebb 90%-a. Saját erőA beruházás bekerülési értékének 10%-a, amelybe beszámítható az államháztartás más alrendszereiből vagy közösségi forrásból kapott támogatás. KamatKulturális (4. hitelcél) és környezetvédelemhez kapcsolódó beruházási célok (1. hitelcél) 3 havi EURIBOR + legfeljebb 2,5%/év. (megközelítőleg 4.6-4.8 %) - Közoktatási célú beruházások (3. hitelcél) és az általános beruházási célok (2. hitelcél) valamint a Panel Plusz (5. hitelcél) esetében 3 havi EURIBOR + legfeljebb 3,5%/év. (megközelítőleg 5.6-5.8 %) Lejárat Legfeljebb 20 év, maximum 3 év türelmi idővel. A hitel benyújtásaA hitelfelvevőnek a közbeszerzés szabályait kell alkalmaznia a finanszírozó hitelintézet kiválasztására. A hitelszerződés megkötésére 2006. december 31-ig van lehetőség. „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram

11 11 Ki veheti igénybeHelyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, többcélú kistérségi társulások. A hitel felhasználhatóBérlakás állomány bővítése HitelösszegA beruházás bekerülési értékének legfeljebb 90%-a. 2000 fő alatti települések esetén 95%-a Saját erőA beruházás bekerülési értékének 5- 10%-a, amelybe beszámítható az államháztartás más alrendszereiből vagy közösségi forrásból kapott támogatás. Kamat 3 havi EURIBOR + legfeljebb 2,5%/év. Lejárat Legfeljebb 25 év, maximum 3 év türelmi idővel. A hitel benyújtásaA hitelfelvevőnek a közbeszerzés szabályait kell alkalmaznia a finanszírozó hitelintézet kiválasztására. A hitelszerződés megkötésére 2006. december 31-ig van lehetőség. „Sikeres Magyarországért” Bérlakás Hitelprogram

12 12 a tartósan önkormányzati tulajdonban maradó, valamint a szociális célú bérlakások építése, 15 M Ft/lakás a fiatalok és a nagycsaládosok részére bérlakások építése, 18 M Ft /lakás a versenyképességet erősítő, foglalkoztatási célú, tartós önkormányzati tulajdonú bérlakások építése 20 M Ft/lakás új és használt lakások megvásárlása, abban az esetben, ha az önkormányzat vállalja, hogy a lakást bérlakásként hasznosítja új lakások megvásárlása, abban az esetben, ha az önkormányzat vállalja, hogy a lakást bérlakásként hasznosítja 15 M Ft/lakás használt lakások megvásárlása, abban az esetben, ha az önkormányzat vállalja, hogy a lakást bérlakásként hasznosítja 15 M Ft/lakás a nyugdíjasház, idősek otthona, lakóotthon, lakásotthon építése és felújítása 6 M Ft/ férőhely az önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása 5 M Ft/lakás a nem lakás célú épületállomány bérlakás célú átalakítása 10 M Ft/lakás

13 13 „Sikeres Magyarországért” Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram 310 Mrd Ft 1. Általános beruházási célok 2. Környezetvédelemhez kapcsolódó beruházási célok 3. Innovációs beruházási célok 4. Beszállítói beruházási célok 5. Nemzetköziesedést elősegítő beruházási célok 6. Kulturális tevékenységhez kapcsolódó beruházási célok 7. Pályázat kiegészítő hitelek 8. Humán-egészségügyi ellátást szolgáló beruházási cél 9. Állami és önkormányzati tulajdonú társaságok beruházásai 10. Mikrohitel Plusz Program 11. Munkahelyteremtő beruházási cél

14 14 Hitelösszeg 5-1000 millió forint Saját erő A beruházás nettó költségének 15%-25%-a Kamat 3 havi EURIBOR + maximum 4%/év. (megközelítőleg 7,7 %) Lejárat Legfeljebb 15 év, maximum 2 év türelmi idővel. Támogatás intenzitás 7-15% --65% A hitelkérelem benyújtása A hitelkérelmet a programban részt vevő hitelintézetekhez, az 50 millió Ft hitelösszeget meghaladó hitelkérelmet közvetlenül az MFB Rt-hez is be lehet nyújtani 2006. december 31-ig. A finanszírozó hitelintézetek listáját az MFB Rt. a honlapján teszi közzé. „ Sikeres Magyarországért” Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram Hitelfeltételek

15 15 Mikrohitel Plusz Program alapelvei  Banki szempontból „kevésbé” hitelképes ügyfélkör  Mikrovállalkozások (10 fő alatti) részére  Újonnan alakult vállalkozás is lehet hiteligénylő  Hitelösszeg nagysága tegye lehetővé a vállalkozás elindítását  Mikrohitellel összekapcsolható (15+6,3 M Ft)  Támogatásokhoz saját erőként figyelembe vehető (NFT II. pályázatai))  Fedezeti követelmények igazodjanak a ügyfélkör sajátosságaihoz (hitelből vásárolt eszköz, HG Zrt. kezesség)  Alacsony saját erő (15%) és hiteldíj (egyszeri 15.000 Ft + ÁFA)  Kevés járulékos költség (kezességvállalási díj átvállalása)  Széleskörű elérhetőség, automatizált hitelbírálat, gyors hitelhez jutás

16 16 Mikrohitel Plusz Program főbb feltételei  Keretösszeg: 20 milliárd forint  Hitelfelvevők köre: mikrovállalkozások (A foglalkoztatottak létszáma 10 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.)  A hitelösszeg legfeljebb: „A” hitelcél esetén 15 millió forint „B” hitelcél esetén 5 millió forint  Saját erő: a beruházás nettó bekerülési értékének legalább 15%-a  Futamidő: „A” hitelcél esetén legfeljebb 10 év „B” hitelcél esetén legfeljebb 7 év  Kamat: jegybanki alapkamat (jelenleg: 8%)

17 17 BUDAPEST Enterprise ’94 Kft. NYÍREGYHÁZA PLC Plusz Kft. DEBRECEN ALFA CREDIT Kft. MISKOLC KKV FEJLESZTŐ Kft. SZENTES EU-FOCUS 2000 Kft. SZEKSZÁRD RITEAN Kft. SZOLNOK CORPUS ’97 Rt. BÉKÉSCSABA Aranypeták Kft. GYŐR REGINET Kft.

18 18 A/ Agrár Beruházási HITEL Mezőgazdasági Termékek tárolása, termelésfejlesztést szolgáló beruházások B/ Agrár Feldolgozóipari HITEL Mg termelők termelésű termékek feldolgozása, forgalmazása C/ Fiatal Agrárvállalkozói HITEL termelési tevékenység megkezdéséhez Agrárfejlesztési Hitelprogram 40 Mrd Ft

19 19 A hitel feltételei Hitelösszeg A-B hitelcél 5-400 millió forint integrátor 750 MFt B hitelcél 5-300 millió forint C hitelcél 5-50 millió forint Saját erő A beruházás nettó költségének 15%-20%-a Kamat A-B hitelcél: 3 havi EURIBOR + maximum 4%/év. (megközelítőleg 6,1-6,3 %) C hitelcél 3 havi EURIBOR + maximum 3,75%/év. (megközelítőleg 5,8-6%) %) Lejárat Legfeljebb 15 év, maximum 2 év türelmi idővel. A hitel benyújtásaA hitelkérelmet a programban részt vevő hitelintézetekhez, az 50 millió Ft hitelösszeget meghaladó hitelkérelmet közvetlenül az MFB Rt-hez is be lehet nyújtani 2006. december 31-ig. A finanszírozó hitelintézetek listáját az MFB Rt. a honlapján teszi közzé. „ Sikeres Magyarországért” Agrárfejlesztési Hitelprogram

20 20 Új termékek 2007 Vállalkozásfejlesztési hitelprogram átalakítása Tőkepótló Hitelprogram Új Agrárfejlesztési Hitelprogram Sajáterő pótló hitelek az Új Magyarország EU pályázatokhoz Vidékfejlesztési Hitelprogram Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram Jeremie Program hitel+tőke+garancia Kiterjedtebb bankügynöki működés

21 21 Köszönöm a figyelmet! További információk: www.mfb.hu 06-40-555-555 06-40-466-682


Letölteni ppt "1 2007. március. 2 Agrár Fejlesztési Hitelprogram 40 Mrd Ft Bérlakás Hitelprogram 60 Mrd Ft 545 Mrd Ft Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztés Hitelprogram."

Hasonló előadás


Google Hirdetések