Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Biztonságos anyagmozgatás 2011

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Biztonságos anyagmozgatás 2011"— Előadás másolata:

1 Biztonságos anyagmozgatás 2011
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet Biztonságos anyagmozgatás 2011 IX Előadás A híddaruk munkavédelmi előírásai Pintér Péter Mihály Szoba : A28

2 Fogalom meghatározások röviden:
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet Fogalom meghatározások röviden: Emelőgép: Az a szakaszos üzemű gép vagy kézi meghajtású szerkezet vagy berendezés, amiközvetlenül vagy segédeszközzel terhet emelni vagy süllyeszteni képes, azt a kiindulási helyzetéből az érkezési helyére továbbítja. Daru: Olyan szakaszos működésű emelőgép, amely a teherfelvevő eszközével rögzített teher térbeli mozgatására alkalmas.

3 Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet
Üzemeltető: Aki az emelőgép tulajdonosa vagy bérlője és az emelőgép üzemeltetését kiszolgáló személyek /emelőgép-gépkezelő, kötöző/ munkáltatója vagy megbízója. Gyártó: Aki az emelőgép tartószerkezetét vagy önálló részegységét gyártja, összeszereli és átadja az üzembentartónak vagy forgalmazónak. Az emelőgép villamos, hidraulikus illetve pneumatikus berendezését gyártja, összeszereli.

4 Emelőgép karbantartó:
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet Emelőgép karbantartó: Aki erre a tevékenységre jogosult, illetve akit az üzemeltető ezzel a feladattal megbízott. Emelőgép kezelő: Aki az emelőgépet jogosult működtetni, és ezzel a feladattal megbízták. Teherkötöző: Aki a teher felerősítésére jogosult, és erre a feladatra megbízták.

5 Emelőgép szakértő: Emelőgép vizsgáló: Üzembentartó:
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet Emelőgép szakértő: Aki szakirányú szakértői engedéllyel rendelkezik, és a külön előírt szakértői engedélyhez kötött feladatok ellátására jogosult. Emelőgép vizsgáló: Aki az emelőgép időszakos vizsgálatára jogosult. Előre törvényben meghatározott feltételeknek megfelel. Üzembentartó: Aki az emelőgép tulajdonosa vagy bérbeadója, illetve aki az emelőgépet üzemelteti.

6 Irányító: Emelést irányító:
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet Irányító: Az a személy (kijelölt kötöző) aki az emelőgép kezelő részére a teher emelésével, továbbításával és süllyesztésével kapcsolatos jelzéseket, illetve szóbeli információkat adja, és erre a feladatra az üzemeltetőtől megbízást kapott. Emelést irányító: Akit az emelőgép üzemeltetésére vonatkozó szabályok ellenőrzésével, a különleges körülmények között végzett emelési műveletek irányításával az üzemeltető /munkáltató/ megbízott.

7 Az üzemeltető kötelezettségei:
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet Az üzemeltető kötelezettségei: Az emelőgép üzemeltetője: köteles gondoskodni a vonatkozó nemzeti szabványokban, valamint az emelőgép dokumentációjában foglaltak végrehajtásáról. - köteles az emelőgép, üzembe helyezéséről, a teher függesztő eszközök használatbavételéről, rendeltetésszerű használatáról, biztonságos állapotának megőrzéséről, az időszakos vizsgálatáról és a karbantartás szakszerű és rendszeres elvégzéséről gondoskodni.

8 Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet
az emelőgép a teherfüggesztő eszköz minden a nemzeti szabvány szerinti okmányát az emelőgép, illetőleg a teherfüggesztő eszköz kiselejtezéséig köteles megőrizni különösen az időszakos vizsgálatok eredményeit, dokumentálását, a karbantartási munkák, a fődarab, a kötél, a horog és a lánccserék előírás szerinti bizonylatait, tanúsítványait, emelőgép naplóit, szerelői nyilatkozatot. köteles az emelőgép, a teherfüggesztő eszköz üzemeltetési dokumentációját, nyilvántartását naprakészen vezetni és azokat az emelőgép selejtezéséig megőrizni. köteles az előírt ütemtervnek megfelelően az időszakos vizsgálatok és javítások idejére az emelőgép üzemeltetését felfüggeszteni.

9 Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet
gondoskodik arról, hogy az emelőgépet a vonatkozó jogszabály szerint képesített személy legyen, az emelésirányító és a kötöző munkájához tartozó ismereteket elsajátítsa. az emelőgép üzemeltetésének üzembiztonságával kapcsolatos eseményeket köteles írásban rögzíteni. az emelőgép megfelelő biztonságos állapotáról az emelőgép tulajdonosa köteles gondoskodni.

10 A karbantartó kötelezettségei:
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet A karbantartó kötelezettségei: Az emelőgép karbantartója köteles: az emelőgép eredeti (dokumentáció szerinti) vagy azzal azonos biztonsági állapotát megőrizni. - a karbantartás vagy javítás közben, vagy a megbontás eredményeként az általa felfedezett, az eddig rejtett hibákról, melyek a biztonságos üzemeltetést befolyásolja, haladéktalanul az üzemeltetőt írásban tájékoztatni.

11 a karbantartási munkálatot bizonylatozni.
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet a karbantartásra a munkához szükséges biztonságos helyet, területet biztosítani. az emelőgép dokumentációjába bevezetni az elvégzett javítást, karbantartást illetve a darun végzett bármilyen tevékenység tényét. az üzemeltető részére átadni a felhasznált alkatrészek, anyagok műszaki minőségének a bizonylatait, és a karbantartással kapcsolatos dokumentumokat. a karbantartási munkálatot bizonylatozni.

12 Emelőgép vizsgálatok:
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet Emelőgép vizsgálatok: Az emelőgép vizsgálatokat az üzembe helyezés előtt és az időszakos vizsgálatok idején kell végezni az előírásoknak megfelelően.

13 Az üzemeltetésre vonatkozó szabályok:
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet Az üzemeltetésre vonatkozó szabályok: Az üzemeltetésre vonatkozó szabályokat a Magyar Közlöny 1999/69. száma részletesen ismerteti. Általános előírások: Az emelőgépet csak a használati utasításban meghatározott módon és célra szabad használni. Az emelőgéppel csak függőleges irányú erőhatást szabad közvetlenül kifejteni, kivéve, ha azt más, ettől eltérő üzemmódra a gyártó alkalmassá tette. Az emelőgép tervezett állékonyságát pótlólagos ellensúllyal növelni TILOS!

14 Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet
A kezelőnek és az irányítónak a terhet, illetve a kezelőnek az irányító jelzéseit a tehermozgatás egész folyamata alatt figyelemmel kell kísérnie. A véghelyzetek határán minden mozgást úgy kell vezérelni (a sebességet csökkenteni), hogy a biztonsági véghelyzet határoló kapcsoló működtetésére ne legyen szükség. Amennyiben a kezelő a kezelőhelyről a teher mozgatását nem képes követni, akkor annyi irányítót kell biztosítani, amennyi az emelés biztonságos végrehajtásához szükséges.

15 Az emelőgép kezelőre vonatkozó előírások:
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet Az emelőgép kezelőre vonatkozó előírások: Amennyiben olyan hiányosságot vagy rendellenességet tapasztal, amely az emelőgép biztonságos üzemeltetését veszélyezteti, az emelőgépet csak a hiányosságok vagy rendellenességek megszüntetése után helyezheti üzembe. Köteles minden mozgás megkezdése előtt hangjelzéssel figyelmeztetni az emelőgép hatókörzetében tartózkodókat, ha van az emelő gépen hangjelző készülék.

16 Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet
Felelős a kötöző által alkalmazott teherfelvevő eszköz helyes megválasztásáért. A terhet úgy kell először megmozdítani (emelni vagy süllyeszteni), hogy éppen elmozduljon eredeti helyzetéből, majd a mozgatást meg kell állítani. A terhet tovább emelni, illetve a süllyesztést folytatni csak akkor szabad, ha a felerősítés, az emelőmű fékjének működése rendben van, és a teher további mozgatása az emelőgép stabilitását nem veszélyezteti. Az irányítótól kapott jelzést köteles megtagadni, ha az ellentétes a jelen szabályzattal (Magyar Közlöny 1999/69) vagy a használati utasítással, és/vagy megítélése szerint az balesetet vagy anyagi kárt okozhat.

17 Felelősségek a biztonságért:
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet Felelősségek a biztonságért: Daru területének biztonságossága Daru megfelelőségi tanúsítvány. Alkalmas kezelő Oktatás, tapasztalat és készülék ismeret Darukezelő végzi az emelés alapvető ellenőrzését Vészhelyzetben bárki leállíthatja az emelést

18 Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet
A 50/20 tonnás híddaru:

19 Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet
A darut eredetileg fentről kosárból vezérelték, a kommunikáció a kötöző, irányító és a darukezelő között a nagy belmagasság miatt nehézkes volt, illetve nagy darabok mozgatásakor, forgatásakor nehezen belátható területek voltak. A 100 éves múlttal rendelkező cég pár éve felismerte, hogy a régi daru vezérlése és kezelői kialakítás nem korszerű, ezért távirányítású rendszerrel látta el. A felújítás következtében a darukezelő a munkadarabok mellett állva ellenőrizheti a kötözés biztonságos menetét és irányíthatja testközelből a szerkezetet. Ráadásul a kommunikációs nehézségek is megszűntek és minden irányból könnyen beláthatóvá vált a mozgatott alkatrész.

20 Ellenőrzési és karbantartási útmutatások:
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet Ellenőrzési és karbantartási útmutatások: A következő fontos tényezőket kell figyelembe venni az ellenőrzési / karbantartási időközök megállapításánál: A gyártó ajánlásait Jogszabályi előírásokat Vegyszerek és oldószerek valószínűsíthető expozícióját Lehetséges víz behatolásokat Túlzott hőmérsékletnek és rezgéseknek való kitételt Mechanikai károsodások kockázatát A készülék illetéktelenek általi módosításának vagy elállításának valószínűségét

21 Az ellenőrzési szintek:
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet Az ellenőrzési szintek: Szemrevételezéses ellenőrzés Zárt ellenőrzés Részletes ellenőrzés

22 Emelőeszközök periodikus karbantartása és vizsgáztatása:
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet Emelőeszközök periodikus karbantartása és vizsgáztatása: Minden vizsgálatot fel kell venni a rutinszerű munkarendbe Megfelelő azonosító rendszert kell használni az eltérő dátumú vizsgálatok jelölésére A következő vizsgálat dátumának jól láthatónak kell lenni A hibás eszközt azonnal szervizbe kell adni és megjavítani

23 Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet

24 A vezetés felelőssége:
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet A vezetés felelőssége: Biztosítani egy emelési programot a helyszín biztonsága érdekében Biztosítani az emelő berendezésekre és anyagokra vonatkozó megfelelő üzemelés tervezést Biztosítani minden személy megfelelő oktatását Biztosítani, hogy a berendezést csak betanított (megfelelő jogosítvánnyal rendelkező) személy üzemeltesse Biztosítani, az emelési műveletekre a biztonságos berendezés használatát és minden hibás berendezés eltávolítását a munkából.

25 Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet

26 Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet

27 Az emelés: Daru terhelhetősége az emelőkötél ágak közötti szögtől függ
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet Az emelés: Daru terhelhetősége az emelőkötél ágak közötti szögtől függ Ismerni kell a felemelni kívánt munkadarab súlyát Ahol rendelkezésre áll ott használni kell a gyári emelési diagramokat Az emelő szerkezetek súlyát ismerni kell Felfüggesztő kötelek terhelhetőségének meg kell felelnie a hurok szögének A súlypont helyét meg kell határozni Soha nem szabad a darut függő teherrel őrizetlenül hagyni

28 Felfüggesztő kötelek:
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet Felfüggesztő kötelek: A horgokat javításra kell vinni, ha eldeformálódnak, csavarodás 10°, nyílás 15% vagy sérült a kiakadás gátló A kötöző eszközöket minden használat előtt szemrevételezéses vizsgálatnak kell alávetni A felfüggesztő eszközökön elhelyezett megfelelő táblán kell jelölni az eszköz vizsgálati érvényességét A műanyag köteleket tartsuk távol a napsugárzástól, a drótköteleket a nedvességtől Minden emelőgerendán fel kell tüntetni a terhelhetőségüket A drótkötelet el kell dobni, ha 5 törés van a szálak hosszirányában, ha 10 törés van bárhol a szál hosszirányában, vagy ha a drót tollas vagy csomózott

29 Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet

30 Egyéb biztonsági berendezések:
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet Egyéb biztonsági berendezések: Hangjelző berendezés: Távvezérlésű vagy fülkéből vezérelt darunak legyen a vezérlőhelyről működtethető figyelmeztető hangjelző berendezése. Figyelmezető hangjelzés legyen hallható a daru működési területének bármely pontján. Kiakadás gátló szerkezet: Azon a horgon, amelyből üzemelés közben kiakadhat a levehető teherfelvevő eszköz, legyen kiakadás gátló a kiakadás megakadályozására. Nem szükséges kiakadás gátló, ha a teher be- és kiakasztása távvezérlésű, vagy kötöző végzi.

31 Ütközőbakok, ütközők: Sínfogó szerkezet:
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet Ütközőbakok, ütközők: A daru sínpálya végén legyen ütközőbak, amely megakadályozza a daru (futómacska) pályáról való befutását. Sínen mozgó daru (futómacska) kézi hajtású daru kivételével legyen rugalmas ütköző (gumi, rugós vagy hidraulikus). Futómacska rugalmas ütközője lehet a daruszerkezeten levő futómacska pálya végén, az ütközőbakom is. Sínfogó szerkezet: Sínfogó gépi vagy kézi működtetésű. Gépi esetben legyen kézzel is működtethető. 40 m feletti fesztávolságú bakdaru egy vezérlőhelyről irányítható gépi működtetésű sínfogókészlete legyen.

32 Emelőeszközök periodikus karbantartása és vizsgáztatása:
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet Emelőeszközök periodikus karbantartása és vizsgáztatása: Minden vizsgálatot fel kell venni a rutinszerű munkarendbe. Megfelelő azonosító rendszert kell használni az eltérő dátumú vizsgálatok jelölésére. A következő vizsgálat dátumának jól láthatónak kell lenni. A hibás eszközt azonnal szervizbe kell adni és megjavítani.

33 Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet

34 Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet

35 Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet


Letölteni ppt "Biztonságos anyagmozgatás 2011"

Hasonló előadás


Google Hirdetések