Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció”"— Előadás másolata:

1 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Brassói Sándor főosztályvezető-helyettes OKM A modernizáció rendszerszintű támogatottsága

2 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Az EU viszonya a 21. századi iskolai környezethez, oktatási folyamatokhoz Az Európai Bizottság széleskörű társadalmi konzultációt kezdeményezett 2007. júliusában Európa iskoláit fel kell készíteni a 21. század elvárásaira Az EU államok oktatási rendszerei számos kihívással néznek szembe és a policy együttműködések legfőbb színtere egyre inkább az iskolai oktatás, a közoktatás.

3 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt A 21. századi iskoláknak alkalmasnak kell lenniük arra, hogy: Olyan tanterveket alkalmazzanak, amelyek minden tanuló számára biztosítják a kompetenciák széleskörű elsajátítását, Képessé kell tenni az egyéneket az LLL folyamatokban való aktív részvételre, Szolgálni a gazdasági érdekeket azért, hogy fenntartható és sikeres gazdasági fejlődés valósulhasson meg, Csökkenteni kell a korai iskolaelhagyók számát, az egyenlő hozzáférés esélyeinek biztosítására figyelemmel kell működnie. http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_en.html. http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_en.html http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/employ_en.htm http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_394/l_39420061230en00100018.pdf Efficiency and Equity in European education and training systems; COM (2006) 481 final Annex to Communication from the Commission Efficiency and Equity in European Education and Training Systems,2006, S 2.2 Inclusive education and classroom practices. European Agency for Developments in Special Needs Education. Available at: http://www.european-agency.org/iecp/iecp_intro.htm

4 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt A k ö zoktatási innováció szakmai háttere Nemzeti alaptanterv Közép, és hosszú távú közoktatási stratégiák Regionális stratégiák Nemzetközi és hazai mérési eredmények Uniós környezetbe illesztés, EU 2010 munkaprogram A munkaerőpiaci igények Az NFT I. fenntarthatósága és folytatása

5 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt A lisszaboni folyamat és a hazai oktatáspolitika közoktatás-fejlesztés stratégia Óvoda és korai kisiskoláskor megerősítése az alapozó oktatás (1-6) meghatározó szerepe Kereszttantervi elemek és „szűk” tanterv Módszertani gazdagítás (kooperatív technikák) fejlesztő iskolai környezet kialakítása, az alkalmazható - korszerű kompetenciák definiálása ( európai kulcskompetenciák)

6 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt az ICT és info-kommunikáció erősítése az intézményi, fenntartói minőségpolitika ösztönzése és összehangolása a halmozottan hátrányos helyzetűek, fogyatékkal élők társadalmi integrációja az oktatás révén, szegregáció csökkentése korszerű pályaorientáció, tanácsadás LLL

7 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Tartalmi szabályozó elemek korszerűsítése Nat 2007 Korszerű kerettantervek ( kompetenciák, kiemelt fejlesztési területek, műveltségterületi integráció,tantárgyköziség erősítése), Oktatási programok, programcsomagok fejlesztése, Érettségi vizsgakövetelmények ( szakmai alapismeretek vizsgatárgyak), Középfokú felvételi eljárás kompetenciaközpontúsága, Országos kompetenciamérés rendszere, A támogatás formái rendszerszinten I.

8 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt A támogatás formái rendszerszinten II. Kisgyermekkori nevelés-oktatás támogatása Óvodáztatási támogatás rendszere, Óvoda-felújítási programok, ONOAP felülvizsgálat, Korai diagnosztizálás megerősítése, Óvoda-iskola átmenet támogatása, Egységes óvoda-bölcsőde létrehozásának lehetősége

9 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt A támogatás formái rendszerszinten III. Tankönyvellátás, oktatási programok kiadása, digitális tartalmak 23/2004. OM rendelet korszerűsítése, Oktatási program miniszteri kiadása, Rendszerszintű folyamatszabályozás, Kompetenciaalapú tankönyvvé nyilvánítás meghatározása, Digitális tananyag akkreditáció és árkolát, suliNet, és SDT, Informatikai támogatások a költségvetésből,

10 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt A támogatás formái rendszerszinten IV. Pedagógiai bevezető-kezdő, alapozó szakasz támogatása Szöveges értékelés, minősítés Tanulóhoz igazodóbb oktatási folyamatok ösztönzése, évismétlés korlátozása, 5-6. évfolyamok, nem szakrendszerű oktatás, Csoportmódszer, kooperáció, projekt, fejlesztő értékelés erősítése, Egységes iskola, komprehenzív iskolamodellek

11 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt A támogatás formái rendszerszinten IV. A pedagógus-továbbképzési rendelet módosítása Új fogalmak: -Szakmai megújító képzés, -Vezetőképzés, -A pedagógus továbbképzésbe beszámítható új képzési formák Újdonságok a pedagógus-továbbképzést akkreditáltató és indító intézmények számára

12 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Projekt megnevezése: 21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció (TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002) Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg. „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "„21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések