Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció”"— Előadás másolata:

1 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP / számú kiemelt projekt „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP / számú kiemelt projekt Alkotó közösségek – támogató környezet Az Educatio és regionális partnerei a pályázók szolgálatában

2 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP / számú kiemelt projekt EGY SIKERES OKTATÁSI RENDSZER ÖNMAGÁBAN UGYAN NEM GARANTÁLJA A GAZDASÁGI FELLENDÜLÉST, ÁM MINDEN BIZONNYAL EGYIK ELŐFELTÉTELÉNEK TEKINTHETŐ. UGYANEZ MONDHATÓ EL A TÁRSADALOM MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁSRÓL IS. (MICHAEL BARBER, 1997) Az életnek tanulunk?

3 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP / számú kiemelt projekt Alapelvek a közoktatás- fejlesztéshez NFT - ÚMFT  Cselekvésközpontú tanulásszervezés  Mélységelvű tanítás („kevesebb több”)  Gyermekközpontú módszertan  Differenciálás, egyéni tanulási utak  Kooperáció  Életszerű tartalmak  Árnyalt értékelés  Tanári szerepváltozás  Befogadó környezet

4 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP / számú kiemelt projekt intézmények pedagógusok gyermekek, tanulók társ ellátórendszerek fenntartók szülők civil partnerek regionális hálózat Új program- csomagok kompetencia- területekre Pályázatok: Komplex természet- tudomány Aktív állampolgárság Vállalkozói készségek… Szolgál- tatók OKM Educatio Kht., OFI Közoktatás-fejlesztési konstrukciók: TÁMOP Helyzet- elemzés XXX KépzésXx MentorálásXXX IPR-SNIXX Hálózati tanulás XX Program- csomagok XX Folyamat- tannácsad. XX Jó gyakorlatok XXX Önfejleszt.X Egységes iskola X Térségi együttm. XX ÉrtékelésXX Fenntarói pályázatok Fel- készített szakértők Referencia intézmények. Kiemelt projekt szolgáltatói kosár (tartalom) Pedagógus tovább- képzés Eltérő oktatási igényű tanulók SNI, EGYMI, tehetség- gondozás… Más kiemelt projektek: ; 3.3.1…

5 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP / számú kiemelt projekt 1. Fejlesztéskoordinációs hálózat 2. Tartalomfejlesztés 3. Módszertani megújulás 4. SNI egyenlő hozzáférés 5. eTanulás, digitális pedagógia 6. Versenyképesség és esély K+F 7. Hatékonyság K+F 8. Tudásmenedzsment K+F 9. Informatikai támogatás 21. századi közoktatás: TÁMOP 3.1.1

6 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP / számú kiemelt projekt „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP / számú kiemelt projekt 4-es pillér A sajátos nevelési igényű gyermekek oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférését biztosító tevékenységek

7 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP / számú kiemelt projekt A 4. pillér specifikus programjai Diagnosztikus eljárások megújítása Tesztek, tesztrendszerek standardizálása Szakemberek felkészítése Előzmény: NFT HEFOP B. WISC IV. standardizálása A program eredménye: 5 db kis mintán bemért (5X120 fő) és korrigált teszt reprezentatív mintavételhez legyártott teszt csomagok (5X1000 fő) tesztelésre felkészített szakemberek (150)

8 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP / számú kiemelt projekt A 4. pillér specifikus programjai Korai intervenciós program Előzmény: Korai fejlesztési koncepció (2005. ICSSZEM) A program eredménye: Kidolgozott rövidtávú cselekvési terv és középtávú stratégiai terv Pilot program (3 régió) az egységes szűrési rendszer (prevenció, diagnosztika) kialakítás ára Pilot program (3 régió) korai intervenció – fejlesztés, terápia – regionális hálózati ellátására Tárcaközi együttműködés

9 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP / számú kiemelt projekt Jelenlét a társ-projektek mindegyikében A 4. pillér horizontális programjai 1. Hálózati tevékenységek 2. Tartalomfejlesztés támogatása 3. A pedagógiai és módszertani megújulás támogatása 4. E- learning

10 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP / számú kiemelt projekt A TÁMOP Szolgáltatói kosár HelyzetelemzésXX KépzésXXx MentorálásXXX IPR-SNIxxX Hálózati tanulásXXX ProgramcsomagokXXXX Folyamat-tanácsadásXXX Jó gyakorlatokXX Saját innováció,önfejlesztés Xx Egységes iskolaX Térségi együttműködésXXX ÉrtékelésXXX Tartalmaira ezerötszáz intézmény fenntartója pályázik a projekt időszakában E tartalmak folyamatosan kiegészülnek, frissülnek A fejlesztéskoordináció feladata: előkészíteni az induló állapotot - tervezés biztosítani a szolgáltatások elérhetőségét – Régiós partnerhálózat beépíteni az új tartalmakat koordinálni a pályázók munkáját – Régiós partnerhálózat támogatni a stratégiát – szakmai nyomonkövető

11 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP / számú kiemelt projekt Az Educatio Kiemelt projektje és a hét régiós partnerszervezet együttműködésének főbb területei

12 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP / számú kiemelt projekt Adatbázisok közzététele, felületmegosztás a régiókkal Jó gyakorlatok publikációja Referencia-intézmények régiós partnerhálózatának kialakítása, felkészítése, minősítése, bővítése Továbbképzések rendszerezett ajánlati listája a Szolgáltatói kosárban A tanácsadói, képzési szolgáltatások regionális szintű minőségbiztosítása, értékelése A fejlesztési területek fehér foltjainak feltárása Munkakonferenciák, rendezvények, felkészítések: hálózati tanulási formák A 8 önálló stratégia illesztése, minőségbiztosítása A projekt közös kommunikációja…

13 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP / számú kiemelt projekt Horizontális kapcsolataink: az OOIH Az Esélyegyenlőségi Igazgatóság régiós irodahálózatának feladatai Cél: A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek iskolai sikerességének megteremtése a közoktatási intézményekben. Főbb tevékenységek: Az OKMT, valamint a TÁMOP oktatási esélyegyenlőséggel kapcsolatos pályázatainak ismertetése, információnyújtás, a nyertes pályázókkal való kapcsolattartás;

14 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP / számú kiemelt projekt Az oktatási esélyegyenlőséghez kapcsolódó jogszabályok ismertetése; Iskolai és óvodai integrációs pedagógiai programhoz kapcsolódó szakmai feladatok ellátása; Intézménylátogatások, szakmai fórumokon, kistérségi találkozókon való részvétel; Települési deszegregációs programok elősegítése, mentorálása; Kapcsolattartás civil szervezetekkel, cigány kisebbségi önkormányzatokkal, kistérségi társulásokkal, szakmai szolgáltatókkal Kapcsolattartás az esélyegyenlőségi szakértőkkel

15 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP / számú kiemelt projekt „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP / számú kiemelt projekt Az esélyegyenlőségi Igazgatóság régiós irodahálózata Nyugat-dunántúli régió Bogdán Iván Közép-dunántúli régió Baráth Szabolcs Dél-dunántúli régió Bogdán Anna Dél-alföldi régió Szűcs Norbert Észak-alföldi régió Hajdú-Bihar és Jász- Nagykun-Szolnok megye Demeter Ilona Észak-alföldi régió Sz-Sz-B. megye Kóka Ágnes Észak-magyarországi régió Káló Károly Közép-magyarországi régió és Nógrád megye Szemenyei Mariann

16 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP / számú kiemelt projekt A támogató környezet TÁMOP os intézmény SNI tanulók együttnevelése Inklúziós hálózati munka (Kompetencia alapú oktatás…) Tartalom- fejlesztés, taneszköz kínálat Intézményi és pedagógiai folyamatok mentorálása Regionális szakmai koordináció, támogató kapacitások szervezése Képzések, tanácsadói kínálat fejlesztése

17 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP / számú kiemelt projekt A referencia-intézmény definíciója Educatio, február Egyedi, működésében koherens, más intézmények számára is példaértékű gyermekközpontú pedagógiai, szervezeti innovációval, gyakorlattal rendelkező és ezt publikálni, valamint szolgáltatásaiban átadni képes intézmény.

18 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP / számú kiemelt projekt Valamennyi referenciaintézmény-típusra egyaránt jellemző alapfeltételek 1 Befogadó és az egyéni fejlődést biztosító oktatás- nevelés eljárásait érvényesítő pedagógiai módszereket alkalmaz Pedagógiai munkájában megjelenik a kompetencia alapú oktatás-nevelési tartalmainak és módszereinek alkalmazása Munkakultúráját nyitott oktatási környezet jellemzi Az intézmény vezetése és a tantestület egyaránt elkötelezett a referencia intézménnyé válás folyamatában, feladataiban Önfejlesztő intézmény, önértékelési rendszert működtet, kidolgozott külső-belső kapcsolati formákkal rendelkezik Az IKT eszközöket és módszereket pedagógiai programjába foglaltak szerint alkalmazza

19 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP / számú kiemelt projekt alapfeltételek valamennyi referenciaintézmény-típusra Szervezeti kultúrájára jellemző a team munka és a pedagógusok közötti horizontális és vertikális együttműködés Fenntartói nyilatkozat biztosítja a referencia- intézményi működés lehetőségét Az általa definiált referencia körben minimum 4 éve működik Az értéklistából legalább 3-ra igen a válasz:  Kooperativitás  Integrációs gyakorlat  Differenciálás  Az értékelés új formái (gyermek önértékelése, kölcsönös értékelés, pedagógus értékelés) Szolgáltatásaiban vállalja a továbbképzés, mentorálás, hospitálás, szupervízió feladatait

20 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP / számú kiemelt projekt KommunikációEgyüttműködésProblémamegoldás SzóbeliségNyitottságHibakeresés ÍrásbeliségEmpátiaDöntéshozatal Képi információ feldolgozása Szociális interakcióRendszerelemzés és tervezés InformációkezelésTársas érzékenység IKTFelelősségérzet ForráskezelésSzervezőképesség A kommunikáció értékelése Döntéshozatal Érvelés Vita Tantárgyfüggetlen (általános) kompetenciák TÁMOP használati utasítás a bevont pedagógusok és vezetők számára

21 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP / számú kiemelt projekt Köszönöm a figyelmüket! Puskás Aurél szakmai vezető TÁMOP Hálózatkoordináció 06/


Letölteni ppt "„21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések