Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Együttműködések A „21. századi közoktatás” kiemelt projekt és kapcsolatai a regionális koordinációt végző partnereinkkel.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Együttműködések A „21. századi közoktatás” kiemelt projekt és kapcsolatai a regionális koordinációt végző partnereinkkel."— Előadás másolata:

1 Együttműködések A „21. századi közoktatás” kiemelt projekt és kapcsolatai a regionális koordinációt végző partnereinkkel

2 Az áttekintés vázlata Helyünk a TÁMOP konstrukciók rendszerében A program struktúrája: a kilenc pillér Kapcsolati elemek régiós partnereinkkel

3 intézmények pedagógusok gyermekek, tanulók társ ellátórendszerek fenntartók szülők civil partnerek regionális hálózat Új program- csomagok kompetencia- területekre pályályázat Akkreditált szolgáltatók. OKM Educatio Kht., OFI Közoktatás-fejlesztési konstrukciók: TÁMOP Helyzet- elemzés XXX KépzésXx MentorálásXXX IPR-SNIXX Hálózati tanulás XX Program- csomagok XX Folyamat- tannácsad. XX Jó gyakorlatok XXX Önfejleszt.X Egységes iskola X Térségi együttm. XX ÉrtékelésXX pályázatok Szakértő felkészítés Referencia intézmények. Kiemelt projekt szolgáltatói kosár (tartalom) Pedagógus tovább- képzés Eltérő oktatási igényű tanulók SNI, EGYMI, tehetség- gondozás… Más kiemelt projektek: ; 3.3.1…

4

5 1. Fejlesztéskoordinációs hálózat 2. Tartalomfejlesztés 3. Módszertani megújulás 4. SNI egyenlő hozzáférés 5. eTanulás, digitális pedagógia 6. Versenyképesség és esély K+F 7. Hatékonyság K+F 8. Tudásmenedzsment K+F 9. Informatikai támogatás 21. századi közoktatás: TÁMOP 3.1.1

6 Fejlesztéskoordinációs hálózat EDUCATIO régió régió régió régió régió régió régió Régióközi koordináció Specifikációk Pályázati nyomonkövető rendszer Horizontális tanulás Referenciahely felkészítés Szolgáltatói kosár Jó gyakorlatok közzététele… Felkészítési portfólió Referencia- intézmények minősítési folyamata Tehetségpontok… Inklúzió, integráció Kompetencia -fejlesztés Alternatív pedagógiák Egységes iskola Gyakorlóhelyek

7 A TÁMOP Szolgáltatói kosár - HelyzetelemzésXX KépzésXXx MentorálásXXX IPR-SNIxxX Hálózati tanulásXXX ProgramcsomagokXXXX Folyamat-tanácsadásXXX Jó gyakorlatokXX Saját innováció,önfejlesztés Xx Egységes iskolaX Térségi együttműködés XXX ÉrtékelésXXX Tartalmaira ezerötszáz intézmény fenntartója pályázik a projekt időszakában E tartalmak folyamatosan kiegészülnek, frissülnek A fejlesztéskoordináció feladata: előkészíteni az induló állapotot - tervezés biztosítani a szolgáltatások elérhetőségét – Régiós partnerhálózat beépíteni az új tartalmakat koordinálni a pályázók munkáját – Régiós partnerhálózat támogatni a stratégiát – szakmai nyomonkövető

8 A támogató környezet TÁMOP es intézmény Kompetencia alapú oktatás SNI tanulók együttnevelése Oktatási integráció Tehetséggondozás Tartalom- fejlesztés, tankönyvi kínálat Intézményi és pedagógiai folyamatok mentorálása Regionális szakmai koordináció, támogató kapacitások szervezése Képzések, tanácsadói kínálat fejlesztése

9 TAMOP A tartalomfejlesztés megújult formája pályázati szereplők: kiadók, műhelyek új források új kompetenciaterületi programok fejlesztéstámogató rendszer TAMOP es pillér: Tartalomfejlesztés támogatása

10 A tartalomfejlesztés támogatásának folyamata Digitális fejlesztő felület Specifikácó munkafolyamata A fejlesztések nyomonkövetésének folyamata A fejlesztéstámogatás munkafolyamata

11 3-as pillér A pedagógiai és módszertani megújulás támogatása Képzésfejlesztés koordinációja Hiányterületekre képzésfejlesztés Képzők képzése Tanácsadói kapacitások biztosítása Képzésfejlesztési standardok kialakítása Jó gyakorlatok elemzése, meghonosítás támogatása Tevékenységek

12 Kapcsolódások a kiemelt projekten belül Hálózatkoordináció Szolgáltatói kosár Referencia intézmények képzési portfóliója Hiányterületek SNISNI Pedagógiai, módszertani jó gyakorlatok

13 Kapcsolódások más TÁMOP pályázatokkal Képzésfejlesztés koordinációja Specifikáció SNISNI Nyomonkövetés Minősítés

14 Rendszerszintű kapcsolódások: Visszacsatolás az alapképzésbe A pedagógus-továbbképzési akkreditációs szempontrendszer továbbfejlesztése

15 4-es pillér A sajátos nevelési igényű gyermekek oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférését biztosító tevékenységek

16 A 4. pillér specifikus programjai Diagnosztikus eljárások megújítása Tesztek, tesztrendszerek standardizálása Szakemberek felkészítése Előzmény: NFT HEFOP B. WISC IV. standardizálása A program eredménye: 5 db kis mintán bemért (5X120 fő) és korrigált teszt reprezentatív mintavételhez legyártott teszt csomagok (5X1000 fő) tesztelésre felkészített szakemberek (150)

17 A 4. pillér specifikus programjai Korai intervenciós program Előzmény: Korai fejlesztési koncepció (2005. ICSSZEM) A program eredménye: Kidolgozott rövidtávú cselekvési terv és középtávú stratégiai terv Pilot program (3 régió) az egységes szűrési rendszer (prevenció, diagnosztika) kialakítás ára Pilot program (3 régió) korai intervenció – fejlesztés, terápia – regionális hálózati ellátására Tárcaközi együttműködés

18 Jelenlét a társ-projektek mindegyikében A 4. pillér horizontális programjai 1. Hálózati tevékenységek 2. Tartalomfejlesztés támogatása 3. A pedagógiai és módszertani megújulás támogatása 4. E- learning

19 5. pillér A digitális kompetencia fejlesztése Az eTanulás komplex eszköz- és szolgáltatás- rendszerének továbbfejlesztése Megteremtődnek a digitális pedagógiai módszerek és eszközök elterjesztésének központi infrastrukturális és tartalmi feltételei

20 A cél elérése érdekében fejleszteni kell –az IKT alapú tanítási-tanulási módokat, módszereket, hogy a digitális kompetenciaterületi fejlesztés folyamatossá válhasson –a digitális taneszközöket, valamint azok eTanulás alapú rendszereit és szolgáltatásait, –a digitális taneszközök minőségbiztosítási rendszerét, –az IKT alapú képzési és továbbképzési programokat, –az intézményvezetést valamint a pedagógusokat támogató mentorálási rendszert.

21 Horizontális kapcsolataink: az OOIH Az Esélyegyenlőségi Igazgatóság régiós irodahálózatának feladatai Cél: A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek iskolai sikerességének megteremtése a közoktatási intézményekben. Főbb tevékenységek: Az OKMT, valamint a TÁMOP oktatási esélyegyenlőséggel kapcsolatos pályázatainak ismertetése, információnyújtás, a nyertes pályázókkal való kapcsolattartás;

22 Az oktatási esélyegyenlőséghez kapcsolódó jogszabályok ismertetése; Iskolai és óvodai integrációs pedagógiai programhoz kapcsolódó szakmai feladatok ellátása; Intézménylátogatások, szakmai fórumokon, kistérségi találkozókon való részvétel; Települési deszegregációs programok elősegítése, mentorálása; Kapcsolattartás civil szervezetekkel, cigány kisebbségi önkormányzatokkal, kistérségi társulásokkal, szakmai szolgáltatókkal Kapcsolattartás az esélyegyenlőségi szakértőkkel

23 Az esélyegyenlőségi Igazgatóság régiós irodahálózata Nyugat-dunántúli régió Bogdán Iván Közép-dunántúli régió Baráth Szabolcs Dél-dunántúli régió Bogdán Anna Dél-alföldi régió Szűcs Norbert Észak-alföldi régió Hajdú-Bihar és Jász- Nagykun-Szolnok megye Demeter Ilona Észak-alföldi régió Sz-Sz-B. megye Kóka Ágnes Észak-magyarországi régió Káló Károly Közép-magyarországi régió és Nógrád megye Szemenyei Mariann

24 A KIEMELT PROJEKT ÉS A REGIONÁLIS PARTNERSZERVEZETEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEKK FŐBB TERÜLETEI

25 Adatbázisok közzététele, felületmegosztás a régiókkal Jó gyakorlatok publikációja Referencia-intézmények régiós partnerhálózatának kialakítása, felkészítése, minősítése, bővítése Továbbképzések rendszerezett ajánlati listája a Szolgáltatói kosárban A tanácsadói, képzési szolgáltatások regionális szintű minőségbiztosítása, értékelése A fejlesztési területek fehér foltjainak feltárása Munkakonferenciák, rendezvények, felkészítések: hálózati tanulási formák A 8 önálló stratégia évenkénti áttekintése, minőségbiztosítása, illesztése A projekt közös kommunikációja…

26 Státusunk, lehetőségeink most A kiemelt projekt májustól szerződés alapján dolgozik Hat régiós szervezet pályázata szerződés előtt A TÁMOP es, os, es …pályázatok megvalósítása szeptembertől kritikus szakaszba lép A kiemelt projekt számára kihívás, ha a koordináció munkája egyedül ránk hárul November elejéig együttműködési megállapodást kell kötnünk partnereinkkel a hatékony hálózatkoordináció érdekében Az EGYMI pályázat és az SNI hálózati munka megkezdődik /szeptember 7, konferencia/ A kiemelt projekt régiós koordinátorai szeptemberben munkába állnak.

27 Köszönöm a figyelmüket! Puskás Aurél szakmai vezető TÁMOP3.1.1,Hálózatkoordináció 06/


Letölteni ppt "Együttműködések A „21. századi közoktatás” kiemelt projekt és kapcsolatai a regionális koordinációt végző partnereinkkel."

Hasonló előadás


Google Hirdetések