Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hatósági feladatok a járművezető-képzésben

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hatósági feladatok a járművezető-képzésben"— Előadás másolata:

1 Hatósági feladatok a járművezető-képzésben
Érsek István főosztályvezető Nemzeti Közlekedési Hatóság Stratégiai és Módszertani Főigazgatóság Képzési és Vizsgáztatási Főosztály

2 Hatósági feladatok a járművezető-képzésben
Az Országgyűlés jóváhagyta a a magyar közlekedéspolitikát -19/2004. (III.26.) OGY határozat-, amelynek stratégiai fő irányai: az életminőség javítása, az egészség megőrzése, a területi különbségek csökkentése, a közlekedésbiztonság növelése, az épített és természeti környezet védelme, az Európai Unióba való sikeres integrációnk elősegítése, a környező országokkal való kapcsolatok feltételeinek javítása, és ezen kapcsolatok bővítése, a területfejlesztési célok megvalósításának előmozdítása, a hatékony üzemeltetés és fenntartás feltételeinek megteremtése a szabályozott verseny segítségével. Magyar Közlekedéspolitika című stratégiai dokumentum, egyik célja „A évi személysérüléses balesetszám 2010-re 30%-kal, a balesetekben elhunytak száma legalább 30%-kal csökkenjen re pedig ugyanezen értékek — az EU Fehér Könyvében 2010-ig előírt mértékben — 50%-kal csökkenjenek.”

3 Hatósági feladatok a járművezető-képzésben
Balesetek száma az utóbbi 30 évben Magyarországon

4 Hatósági feladatok a járművezető-képzésben
Halálos közúti balesetek az utóbbi 30 évben az Unióban

5 Hatósági feladatok a járművezető-képzésben
Az NKH küldetése Az NKH a közlekedés-igazgatás központi hatóságaként a piaci szereplők működését szabályozza, felügyeli és ellenőrzi, valamint a keretrendszerek definiálásával iránymutatást biztosít ügyfeleinek a közlekedésbiztonság magas szinten tartása érdekében. Közlekedésbiztonság Intézményfejlesztés Közlekedés-igazgatás Ellenőrzés

6 Hatósági feladatok a járművezető-képzésben
Kiemelt stratégiai cél: balesetek számának csökkentése

7 Hatósági feladatok a járművezető-képzésben
A közúti járművezető és a közúti közlekedési szakember képzést meghatározó alapvető jogszabályok 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról 70/2005. (IV. 21.) Korm. rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól 34/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet a közúti járművezetői vizsga és az egyes közúti közlekedési szakképesítésekkel összefüggő vizsgák díjairól 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

8 Hatósági feladatok a járművezető-képzésben
Kapcsolódó jogszabályok 139/1991. (X. 29.) Korm. Rendelet a közúti járművezetők utánképzéséről 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról

9 Hatósági feladatok a járművezető-képzésben
Képzési rendszer Járművezető képzés (B kategóriás képzés, …) Közúti közlekedési szakember képzés (iskolavezető képzés, … ) Egyéb képzések (OKJ szakképesítések, …)

10 Hatósági feladatok a járművezető-képzésben
A Hatóság főbb feladatai: A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek tanfolyami képzése, továbbképzése és utánképzése a közlekedési hatóság engedélye alapján végezhető. A tanfolyami képzést, továbbképzést és utánképzést a közlekedési hatóság ellenőrzi, illetőleg ellátja annak szakfelügyeletét. A közúti járművezető-képzést, a szaktanfolyami képzést, továbbá a vizsgáztatást rendszeresen ellenőrizni kell, és el kell látni mindezek szakfelügyeletét. A tanfolyami képzést követő vizsgáztatást a közlekedési hatóság végzi. A közlekedési hatóság az engedéllyel rendelkezőkről névjegyzéket vezet.

11 Hatósági feladatok a járművezető-képzésben
A Hatóság Központi Hivatalának vezetője: jóváhagyja a közúti járművezető-képző tanfolyamok alkalmazható tansegédleteit, külön jogszabályban meghatározott vizsgakövetelmények alapján a tantervét, az elméleti és a gyakorlati vizsgafeladatait; jóváhagyja a közúti közlekedési szakemberképző tanfolyamok óraszámát és az alkalmazható tansegédleteket, a szakmai képesítés megszerzésére vonatkozó jogszabály alapján a tantervét, az elméleti és a gyakorlati vizsgafeladatait; jóváhagyja a tanfolyami képzéshez kapcsolódó vizsgák lebonyolításának rendjét, ügyvitelét és módszereit. jóváhagyja az egyes kategóriákhoz, illetőleg tantárgyakhoz előírt tansegédleteket, a szaktanfolyami képzés esetében meghatározza az egyes tantárgyak hallgatása alóli mentesítések alapjául szolgáló képesítések körét; szabályozza a vizsgáztatás módszereit, eljárási rendjét és ügyvitelét; meghatározza a képzési és vizsgáztatási tevékenység végzéséhez kötelezően előírt dokumentumok körét és azokról „Bizonylati albumot” ad ki.

12 Hatósági feladatok a járművezető-képzésben
A Hatóság Központi Hivatalának vezetője: meghatározza azt a szakoktató képzés keretében teljesítendő követelményszintet, és annak számonkérési módját, amelynek alapján a szakoktató jelölt ideiglenesen szakoktatói névjegyzékbe vehető; meghatározza a szakoktatói és az iskolavezetői felsőfokú szaktanfolyam engedélyezésének feltételeit, a felvételi vizsga, a képzés, a vizsgák és a továbbképzések módszereit, valamint a szaktanfolyamokon oktató előadókkal szemben támasztott követelményeket; szabályozza a szakfelügyelet működését; kinevezi a szakfelügyelőket, illetőleg jóváhagyja a regionális igazgatóságoknál működő szakfelügyelők kinevezését; kinevezi a Szakmai Vizsgabizottság vizsgabiztosait; meghatározza a vizsgabiztosi felsőfokú szaktanfolyam tekintetében a felvételi vizsga, a képzés, a vizsgák és a továbbképzések tartalmát és módszereit, valamint a szaktanfolyamon oktató előadókkal szemben támasztott követelményeket.

13 Hatósági feladatok a járművezető-képzésben
PILLÉREK Akciócsoportok Akciók / Projektek

14 Hatósági feladatok a járművezető-képzésben
A Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram fő elemei – EMBERI TÉNYEZŐ 1. PILLÉR: Emberi tényező – védtelenek kiemelt kezelése 1.1. Prioritás (Akciócsoport): Nevelés Óvodai és általános iskolai közlekedés-nevelési programok  1.2. Prioritás (Akciócsoport): Oktatás Közlekedési-, közlekedésbiztonsági szempontok erősítése az oktatási rendszerben  1.3. Prioritás (Akciócsoport): Képzés Gépjárművezető képzés fejlesztése Tananyag Felügyeleti és minősítési rendszer Utánképzési program  1.4. Prioritás (Akciócsoport): Kommunikáció és PR eszközök  Közlekedésbiztonsági témák napi szintű megjelentetése

15 Hatósági feladatok a járművezető-képzésben
Képzési és vizsgáztatási rendszer fejlesztése jogszabályi háttér felülvizsgálata tananyag felülvizsgálata, továbbfejlesztése (elmélet, gyakorlat egyaránt) a tanintézetek és oktatók érdekeltté tétele a közlekedésbiztonsági ismeretek átalakításában és a vizsgáztatások sikerében a képzés minőségét jelző adatok nyilvánosságra hozatalával a mennyiségi helyett a minőségi képzés előre mozdítása a gépjárművezető képzés szervezeti felügyeleti- és minősítési rendszer fejlesztése az utánképzési program fejlesztése

16 Hatósági feladatok a járművezető-képzésben
16

17 Hatósági feladatok a járművezető-képzésben
17

18 Hatósági feladatok a járművezető-képzésben
18

19 Hatósági feladatok a járművezető-képzésben
Köszönöm a figyelmet


Letölteni ppt "Hatósági feladatok a járművezető-képzésben"

Hasonló előadás


Google Hirdetések