Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hatósági feladatok a járművezető-képzésben Hatósági feladatok a járművezető képzésben Érsek István főosztályvezető Nemzeti Közlekedési Hatóság Stratégiai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hatósági feladatok a járművezető-képzésben Hatósági feladatok a járművezető képzésben Érsek István főosztályvezető Nemzeti Közlekedési Hatóság Stratégiai."— Előadás másolata:

1 Hatósági feladatok a járművezető-képzésben Hatósági feladatok a járművezető képzésben Érsek István főosztályvezető Nemzeti Közlekedési Hatóság Stratégiai és Módszertani Főigazgatóság Képzési és Vizsgáztatási Főosztály

2 Az Országgyűlés jóváhagyta a a magyar közlekedéspolitikát -19/2004. (III.26.) OGY határozat-, amelynek stratégiai fő irányai: – az életminőség javítása, az egészség megőrzése, a területi különbségek csökkentése, a közlekedésbiztonság növelése, az épített és természeti környezet védelme, – az Európai Unióba való sikeres integrációnk elősegítése, – a környező országokkal való kapcsolatok feltételeinek javítása, és ezen kapcsolatok bővítése, – a területfejlesztési célok megvalósításának előmozdítása, – a hatékony üzemeltetés és fenntartás feltételeinek megteremtése a szabályozott verseny segítségével. Magyar Közlekedéspolitika 2003-2015 című stratégiai dokumentum, egyik célja – „A 2001. évi személysérüléses balesetszám 2010-re 30%-kal, a balesetekben elhunytak száma legalább 30%-kal csökkenjen. 2015-re pedig ugyanezen értékek — az EU Fehér Könyvében 2010-ig előírt mértékben — 50%-kal csökkenjenek.” Hatósági feladatok a járművezető-képzésben

3 Balesetek száma az utóbbi 30 évben Magyarországon

4 Hatósági feladatok a járművezető-képzésben Halálos közúti balesetek az utóbbi 30 évben az Unióban

5 Közlekedésbiztonság Intézményfejlesztés Közlekedés- igazgatás Ellenőrzés Hatósági feladatok a járművezető-képzésben Az NKH küldetése Az NKH a közlekedés-igazgatás központi hatóságaként a piaci szereplők működését szabályozza, felügyeli és ellenőrzi, valamint a keretrendszerek definiálásával iránymutatást biztosít ügyfeleinek a közlekedésbiztonság magas szinten tartása érdekében.

6 Kiemelt stratégiai cél: balesetek számának csökkentése Hatósági feladatok a járművezető-képzésben

7 A közúti járművezető és a közúti közlekedési szakember képzést meghatározó alapvető jogszabályok – 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről – 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról – 70/2005. (IV. 21.) Korm. rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól – 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól – 34/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet a közúti járművezetői vizsga és az egyes közúti közlekedési szakképesítésekkel összefüggő vizsgák díjairól – 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról Hatósági feladatok a járművezető-képzésben

8 Kapcsolódó jogszabályok – 139/1991. (X. 29.) Korm. Rendelet a közúti járművezetők utánképzéséről – 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról – 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról – 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól – 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról – 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról Hatósági feladatok a járművezető-képzésben

9 Képzési rendszer Járművezető képzés (B kategóriás képzés, …) Közúti közlekedési szakember képzés (iskolavezető képzés, … ) Egyéb képzések (OKJ szakképesítések, …)

10 A Hatóság főbb feladatai: – A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek tanfolyami képzése, továbbképzése és utánképzése a közlekedési hatóság engedélye alapján végezhető. – A tanfolyami képzést, továbbképzést és utánképzést a közlekedési hatóság ellenőrzi, illetőleg ellátja annak szakfelügyeletét. A közúti járművezető-képzést, a szaktanfolyami képzést, továbbá a vizsgáztatást rendszeresen ellenőrizni kell, és el kell látni mindezek szakfelügyeletét. – A tanfolyami képzést követő vizsgáztatást a közlekedési hatóság végzi. – A közlekedési hatóság az engedéllyel rendelkezőkről névjegyzéket vezet. Hatósági feladatok a járművezető-képzésben

11 A Hatóság Központi Hivatalának vezetője: – jóváhagyja a közúti járművezető-képző tanfolyamok alkalmazható tansegédleteit, külön jogszabályban meghatározott vizsgakövetelmények alapján a tantervét, az elméleti és a gyakorlati vizsgafeladatait; – jóváhagyja a közúti közlekedési szakemberképző tanfolyamok óraszámát és az alkalmazható tansegédleteket, a szakmai képesítés megszerzésére vonatkozó jogszabály alapján a tantervét, az elméleti és a gyakorlati vizsgafeladatait; – jóváhagyja a tanfolyami képzéshez kapcsolódó vizsgák lebonyolításának rendjét, ügyvitelét és módszereit. – jóváhagyja az egyes kategóriákhoz, illetőleg tantárgyakhoz előírt tansegédleteket, a szaktanfolyami képzés esetében meghatározza az egyes tantárgyak hallgatása alóli mentesítések alapjául szolgáló képesítések körét; – szabályozza a vizsgáztatás módszereit, eljárási rendjét és ügyvitelét; – meghatározza a képzési és vizsgáztatási tevékenység végzéséhez kötelezően előírt dokumentumok körét és azokról „Bizonylati albumot” ad ki. Hatósági feladatok a járművezető-képzésben

12 A Hatóság Központi Hivatalának vezetője: – meghatározza azt a szakoktató képzés keretében teljesítendő követelményszintet, és annak számonkérési módját, amelynek alapján a szakoktató jelölt ideiglenesen szakoktatói névjegyzékbe vehető; – meghatározza a szakoktatói és az iskolavezetői felsőfokú szaktanfolyam engedélyezésének feltételeit, a felvételi vizsga, a képzés, a vizsgák és a továbbképzések módszereit, valamint a szaktanfolyamokon oktató előadókkal szemben támasztott követelményeket; – szabályozza a szakfelügyelet működését; – kinevezi a szakfelügyelőket, illetőleg jóváhagyja a regionális igazgatóságoknál működő szakfelügyelők kinevezését; – kinevezi a Szakmai Vizsgabizottság vizsgabiztosait; – meghatározza a vizsgabiztosi felsőfokú szaktanfolyam tekintetében a felvételi vizsga, a képzés, a vizsgák és a továbbképzések tartalmát és módszereit, valamint a szaktanfolyamon oktató előadókkal szemben támasztott követelményeket. Hatósági feladatok a járművezető-képzésben

13 Akciócsoportok Akciók / Projektek PILLÉREKPILLÉREK Hatósági feladatok a járművezető-képzésben

14 A Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram fő elemei – EMBERI TÉNYEZŐ 1. PILLÉR: Emberi tényező – védtelenek kiemelt kezelése 1.1. Prioritás (Akciócsoport) : Nevelés Óvodai és általános iskolai közlekedés-nevelési programok 1.2. Prioritás (Akciócsoport) : Oktatás Közlekedési-, közlekedésbiztonsági szempontok erősítése az oktatási rendszerben 1.3. Prioritás (Akciócsoport) : Képzés Gépjárművezető képzés fejlesztése Tananyag Felügyeleti és minősítési rendszer Utánképzési program 1.4. Prioritás (Akciócsoport) : Kommunikáció és PR eszközök Közlekedésbiztonsági témák napi szintű megjelentetése Hatósági feladatok a járművezető-képzésben

15 Képzési és vizsgáztatási rendszer fejlesztése – jogszabályi háttér felülvizsgálata – tananyag felülvizsgálata, továbbfejlesztése (elmélet, gyakorlat egyaránt) – a tanintézetek és oktatók érdekeltté tétele a közlekedésbiztonsági ismeretek átalakításában és a vizsgáztatások sikerében – a képzés minőségét jelző adatok nyilvánosságra hozatalával a mennyiségi helyett a minőségi képzés előre mozdítása – a gépjárművezető képzés szervezeti felügyeleti- és minősítési rendszer fejlesztése – az utánképzési program fejlesztése Hatósági feladatok a járművezető-képzésben

16

17

18

19 Köszönöm a figyelmet Hatósági feladatok a járművezető-képzésben


Letölteni ppt "Hatósági feladatok a járművezető-képzésben Hatósági feladatok a járművezető képzésben Érsek István főosztályvezető Nemzeti Közlekedési Hatóság Stratégiai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések