Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kreativitás, tehetség „OLYANNAK LÁTOM MAGAM, MINT EGY GYERMEKET, AKI JÁTSZIK A TENGERPARTON, ÉS MIKÖZBEN ÖNMAGÁT SZÓRAKOZTATJA, IDŐNKÉNT TALÁL EGY SIMA.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kreativitás, tehetség „OLYANNAK LÁTOM MAGAM, MINT EGY GYERMEKET, AKI JÁTSZIK A TENGERPARTON, ÉS MIKÖZBEN ÖNMAGÁT SZÓRAKOZTATJA, IDŐNKÉNT TALÁL EGY SIMA."— Előadás másolata:

1 Kreativitás, tehetség „OLYANNAK LÁTOM MAGAM, MINT EGY GYERMEKET, AKI JÁTSZIK A TENGERPARTON, ÉS MIKÖZBEN ÖNMAGÁT SZÓRAKOZTATJA, IDŐNKÉNT TALÁL EGY SIMA KAVICSOT VAGY EGY SZOKOTNÁL CSINOSABB KAGYLÓT”. NEWTON

2 Ajánlott irodalom  Bernáth László – Révész György (1995): A pszichológia alapjai. Tertia Kiadó, Budapest Budapest  Landau, E. (1976): A kreativitás pszichológiája Tankönyvkiadó, Budapest Tankönyvkiadó, Budapest  Mérő László (1997): Észjárások Tercium Kiadó, Budapest

3 A kreativitás fogalma  GUILFORD (1950-es évek): alkotóképesség, teremtőképesség teremtőképesség  GUILFORD modellje az emberi értelemről ÉRTELEM EMLÉKEZÉSGONDOLKODÁS MEGISMERÉSÉRTÉKELÉS PRODUKTIVITÁS KONVERGENS GONDOLKODÁS DIVERGENS GONDOLKODÁS

4 A kreativitás Jellemzői: divergens (elágazó) produkció; divergens (elágazó) produkció; fluencia (folyékonyság, válaszszám); fluencia (folyékonyság, válaszszám); flexibilitás (hajlékonyság); flexibilitás (hajlékonyság); originalitás (eredetiség). originalitás (eredetiség).Mérése: „Szokatlan használat” teszt (Guilford). „Szokatlan használat” teszt (Guilford).

5 A kreativitás szintjei 1. Kifejező kreativitás 2. Produktív kreativitás 3. Újító (innovatív) kreativitás 4. Teremtő (emergentív) kreativitás

6 Az alkotás folyamata 1. Előkészületi szint 2. Lappangási stádium 3. Megvilágosodási stádium 4. Kivitelezési stádium A tudattalan történések, az álom, az ábrándozás szerepe az alkotás folyamatában.

7 A kreativitást segítő tényezők a hibáktól való félelem csökkentése, egyben az érté- a hibáktól való félelem csökkentése, egyben az érté- kelés, értelmezés késleltetése; kelés, értelmezés késleltetése; a bizalom légköre, segítségadás a magányosság ér- a bizalom légköre, segítségadás a magányosság ér- zésének a leküzdésében; zésének a leküzdésében; játékos helyzetek teremtése, ahol az alkotás folya- játékos helyzetek teremtése, ahol az alkotás folya- matán van a hangsúly. matán van a hangsúly.

8 Tehetség (1) Fogalma: egy vagy több részképesség alapján nyújtott kiemel- egy vagy több részképesség alapján nyújtott kiemel- kedő teljesítmény. kedő teljesítmény.Összetevői: egytényezős elméletek: egytényezős elméletek: - az intelligencia egyeduralkodó szerepét hangsú- - az intelligencia egyeduralkodó szerepét hangsú- lyozzák; lyozzák; kéttényezős elméletek: kéttényezős elméletek: - intelligencia + kreativitás; - intelligencia + kreativitás;

9 Tehetség (2) többtényezős elméletek: többtényezős elméletek: - GAGNÉ: - GAGNÉ: kompetencia (potenciális lehetőség) + performancia kompetencia (potenciális lehetőség) + performancia (a megvalósult, specifikus talentum) + „közvetítő (a megvalósult, specifikus talentum) + „közvetítő folyatok (környezet, személyiség, motiváció). folyatok (környezet, személyiség, motiváció). - RÉVÉSZ GÉZA: - RÉVÉSZ GÉZA: intelligencia + intuíció és spontaneitás. intelligencia + intuíció és spontaneitás.


Letölteni ppt "Kreativitás, tehetség „OLYANNAK LÁTOM MAGAM, MINT EGY GYERMEKET, AKI JÁTSZIK A TENGERPARTON, ÉS MIKÖZBEN ÖNMAGÁT SZÓRAKOZTATJA, IDŐNKÉNT TALÁL EGY SIMA."

Hasonló előadás


Google Hirdetések