Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A pszichikumról általában

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A pszichikumról általában"— Előadás másolata:

1 A pszichikumról általában

2 A pszichikum a lelki jelenségek strukturált összessége;
anyagi hordozója az idegrendszer; megbonthatatlan egységben van a vegetatívummal, mégis ren- delkezik egy viszonylagos önállósággal; a biológiai apparátus és a környezet kölcsönhatásának terméke; az embernél a kölcsönhatás mindig valamilyen tevékenységi for- mában realizálódik; benne az individuumnak a külső vagy a belső környezethez (ál- lapotaihoz) való viszonya tükröződik;

3 Az emberi pszichikum, a tudat1
a fejlődés későbbi produktuma; biológiai és társadalmi komponens kölcsönhatásából szárma- zik; mindig konkrét élő emberben alakul ki; kialakulása után már mint belső feltétel vesz részt az újabb tük- rözési folyamatban; tartalma: a személyes élményfelfogás és –feldolgozás (a világ- ról és önmagunkról való szubjektív tudás) – pszichikus folyama- tok, pszichikus képződmények – pszichikus tulajdonságok – pszichikus állapotok;

4 Az emberi pszichikum, a tudat2
a funkciói: önmagunk és környezetünk folyamatos követése, önmagunk és környezetünk folyamatos kontrollja; szintjei: tudatos felejtés tudatelőttes elfojtás tudattalan

5 Eredetének magyarázatai
 A test-lélek kérdéskör korábbi magyarázatai  dualisztikus  monisztikus  A test-lélek kérdéskör korszerű magyarázatai  dialektikus materializmus - lételméletileg: anyagi - ismeretelméletileg: szellemi, eszmei (képmás, másolat)

6 Fejlődéstörténetének szakaszai
1. Biológiai (az emberré válásig) 2. Szociáltörténeti (az emberré válás utáni társadalmi) Az emberiség krónikája Officina Nova (1990) nyomán

7 Kialakulásának feltételei (1)
1. Magasan fejlett idegrendszer és annak plasztici- tása, sajátos önaktivitása. 2. Környezet (társadalmi-történeti közeg):  ingerforrás (környezeti ingerek: biológiai, társadalmi),  biológiai lényből  társadalmi személyiség,  szociális örökség belső pszichés tartalommá alakítása. Az ember környezethez való viszonya (alkalmazkodása):  dialektikus kölcsönhatáson alapuló,  tudatos (gondolkodáson alapuló, befogadó és visszaható),  a természeti és társadalmi környezetre egyaránt vonatkozó, egyen- súlyra törekvő,  aktív: konkrét (átalakító-formáló-alkotó) tevékenységben realizálódó.

8 Kialakulásának feltételei (2)
3. Tevékenység  az alkalmazkodás speciálisan emberi formája,  sajátosságai:  társadalmi termék (az emberi együttműködés eredménye),  funkciója a változó környezeti hatásokhoz való igazodás,  eszközjellegű és eszközhasználó megnyilvánulás,  meghatározott struktúrájú (cselekvések sorozata);  fajtái:  jellege szerint: külső (gyakorlati) és belső (pszichikus),  funkciója szerint: munka, tanulás, játék,  tárgya szerint: megismerés, cselekvés.  bonyolult lelki működés eredménye.


Letölteni ppt "A pszichikumról általában"

Hasonló előadás


Google Hirdetések