Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szünbiológiai alapfogalmak. Ökológiai definíciók Haeckel (1866): ökosz –logosz Juhász –Nagy Pál: -CR (centrális referencia) -PCP (populációcentrikus posztulátum)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szünbiológiai alapfogalmak. Ökológiai definíciók Haeckel (1866): ökosz –logosz Juhász –Nagy Pál: -CR (centrális referencia) -PCP (populációcentrikus posztulátum)"— Előadás másolata:

1 Szünbiológiai alapfogalmak

2 Ökológiai definíciók Haeckel (1866): ökosz –logosz Juhász –Nagy Pál: -CR (centrális referencia) -PCP (populációcentrikus posztulátum) -CH (centrális hipotézis) -CT (centrális tény) -CP (centrális probléma) -DA (deviációs alapkérdés) - KA (kényszerfeltétel alapkérdés)

3 SIO (szupraindividuális organizáció) Populáció: SIO alapegysége, 1./ tényleges szaporodási közösség 2./ egy fajhoz tartozó, együtt élő egyedek halmaza 3./ valamely statisztikai döntés alapján esszenciálisan azonosnak minősülő egye- dek halmaza (JNP) 4./ egy alkalmasan megadott bióta egy eleme  mindig relatív, az adott vizsgálat céljától, feltételeitől függ.

4 SIO egységei -Csoport -Koalíció -Életközösség (biocönózis) -Biom -Bioszféra

5 Környezet 1./ Szinguláris környezetelv 2./ Plurális környezetelv (külvilág, élőhely, miliő, ökológiai környezet) 3./ Multiplurális környezetelv

6 Környezet és tolerancia Környezet: A külvilág azon elemeinek halmaza, amelyek valamely szünbiológiai objektumra ténylegesen és közvetlenül hatnak. Tolerancia: Minden élőlény belső sajátossága, amely megszabja, hogy a környezeti tényezőket milyen határon belül képes elviselni. ( euriöcikus- tágtűrésű, sztenoöcikus- szűktűrésű) -Komplementer kapcsolat -Ökológiai tényezők

7 Ökológiai indikáció Indikációelmélet: Minden szünbiológiai objektum indikátor: saját környezetét tökéletesen egyedül önmaga indikálja. Indikáció, indikátor, indikandum, indikátum

8 Niche elmélet Steere, Grinnel, Elton, Szelényi Def.: A környezeti tényezők értékeiből, mint tengelyekből alkotott n-dimenziós absztrakt tér azon része, ahol egy adott faj egyedei tartósan túlélni és szaporodni képesek. (Hutchinson) J-N P: Ökostátusz: A miliő elemeinek mérhető értékeiből, mint tengelyekből alkotott n- dimenziós hipertér azon értékek által meghatározott része, melyeket egy szünbiológiai egység elfoglal.

9 Niche-tér X1 ‘ X1” X2’X2” niche

10 Niche-szélesség Shannon-Wiener információelméleti fg. H = -  p i log p i p i : az adott niche tengely mentén az i-ik értékhez tartozó relatív preferencia érték

11 Denzitás és mérése Def.: A populáció tagjainak téregységre vonatkoztatott sűrűsége. (szárazföld, víz) Növények: borítási érték Mintavétel: -teljeskörű - reprezentatív minta

12 Diszpergáltság Denzitás: mennyiségi kat.  Diszpergáltság: minőségi kat.,egyedek eloszlása topográfiai térben véletlen diszpergáltság, Poisson eloszlás I=1 diszpergáltsági index; szegregalt diszpergáltság I  1, aggregált diszpergáltság I  1

13 Populációk idődinamizmusa Irányítási és stabilitási alapfogalmak: Szabályozás: irányítási folyamat, amely egy rendszert egy adott állapotban tart. Vezérlés: a rendszert állapotok sorozatán viszi keresztül.

14 Populációk idődinamizmusa Stabilitás: - Perzisztencia - Diszturbancia:fenntartó, romboló - Reziliencia - Perturbáltság

15

16 Populációk idődinamizmusa Y(t) = Y * + a Tömegesség, egyensúlyi helyzet, perturbáltság mértéke a(t+  ) = b a(t) b  -1 divergens oszcilláció b=-1 konst. o. -1 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.hu/8/2208985/slides/slide_16.jpg", "name": "Populációk idődinamizmusa Y(t) = Y * + a Tömegesség, egyensúlyi helyzet, perturbáltság mértéke a(t+  ) = b a(t) b  -1 divergens oszcilláció b=-1 konst.", "description": "o. -1

17 Populációk idődinamizmusa dN/dT = ( B(N)-D(N)) + (I(N)-E(N)) Egyensúly nélküli modellek( Linné, Darwin ) dN/dT = N(t) r szaporodási koeff.

18 Populációk idődinamizmusa Egyensúlyi pont (B(N)=D(N)  N=N*) -stabil egyensúlyi pont: (dB/dN) N=N*  (dD/dN) N=N* N és N*közeledik egymáshoz -instabil egyensúlyi pont: (Allee-effektus) (dB/dN) N=N*  (dD/dN) N=N* N és N* távolodik egymástól -Logisztikus modell dN/dT = N(t) (r max -cN(t) c: negatív visszacsatolási k.

19

20 Életképesség analízis A létszám csökkenés és a kihalás kockázatát növelő faktorok feltárása, analízise. Infó:- demográfiai - magatartási - élőhely - genetikai

21 A populációk ex situ, in situ védelme In situ: saját természetes élőhelyen Ex situ: természetes élőhelyen kívül, izoláltan

22 Az ex situ fajmentés Érvek: - sokkal kisebb a minimális életképes populáció - „utolsó lehetőség” - információforrás, ismeretterjesztés, tudatformálás Hátrányok: - nincs meg a közösség, a kapcsolatrendszer - drága az optimális körülmények biztosítása - a kicsi pop. beltenyészethez vezet - ingerszegény élőhely - viselkedésproblémák

23 Ex situ védelem Növények - botanikus kertek - génbankok Állatok - állatkertek ( befogás, tenyésztés, visszatelepítés Pl.: túzok )

24 Természet- Környezet Természetvédelem: természet értékeinek megőrzése Környezetvédelem: emberi populációk védelmét szolgálja


Letölteni ppt "Szünbiológiai alapfogalmak. Ökológiai definíciók Haeckel (1866): ökosz –logosz Juhász –Nagy Pál: -CR (centrális referencia) -PCP (populációcentrikus posztulátum)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések