Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szünbiológiai alapfogalmak

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szünbiológiai alapfogalmak"— Előadás másolata:

1 Szünbiológiai alapfogalmak

2 Ökológiai definíciók Haeckel (1866): ökosz –logosz Juhász –Nagy Pál:
CR (centrális referencia) PCP (populációcentrikus posztulátum) CH (centrális hipotézis) CT (centrális tény) CP (centrális probléma) DA (deviációs alapkérdés) - KA (kényszerfeltétel alapkérdés)

3 SIO (szupraindividuális organizáció)
Populáció: SIO alapegysége, 1./ tényleges szaporodási közösség 2./ egy fajhoz tartozó, együtt élő egyedek halmaza 3./ valamely statisztikai döntés alapján esszenciálisan azonosnak minősülő egye- dek halmaza (JNP) 4./ egy alkalmasan megadott bióta egy eleme  mindig relatív, az adott vizsgálat céljától, feltételeitől függ.

4 SIO egységei Csoport Koalíció Életközösség (biocönózis) Biom Bioszféra

5 Környezet 1./ Szinguláris környezetelv 2./ Plurális környezetelv
(külvilág, élőhely, miliő, ökológiai környezet) 3./ Multiplurális környezetelv

6 Környezet és tolerancia
Környezet: A külvilág azon elemeinek halmaza, amelyek valamely szünbiológiai objektumra ténylegesen és közvetlenül hatnak. Tolerancia: Minden élőlény belső sajátossága, amely megszabja, hogy a környezeti tényezőket milyen határon belül képes elviselni. ( euriöcikus- tágtűrésű, sztenoöcikus- szűktűrésű) Komplementer kapcsolat Ökológiai tényezők

7 Ökológiai indikáció Indikációelmélet:
Minden szünbiológiai objektum indikátor: saját környezetét tökéletesen egyedül önmaga indikálja. Indikáció, indikátor, indikandum, indikátum

8 Niche elmélet Steere, Grinnel, Elton, Szelényi
Def.: A környezeti tényezők értékeiből, mint tengelyekből alkotott n-dimenziós absztrakt tér azon része, ahol egy adott faj egyedei tartósan túlélni és szaporodni képesek. (Hutchinson) J-N P: Ökostátusz: A miliő elemeinek mérhető értékeiből, mint tengelyekből alkotott n-dimenziós hipertér azon értékek által meghatározott része, melyeket egy szünbiológiai egység elfoglal.

9 Niche-tér X1 ‘ niche X1” X2” X2’

10 Niche-szélesség Shannon-Wiener információelméleti fg.
H = - pi log pi pi: az adott niche tengely mentén az i-ik értékhez tartozó relatív preferencia érték

11 Denzitás és mérése Def.: A populáció tagjainak téregységre
vonatkoztatott sűrűsége. (szárazföld, víz) Növények: borítási érték Mintavétel: teljeskörű - reprezentatív minta

12 Denzitás: mennyiségi kat.
Diszpergáltság Denzitás: mennyiségi kat.  Diszpergáltság: minőségi kat.,egyedek eloszlása topográfiai térben véletlen diszpergáltság, Poisson eloszlás I=1 diszpergáltsági index; szegregalt diszpergáltság I1, aggregált diszpergáltság I1

13 Populációk idődinamizmusa
Irányítási és stabilitási alapfogalmak: Szabályozás: irányítási folyamat, amely egy rendszert egy adott állapotban tart. Vezérlés: a rendszert állapotok sorozatán viszi keresztül.

14 Populációk idődinamizmusa
Stabilitás: - Perzisztencia - Diszturbancia:fenntartó, romboló - Reziliencia - Perturbáltság

15

16 Populációk idődinamizmusa
Y(t) = Y* + a Tömegesség, egyensúlyi helyzet, perturbáltság mértéke a(t+) = b a(t) b-1 divergens oszcilláció b=-1 konst. o. -1<b<0 csillapított o. b=0 elhal 0<b<+1 exp. csillapított o. b=+1 folytonos p. b +1 exp. divergencia Y(t) = T+C+S Trend, ciklus, sztohaszticitás

17 Populációk idődinamizmusa
dN/dT = ( B(N)-D(N)) + (I(N)-E(N)) Egyensúly nélküli modellek( Linné, Darwin ) dN/dT = N(t) r szaporodási koeff.

18 Populációk idődinamizmusa
Egyensúlyi pont (B(N)=D(N)  N=N*) -stabil egyensúlyi pont: (dB/dN)N=N*  (dD/dN)N=N* N és N*közeledik egymáshoz -instabil egyensúlyi pont: (Allee-effektus) (dB/dN)N=N*  (dD/dN)N=N* N és N* távolodik egymástól -Logisztikus modell dN/dT = N(t) (rmax-cN(t) c: negatív visszacsatolási k.

19

20 Életképesség analízis
A létszám csökkenés és a kihalás kockázatát növelő faktorok feltárása, analízise. Infó:- demográfiai - magatartási - élőhely - genetikai

21 A populációk ex situ, in situ védelme
In situ: saját természetes élőhelyen Ex situ: természetes élőhelyen kívül, izoláltan

22 Az ex situ fajmentés Érvek:
- sokkal kisebb a minimális életképes populáció - „utolsó lehetőség” - információforrás, ismeretterjesztés, tudatformálás Hátrányok: - nincs meg a közösség, a kapcsolatrendszer - drága az optimális körülmények biztosítása - a kicsi pop. beltenyészethez vezet - ingerszegény élőhely - viselkedésproblémák

23 Ex situ védelem Növények - botanikus kertek - génbankok
Állatok állatkertek ( befogás, tenyésztés, visszatelepítés Pl.: túzok )

24 Természet- Környezet Természetvédelem: természet értékeinek megőrzése
Környezetvédelem: emberi populációk védelmét szolgálja


Letölteni ppt "Szünbiológiai alapfogalmak"

Hasonló előadás


Google Hirdetések