Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A FEUDALIZMUS NYUGAT –EURóPA′BAN

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A FEUDALIZMUS NYUGAT –EURóPA′BAN"— Előadás másolata:

1 A FEUDALIZMUS NYUGAT –EURóPA′BAN
Készítette: A FEUDALIZMUS NYUGAT –EURóPA′BAN

2 Kialakulása :A korai feudalizmus Az érett feudalizmus
Vázlat A feudalizmus fogalma Kialakulása :A korai feudalizmus Az érett feudalizmus A feudalizmus bomlása, és a kapitalizmus kezdete

3 I. A feudalizmus fogalma
kifejezés a francia forradalomból gazdasági, társadalmi és politikai szerkezet 3 osztály: nemesi, papi, paraszti Antik és modern állam között magánjogi kötelékek Kvázi állam mezőgazdasági civilizáció föld a gazdagság feltétele

4 II. A korai feudalizmus VI-X. sz. 1. A római birodalom hanyatlása 2. A patrimoniális királyság kialakulása 3. A jobbágyság kialakulása

5 1. A Római Birodalom hanyatlása
Hódítás Rabszolga Nagybírtok Terjeszkedés vége Colonusok Major és Telkek Önellátó egységek Kevesebb áru Városok hanyatlása Nagybírtokos magánhadserege Állami jogok kisajátítása Germánok a földek 1/3-át elveszik, rang szerinti részesedés

6 2. A patrimoniális királyság kialakulása Vagyonosokra támaszkodik
egy állam alapja: Hadsereg és Államigazgatás Vagyonosokra támaszkodik Önellátás szintjén Hűségükért csak földet tud adni

7 Katonaság: Dominus Vazallus Senior Vazallus

8 A földadomány Feudum: katonai szolgálatért és hűségesküért, örökíthető, 7. szdtól Benefícium: ellenszolgáltatáshoz nem kötött, nem örökíthető

9 Államigazgatás Országot közigazgatási egységekre osztják: grófságok Élükön grafiok, vagy comesek Ezek fizetést nem kapnak, csak hivatali földet, ami kezdetben nem örökíthető De szokássá válik a hivatal átörökítése

10 A királyi hatalom alapjai Mint magánszemély uralkodik, és adóztat
2/3-os földtöbbség Legtöbb hűbéres Legtöbb adózó földműves Mint magánszemély uralkodik, és adóztat

11 3. A korai jobbágyság kialakulása
Szabad germán harcos könnyűfegyverzetű lovas Harcmodorváltozás: bejön a kengyel És rulez És védelemre szorul

12 Korai jobbágyság jellemzői
földnek nem tulajdonosa,csak bérlője Termény és munkajáradék Személyi függés a bírtokostól Termelési mód jellemzői vadtalajváltó földművelés faluközösség nyomáskényszer

13 III. Az érett feudalizmus
Európa mezőgazdasági és demográfiai forradalma Az egységes jobbágyság kialakulása Ipar differenciálódása a mezőgazd-tól Kereskedelem a középkorban A gazdasági fejlődés politikai következményei Baljós Árnyak

14 1. Európa mezőgazdasági és demográfiai forradalma
XI-XIII. Sz. Európa lakossága 35 millióról 70 millióra növekedett. a XI. Századig Európa 2/3-a megműveletlen, 1300-ra mai szint elérése Germán és antik technikák ötvözése

15 Új eszközök Aszimmetrikus ekevassal ellátott, csoroszlyás, kormánydeszkás fordítóeke szügyhám patkó Szél- és vizimalmok Új módszerek Két- és háromnyomásos földművelés

16 2. A jobbágyság átalakulása
Majorság telkesítése Hospesek A XIII. Szdra egységesül a jobbágyság:szabad költözésű, földjének használatára örökjogot formáló, terménnyel és pénzzel adózó egységes paraszti osztály Terhei: földesúri adó, egyházi tized, banalitások, késöbb állami adó

17 3. Ipar Differenciálódása a mgtól
A kaja megsokszorozódása A kézművesek „kiválnak” Árucsere helyek alakulnak Kézművesek elköltöznek ezekre a vásáros helyekre Kereskedők szintén ezeken telepednek le

18 4. Kereskedelem a középkorban
Többnyire távolsági kereskedelem Költséges és veszélyes Kialakulnak a guildek Fegyveres védelem Egymás özvegyeinek segélyezése Luxuscikkekre korlátozódik

19 Útvonalak Levantei észak-itáliai várososok Selyem, tömjén, borostyán Arábián át Indiából és Kínából Hanza 1161 Hamburg és Lübeck Prém, viasz, épületfa Balti tengertől Flandriáig Alpesi út Észak-Itália és Flandria között Központok Flandria és Champagne

20 Kézművesek a középkorban
Piac a közép-és felsőrétegek szűk csoportjára korlátozódik szervezetekbe tömörülnek, amelyek célja a szűk piac védelme Céh: azonos mesterséget űző iparosok érdekvédelmi szervezete Nincs gazdasági verseny

21 A középkori város Guikdek és céhek közössége Ezekből alakul ki a nagyközösség, a kommuna A földesúr ítélkezik felettük, és adókötelesek harcokat kezdenek , a bíráskodási jog megszerzéséért, és a földesúri adó ellen A bíráskodási jog megszerzése után minden más önigazgatási jogkört megszereznek Nyaggyűlés a senatus, irányítók a konsulok

22 5. A gazdasági fejlődés politikai következményei
1. Terményfelesleg kereskedelem Rendek kialakulása kommunikáció azonos érdekűek egymásra találása Állandó hadsereg és fizetett hivatalnokréteg 2. árutermelés Állami adóztatás Központosítás Magánjogi kötelékek kiszorítása Abszolút központi monarchia és a patrimoniális monarchia közötti átmenet: Rendi Monarchia

23 Rendi Monarchia Többség beleegyezésével Adószedés a bírtokosok jobbágyaitól Erősszakkal Rendi gyűlések rendeknek jó volt, mert az egy rendbe tartozók közösen tudtak fellépni és beleszólni a törvényalkotásba. királynak is jó volt, mert az egyes rendeket egymás ellen kijátszva stabil uralmat tudott kialakítani

24 Rendi gyűlések Anglia (1295) Franciaország (1302) Lordok háza: Közösségek háza: Papság Nemesség 3. rend

25 A következő korszak problémája: élelmiszerimport biztosítása
6. Baljós árnyak Túlnépesedés a 14. szd elején 1348-as pestis: Európa lakossága a 2/3-ára csökken A következő korszak problémája: élelmiszerimport biztosítása

26 IV. A kapitalizmus kezdete
(XVI-XViII. Sz.) A gazdasági helyzet a XIV. században Az ipar tőkés átalakulása A mezőgazdaság tőkés átalakulása A Központosítás folytatása Kitekintés Kelet-Európára

27 A gazdasági helyzet a XIV. században
Népesség további növekedéséhez Kelet-Európából fognak mg-i terméket importálni Ezek kereslete nagy, áruk fölmegy Egyedül olcsó parcikkekel tudnak érte fizetni, mivel Kelet-Európa iparcikkből szorul importra Mivel a mezőgazdasági áruk kereslete nagy, áruk az iparcikkekhez képest megnő Növel kell a kibocsátást

28 2. Az ipar tőkés átalakulása
A céhes keretek között a termelést nem lehet tovább növelni Így céhen kívüli kereskedők hastnálják ki a lehetőséget A nagy földrajzi felfedezések kereskedelmi haszna alkotja a tőkéjüket

29 A manufaktúrák létrejötte
Bedolgozói rendszer = szétszórt manufaktúra Központosított: az üzemi helységet és munkaeszközöket is a tulaj biztosítja Részfolyamatokra bontás Rutin Gyors Hatékony és olcsó Céhes iparosok tönkremennek, termelőből bérmunkás

30 4. A mezőgazdaság tőkés átalakulása
Élelmiszertermelésről Kis parcellákból Egységes legelő Bekerítések (XVII. Sz.)

31 Eredeti tőkefelhalmozás
Azt a történelmi folyamatot, amely során a kistermelők elvesztik munkaeszközeik tulajdonjogát, és azok tőkés befektetők kezén halmozódnak föl, eredeti tőkefelhalmozásnak nevezzük.

32 A központosítás folytatása
Lordok háza: Közösségek háza: Polgári adók megszavazása Azt az uralmi formát amikor a király a rendek kizárásával rendeletek útján kormányoz abszolutizmusnak nevezzük. Paraszti adók megszavazása

33 Kitekintés Kelet-Európára
Kontinentális munkamegosztás Mezőgazdasági jelleg Politikai hatalom az arisztokráciánál marad Jobbágyok röghöz kötése Megmerevedik a feudalizmus

34 VÉGE


Letölteni ppt "A FEUDALIZMUS NYUGAT –EURóPA′BAN"

Hasonló előadás


Google Hirdetések