Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A FEUDALIZMUS NYUGAT – EURóPA′BAN ′ Készítette:. Vázlat 1.A feudalizmus fogalma 2.Kialakulása :A korai feudalizmus 3.Az érett feudalizmus 4.A feudalizmus.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A FEUDALIZMUS NYUGAT – EURóPA′BAN ′ Készítette:. Vázlat 1.A feudalizmus fogalma 2.Kialakulása :A korai feudalizmus 3.Az érett feudalizmus 4.A feudalizmus."— Előadás másolata:

1 A FEUDALIZMUS NYUGAT – EURóPA′BAN ′ Készítette:

2 Vázlat 1.A feudalizmus fogalma 2.Kialakulása :A korai feudalizmus 3.Az érett feudalizmus 4.A feudalizmus bomlása, és a kapitalizmus kezdete

3 kifejezés a francia forradalomból gazdasági, társadalmi és politikai szerkezet I. A feudalizmus fogalma mezőgazdasági civilizáció föld a gazdagság feltétele 3 osztály: 3 osztály: 1.nemesi, 2.papi, 3.paraszti Antik és modern állam között magánjogi kötelékek Kvázi állam

4 1. A római birodalom hanyatlása 2. A patrimoniális királyság kialakulása 3. A jobbágyság kialakulása II. A korai feudalizmus VI-X. sz.

5 1. A Római Birodalom hanyatlása RabszolgaHódításNagybírtok Terjeszkedés vége Colonusok Major és Telkek Kevesebb áru Városok hanyatlása Önellátó egységek Nagybírtokos magánhadserege Állami jogok kisajátítása Germánok a földek 1/3- át elveszik, rang szerinti részesedés

6 2. A patrimoniális királyság kialakulása egy állam alapja: Hadsereg és Államigazgatás egy állam alapja: Hadsereg és Államigazgatás Önellátás szintjén Vagyonosokra támaszkodik Hűségükért csak földet tud adni

7 Katonaság: Dominus Senior Vazallus Vazallus

8 A földadomány Feudum: katonai szolgálatért és hűségesküért, örökíthető, 7. szdtól Benefícium: ellenszolgáltatáshoz nem kötött, nem örökíthető

9 Államigazgatás Országot közigazgatási egységekre osztják: grófságok Élükön grafiok, vagy comesek Ezek fizetést nem kapnak, csak hivatali földet, ami kezdetben nem örökíthető De szokássá válik a hivatal átörökítése

10 A királyi hatalom alapjai 2/3-os földtöbbség Legtöbb hűbéres Legtöbb adózó földműves Mint magánszemély uralkodik, és adóztat

11 3. A korai jobbágyság kialakulása Szabad germán harcos könnyűfegyverzetű lovas Harcmodorváltozás: bejön a kengyel És védelemre szorul És rulez

12 Korai jobbágyság jellemzői földnek nem tulajdonosa,csak bérlője földnek nem tulajdonosa,csak bérlője Termény és munkajáradék Személyi függés a bírtokostól Termelési mód jellemzői vadtalajváltó földművelés vadtalajváltó földművelésfaluközösségnyomáskényszer

13 III. Az érett feudalizmus 1.E urópa mezőgazdasági és demográfiai forradalma 2. A z egységes jobbágyság kialakulása 3.I par differenciálódása a mezőgazd-tól 4.K ereskedelem a középkorban 5.A gazdasági fejlődés politikai következményei 6.B aljós Árnyak

14 1. Európa mezőgazdasági és demográfiai forradalma XI-XIII. Sz. Európa lakossága 35 millióról 70 millióra növekedett. a XI. Századig Európa 2/3-a megműveletlen, 1300-ra mai szint elérése Germán és antik technikák ötvözése

15 Új eszközök Aszimmetrikus ekevassal ellátott, csoroszlyás, kormánydeszkás fordítóeke szügyhámpatkó Szél- és vizimalmok Új módszerek Két- és háromnyomásos földművelés

16 2. A jobbágyság átalakulása Majorság telkesítése Hospesek A XIII. Szdra egységesül a jobbágyság:szabad költözésű, földjének használatára örökjogot formáló, terménnyel és pénzzel adózó egységes paraszti osztály Terhei: földesúri adó, egyházi tized, banalitások, késöbb állami adó

17 3. Ipar Differenciálódása a mgtól A kaja megsokszorozódása Árucsere helyek alakulnak A kézművesek „kiválnak” Kézművesek elköltöznek ezekre a vásáros helyekre Kereskedők szintén ezeken telepednek le

18 4. Kereskedelem a középkorban Többnyire távolsági kereskedelem Költséges és veszélyes Kialakulnak a guildek Fegyveres védelem Egymás özvegyeinek segélyezése Luxuscikkekre korlátozódik

19 Hanza 1161 Hamburg és Lübeck1161 Hamburg és Lübeck Prém, viasz, épületfaPrém, viasz, épületfa Balti tengertől FlandriáigBalti tengertől FlandriáigLevantei észak-itáliai várososokészak-itáliai várososok Selyem, tömjén, borostyánSelyem, tömjén, borostyán Arábián át Indiából és KínábólArábián át Indiából és Kínából Útvonalak Alpesi út Észak-Itália és Flandria között Központok Flandria és Champagne

20 Kézművesek a középkorban Piac a közép-és felsőrétegek szűk csoportjára korlátozódik Céh: azonos mesterséget űző iparosok érdekvédelmi szervezete szervezetekbe tömörülnek, amelyek célja a szűk piac védelme Nincs gazdasági verseny

21 A középkori város A földesúr ítélkezik felettük, és adókötelesek Ezekből alakul ki a nagyközösség, a kommuna Guikdek és céhek közössége harcokat kezdenek, a bíráskodási jog megszerzéséért, és a földesúri adó ellen A bíráskodási jog megszerzése után minden más önigazgatási jogkört megszereznek Nyaggyűlés a senatus, irányítók a konsulok

22 5. A gazdasági fejlődés politikai következményei Terményfeleslegkereskedelem kommunikáció azonos érdekűek egymásra találása 1. 2.árutermelés Rendek kialakulása Állami adóztatás Állandó hadsereg és fizetett hivatalnokréteg Magánjogi kötelékek kiszorítása Központosítás Abszolút központi monarchia és a patrimoniális monarchia közötti átmenet: Rendi Monarchia

23 Adószedés a bírtokosok jobbágyaitól Többség beleegyezésével Rendi gyűlések Erősszakkal rendeknek jó volt, mert az egy rendbe tartozók közösen tudtak fellépni és beleszólni a törvényalkotásba. királynak is jó volt, mert az egyes rendeket egymás ellen kijátszva stabil uralmat tudott kialakítani

24 Rendi gyűlések Anglia (1295) Lordok háza: Közösségek háza: Franciaország (1302) Papság 3. rend Nemesség

25 6. Baljós árnyak Túlnépesedés a 14. szd elején 1348-as pestis: Európa lakossága a 2/3- ára csökken A következő korszak problémája: élelmiszerimport biztosítása

26 IV. A kapitalizmus kezdete (XVI-XViII. Sz.) 1.A gazdasági helyzet a XIV. században 2.Az ipar tőkés átalakulása 3.A mezőgazdaság tőkés átalakulása 4.A Központosítás folytatása 5.Kitekintés Kelet-Európára

27 A gazdasági helyzet a XIV. században Népesség további növekedéséhez Kelet- Európából fognak mg-i terméket importálni Népesség további növekedéséhez Kelet- Európából fognak mg-i terméket importálni Ezek kereslete nagy, áruk fölmegy Egyedül olcsó parcikkekel tudnak érte fizetni, mivel Kelet-Európa iparcikkből szorul importra Mivel a mezőgazdasági áruk kereslete nagy, áruk az iparcikkekhez képest megnő Növel kell a kibocsátást

28 2. Az ipar tőkés átalakulása A céhes keretek között a termelést nem lehet tovább növelni A céhes keretek között a termelést nem lehet tovább növelni Így céhen kívüli kereskedők hastnálják ki a lehetőséget A nagy földrajzi felfedezések kereskedelmi haszna alkotja a tőkéjüket

29 A manufaktúrák létrejötte Bedolgozói rendszer = szétszórt manufaktúra Bedolgozói rendszer = szétszórt manufaktúra Központosított: az üzemi helységet és munkaeszközöket is a tulaj biztosítja Részfolyamatokra bontás RutinGyors Hatékony és olcsó Céhes iparosok tönkremennek, termelőbőlbérmunkás

30 4. A mezőgazdaság tőkés átalakulása Élelmiszertermelésről Kis parcellákból Egységes legelő Bekerítések (XVII. Sz.)

31 Azt a történelmi folyamatot, amely során a kistermelők elvesztik munkaeszközeik tulajdonjogát, és azok tőkés befektetők kezén halmozódnak föl, eredeti tőkefelhalmozásnak nevezzük. Eredeti tőkefelhalmozás

32 A központosítás folytatása Lordok háza: Közösségek háza: Paraszti adók megszavazása Polgári adók megszavazása Azt az uralmi formát amikor a király a rendek kizárásával rendeletek útján kormányoz abszolutizmusnak nevezzük.

33 Kitekintés Kelet-Európára Kontinentális munkamegosztás Mezőgazdasági jelleg Politikai hatalom az arisztokráciánál marad Megmerevedik a feudalizmus Jobbágyok röghöz kötése

34 VÉGE


Letölteni ppt "A FEUDALIZMUS NYUGAT – EURóPA′BAN ′ Készítette:. Vázlat 1.A feudalizmus fogalma 2.Kialakulása :A korai feudalizmus 3.Az érett feudalizmus 4.A feudalizmus."

Hasonló előadás


Google Hirdetések