Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

RESPIG elmúlt 1 éve Magyarországon Tapasztalatok SERTÉSAKADÉMIA 1.3.0 (Budapest, 2012. június 1.) Dr. Ózsvári László 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "RESPIG elmúlt 1 éve Magyarországon Tapasztalatok SERTÉSAKADÉMIA 1.3.0 (Budapest, 2012. június 1.) Dr. Ózsvári László 1."— Előadás másolata:

1 RESPIG elmúlt 1 éve Magyarországon Tapasztalatok SERTÉSAKADÉMIA 1.3.0 (Budapest, 2012. június 1.) Dr. Ózsvári László 1

2 GAZDASÁGI ELEMZÉSEK, DÖNTÉSEK ÁLTALÁNOSSÁGBAN 2

3 3 Bevezetés A közgazdaságtan, alapvetően a döntéselemzés folyamatát segíti elő, oly módon, hogy alapelveket nyújt a gazdasági szempontok figyelembevételére. Tipikus döntési szituációk az állatorvosi munka során (közgazdasági szempontból): Hogyan és milyen mértékben csökkenthető egy betegség kockázata? Milyen megelőzési programmal csökkenthető minimálisra bizonyos betegség okozta veszteség? Mekkora veszteség kerülhető el egy megelőzési programmal és mennyibe kerül? Hogyan tudjuk kiválasztani az optimális állatorvosi szolgáltatást? (pl. melyiket válasszuk a különböző kezelések közül?)

4 4 TERMELÉSI FÜGGVÉNY HATÁRELEMZÉS FEDEZETSZÁMÍTÁS

5 5 Termelési függvény Termelési függvény (production function) kifejezi a termelési folyamat során felhasznált termelési tényezők (inputok) és a kibocsátott termékek (outputok) mennyisége közötti kapcsolatot; –jelzi, hogy az input tényező(k) különböző mennyiségével, mennyi outputot tudunk előállítani bizonyos idő, pl. egy év, alatt. Y = f (X 1 X 2, …X n ); X i = input (pl. állat-egészségügyi szolgáltatás) Y = előállított termék (pl. súlygyarapodás) Ez a függvény azt mutatja, hogy a termék mennyisége Y függvénye a változó input X 1 mennyiségének és a változatlan (fix) inputok X 2 -től X n –ig adott szintjének.

6 6 TP, MP és AP Össztermék (total product, TP): az előállított termékek összessége. Határ - marginális - termék (marginal product, MP): az az össztermék többlet (növekmény), amely az adott inputtényező felhasználásának egy egységnyi növelésével állítható elő. Átlagtermék (average product, AP): megmutatja, hogy átlagosan mennyi termék jut az egység inputra. Oly módon számítható, hogy az összterméket elosszuk a felhasznált input tényező mennyiségével.

7 7 Antibiotikum kezelés hatása a sertések hízékonyságára (elméleti termelési függvény) Dózisok száma Össztermék (Súlygyarapodás - dkg) Átlagtermék (dkg/dózis ) Marginális termék (  dkg/  dózis) 000 1101010 230301520 36060 30 41002540 51302630 61502520 714020-10 812015-20

8 8 Antibiotikum kezelés hatása a sertések hízékonyságára (elméleti termelési függvény)

9 9 KÖLTSÉGEK ÉS KÖTLSÉGGAZDÁLKODÁS

10 10 Költségek fajtái Állandó költség (ÁK): nagyságuk a termelési méret (termelési színvonal) változásával nem változik; a döntéshozó rövidtávon nem tudja a nagyságukat a döntéseivel befolyásolni; nem könnyen hozzárendelhető egy adott gazdálkodási tevékenységhez; pl. rezsiköltség, amortizáció, gépfenntartási költség, bérleti díj, kamatköltség, állandó munkaerő bére stb.. Változó költség (VK): nagyságuk a termelési mérettel (termelési színvonallal) együtt változik, nagyságukról a döntéshozó rövidtávon is tud dönteni; könnyen hozzárendelhető egy adott gazdálkodási tevékenységhez; pl. takarmányozási költség, időszaki munkaerő bére, mesterséges termékenyítés költsége stb.

11 11 Költségfajták és profitmaximalizálás Összes változó költség: TVC =  P x1 x 1 P x = input ára Összes állandó költség: TFC =  P xi x i Összes költség: TC = TVC + TFC Átlagos állandó költség: AFC = TFC / Y Átlagos változó költség: AVC = TVC / Y Átlagos összes költség: ATC = AFC + AVC Marginális költség: MC =  TC /  Y Minden újabb egységnyi output többel növeli az összes bevételt az összes költségnél, ha MC  MR (P y ). Py = output ára A haszon akkor a maximális, ha marginális költség egyenlő a marginális bevétellel (MC = MR (P y )).

12 12 Antibiotikum kezelés (elméleti termelési függvény) költségei X 1 dózi- sok Y kg TFC USD / állat TVC USD / állat TC USD / állat AFC USD / kg AVC USD / kg ATC USD / kg MC USD / kg 001000 ––– 1101001011010,001,0011,001,00 230100201203,330,674,000,50 360100301301,670,502,170,33 4100 401401,000,401,400,25 5130100501500,770,381,150,33 6150100601600,670,401,070,50 7140100701700,710,501,21– 8120100801800,830,671,50–

13 13 Költséggazdálkodás Összköltség (ÖK)  ÁK + VK Költséggazdálkodás: –Lényege a ráfordítás-hozam viszonyok vizsgálata. –Feladata annak biztosítása, hogy a költségek kisebb mértékben növekedjenek, mint a termelési érték. Hozam: –a piacon értékesített termelési kibocsátás. Ráfordítás: –a termeléshez felhasznált inputok természetes mértékegységben kifejezett mennyisége. Termelési érték (TÉ)  Hozam x Ár

14 14 Jövedelmezőségi mutatók értelmezése és értékelése Üzemi jövedelem: –az éves szinten értékesített termelési értéknek és az összköltségnek a különbsége. Üzemi jövedelem  TÉ - ÖK Fedezeti hozzájárulás (FH)  TÉ - VK. Üzemi jövedelem  FH - ÁK A jövedelem, a TÉ és a FH értelmezhető az egész üzem szintjén, de kimutatható a termelési szakaszokra, a termelés kisebb egységeire, egy állatra, pl. kocára vagy hízóra, illetve egy kg értékesített termékre vetítve (fajlagos mutatók). A fajlagos mutatók segítségével a különböző üzemek termelési eredményei és jövedelmezősége összehasonlítható.

15 15 Hagyományos (önköltség- és) jövedelemszámítás Telepi jövedelem kalkulálásának legegyszerűbb módja. Az összes felmerülő költséget és bevételt figyelembe vesszük a telepen. A telep jövedelmezőségnek kezdeti felméréséhez megfelel. Azonban ez a módszer számos részletet figyelmen kívül hagy, nem elég részletes. Legnagyobb hiányossága, hogy a vállalkozást egységes egészként kezeli, holott a legtöbb telep különböző gazdálkodási egységek kombinációjaként épül fel. A különböző gazdálkodási egységeket általában az ott előállított termék alapján azonosítják.

16 16 Fedezeti hozzájárulás alkalmazása Egy vállalkozás tervezésénél, irányításánál és ellenőrzésénél alapvető, hogy az egyes gazdálkodó egységek tevékenységét külön-külön is folyamatosan tudjuk figyelni. Fedezeti hozzájárulás előnyei: –részletes számadatokat szolgáltat, miközben megoldja az általános rezsiköltségek besorolásából eredő nehézségeket; –és elkerüli a gazdálkodási egység termelésének változásával együtt változó és a változatlan költségek elszámolása között felmerülő zavarokat.

17 17 Vágósertés termelés önköltsége és jövedelme Forrás: AKI, 2011.

18 18 Állati termékek önköltsége és ágazati jövedelme eltérő takarmányértékelés mellett, 2009 Forrás: AKI, 2011.

19 19 TERMELÉSI FÜGGVÉNY és KÖLTSÉGGAZDÁLKODÁS ESETTANULMÁNYOK

20 20 ESETTANULMÁNY Egy sertéstartó vállalkozás szeretné javítani a telep szaporasági mutatóit és így növelni a jövedelmezőségét. Ennek érdekében szaktanácsadó állatorvost keresett fel, aki azt javasolta, hogy vegyen részt egy állomány-egészségügyi programban. Ennek során az állatorvos meghatározott időközönként átvilágítja a telep működését és szaporaságát meghatározó főbb tényezőket. Ezt követően kidolgozásra kerül egy olyan program, ami a feltárt hiányosságok kiküszöbölését segíti elő. Az eredmény döntően a látogatások számától függ. A telepi vezetés dönthet arról, hogy hány látogatást igényeljen.

21 21 A korábbi évek tapasztalatai alapján a teleplátogatások száma és az egy átlagkocára jutó választott malacok száma között az alábbi összefüggés áll fenn: Teleplátogatások száma/év Választott malac/koca/év 018.00 518.30 1018.80 1519.50 2020.10 2520.50 3020.80 3521.00 4021.10 A fenti összefüggés egy termelési függvény.

22 22

23 23 Esettanulmány (1) A függvényábrán az X-tengelyen az input, a vizitek száma, az Y-tengelyen pedig az output, a malacok száma látható. A program költsége függ a teleplátogatások számától (változó költség). Ugyanakkor állandó költsége is van a programnak, amely független a teleplátogatások számától (pl. gyógyszerköltség). Változó költség (EUR): 120/látogatás

24 24 Esettanulmány (2) A program eredménye a választott malacok számának növekedése révén mutatkozik meg. Egy többlet malacra eső jövedelem (EUR): 30 Kocák száma: 100 Minden többletköltséget és többletbevételt számításba kell venni, hogy az állomány- egészségügyi program jövedelmét ki tudjuk kalkulálni! Számítsa ki az összköltséget és a többletmalacokból származó összbevételt, abban az esetben, ha az adott telep éves szinten 20 látogatást vesz igénybe! Összköltség EUR: 20 x 120 = 2400 Összbevétel US$: (20,1-18) x 100 x 30 = 6300 Összjövedelem US$: 6300 – 2400 = 3900

25 25 Esettanulmány (3) A telepi vezetésnek döntenie kell, hogy: –Részt vesz-e a programban? –Ha igen, akkor hány látogatást igényeljenek? Ennek eldöntéséhez ki kell számítani a marginális költségek nagyságát is (MC). A marginális költség az a költségnövekmény, amely egy többlet malac előállításához szükséges. A marginális bevétel az a bevételnövekmény, ami egy többletmalac előállításából származik. A haszon akkor lesz a maximális, ha MC = MR.

26 26 Az alábbi táblázat a többletmalacok számát, az összes változó költséget (TVC), az összes bevételt (TR) mutatja. Számolja ki az átlagos változó költséget (AVC), a marginális költséget (MC), a marginális bevételt (MR) és jövedelmet! Látoga- tás Többlet malac TVC (€/telep) AVC (€/malac) MC (€/malac) TR (€/telep) MR (€/ma- lac) Profit (€/telep) 0000 530600900 108012002400 1515018004500 2021024006300 2525030007500 3028036008400 3530042009000 4031048009300

27 27 Az alábbi táblázat a többletmalacok számát, az összes változó költséget (TVC), az összes bevételt (TR) és a marginális bevételt (MR) mutatja. Látoga- tás Többlet malac TVC (€/telep) AVC (€/malac) MC (€/ma- lac) TR (€/telep) MR (€/ma- lac) Profit (€/telep) 00000000 53060020 90030300 1080120015122400301200 151501800128,574500302700 20210240011,43106300303900 25250300012157500304500 30280360012,86208400304800 35300420014309000304800 40310480015,48609300304500

28 28

29 RESPIG gazdasági szimulátor használatának tapasztalatai 29

30 Gazdasági szimulátor Telepi teljesítmény adatok (induló súlyok, ADG, FCR, elhullás, stb.) Változó gazdasági adatok Állandó gazdasági adatok RESPIG pénzügyi számítások Saját pénzügyi számítások - Készítményválasztás 30

31 Termelési adatok Sok esetben becsült: –hizlalási napok száma, különösen szétnövés esetén! –ADG hizlalás időtartama –FCR fogyasztott takarmány v. takarmányozási receptúra –hasított félsertés súlya, minősítése –hizlalási ciklus hossza (takarítási napok) Sok esetben eltérően értelmezzük, pl.: –kiesés (elhullás és technológiai selejt) –hizlalás teljesítménye, értékesített súly (selejt kocák is) 31

32 Változó gazdasági adatok Sok esetben becsült: –hasított félsertés felvásárlási ára, minőségi árkülönbözet –malac/süldő előállítás költsége (választott, hizlalási alapanyag) –súlyozott átlag takarmányár (tényleges receptúra) –vágóhídi értékesítés költsége termékdíj Sok esetben eltérően értelmezzük: –állategészségügyi költség: gyógyszeres tak.!, szolgáltatás díja –egyéb változó költségek: minden KIVÉVE takarmány, állategészségügy és munkabér; összes változó/leadott hízó 32

33 Állandó gazdasági adatok Sok esetben becsült: –egy hizlaldai férőhely beruházási költsége ÚJ férőhely kialakításának telepre jellemző átlagos költsége vagy éves egy hízóra eső éves bérleti díj –fenntartási (épület és épületgépészet karbantartási, javítási) költségek –THM Sok esetben eltérően értelmezzük : –egyéb állandó költségek: munkabér + minden egyéb állandó költség összes állandó/leadott hízó 33

34 PÉNZÜGYI SZÁMÍTÁSOK I. Viszonyítási alap: –Elvárt teljesítmény Jelenlegi teljesítmény Hazai átlag Nyugati (dán, holland, amerikai) átlag Fajtára jellemző átlag RESPIG számítás: –Nincs vakcinázás különböző MSD vakcinázási protokollok RESPIG adatok alapján SAJÁT számítás (csak ADG, FCR és elhullás) –jelenlegi vakcinázás melletti termelési adatok alapján –különböző MSD vakcinázási protokollok által számolt termelési adatok alapján 34

35 RESPIG MEGTÉRÜLÉSI MUTATÓK Telepi szint! +1 gramm Átlagos napi tömeggyarapodás -68 931 Ft -0,01 kg/kg Fajlagos takarmány értékesítés 1 550 354 Ft -1 %Elhullás1 332 459 Ft 35

36 VAKCINÁZÁSOKKAL ELÉRHETŐ TÖBBLETBEVÉTEL Többletbevétel: telepi szintű jövedelem (profit)! Bruttó bevétel: FEDEZET (TÉ – VK) Nettó bevétel: EREDMÉNY – JÖVEDELEM – PROFIT (FH – ÁK) Sertések beszerzési/önköltségi ára: választott malac/süldő piaci ára/felnevelési költsége Istállózási költség: ÁK – épületfenntartási, javítási ktsg. 36 No vacc. PCV + M.hyo + APP PCV + APP PCV + M.hyo M.hyo + APP PCVAPPM.hyo Értékesített vágóállatonként HUF0.005,047.424,431.183,747.223,351.152,801.392,375.561,325.67 Hízóférőhelyenként évente HUF0.007,344.616,156.804,908.334,323.893,358.632,878.391,450.17 Vakcinázással egy év alatt elérhető többletbevétel telepi szinten HUF088,135,36773,881,59558,899,97751,886,69640,303,56034,540,68717,402,084

37 A gazdaság éves pénzügyi mutatóinak alakulása különböző MSD AH vakcinák alkalmazásával (Ft) 37 No vaccination PCV + M.hyo + APP PCV + APPPCV + M.hyoM.hyo + APPPCVAPPM.hyo Értékesített hízókból származó bevétel HUF584,137,341807,914,966776,488,510759,060,104714,611,725717,235,971670,908,616636,564,771 Minőségi árkülönbözet/vágóállat HUF00000000 Hízlalásba vont sertések beszerzési, önköltségi ára HUF147,385,002174,011,066168,260,833168,722,245161,027,759161,963,935153,973,239154,762,505 Takarmányozási költségHUF425,572,152524,490,939517,031,447513,807,393481,899,529500,306,744466,210,522449,441,088 Állat-egészségügyi költségek (MSD AH ajánlott vakcinák nélkül) HUF35,356,17312,214,32015,980,46525,832,24021,814,48629,963,71725,512,34033,028,558 Ajánlott MSD vakcinázás költsége HUF027,743,03020,785,79611,677,93618,954,6445,604,94912,716,6144,818,846 Vágóhídi költségekHUF1,224,5451,693,6561,627,7761,591,2401,498,0621,503,5631,406,4461,334,450 Egyéb változó költségekHUF13,122,52518,149,64417,443,65517,052,12916,053,60616,112,55915,071,82414,300,297 Telepi szinten realizálható bruttó bevétel (istállózási ktsg nélkül) HUF-38,523,05649,612,31135,358,53920,376,92013,363,6391,780,504-3,982,369-21,120,972 Istállózási költségHUF00000000 Egyéb állandó költségekHUF41,341,000 Telepi szinten realizálható nettó bevétel HUF-79,864,0568,271,311-5,982,461-20,964,080-27,977,361-39,560,496-45,323,369-62,461,972

38 38

39 30/488-76-51 Ozsvari.Laszlo@aotk.szie.hu Köszönöm a figyelmet! 39


Letölteni ppt "RESPIG elmúlt 1 éve Magyarországon Tapasztalatok SERTÉSAKADÉMIA 1.3.0 (Budapest, 2012. június 1.) Dr. Ózsvári László 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések