Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Témakört érintő legfontosabb előírások

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Témakört érintő legfontosabb előírások"— Előadás másolata:

1 Második előadás: ▼ Létesítési folyamat általános követelményekkel kapcsolatos anyagrész 2010

2 Témakört érintő legfontosabb előírások
1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről, valamint a többször módosított végrehajtásról szóló 5/1993.(XII.26.) MüM rendelet. 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelete, az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről. 15/1972. (VIII.5.) EüM rendelet – az egészségügyről szóló jogszabály – án módosított melléklete ( hatályon kívül helyezve, a mennyiségi adatok önkéntes jogkövetéssel valósulhatnak meg )

3 Az építési munkaterület munkavédelem kapcsolatos feladatok általános követelmények

4 Állékonysággal kapcsolatos követelmények
Az építési munkahelyeket úgy kell kialakítani, illetve berendezni, hogy az építési munka sajátosságainak, a változó építési körülményeknek és állapotoknak, az időjárási követelményeknek, a mindenkori építőipari kivitelezési tevékenység szakmai elvárásainak megfelelően folyamatosan megvalósuljanak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei.

5 Állékonysággal kapcsolatos követelmények
Az építményeket és részeit, valamint az építéssel kapcsolatos szerkezeteket és segéd-szerkezeteket úgy kell méretezni, hogy a fellépő terhelés viselésére alkalmas legyen. Építményeket és azok részeit, csak megszilárdulás után szabad megterhelni, vagy segéd-szerkezet elhelyezésére felhasználni. Építési munkagödrök, árkok falait úgy kell kitámasztani, rézsűzni, biztosítani, hogy azok az építkezés valamennyi szakaszában biztosan megőrizzék állékonyságukat. . A segédszerkezetek, állványok, illetve munkagödrök és árkok állékonyságát és teherbíró képességét rendszeresen ellenőrizni kell.

6 Menekülési utak, vészkijáratok
A menekülési utakat és vészkijáratokat szabadon kell hagyni a menekülés érdekében. Veszély estén a munkát végzőknek a lehető leggyorsabb elhagyási lehetőséget kell biztosítani. Menekülési utakat és vészkijáratokat olyan számban kell kialakítani, hogy az építménytől függően a személyek menekülése biztosított legyen.

7 Szellőzés Biztosítani kell a szükséges friss levegőt, figyelembe véve a munka jellegét, és a munkavállalók fizikai megterhelését. Friss levegő-térfogat áramlás biztosítása: Munka jellege m3/s m3/h Szellemi munka 0, Könnyű fiz.munka 0, Köz.neh.fiz.munk. 0, Nehéz fiz.munka 0,

8 Szellőztetés Káros légmozgás megelőzése érdekében:
- az egészségre káros légsebesség kialakulásának megelőzését az értékhatár betartásával kell biztosítani Ezek a következők: Ülve végzett szellemi és könnyű fizikai munka: 0,1 m/s. Hely változtatással járó könnyű fizikai munka: 0,2 m/s.

9 Hőmérséklet A munkavégzés teljes időtartalma alatt az ott dolgozó munkavállalók megterhelését figyelembe véve az emberi szervezet számára megfelelő hőmérsékletet kell biztosítani. Szervezési intézkedés: Óránként legalább 5, de legfeljebb 10 perces pihenőidő biztosítása, a kedvezőtlen hatás megelőzésére, Hideg idő: munkaidő 50 %-nál hosszabb tartamra - szabad téren + 4 °C, - zárt térben, °C, hőmérséklet alatt, - védőital biztosítása 50 °C, tea

10 Hőmérséklet Melegidő: munkaidő 50 %-nál hosszabb tartamra
- 24 °C, (K) EH értéket meghaladja, - védőital: °C, hőmérsékletű ivóvíz, A védőital fogyasztásához egyéni használatra kiadott ivó poharakról kell gondoskodni.

11 Megvilágítás Építési munkahelyeken és közlekedési útjain az alább közepes megvilágítási erősséget kell biztosítani: Közlekedési út: 20 lux, Szerelési helyeken, tereken: 30 lux, Szociális helyisége: lux, Irodahelyiség: 500 lux, Durva szerelés: 200 lux, Közepes szerelés: 300 lux, Finom szerelés, felület kezelés: 500 lux,

12 Közlekedési utak A munkahelyekhez vezető utaknak, megfelelő teherbírásúnak, a közlekedési és szállítási feladatok szempontjából elegendő szélességűnek, lyukaktól, gödröktől mentesnek kell lennie. Ha csak szintkülönbség áthidalásával biztosítható a megközelítés, akkor is olyan legyen hogy az a biztonságos közlekedés követelményeit kielégítse. Lehulló tárgyaktól mentes, védett legyen. A szállító eszköz útvonalától a gyalogos közlekedést, biztonsági távolsággal kell kialakítani, vagy védőszerkezeteket kell telepíteni. A kilépő helytől 1 m-re vezethető a jármű forgalom. Az épület veszélyzónájában a gyalogos közlekedést lehulló tárgyaktól védeni kell A veszélyzóna szélessége:2,5m, vagy a falmagasság 1/6 része /nagyobb érték a meghatározó/.

13 Elsősegély Az elsősegélynyújtás,
személyi feltétele: elsősegélynyújtó képesítés tárgyi feltétele, - táblázat szerint A feltételeket a munkáltatónak kell biztosítania a saját létszámára vonatkozóan. Elsősegélynyújtó helyiség létesítési kötelezettsége akkor áll fenn, ha az építési munkahelyen egyidejűleg több mint 50 munkavállalót foglalkoztatnak

14

15 Elsősegélynyújtó helyiség jelzése

16 Szociális követelmények
Tisztálkodó- és mellékhelységek - öltözők, - zuhanyzók és mosdási lehetőségek, - illemhelyek és kézmosók, - pihenők és tartózkodók, - étkezési helyek, Ivóvíz-ellátás közműves, ( laboratóriumi bevizsgálás ) palackos,

17 Egyéni védőeszközök Az egyéni védőeszközök biztosítása
- munkáltatói feladat cégszabályozás szerint, - a használat megkövetelése, - oktatás a védőeszköz használatához, - az egyéni védőeszközök átadás-átvétel dokumentálása,

18 Az építési munkaterületen használatos egyéni védőeszközök.
Az építés-kivitelezési munkaterületeken főkén fizikai jellegű veszélyek ellen kell egyéni védőeszközt biztosítania a munkáltatónak. A fellépő mechanikai veszélyek és az ellenük való védekezési lehetőségek a következők lehetnek: Zúzódás: kézvédelem, lábvédelem -vágás: kézvédelem, lábvédelem -ütés, ütközés: Fejvédelem, kézvédelem, lábvédelem, testvédelem -átszúrás: testvédelem, kézvédelem, lábvédelem,

19

20 Leesés elleni egyéni védőeszközök
Ha a szintkülönbség meghaladja a 2 m, akkor már előírt a kollektív, vagy az egyéni leesés elleni védelem A leesés ellen védő egyéni védőeszközöket csak akkor szabad használni, ha nem lehetséges műszakilag a kollektív védelem alkalmazása, vagy az aránytalanul nagy költséget jelentene az alkalmazó számára. munkahelyzet beállítás, a leesés korlátozás, a zuhanásgátló rendszer

21 A munkahelyzet beállítás, a leesés korlátozás, a zuhanásgátló rendszer kiválasztásának és alkalmazásának a szempontjai A munkahelyzet beállítás, a leesés korlátozás egyszerűbb kialakítása, nem kell számolni a zuhanással, de ehhez szükséges az alkalmazó megfelelő ismerete, fegyelmezettsége. A zuhanásgátló rendszer bonyolultabb, és kialakítása valamint használata a kiépítő és az alkalmazó részéről egyaránt sokkal nagyobb felkészítést igényel. A zuhanásgátló rendszer az esést - mint nem kívánt eseményt - nem akadályozza meg, de megszűnteti a talajba becsapódás okozta veszélyeztetést.

22 leesés gátló rendszerek

23 Zuhanás gátló rendszerek:
A zuhanásgátló rendszer magában foglalja a kikötési elemeket, az összekötő elemeket és a testhevedert. A zuhanásgátlás első eleme, a rögzítési pont, amit az EN 795 szerint kell kialakítani. A rögzítési pont elhelyezése akkor a legjobb, ha a zuhanás ellen védett munkavállaló feje fölött, függőlegesen lett kijelölve.

24 A osztályú, egyszerű kikötési pont:

25 zuhanásgátlás egységei
A zuhanásgátlás második részegysége, az összekötő elemek sorozata, ezek a csatlakozó, kötél vagy heveder (egyágú vagy Y elrendezésű), energia elnyelővel (max. 2 m hosszúságú lehet),

26 kötélzet

27 Karabinerek, csatlakozók:

28 automatikusan visszahúzódó vagy vezérelt típusú zuhanásgátló

29 A kikötési pont és a talaj között, kötél vagy heveder alkalmazása esetén az esési szabad távolságot kell biztosítani. A kikötési pont a munkavállaló lába alatt van, ekkor az esési szabad távolság 6,75 m. A kikötési pont a munkavállaló vállának magasságában vagy kissé feljebb helyezhető el, ami biztonságosabb, de még nem a legjobb megoldás. Az esési szabad távolság 4,75 m A kikötési pont jóval a munkavállaló feje felett helyezhető el, ez a legjobb megoldás. A munkavállaló 1,75 m fog zuhanni, ami az energia elnyelő hosszából adódik. Az esési szabad távolság 2,75 m.

30 Ha nem lehetséges a kötelet a fej felett függőlegesen rögzíteni, akkor alkalmazzunk kettő kikötési pontot, a munkavállaló felett két oldalon. A kikötési szög lehetőség szerint max 30O legyen a dolgozó munkahelyzetéhez képest. Zuhanásgátló rendszerben alkalmazott automatikusan visszahúzó szerkezet lecsökkenti a rendelkezésre álló szabad teret 3 m alá, ha a kikötési pont a dolgozó lábánál, a leesési veszélyt jelentő síktól 1,7-2 m vízszintes távolságban van elhelyezve. Az automatikusan visszahúzó szerkezet akár centimétereken belül megállítja a zuhanást, emiatt ideális választás alacsony munkapozícióban, ahol az energia elnyelő kötél kevés ahhoz, hogy megállítsa a dolgozót, mielőtt az becsapódna.

31 A zuhanásgátlás harmadik részegysége, a testheveder vagy a testheveder munkahelyzet beállító derékövvel együtt alkalmazva. A munkaöv zuhanásgátló rendszerben való alkalmazása tilos!

32

33 Egyéni védőfelszerelés vizsgálatának leírása:
Textil elemeket meg kell vizsgálni, hogy nincs-e kidörzsölődve, szakadva, teljesen épnek kell lennie. Nem lehetnek rajta elvágott vezetékek, sérült illesztések Meg kell vizsgálni a karabinereket és a fém összekötő elemeket. (A fémrészeken nem szabad korrodáltnak lenniük és a működőképességüket is vizsgálni kell. Ellenőrizni kell a szíjakat, csatokat. Új lyukat a szíjra nem lehet ütni. Vizsgálni kell a köteleket a kapcsolódási pontokon, kopás, szakadás, eldörzsölődés, elvékonyodás, keresztmetszet változás, hosszváltozás tapasztalható –e rajtuk. Ha a felsoroltak vizsgálata során azt állapítja meg, hogy bármelyik vizsgált elem nem megfelelő, akkor cserélni kell az eszközt!

34


Letölteni ppt "Témakört érintő legfontosabb előírások"

Hasonló előadás


Google Hirdetések