Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Farkas Krisztina – Aditus kft. Projekt-előkészítést és pályázatírást segítő szolgáltatás nyújtása a helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása és.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Farkas Krisztina – Aditus kft. Projekt-előkészítést és pályázatírást segítő szolgáltatás nyújtása a helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása és."— Előadás másolata:

1 Farkas Krisztina – Aditus kft. Projekt-előkészítést és pályázatírást segítő szolgáltatás nyújtása a helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása és a szociális gazdaság fejlesztése érdekében Milyen legyen a jó projekt? Jó gyakorlatok Aditus Pályázati Tanácsadó Kft. 2007. szeptember 5.

2 Farkas Krisztina – Aditus kft. Jó Gyakorlatok Célok Helyi foglalkoztatási célú kezdeményezések kialakításának és A szociális gazdaság innovatív fejlesztésének elősegítése, olyan követésre méltó Jó Gyakorlatok (Projektek) bemutatásával, amelyek kistelepüléseken hátrányos helyzetű csoportoknak munkavégzési lehetőséget teremtettek, nonprofit szervezetek közreműködésével. Forrás: OFA-ROP Jó gyakorlatok kézikönyv

3 Farkas Krisztina – Aditus kft. Szükséglet felismerése – adott egy probléma, ami megoldásra vár Projekt ötlet - ötletek születnek a probléma megoldásra: mi lenne ha… Projekt javaslat – „vannak céljaink és tudjuk, hogyan érjük el azokat” Kidolgozott projekt – a javaslat pontosítása a legapróbb részletekig Kidolgozott pályázat – a javaslat részleteinek egymáshoz igazítása: térben, időben, pénzben kifejezve Mi a jó projekt alapja?

4 Farkas Krisztina – Aditus kft. Mi a projekt ? Olyan egyedi folyamat, amely: kezdési és befejezési dátumokkal megjelölt megfelel bizonyos specifikus követelményeknek – ideértve a minőségi-, költség- és időkorlátokat egy bizonyos cél elérésére irányul koordinált és kontrollált tevékenységek egymásutánjából áll.

5 Farkas Krisztina – Aditus kft. Milyen a jó projekt ? Helytálló - Valós igényekre alapul - Cél-orientált - Illeszkedik a prioritásokhoz Megvalósítható - Átgondolt, következetes - Eredményei mérhetők - Költségvetése reális - Tartalmazza a lehetséges kockázatokat - Munkamegosztás Fenntartható - A célcsoport számára nyújtott előnyök a projekt lezárása után is fennállnak

6 Farkas Krisztina – Aditus kft. Egy projekt teljes lebonyolításának fázisai Koncepció: szervezeti és pályázati keretek egyeztetése Tervezés-szervezés: pénzügyi és szakmai tervek, megadott módszertan alapján Végrehajtás: megvalósítás, eltérések kezelése Értékelés: eredmények nyomonkövetése

7 Farkas Krisztina – Aditus kft. Az eredmények fenntarthatóságának követelménye A projekt eredményei kielégítik a projektcélt, az aktuális szükségletre megoldást jelentenek Emellett azonban követelmény, hogy a projekt eredményei hosszú távon is fenntarthatóak legyenek, további (folyamatos) támogatás nélkül is Mit kell figyelembe venni? Általában: a működést, a működés intézményi-, szervezeti- fizikai feltételeit Közösségi célú fejlesztés esetében: a szükségletek/igények hosszútávú meglétét és a finanszírozási hátteret Gazdasági célú fejlesztés esetében: a kereslet-kínálati viszonyokat és a versenyhelyzetet.

8 Farkas Krisztina – Aditus kft. Jó gyakorlatoknál vizsgálandó szempontok a foglalkoztatási elem tartalmi leírása (beleértve a foglalkoztatást elősegítő képzéseket és munkaerő- piaci szolgáltatásokat) foglalkoztatási eredmények sikerek, kudarcok a projekt megvalósítása során a projekt keretében végzett tevékenységek önfenntartó képessége (különös tekintettel a piaci bevételek arányára) tanulságok, ötletek, javaslatok

9 Farkas Krisztina – Aditus kft. CELODIN ZALAI ALAPÍTVÁNY PROJEKTJE Megnevezése Hazatérés – Fiatalok foglalkoztatása a Zalaszentgrót-i térségben Időkeretei 2005. június – 2006. szeptember Céljai Átfogó célok A fiatal, felsőfokú végzettséggel rendelkező pályakezdő munkanélküliek térségben történő letelepedésének ösztönzése, a munkanélküliség csökkentése, a térség humán erőforrás potenciáljának fejlesztése (16 fő képzése, és közülük 10 fő foglalkoztatása valósul meg) Közvetlen célok Partnerségi kapcsolatok erősítése (a Térségi Foglalkoztatási Paktumot aláíró szervezetek között) Képzés és munkatapasztalatot biztosító foglalkoztatás (innovációs műhely létrehozása, térségi stratégiai tervező- hálózat felállítása, további foglalkoztatási projektek megtervezése és elindítása, munkatapasztalat szerzése a térség szervezeteinél) Tapasztalatcsere (a szlovén partnerekkel történő tapasztalatcsere révén újfajta módszerek megismerése és alkalmazása, tapasztalatok átvétele; közös projektek kidolgozásával a hosszú távú együttműködés megalapozása) Célcsoportja Felsőfokú végzettséggel rendelkező pályakezdő munkanélküliek

10 Farkas Krisztina – Aditus kft. Végrehajtandó konkrét tevékenységei Menedzsment kialakítása A programban résztvevő fiatalok kiválasztása Képzés megvalósítása Foglalkoztatás Gyakorlati munkahely Térségi Innovációs Műhely Mentori tevékenység Tapasztalatcsere Programkészítés Kiadvány

11 Farkas Krisztina – Aditus kft. Támogatása 90%-ban a Magyarország – Szlovénia Phare CBC program keretében (98720,46 euró), 10%-ban önerő (az alapítvány biztosítja)

12 Farkas Krisztina – Aditus kft. A foglalkoztatási elem tartalmi leírása Kétszintű képzés Az első szint két szakaszból áll alapozó, gyakorlatorientált elméleti képzés (20 napon át a projekt első hónapjában) un. visszacsatoló képzés (10 hónapon át, a foglalkoztatással párhuzamosan, „távoktatásként”) Foglalkoztatási program – a képzés második szintje Ez is két szakaszból áll: előre meghatározott szervezeteknél töltött, munkatapasztalatot adó gyakornoki munkavégzés (12 hónapon át, heti 4 nap, teljes munkaidőben, pályázatok készítése, menedzselése, elszámolása, partneri együttműködés), és

13 Farkas Krisztina – Aditus kft. munkavégzés a Térségi Innovációs Műhelyben (TIM), heti 1 nap, teljes munkaidőben, mentorok segítségével, az alábbi szakértői műhelyekben Humán műhely társadalmi környezet fejlesztése, oktatás, képzés, közösségfejlesztés, a helyi demokrácia fejlesztése, rétegprogramok, tájékoztatás és PR tevékenység Környezet- és gazdaságfejlesztési műhely környezet- és tájvédelem, alternatív energiaforrások megújítása, falumegújítás, vállalkozások fejlesztése és segítése, gazdasági integrációk fejlesztése, innovatív technológiai környezet kialakítása, piacképesség erősítése, térségi marketing munka Esély műhely a foglalkoztatás, szociális, egészségügyi feltételrendszerének javítása, fiatalok letelepedése, esélyegyenlőségi és információs programok kidolgozása stb.

14 Farkas Krisztina – Aditus kft. Foglalkoztatási eredmények 10 új munkahely jött létre, ahol 10 felsőfokú végzettségű pályakezdő fiatal (8 nő és 2 férfi) létesített munkaviszonyt és szerzett munkatapasztalatot 10 diplomás fiatal várhatóan a térségben marad, és vállal munkát a jövőben is.

15 Farkas Krisztina – Aditus kft. Sikerek, kudarcok a projekt megvalósítása során Erősödött a Térségi Foglalkoztatási Paktumot aláíró szervezetek közötti együttműködés Megnőtt a nyertes pályázatok/projektek száma, amely az érintett szervezetek pályázási kedvét, aktivitását növelte A térségbe áramló fejlesztési források várhatóan megteremtik a 10 fiatal továbbfoglalkoztatását, megalapozva a kistérség fejlődését,felzárkózását. A 10 fiatal közül egy kilépett a projektből és a térséget elhagyva Budapestre költözött, sikerült azonban egy új fiatalt bevonni a projektbe

16 Farkas Krisztina – Aditus kft. A projekt keretében végzett tevékenység önfenntartó képessége A projekt célja nem közvetlenül az önfenntartás, hanem a fiatalok megtartása a térségben (tranzit szerep) Az érintett szervezetek, önkormányzatok előzetes nyilatkozatai szerint a „Hazatérés programja” eredeti célját teljesíteni fogja, mivel azok tovább kívánják foglalkoztatni a fiatalokat Az önfenntartás reményével kecsegtet a fiatalok által egy félév alatt elkészített 32 pályázat, projektötlet megvalósítása is

17 Farkas Krisztina – Aditus kft. Tanulságok, ötletek, javaslatok A foglalkoztatási célú komplex programok sikerének a kulcsa a partnerség, az együttműködés; a kis szervezeteknek (önkormányzatoknak, civil szervezeteknek) csak így van esélyük különböző pályázatokon sikeresen szerepelni A projekt hatására erősödött a civilek és önkormányzatok együttműködési készsége Bővültek az Alapítvány és a térség nemzetközi kapcsolatai. Ötletek –olyan, egymásra épülő foglalkoztatási projekteket kellene indítani, amelyek legalább 2-3 évre szólnak, csökkenő támogatás biztosításával olyan pályázatokat kellene kiírni, amelyek a foglalkoztatási támogatáson kívül segítik a vidéki térségek humán kapacitásának megerősítését is egy-egy térség foglalkoztatási helyzetének megoldására ösztönözni kellene a térségi foglalkoztatási tervek készítését, és támogatással hozzájárulni annak megvalósításához (LEADER típusú támogatások, térségi tervezés elősegítése)

18 Farkas Krisztina – Aditus kft. HEGYPÁSZTOR KÖR PROJEKTJE Megnevezése Munkanélküliek tartós foglalkoztatási programja Oszkón Időkeretei 2002. április - 2003. október (a zsúpfedeles présházak felújítását azóta is végzi az Egyesület) Céljai Fenntartható munkahelyek létrehozásával tartós foglalkoztatási lehetőség biztosítása munkanélküli, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok számára A résztvevők képességeinek fejlesztése, szakmai tudásszintjük emelése, mentális felkészítése, segítség egyéni és szociális problémájuk megoldásához Az oszkói szőlőhegy műemléki értékű présházainak megmentése és felújítása a térségben élő fiatalok bevonásával, számukra munkahely létesítése, stabil megélhetési forrás biztosítása

19 Farkas Krisztina – Aditus kft. Célcsoportja A térségben élő munkanélküli, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok Végrehajtandó konkrét tevékenységei előkészítő tevékenységek – az első 6 hónap során (kiválasztás, általános képességfelmérés, munkára való felkészítés intenzív tréning programmal, betanítói képzés, háttér szociális munka megkezdése, tanulási képesség fejlesztése) a programban részt vevőknek a munkában való bent maradását szociális oldalról segítő tevékenységek – heti 10 óra, 12 hónapos foglalkoztatás esetén 480 óra (háttér szociális munka; családgondozás; egyéni gondozás, támogatás az élethelyzetből adódó, életvezetési, szocializációs problémák kezeléséhez, felzárkóztató-, illetve szakképzés elindítása, számítógépes képzés)

20 Farkas Krisztina – Aditus kft. A program végrehajtása során létrejött – és az Egyesület által azóta is folyamatosan nyújtott - szolgáltatások és termékek Szolgáltatások: Présházak karbantartása (a présházak zsúpfedelének kijavítása, a sározástapasztás helyrehozása, meszelési munkálatok, valamint az apróbb javítások elvégzése) Szőlőhegyi környezet gondozása(a területek bozóttól való megtisztítása, a kitisztított gyepterületek gondozása, a kiszáradt gyümölcsfák kivágása (hagyományos gyümölcsfajták ültetése), a szőlőhegyi gyepű helyreállítása, tanösvény karbantartása) Présházak felújítása (erősen leromlott állapotú présházak teljeskörű felújítása, rekonstrukciója. A felújítás magában foglalja az elhasználódott tetőzet javítását, cseréjét, a falfelületek és a belső terek hagyományos burkolását, tölgyfa födém készítését, a tetőszerkezet és a zsúpfedés cseréjét, a födém és a falak sártapasztásos burkolását, döngöltföld padozat kialakítását, a nyílászárók javítását. Ehhez a tevékenységhez már jelentős árbevétel kapcsolódik, ami elsősorban a szükséges zsúpmennyiség saját előállításából adódik. Az árbevétel forrását a magántulajdonosok hozzájárulása, valamint a folyamatban lévő vidékfejlesztési pályázatok képezik.) Hagyományos tetőfedés külső megrendelésre (a program második évétől, a résztvevők teljes körű betanítása után) Termékek: Kicsépelt, kifésült nagykéve (olyan szabványos zsúpkévéket jelent, amelyek a kettőzés előtti fázisban kerülnek eladásra, és egyenként 5-6 kettőzött kévéhez elegendő nyersanyagot foglalnak magukban) Kettőzött zsúpkéve(gice) (a tulajdonképpeni végtermék, amely már jóval magasabb áron értékesíthető. Hozzávetőlegesen kétmaroknyi kicsépelt és kitisztított rozsszalmából készül, egy speciális csavaró-kötöző munkafolyamat elvégzésével) Hulladék szalma (a cséplés és a tisztítás után keletkező melléktermék, amelyből rakott szalmás tetőfedés készíthető (elsősorban az alföldi területekről mutatkozik rá igény, mivel az ottani zsúpszalma nem megfelelő minőségű, a szálak túlságosan rövidek)

21 Farkas Krisztina – Aditus kft. Támogatottsága „Munkanélküliek tartós foglalkoztatási programja Oszkón” projekt által (költségvetés végösszege: 10.035.000 Ft, OFA támogatás összege: 7.200.000 Ft) „Présházfelújítás és néprajzi kiállítás létrehozása” projekt által (a projekt célja: egy több száz éves boronafalú, zsúpfedeles „L” alakú lakópince felújítása a Hegypásztor Kör szőlőhegyi bázisán, illetve a már meglévő présházban egy - a Szőlőhegy múltját, a szőlészet és borászat hagyományait bemutató – néprajzi kiállítás létrehozása; költségvetés végösszege: 2.200.000 Ft, FVM támogatás összege: 1.100.000 Ft) „Pincesor rekonstrukció az oszkói Szőlőhegyen és a vasi Hegyháton” projekt által (a projekt célja: építészeti, természeti értékek megőrzése, idegenforgalmi vonzerő növelése, hiszen a Hegyhát legjellemzőbb építészeti értékét a zsúpfedeles, boronafalú présházak jelentik; költségvetésének végösszege: 15.300.000 Ft, FVM + ND RFT támogatás összege: 12.800.000 Ft) Vas Megyei Munkaügyi Központnál igénybe vehető foglalkoztatási támogatások által (pl.közhasznú munkavégzés támogatása, pályakezdők munkatapasztalat-szerzésének támogatása)

22 Farkas Krisztina – Aditus kft. Foglalkoztatási eredmények Foglalkoztatottak száma az indulási év végén, 2003. október 31-én Főállású teljes munkaidőben 6 fő (ezen belül Projektirányítás 1 fő, Zsúpkészítés 5 fő) Mellék-foglalkozású 1 fő (Projektirányítás) Összesen 7 fő Foglalkoztatottak száma 2005. december 31-én Főállású teljes munkaidőben 4 fő (ezen belül Projektirányítás 1 fő, Zsúpkészítés 3 fő) Bedolgozó 3 fő (Zsúpkészítés) Összesen 7 fő A támogatott zsúp-projekt résztvevői közül jelenleg 3 főállású alkalmazottat foglalkoztat az Egyesület. A többiek azóta egyéni vállalkozóként (kvázi versenytársként) sikeresen végzik a zsúpkészítést és a présház-felújítást

23 Farkas Krisztina – Aditus kft. Sikerek, kudarcok a projekt megvalósítása során számos présházat sikerült felújítani, és több munkatárs esetében tartós megoldást találtak a foglalkoztatási problémára A projekt keretében végzett tevékenység önfenntartó képessége a projekt önfenntartó a présházak karbantartása, zsúpfedelének kijavítása a foglalkoztatási program összköltségéhez viszonyítva 70%-os mértékben termel piaci bevételeket a program működtetéséhez jelenleg kb. 50%-ban vesznek igénybe pályázati forrásokat, illetve munkaügyi támogatásokat ezáltal hozzávetőlegesen 20%-nyi szabad, más nonprofit tevékenységekre átcsoportosítható forrás keletkezik

24 Farkas Krisztina – Aditus kft. Tanulságok, ötletek, javaslatok a program sikerének a kulcsa egyfelől az volt, hogy tényleges piaci igényeket sikerült találni a zsúpra, illetve, hogy a termelési tevékenységet ennek mentén fejlesztették a projektet teljes mértékben integrált megközelítés alapján tervezték és valósították meg, ami erősíti a fenntarthatóságot. Az integrált megközelítés alappillérei a következők voltak: piaci igényekre alapozott termelési tevékenység – munkahelyteremtés – ezen keresztül helyi gazdaságfejlesztés, ami kapcsolódik az Egyesület értékmegőrző célkitűzéseihez (zsúpfedeles présházak, zsúpkészítés hagyományai) a program szorosan kapcsolódik az Egyesület turisztikai fejlesztéseihez, hiszen a szőlőhegyen kialakított Erdei Iskola programjaiba a hagyományos kézműves tevékenységek is belekerültek stratégiailag az Egyesület számára a foglalkoztatás nem csupán öncél volt, hanem egy eszköz arra, hogy piaci bevételekre tegyen szert, amelyek visszaforgathatók a bevételt nem hozó, de az Egyesület szempontjából fontos tevékenységekre (pl. hagyományőrző programok szervezése) egy alapvetően kulturális és hagyományőrzés céljából létrejött Egyesület is válhat hosszú távon önfenntartásra képes foglalkoztatóvá a szociális gazdaságban. A Hegypásztor Kör sikerének titka az, hogy indulásuktól kezdve határozott célokkal, stratégiával rendelkezik, és ezek mentén működik az Egyesület tevékenységét a rugalmasság, a lehetőségek figyelemmel kísérése és kiaknázása jellemzi. Jelentős tényező az is, hogy a működési környezetükben levő szervezetekkel, önkormányzatokkal, munkaügyi szervezettel, regionális illetve országos pályázatokat kiíró szervekkel jó kapcsolatot és gyümölcsöző együttműködést alakítottak ki

25 Farkas Krisztina – Aditus kft. Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Farkas Krisztina – Aditus kft. Projekt-előkészítést és pályázatírást segítő szolgáltatás nyújtása a helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása és."

Hasonló előadás


Google Hirdetések