Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP-5.3.1-C-09/1 és TÁMOP-5.3.1-C-09/2 „Első lépés” - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP-5.3.1-C-09/1 és TÁMOP-5.3.1-C-09/2 „Első lépés” - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai."— Előadás másolata:

1 TÁMOP-5.3.1-C-09/1 és TÁMOP-5.3.1-C-09/2 „Első lépés” - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai

2 Alapadatok Beérkezett pályázatok száma: 145 db - KMR: 13 db - Konvergencia régiók: 132 db Megkötött támogatási szerződések száma: 45 db (+ 17 db folyamatban) - KMR: 6 db - Konvergencia régiók: 39 db (17 folyamatban – a napokban/közeljövőben hatályba lépnek) Lekötött forrás: 3.363.489.684 Ft - KMR: 407.636.748 Ft - Konvergencia régiók: 2.955.852.936 Ft

3 „Első lépések Jászfényszarun” TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0076

4 Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 5.3.1 C konstrukció „Első lépés” – alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai (Közép-Magyarország és konvergencia régiók)

5 A TÁMOP prioritástengelyei 1. Foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése (17,66%) 2. Alkalmazkodóképesség javítása (17,66%) 3. Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek (21,71%) 4. A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében (10,9%) 5. Társadalmi befogadás, részvétel erősítése (10,8%) 6. Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés (5,4%)

6 TÁMOP 5. prioritás intézkedései 5.1.A kiemelt leghátrányosabb helyzetű térségek, valamint a településen belüli szegregáció csökkentését célzó komplex fejlesztések támogatása 5.2.Beruházás a jövőnkbe: gyermek és ifjúsági programok 5.3.A halmozottan hátrányos helyzetű csoportok szociális ellátórendszerhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása munkaerő-piaci integrációjuk előmozdítása érdekében 5.4.A szociális ellátórendszer fejlesztése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása 5.5.A helyi közösségek és a civil társadalom fejlesztése 5.6.A társadalmi kohézió erősítése bűnmegelőzési és reintegrációs programokkal (IRM)

7 „Első lépések Jászfényszarun” TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0076 Pályázó szervezet - kedvezményezettek: Jászfényszaru Város Önkormányzata A programban konzorciumi partner a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság Az elnyert támogatás összege: 53 985 710,- Ft A megvalósítás időtartama: 2011. 06. 01. – 2012. 11. 30.

8 „Első lépések Jászfényszarun” TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0076

9

10 A település gazdaságföldrajzi helyzete: -Jászfényszaru, az egyik átlag alatti fejlettségű megyében fekszik – JNSZM -„A kedvezményezett kistérségek besorolása” alapján hátrányos helyzetű kistérségben (Jászberényi kistérség) helyezkedik el. -a harmadik legkisebb méretű város Jász-Nagykun-Szolnok megyei összehasonlításban -kistérségi központ Jászberény -Jászfényszaru mikro-térségi szinten tölt be jelentős szerepet, illetve sajátos földrajzi fekvéséből kifolyólag a közigazgatási határokon átnyúlóan, a kistérségen kívüli szomszédos településekre is jelentős hatással van, elsősorban a foglalkoztatás szempontjából, a településen található Ipari Park jóvoltából. -A város kiváló logisztikai adottságokkal rendelkezik, elsősorban előnyös földrajzi fekvésének köszönhetően

11 „Első lépések Jászfényszarun” TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0076 Az Önkormányzat Európai Uniós és hazai projektjei 2007-től: -Sporttelep felújítása - ÉAOP-5.1.1 -Kerékpárút kialakítása - ÉAOP-3.1.3 -Bethlen Gábor utca felújítása - TEUT -Meglévő játszótér felújítása, bővítése - HÖF CÉDE -Jászportál-Könyvtári Tudásdepo-Express - TIOP-1.2.3 -Állati hulladék-emésztő verem (dögkút) rekultivációja - ÉAOP-5.1.2 -„Nagy Iskola” komplex fejlesztése … - ÉAOP-4.1.1 -Turisztikai célú létesítmények kivitelezése Jászfényszarun - MVH -Közösségfejlesztési akciók - művelődési ház környezete - ÉAOP-5.1.1 -Városközpont értékmegőrző megújítása - ÉAOP-5.1.1

12 „Első lépések Jászfényszarun” TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0076 Az Önkormányzat Európai Uniós és hazai projektjei 2007-től. -Szociális városrehabilitáció és lakossági integráció - ÉAOP-5.1.1 -Pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése - TIOP-1.1.1 -Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése - ÁROP-1.A.2 -„Első lépések Jászfényszarun” - TÁMOP-5.3.1 -Partnerségen alapuló iskolabarát programok - TÁMOP-3.2.11 -Európa a polgárokért - Testvérvárosi találkozó 2011-ben – CITIZENSHIP EACEA

13 „Első lépések Jászfényszarun” TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0076 Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság A BLNT 1993. december 20-án alakult, 20 alapító és 9 pártoló taggal. Jelenlegi taglétszám 156 fő. A Népfőiskola célja: szemléletformálás; igénykeltés olyan ismeretek iránt, amelyek az egyén a tevékenységében eredményesen tud hasznosítani. A BLNT vidékfejlesztésben betöltött szerepe jelentős és egyre nagyobb. A Népfőiskola műhelyei: Kézműves műhely, Drámapedagógiai műhely és a Fotóműhely

14 „Első lépések Jászfényszarun” TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0076 A már 17 éve működő Népfőiskola kezdetben elsősorban a közművelődésben töltött be hiánypótló szerepet, mára tevékenysége eltolódott a felnőttoktatás irányába. Főbb tevékenységi körei a következők: Szakmai programok: vidékfejlesztési fórumok, LEADER+ konferenciák, közoktatási fórumok, könyvbemutatók Kulturális, hagyományőrző programok: koncertek, művészeti programok, fotóművészeti rendezvények, kiállítások, alkotóműhelyek, kézműves kiállítások, foglalkozások (virágkötészet, szövés stb.) Felnőttképzés: gazdaképzések (4 kurzus, ahol nők is jelen voltak, többségében őstermelők, egyéni vállalkozók), képzések civil és önkormányzati képviselők számára (pl. Jászsági Civil Fórum), tréningek, pályázatíró képzések, stílustanácsadás, képzések nőknek,e-NIVÓ projekt-, VNV projekt - HEFOP

15 „Első lépések Jászfényszarun” TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0076 Cél: Az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkező, munkavállalásukban korlátozott emberek önálló életvitelének, foglalkoztathatóságának és társadalmi integrációjának javítása a szociális szolgáltatások és a szociális munka eszközeivel, az információk, szolgáltatások, támogatások érthetővé, elérhetővé tételével, az önálló életvitelhez és a munkavállaláshoz szükséges kulcskompetenciák megerősítésével, együttműködésben a foglalkoztatási szervezetekkel és más szakterületek bevonásával. Célként a társadalmi kirekesztődéssel küzdő csoportok sikeres munkaerő- piaci (re)integrációját szükségszerűen megelőző állapotot jelöljük ki, amely a szociális munka (egyéni esetkezelés, csoportmunka, közösségi munka), és más humánszolgáltatások eszközeivel érhető el.

16 „Első lépések Jászfényszarun” TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0076 Célcsoport: A 18. életévüket betöltött, illetve a projekt indulásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül el nem érő személyek. A pályázat célcsoportja az aktív korú, nem foglalkoztatott emberek; Vagyis olyan: - munkanélküli ellátásban nem részesülő regisztrált munkanélküliek; - vagy inaktív emberek; - akik alacsony iskolai végzettségű, vagy elavult, nem piacképes képzettséggel rendelkeznek.

17 „Első lépések Jászfényszarun” TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0076 Kiemelt célcsoportok: A munkaerő-piactól legtávolabb állók bevonását várjuk, pl: - munkatapasztalattal nem rendelkezik (a célcsoporttag írásbeli nyilatkozata - önbevallás); - akik a projektbe történt bevonásának időpontjában legalább 5 éve nem foglalkoztatottak (a célcsoporttag írásbeli nyilatkozata – önbevallás); - olyan inaktív személyek, akik sem a munkaügyi, sem a pályázó szervezet nyilvántartásában nem szerepelnek (munkaügyi, illetve a pályázó szervezet igazolása); - legalább a projektbe történt bevonásának időpontjában 3 éve alanyi jogon ápolási díjban részesül (jegyzői határozat);

18 „Első lépések Jászfényszarun” TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0076 Támogatható tevékenységek: A pályázati kiírás célja az alacsony foglalkoztatási eséllyel bíró, inaktív emberek számára az öngondoskodási képességet és kulcskompetenciákat erősítő programok, tréningek, képzések, támogató szolgáltatások biztosítása, amelyek erősítik társadalmi integrációjuk esélyét, lehetővé teszik, hogy minél előbb hagyományos képzési/foglalkoztatási programokba sikerrel kapcsolódhassanak be. Tevékenységcsoportok: - Projekt-előkészítés - Projektmenedzsment és adminisztrációs tevékenység - A célcsoport bevonása – 45 fő - Egyéni fejlesztési és szolgáltatási tervhez kapcsolódó tevékenységek - Együttműködés - Tájékoztatás és nyilvánosság

19 „Első lépések Jászfényszarun” TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0076 A célcsoport bevonása: 1. résztvevők felkutatása, toborzása – előny azok bevonása, akiknek korábban nem volt kapcsolatuk sem munkaügyi szervezettel, sem a pályázó szervezettel; 2. az egyéni esetkezelésbe bevonandók kiválasztása – 45 fő; 3. diagnóziskészítés; 4. az egyén foglalkoztathatóságának javítása érdekében problémafeltárás, állapotfelmérés (szociális helyzet felmérése, kulcsképességek vizsgálata, komplex munka alkalmassági felmérés). A kiválasztásban résztvevők adatlapja, a diagnózis-készítés, valamint az egyéni fejlesztési és szolgáltatási terv adatait egy on-line informatikai rendszerben kell majd feltölteni a program végrehajtása során.

20 „Első lépések Jászfényszarun” TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0076 Támogatható tevékenységek – egyéni fejlesztési és szolgáltatási tervhez: 1. egyénre szabott fejlesztési és szolgáltatási terv készítése és a szolgáltatási tervben megfogalmazott esetkezelési lépések végrehajtása; 2. szociális, állampolgári, munkavállalói és önálló életvezetési készségek erősítése; 3. tanulási- és munkamotiváció erősítése; 4. kulcskompetenciák fejlesztése (pl. írás, olvasás, számtani műveletek végzése, megértés, beszéd, kreatív gondolkodás, döntéshozatal, problémamegoldás, hatékony tanulás, felelősség, önértékelés, együttműködés); 5. az álláskeresés, munkavállalás, tanulás során kialakult rossz beidegződések megváltoztatását segítő programok; 6. mentális állapotjavító programok; 7. a személy elhelyezkedését gátló alapvető problémáját kiküszöbölő segítségek biztosítása (pl. egészségügyi ellátásokhoz jutás segítése, pályaalkalmassági vizsgálat, rehabilitációs programok elérhetővé tétele, gyermekek napközbeni ellátásához való hozzájutás segítése);

21 „Első lépések Jászfényszarun” TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0076 Támogatható tevékenységek – egyéni fejlesztési és szolgáltatási tervhez: - munkába állással, képzéssel kapcsolatos információ, tanácsadás; - felkészítés az önálló családi életre, és a munkavállalói szerepre és ezek összehangolására, a családi kompetenciák kialakítása; - általános iskolai végzettség megszerzésének elősegítése érdekében felzárkóztató oktatás elvégzésének támogatása; - szakképzésbe való bekapcsolódás segítése; - az egyéni fejlesztési tervben meghatározott célok elérését követően az egyén nyomon követése 6 hónapon keresztül; - a felnőttképzési törvényben meghatározott intézményi akkreditáció és program akkreditáció megszerzésének támogatása; - képzés, tanácsadás, pszicho-szociális támogatás

22 „Első lépések Jászfényszarun” TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0076 Együttműködés szakmai együttműködési hálózat megszervezése a munkaügyi kirendeltségekkel, foglalkoztatási, egészségügyi, oktatási, képzési szervezetekkel, munkáltatókkal, és munkaadói szervezetekkel és az önkormányzatokkal a célcsoport foglalkoztathatóságának javítása érdekében; az együttműködő szervezetek közös felkészítése/felkészülése, a projekt időszak során legalább három közös megbeszélés megtartása;

23 „Első lépések Jászfényszarun” TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0076 Tervezett tevékenységek: 1. Felzárkóztatás 1.a) a szakképzés megkezdéséhez szükséges alapismereteket nyújtó oktatás: az általános iskolai végzettséggel nem rendelkező, vagy legfeljebb az általános iskolát végzettek részére, 10. évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség hiányában a szakmai ismeretek elsajátításához szükséges alapvető ismeretek ismétlését célozzák, vagy hiányát pótolják – felzárkóztató oktatás. 1.b) pályaorientáló és álláskeresési ismeretek elsajátítása; a személyiség és a kommunikációs készség fejlesztését szolgálják, valamint javítják a résztvevők munkavállalási esélyeit, segítik a munkaerő - piaci tájékozódásukat 1.c) kulcskompetenciák fejlesztése, tanulási és munkamotiváció erősítése, tanulástechnikai tréning; 1.d) szociális, állampolgári, munkavállalói és önálló életvezetési készségek erősítése 1.e) felkészítés az önálló családi életre, munkavállalói szerepre ezek összehangolására s az ehhez szükséges társas, családkompetenciák kialakítása

24 „Első lépések Jászfényszarun” TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0076 Tevékenységek: 2. Mentális állapotjavító programok (mérések, szűrések, egészségügyi ellátásokhoz jutás segítése, szenvedélybetegségek megelőzését és a gyógyulást segítő programok) 3. igény esetén a felmérést követően - a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. tv. (továbbiakban: Sztv.) 1. §-ának b)-c), pontja szerinti szakképesítés, (illetve rész-szakképesítés) megszerzése 4.Intézményi akkreditáció megszerzése

25 „Első lépések Jászfényszarun” TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0076 A projekt számszerűsíthető eredményei (indikátorok): - Egyéni Fejlesztési és szolgáltatási Terv (EFT) készül – 45 fő - Képzésekben résztvevő személyek száma – 45 fő - EFT-ben rögzítetteket sikeresen megvalósítók aránya – 80% Célcsoport tagok motivációja: a képzésen résztvevők, képzési és megélhetési támogatást (2.000.- Ft/fő) és napi egyszeri étkezést kapnak. Az EFT keretében nyújtott szolgáltatásokat minimum 6 hónapon keresztül kell biztosítani, illetve igénybe venni.

26 „Első lépések Jászfényszarun” TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0076 A projekt megvalósításban résztvevő személyek: Kovács Béláné Pető Magdolna (projektmenedzser) Tamus Mária (pénzügyi vezető) Dr. Tárai Éva (szakmai vezető) Kerékgyártó Zsuzsanna (8 órás esetmenedzser) Nagy Márta (4 órás esetmenedzser) Kaszainé Ocskó Györgyi (szakmai segítő) Mezei Erika (szakmai segítő) Mezei Zsolt (kapcsolattartó, munkaerő-piaci tanácsadó) Kovács Béla (konzorciumi partner képviselője)

27 „Első lépések Jászfényszarun” TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0076 Köszönjük a figyelmet! www.jaszfenyszaru.hu Info@bedekovich.hu


Letölteni ppt "TÁMOP-5.3.1-C-09/1 és TÁMOP-5.3.1-C-09/2 „Első lépés” - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések