Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A költségvetési tervezés megbízhatóságához és megalapozottságához szükséges belső kontrollok kialakítása és működtetése Tamás Barnabás előadása 2011. április.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A költségvetési tervezés megbízhatóságához és megalapozottságához szükséges belső kontrollok kialakítása és működtetése Tamás Barnabás előadása 2011. április."— Előadás másolata:

1 A költségvetési tervezés megbízhatóságához és megalapozottságához szükséges belső kontrollok kialakítása és működtetése Tamás Barnabás előadása 2011. április 7.

2 2 Jogszabályi környezet  Az 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról  Az 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról  A 292/2009 (XII.19.) kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről  A 249/2000 (XII.24.) kormányrendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló  Az éves költségvetési törvények  2008. évi CV. Törvény a költségvetési szervek jogállásáról  Minisztériumi iránymutatók

3 3 Az államháztartási kontroll Célja az államháztartási pénzeszközökkel, vagyonnal történő Szabályszerű Szabályszerű Szabályozott Szabályozott Gazdaságos Gazdaságos Hatékony Hatékony Eredményes gazdálkodás. Eredményes gazdálkodás. Kiterjed az államháztartás valamennyi alrendszerére Külső ellenőrzés és államháztartási belső kontrollrendszerek keretében történik.

4 4 Belső kontrollrendszer 1. A pénzügyi ellenőrzésen kívül magában foglalja a korszerű szervezetirányítási, menedzselési elemeket is. A belső kontrollrendszer a költségvetési szerv által a kockázatok kezelésére és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer. A belső kontrollrendszer a költségvetési szerv által a kockázatok kezelésére és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer. Főbb céljai: Főbb céljai: szabályszerű, megbízható gazdálkodás szabályszerű, megbízható gazdálkodás elszámolási kötelezettség elszámolási kötelezettség szervezet erőforrásainak védelme szervezet erőforrásainak védelme

5 5 Belső kontrollrendszer 2. A költségvetési szerv belső kontrollrendszeréért a költségvetési szerv vezetője felelős, aki köteles a szervezet minden szintjén érvényesülő – megfelelő A költségvetési szerv belső kontrollrendszeréért a költségvetési szerv vezetője felelős, aki köteles a szervezet minden szintjén érvényesülő – megfelelő kontrollkörnyezetet, kontrollkörnyezetet, kockázatkezelési rendszert, kockázatkezelési rendszert, kontrolltevékenységeket, kontrolltevékenységeket, információs és kommunikációs rendszert, információs és kommunikációs rendszert, monitoring rendszert monitoring rendszert kialakítani és működtetni.” A költségvetési szerv veze­tője köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a FEUVE rendszerét A költségvetési szerv veze­tője köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a FEUVE rendszerét A jegyzőnek kötelezettsége a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer működtetése A jegyzőnek kötelezettsége a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer működtetése

6 6 Belső kontrollrendszer 3. A kontrollrendszer: Nem statikus, kőbe vésett rendszer Nem statikus, kőbe vésett rendszer Dinamikusan követi a változásokat Dinamikusan követi a változásokat Alkalmas a szükséges kontrollok beépítése Alkalmas a szükséges kontrollok beépítése Ne legyen túlszabályozott Ne legyen túlszabályozott Ne legyen túl költséges Ne legyen túl költséges Magában foglalja: Szabályokat Szabályokat Eljárásokat Eljárásokat Gyakorlati mód­szereket Gyakorlati mód­szereket Szervezeti struktúrákat Szervezeti struktúrákat Szabályos és hatékony működést Szabályos és hatékony működést Vagyon védelme Vagyon védelme Nyilvántartások teljessége Nyilvántartások teljessége

7 7 Költségvetés előkészítése, döntési folyamatok  Költségvetési terveket, beszámolókat meghatározó jogszabályi előírások  Gazdasági program  Költségvetési koncepció  Költségvetési rendelet  Elemi költségvetés elkészítése

8 8 Az önkormányzat gazdasági programja A gazdasági program általában és célszerűen a választási /ciklus/ időre szóló többéves stratégiai elemeket tartalmazó program. A gazdasági program tartalma: Helyzetértékelés Helyzetértékelés Ciklusprogram Ciklusprogram

9 9 Költségvetési koncepció A költségvetési koncepció összeállításánál az alábbi szempontokat kell figyelembe venni: Jogszabályi kötelezettség Jogszabályi kötelezettség Bevételek meghatározása, ellátandó feladatok számbavétele Bevételek meghatározása, ellátandó feladatok számbavétele Előző év I-III. negyedéves helyzetének bemutatása a koncepcióval Előző év I-III. negyedéves helyzetének bemutatása a koncepcióval Döntés (KT. Határozat, bizottsági vélemények) Döntés (KT. Határozat, bizottsági vélemények)

10 10 Költségvetési rendelet elkészítése Jogszabályi háttér Jegyző készíti, a polgármester terjeszti a képviselőtestület elé, a költségvetés elfogadásáért a polgármester a felelős Jegyző készíti, a polgármester terjeszti a képviselőtestület elé, a költségvetés elfogadásáért a polgármester a felelős Elkészítési határidő: tárgyév február 15, amennyiben a költségvetési törvény kihirdetésére a költségvetési évben kerül sor, akkor a törvény kihirdetését követő 45. nap Elkészítési határidő: tárgyév február 15, amennyiben a költségvetési törvény kihirdetésére a költségvetési évben kerül sor, akkor a törvény kihirdetését követő 45. nap Költségvetési előterjesztés formája Szöveges rész – indoklás Szöveges rész – indoklás Rendelet –tervezet a kapcsolódó mellékletekkel Rendelet –tervezet a kapcsolódó mellékletekkel Információs táblázatok Információs táblázatok

11 11 A költségvetési rendelet kötelező tartalmi elemei 1. Az önkormányzat egészére és a költségvetési bevételeket forrásonként Az önkormányzat egészére és a költségvetési bevételeket forrásonként Működési előirányzatokat önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó intézményenként Működési előirányzatokat önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó intézményenként Felújítási előirányzatok célonként Felújítási előirányzatok célonként Felhalmozási kiadások feladatonként Felhalmozási kiadások feladatonként Létszámkeret Létszámkeret Hitelállomány lejárat szerinti bontásban Hitelállomány lejárat szerinti bontásban Több éves kihatással járó feladatok kiadásait éves bontásban Több éves kihatással járó feladatok kiadásait éves bontásban

12 12 A költségvetési rendelet kötelező tartalmi elemei 2. Közvetett támogatások Közvetett támogatások A kiadási előirányzatok felhasználásának ütemezései A kiadási előirányzatok felhasználásának ütemezései Kisebbségi önkormányzatok költségvetését Kisebbségi önkormányzatok költségvetését Az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai Az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai Működési és felhalmozási bevételek, kiadások bemutatása mérlegszerűen Működési és felhalmozási bevételek, kiadások bemutatása mérlegszerűen A költségvetési rendeletben és zárszámadásban rendelkezni kell a többlet-hiány finanszírozásának módjáról. A költségvetési rendeletben és zárszámadásban rendelkezni kell a többlet-hiány finanszírozásának módjáról.

13 13 A költségvetési tervezés folyamata Putnok Város Önkormányzatánál A Polgármesteri Hivatal látja el négy önállóan működő költségvetési szerv pénzügyi-, gazdálkodási feladatait. A Polgármesteri Hivatal látja el négy önállóan működő költségvetési szerv pénzügyi-, gazdálkodási feladatait. A kontroll tevékenységgel megvalósul a pénzeszközök ésszerű felhasználásának irányítása. A kontroll tevékenységgel megvalósul a pénzeszközök ésszerű felhasználásának irányítása. A hivatal gazdasági szervezete - feladatellátás szempontjából – „nem kialakított kincstári rendszerként” működik. A hivatal gazdasági szervezete - feladatellátás szempontjából – „nem kialakított kincstári rendszerként” működik.

14 14 Intézményi költségvetési javaslatok összeállításával kapcsolatos követelmények meghatározása és teljesítésük ellenőrzése A költségvetés tervezésének és végrehajtásának folyamatát meg kell határozni a hivatal gazdasági szervezetének ügyrendjében. A költségvetés tervezésének és végrehajtásának folyamatát meg kell határozni a hivatal gazdasági szervezetének ügyrendjében. A gazdasági szervezet dolgozóinak munkaköri leírásának alapja az ügyrend. A gazdasági szervezet dolgozóinak munkaköri leírásának alapja az ügyrend. FEUVE tervezésének és zárszámadásának folyamatát az ellenőrzési nyomvonalban kell rögzíteni. FEUVE tervezésének és zárszámadásának folyamatát az ellenőrzési nyomvonalban kell rögzíteni.

15 15 Intézményi költségvetési javaslatok összeállításával kapcsolatos követelmények meghatározása és teljesítésük ellenőrzése

16 16 Költségvetési igények dokumentálása A költségvetési szervek költségvetési javaslataikat szöveges indoklással alátámasztva készítik el. A szöveges indoklás tartalmazza: Az alapító okirat szerinti létszámot tételes felsorolásban Az alapító okirat szerinti létszámot tételes felsorolásban A dologi kiadásoknál a közüzemi díjak mennyiségi alátámasztását A dologi kiadásoknál a közüzemi díjak mennyiségi alátámasztását Bemutatásra kerül főkönyvi szám szerinti bontásban az előző év és az azt megelőző év kiadásai Bemutatásra kerül főkönyvi szám szerinti bontásban az előző év és az azt megelőző év kiadásai

17 17 Költségvetési igények ellenőrzése, döntéselőkészítés A Polgármesteri Hivatal és az intézmények költségvetési javaslatait a hivatal gazdasági szervezetének vezetője ellenőrzi. Az ellenőrzés tényét a gazdasági szervezet vezetője feljegyzés formájában rögzíti.

18 18 Az intézményi mutatószám felmérés kontrollja A költségvetés tervezésének meghatározó dokumentuma A költségvetés tervezésének meghatározó dokumentuma Alapja a statisztikai adatszolgáltatás Alapja a statisztikai adatszolgáltatás Intézmények adatszolgáltatására épül Intézmények adatszolgáltatására épül Tervadatoknál Tervadatoknál Zárszámadáskor Zárszámadáskor

19 19 Kötelezettségek számbavétele A költségvetés és zárszámadás készítésének folyamatában az önkormányzat vállalt kötelezettségeit lejárat szerinti bontásban be kell mutatni. A mérleg 93-134 sorai a kötelezettségeket tartalmazzák. A mérleg 93-134 sorai a kötelezettségeket tartalmazzák.

20 20 Kötelezettségek nyilvántartása. Analitikus nyilvántartást kell vezetni Analitikus nyilvántartást kell vezetni Összhang a vezetői információs rendszerrel Összhang a vezetői információs rendszerrel Biztosítania kell a egyeztethetőségét a kapcsolódó főkönyvi számlákkal Biztosítania kell a egyeztethetőségét a kapcsolódó főkönyvi számlákkal Kötelezettségeket leltárral kell alátámasztani Kötelezettségeket leltárral kell alátámasztani A 60 napon túli kiegyenlítetlen kötelezettségek állománya az előírt adatszolgáltatási rendszernek megfelelően rendelkezésre kell állnia A 60 napon túli kiegyenlítetlen kötelezettségek állománya az előírt adatszolgáltatási rendszernek megfelelően rendelkezésre kell állnia

21 21 PPP (Public Private Partnership) A PPP-modell esetében – a hagyományos gyakorlattal ellentétben – az állam a közszolgáltatás hosszú távú – jellemzően 20-30 éves – biztosítását rendeli meg a magánszférától. A PPP-struktúra alkalmazásának leggyakoribb területei a következők: közúti infrastruktúra közúti infrastruktúra vasúti infrastruktúra vasúti infrastruktúra közmű- és környezetvédelmi beruházások közmű- és környezetvédelmi beruházások stadionok, sportcsarnokok, egyéb sportlétesítmények, stadionok, sportcsarnokok, egyéb sportlétesítmények, kormányzati ingatlan infrastruktúrafejlesztés kormányzati ingatlan infrastruktúrafejlesztés büntetés-végrehajtási intézetekhez, javító-, nevelőintézetekhez kapcsolódó beruházások, büntetés-végrehajtási intézetekhez, javító-, nevelőintézetekhez kapcsolódó beruházások, honvédelmi beruházások honvédelmi beruházások egészségügyi beruházások egészségügyi beruházások közoktatási, kulturális beruházások közoktatási, kulturális beruházások innováció, K+F innováció, K+F Putnok Város Önkormányzatának PPP – s beruházása nem volt.

22 22 Garancia és kezességvállalásból származó kötelezettség Csak akkor mutathat ki, ha: azt az eredeti adós nem teljesítette, azt az eredeti adós nem teljesítette, a hitelező, az államháztartás szervezete felé nyújtotta be, a hitelező, az államháztartás szervezete felé nyújtotta be, de az államháztartás szervezete még pénzügyileg nem rendezte. de az államháztartás szervezete még pénzügyileg nem rendezte. Amennyiben a fenti feltételek nem teljesülnek: Mint függő kötelezettséget a 0. számlaosztályban veheti csak nyilvántartásba.

23 23 Költségvetés egyeztetése, véleményezése A költségvetési-tervezet egyeztetésre kerül az intézmények vezetőivel az egyeztetésről feljegyzés készül A költségvetési-tervezet egyeztetésre kerül az intézmények vezetőivel az egyeztetésről feljegyzés készül A költségvetés tervezetét véleményezik az intézményi kollektívák A költségvetés tervezetét véleményezik az intézményi kollektívák A KT. a Pénzügyi Bizottság véleményének ismeretében tárgyalja a költségvetést A KT. a Pénzügyi Bizottság véleményének ismeretében tárgyalja a költségvetést A helyi önkormányzat költségvetése elkülönítetten tartalmazza a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetését A helyi önkormányzat költségvetése elkülönítetten tartalmazza a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetését

24 24 Az előirányzatok évközi módosításának szabályozása és a szabályosság ellenőrzése A KT. kizárólagos jogköre A KT. kizárólagos jogköre Rendeletet csak rendelettel lehet módosítani Rendeletet csak rendelettel lehet módosítani A rendeletalkotás át nem ruházható hatáskör A rendeletalkotás át nem ruházható hatáskör A KT. az átcsoportosítás jogát a bizottságra és a polgármesterre átruházhatja. A KT. az átcsoportosítás jogát a bizottságra és a polgármesterre átruházhatja. A költségvetési rendeletben kell szabályozni: A hatáskör átruházását A hatáskör átruházását Az előirányzat módosítására vonatkozó előírásokat Az előirányzat módosítására vonatkozó előírásokat

25 25 A költségvetési tervezési folyamat informatikai támogatása A költségvetési gazdálkodás területén célszerű egységes gazdálkodási modul alkalmazása, mely felöleli a teljes gazdálkodási folyamatot a tervezéstől a nyomon követésig. Hátránya: Ezek a programok az önkormányzatok anyagi lehetőségeihez képest költségesek. Célszerűsége: Központi programcsomag kidolgozása, mely egységes minden önkormányzatnál

26 26 Összegzés A jogszabályi változások az önkormányzatok számára számos feladatokat határoznak meg. Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a helyi szabályozásokat, azokat a jogszabályoknak megfelelően alkalmazni kell és a munkánk során érvényre juttatni. Ehhez nyújtanak kellő segítséget az ÁSZ ellenőrzései és tapasztalatai is.

27 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A költségvetési tervezés megbízhatóságához és megalapozottságához szükséges belső kontrollok kialakítása és működtetése Tamás Barnabás előadása 2011. április."

Hasonló előadás


Google Hirdetések