Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

”Korrupciós kockázatok feltérképezése – Integritás alapú közigazgatási kultúra terjesztése” Kvalitatív kutatás (szakértői mélyinterjúk) 1 slide „Korrupciós.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "”Korrupciós kockázatok feltérképezése – Integritás alapú közigazgatási kultúra terjesztése” Kvalitatív kutatás (szakértői mélyinterjúk) 1 slide „Korrupciós."— Előadás másolata:

1 ”Korrupciós kockázatok feltérképezése – Integritás alapú közigazgatási kultúra terjesztése” Kvalitatív kutatás (szakértői mélyinterjúk) 1 slide „Korrupciós kockázatok feltérképezése – integritás alapú közigazgatási kultúra terjesztése” ÁROP-1.2.4-09-2009-0002 számú kiemelt projekthez kapcsolódó SZAKÉRTŐI MÉLYINTERJÚK ÖSSZEFOGLALÓJA 2012. 01. 19.

2 ”Korrupciós kockázatok feltérképezése – Integritás alapú közigazgatási kultúra terjesztése” Kvalitatív kutatás (szakértői mélyinterjúk) 2 slide Az Integritás Projekt szakmai tartalmához kapcsolódó kutatások Alapkutatás 2011-től kezdődően hét éven keresztül folytatott adatfelvételek egy internetről letölthető kérdőív segítségével. 2011. évi kiegészítő kutatások  Kvantitatív (lakossági ad-hoc felmérés)  Kvalitatív (szakmai mélyinterjúk)

3 ”Korrupciós kockázatok feltérképezése – Integritás alapú közigazgatási kultúra terjesztése” Kvalitatív kutatás (szakértői mélyinterjúk) 3 slide Társadalmi, gazdasági problémák súlya a mai Magyarországon (lakossági ad-hoc felmérés) Átlagok ötös skálán

4 ”Korrupciós kockázatok feltérképezése – Integritás alapú közigazgatási kultúra terjesztése” Kvalitatív kutatás (szakértői mélyinterjúk) 4 slide A moralitás, legalitás megítélése a közszféra gyakorlatában N=976-983 Átlagok ötös skálán A válaszadók véleménye szerint minden második kliens (tíz ügyfélből átlagosan 5,09) a hivatalos ügyek intézése során valamilyen módon megsérti a szabályokat!

5 ”Korrupciós kockázatok feltérképezése – Integritás alapú közigazgatási kultúra terjesztése” Kvalitatív kutatás (szakértői mélyinterjúk) 5 slide A közigazgatással, közszolgáltatással való elégedettség TényezőNÁtlag Háziorvosi ellátás8023,94 Óvodai, bölcsődei elhelyezés1283,79 Hivatalos okmányok intézése5353,64 Közoktatás2693,64 Földhivatal tevékenység1643,51.................. Igazságszolgáltatás1022,75 Önkormányzati közbeszerzés372,73 Közterület felügyelet tevékenysége 1372,66 Állami beruházás522,65 Rokkanttá nyilvánítás712,34 Állami közbeszerzés372,22 Átlagok ötös skálán

6 ”Korrupciós kockázatok feltérképezése – Integritás alapú közigazgatási kultúra terjesztése” Kvalitatív kutatás (szakértői mélyinterjúk) 6 slide Az ügyintézés, ellátás, szolgáltatás különböző jellemzőivel való elégedettség alakulása N=722 – 992 Átlagok ötös skálán

7 ”Korrupciós kockázatok feltérképezése – Integritás alapú közigazgatási kultúra terjesztése” Kvalitatív kutatás (szakértői mélyinterjúk) 7 slide A korrupció megnyilvánulási formái a közszféra rendszerében Korrupciós szituáció Igen válaszok részaránya (%) hálapénzt adott az orvosnak35,1 ismerősként nem kellett várakoznia32,3 személyes kapcsolat révén gyorsabban elintéződött az ügye27,2 leegyszerűsítették az ügyintézést9,6 segítségért ajándékot adott az ügyintézőnek7,4 kiskaput alkalmazott, kijátszotta a jogi szabályozást4,5 pénzt kértek a kedvező elbírálásért4,0 pénzt kértek azért, hogy ne büntessék meg4,0 pénzt kértek az ügymenet gyorsításáért3,4 elkerülte a hivatalos eljárást2,8 pénzt adott azért, hogy ne büntessék meg2,5

8 ”Korrupciós kockázatok feltérképezése – Integritás alapú közigazgatási kultúra terjesztése” Kvalitatív kutatás (szakértői mélyinterjúk) 8 slide TerületÁtlagértékKitettség minősítése Európai Uniós pénzfelhasználások 2,12 közbeszerzések 2,04 hatósági tevékenységek 2,37 közvagyonnal, közpénzekkel való gazdálkodás 2,01 közszolgáltatások nyújtása 2,45 ellenőrzés 2,41 Korrupció által leginkább veszélyeztetett területek Átlagok ötös skálán (1=nagyon veszélyezteti, 5= nagyon nem veszélyezteti)

9 ”Korrupciós kockázatok feltérképezése – Integritás alapú közigazgatási kultúra terjesztése” Kvalitatív kutatás (szakértői mélyinterjúk) 9 slide A korrupció jelenléte az ország, a közszféra és a magánszféra területén Átlagok ötös skálán (5=teljesen korrupciómentes)

10 ”Korrupciós kockázatok feltérképezése – Integritás alapú közigazgatási kultúra terjesztése” Kvalitatív kutatás (szakértői mélyinterjúk) 10 slide A korrupció jelenlétének dinamikai változása országos szinten, a közszférában és a magánszférában Megoszlás (100%=N)

11 ”Korrupciós kockázatok feltérképezése – Integritás alapú közigazgatási kultúra terjesztése” Kvalitatív kutatás (szakértői mélyinterjúk) 11 slide állami közbeszerzések állami beruházások állami támogatások önkormányzati beruházások uniós támogatások önkormányzati közbeszerzések engedélyek kiadások rokkanttá nyilvánítás közoktatás önkormányzati adók, illetékek megállapítása, befizetése háziorvosi ellátás hivatalos okmányok intézése Legkevésbé jellemző a korrupció jelenléte Leginkább jellemző a korrupció jelenléte

12 ”Korrupciós kockázatok feltérképezése – Integritás alapú közigazgatási kultúra terjesztése” Kvalitatív kutatás (szakértői mélyinterjúk) 12 slide A közszférát érintő korrupció okai Átlagok ötös skálán

13 ”Korrupciós kockázatok feltérképezése – Integritás alapú közigazgatási kultúra terjesztése” Kvalitatív kutatás (szakértői mélyinterjúk) 13 slide Szakértői mélyinterjúk

14 ”Korrupciós kockázatok feltérképezése – Integritás alapú közigazgatási kultúra terjesztése” Kvalitatív kutatás (szakértői mélyinterjúk) 14 slide Korrupciós kockázatok, korrupció a közszféra területén A megkérdezett szakemberek többsége szerint magas korrupciós kockázat jellemzi a következő tevékenységeket:  közbeszerzések,  állami beruházások,  közpénzek kezelése,  engedélyek kiadása,  politikai pártok finanszírozása,  ellenőrzés,  humán-erőforrás gazdálkodás,  szakértők (különösen a jogi) alkalmazása,  segélyek, támogatások,  diszkrecionális jogkörök,  felsőoktatás,  egészségügy.

15 ”Korrupciós kockázatok feltérképezése – Integritás alapú közigazgatási kultúra terjesztése” Kvalitatív kutatás (szakértői mélyinterjúk) 15 slide  A közszférát érintő korrupciós kockázat kiértékelésénél meg kell említenünk, hogy – különösen a központi közigazgatási szervezeteknél – határozottan kimutatható volt egyfajta „korrupciós struccpolitika”. Korrupció  Jelenleg egyedi, elszigetelt jelenségként fordulhat elő az, hogy a közszféra dolgozója generálja a korrupciót. Jellemzően a magánszemélyek és a gazdasági szféra szereplői szerepelnek kezdeményezői szerepkörben egy korrupciós szituációban.  A megkérdezett szakemberek döntő többsége elfogadhatatlannak minősíti a korrupció minden megnyilvánulási formáját. Ennek megfelelően a pénzmozgással nem járó, jogtalan előnyszerzést – nepotizmus, „kapcsolati tőke” stb.– is korrupciónak minősítenek.

16 ”Korrupciós kockázatok feltérképezése – Integritás alapú közigazgatási kultúra terjesztése” Kvalitatív kutatás (szakértői mélyinterjúk) 16 slide A közszférában megnyilvánuló korrupció okai, elősegítő tényezői A többség (tíznél több szakember) által spontán módon említett korrupciós okok, elősegítő tényezők:  A társadalom és az egyén alacsony morális színvonala.  A gazdaság fejletlensége, alacsony jövedelmi viszonyok.  A kontroll, az ellenőrzés alacsony hatékonysága.  A folyamatok átláthatóságának hiánya.  A jogalkotói és jogalkalmazói hiányosságok. Egyéb említések

17 ”Korrupciós kockázatok feltérképezése – Integritás alapú közigazgatási kultúra terjesztése” Kvalitatív kutatás (szakértői mélyinterjúk) 17 slide Tényező A spontán említések között jellemzően szerepelt-e A tényező szerepe a korrupció kialakulásánál igennem jogszabályi háttér  szervezeti háttér (összetett, bonyolult szervezet)   zárt, automatikus folyamatok  manuális beavatkozás  ellenőrzés minősége (felsőszintű és belső), kontrollfolyamatok  vezetői rátermettség, következetesség  morális viszonyok  jövedelmi viszonyok  /  szakmai képzettség  fluktuáció  szabályozott gazdálkodási folyamatok  jogkövetkezmények, szankciók. 

18 ”Korrupciós kockázatok feltérképezése – Integritás alapú közigazgatási kultúra terjesztése” Kvalitatív kutatás (szakértői mélyinterjúk) 18 slide Korrupciós tendenciák a közszféra területén az utóbbi három évben  A vizsgálatba bevont személyek abban is egyetértenek, hogy ezt a kérdést is differenciáltan kell kezelni, mert a közszférában vannak olyan területek, ahol – a korrupció visszaszorítására tett intézkedések következtében – kimutathatóan csökkent a korrupció. Ilyen terület pl. a közúti ellenőrzés, de ezzel ellentétesen az egészségügyben inkább növekedett a korrupció. A közszféra korrupciós kitettségét az elmúlt években némileg csökkentették az alábbi intézkedések:  büntetési tételek emelése,  az ellenőrzési szerveknél javult a háttérmunka,  a kormányzati szervek tevékenységének összehangoltsága,  az elektronikus ügyintézés bevezetése,  közérdekű adatok nyilvánossága.

19 ”Korrupciós kockázatok feltérképezése – Integritás alapú közigazgatási kultúra terjesztése” Kvalitatív kutatás (szakértői mélyinterjúk) 19 slide Korrupció elleni fellépés szereplői Kiemelt szerepük az alábbi szerveknek van:  Országgyűlés,  Kormány (az éppen aktuális igazgatási struktúrával),  Kormánytól független szervezetek,  Állami Számvevőszék,  Közbeszerzések Tanácsa,  Köztestületek (pl. kamarák),  Települési önkormányzatok,  Állampolgár. A megkérdezettek külön kiemelték, hogy hatékony korrupció elleni küzdelmet az állampolgár nélkül nem lehet elképzelni. Különös tekintettel arra, hogy az integritás alapú közigazgatás koncepciójában az ügyfélnek kiemelt szerepet kellene biztosítani.

20 ”Korrupciós kockázatok feltérképezése – Integritás alapú közigazgatási kultúra terjesztése” Kvalitatív kutatás (szakértői mélyinterjúk) 20 slide Korrupció elleni fellépés eszközrendszere A többség (tíznél több szakember) által spontán módon említett korrupcióellenes eszköz:  Tudatformálás  Ellenőrzés  Jogi normák  Jogkövetkezmények  Életpályamodell A jelentős kisebbség (hat-tíz szakember) által spontán módon említett korrupcióellenes eszköz:  Politikai akarat  Transzparencia Egyéb említések

21 ”Korrupciós kockázatok feltérképezése – Integritás alapú közigazgatási kultúra terjesztése” Kvalitatív kutatás (szakértői mélyinterjúk) 21 slide Integritás szerepe a közszférában  Az adatfelvételek során arról győződhettünk meg, hogy jelenleg az integritás alapú közigazgatási kultúra fogalma elterjesztésének fázisában tartunk.  Természetesen a megkérdezettek többsége valamilyen szinten találkozott már ezzel a megközelítési móddal. Az interjúalanyok véleménye szerint az ügyintézők, alacsonyabb beosztású alkalmazottak körében viszont előfordulhat a viszonylagos tájékozatlanság.

22 ”Korrupciós kockázatok feltérképezése – Integritás alapú közigazgatási kultúra terjesztése” Kvalitatív kutatás (szakértői mélyinterjúk) 22 slide Integritás szerepe a közszférában A többség (tíznél több szakember) által spontán módon említett fogalmi elem:  a jogszabályok betartása  az etikai normák betartása  a tisztesség, a becsületesség A jelentős kisebbség (hat-tíz szakember) által spontán módon említett további + fogalmi elem:  a szakmaiság A kisebbség (egy-öt szakember) által spontán módon említett további + fogalmi elem:  az átláthatóság (transzparencia). A fenti csoportosításból kiderül, hogy az interjúalanyok spontán említései alapján a diszkrimináció-mentességet senki sem sorolta az integritás fogalmi körébe.

23 ”Korrupciós kockázatok feltérképezése – Integritás alapú közigazgatási kultúra terjesztése” Kvalitatív kutatás (szakértői mélyinterjúk) 23 slide A közszféra rendeltetésszerű működését az alábbi tényezők (különböző mértékben) hátráltatják:  szakmai, képzési hiányosságok,  a közszféra struktúrájának sztenderdizálatlansága,  jövedelmi viszonyok,  központi akarat hiánya,  általános morál,  vezetői szemlélet. Integritás szerepe a közszférában Az integritás alapú közigazgatási kultúra terjesztését minden megkérdezett pozitív kezdeményezésnek tartja. Megítélésük szerint a szemlélet terjedését viszont több tényező is jelentősen gátolja.

24 ”Korrupciós kockázatok feltérképezése – Integritás alapú közigazgatási kultúra terjesztése” Kvalitatív kutatás (szakértői mélyinterjúk) 24 slide „Korrupciós kockázatok feltérképezése – integritás alapú közigazgatási kultúra terjesztése” című projekt ismertsége, támogatottsága  Az Integritás Projekt ismertsége teljes körű volt, de érezhető különbség volt a közigazgatás és a közszolgáltatásban dolgozó interjúalanyok tájékozottsága között. A szolgáltatási területen dolgozók ismeretei elsősorban a kérdőív kitöltéséből és az ezzel kapcsolatos sajtóanyagokból származnak.  A honlap elérhetőségével, felépítésével, információ tartalmával, kezelhetőségével alapvetően elégedettek voltak az interjúalanyok.  A megkérdezettek egy kisebb hányada az Integritás Projekt kommunikációs stratégiáját viszont nem találta optimálisnak. Véleményük szerint a közigazgatási rendszernek megvannak azok a formális információs csatornái, ahol a jelenleginél hatékonyabban lehetne eljuttatni a célcsoporthoz az ismereteket.

25 ”Korrupciós kockázatok feltérképezése – Integritás alapú közigazgatási kultúra terjesztése” Kvalitatív kutatás (szakértői mélyinterjúk) 25 slide  Az integritáson alapuló, megelőzésre irányuló korrupcióellenes stratégia filozófiájával maximálisan egyetértenek a megkérdezettek, de arra is felhívták a figyelmet, hogy a preventív és represszív jellegű stratégiai elemeket – figyelembe véve a társadalom morális állapotát – optimálisan kell ötvözni.  A program sikere nagymértékben attól függ, hogy a közigazgatásban megfelelő hatáskörrel rendelkező szerv fogja e koordinálni, illetve irányítani a program gyakorlati megvalósítását, illetve az ehhez szükséges finanszírozási háttér rendelkezésre áll-e? Javaslat

26 ”Korrupciós kockázatok feltérképezése – Integritás alapú közigazgatási kultúra terjesztése” Kvantitatív és kvalitatív kutatás 26 slide KÖSZÖNJÜK FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "”Korrupciós kockázatok feltérképezése – Integritás alapú közigazgatási kultúra terjesztése” Kvalitatív kutatás (szakértői mélyinterjúk) 1 slide „Korrupciós."

Hasonló előadás


Google Hirdetések