Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az élelmiszerlánc mentén történő együttműködésre épített stratégiák elvei, előnyei és kialakításuk módszere dr. Sebők András Campden BRI Magyarország Nonprofit.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az élelmiszerlánc mentén történő együttműködésre épített stratégiák elvei, előnyei és kialakításuk módszere dr. Sebők András Campden BRI Magyarország Nonprofit."— Előadás másolata:

1 Az élelmiszerlánc mentén történő együttműködésre épített stratégiák elvei, előnyei és kialakításuk módszere dr. Sebők András Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. 2010.04.15 TRUEFOOD Zárókonferencia 1

2 TRUEFOOD WP 5 Partnerek CCH - Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. (Magyarország) UGENT - Ghent University (Belgium)(Munkacsoport vezető) UMIL - University of Milan (Olaszország) PEGroup (Olaszország) 2010.04.15 TRUEFOOD Zárókonferencia 2

3 3 Alapfogalmak (1) Lánc Két vagy több szervezet együttese, amelyek közvetlenül részt vesznek a termékek, szolgáltatások, pénzügyi eszközök, információ és/vagy tudás lefelé vagy felfelé történő áramlásában egy kiindulási forrásból a vevő felé. (Mentzer et al) 2001 A láncokban több különálló, de összefüggő áramlás működik 2010.04.15 TRUEFOOD Zárókonferencia

4 4 Alapfogalmak (2) Érték lánc (láncszemléletben): olyan stratégiák felkutatása, amelyek többlet hozzáadott értéket nyújtanak a vevő számára Először az értéket a vállalaton belül teremtik meg, utána a lánc segítségével. Az értéket nemcsak egy vállalkozás hozza létre egyedül, hanem több vállalkozással együtt a lánc mentén 2010.04.15 TRUEFOOD Zárókonferencia

5 5 1. Mi a lánc ? A magyar füstölt szárazkolbász ellátási lánc 3. Sertés tenyésztő 2. Malac beszállító 5. Marha tenyésztő 6. Magyar vágóhíd (hú, természetes bél) 9. EU (külföldi) hús nagykereskedés 1. Takarmány 4. Borjú beszállító 10. Bél beszállító 7. Magyar hús nagykereskedő (hús, természetes bél) 8. EU (külföldi) vágóhíd 13. Hús feldolgozó 15. Csomagoló- anyag beszállító 17. Kis, független kereskedő, kis láncok, húsboltok, szaküzletek 18. Élelmiszer feldolgozó 19. Vendéglátás, közétkeztetés 20. Helyi piac, közvetlen árusítás 14. Csomagoló- anyag nagyker. 12. Fűszer, adalékanyag nagyker. 11. Fűszer, adalékanyag, bél beszállító 16. Hús termék nagykereskedő 21. Áruházlánc elosztó központ 22. Áruházlánc üzletei, hipermarketek, szupermar- ketek 23. Fogyasztó 13. Hús feldolgozó 17. Kis, független kereskedő, kis láncok, húsboltok, szaküzletek 18. Élelmiszer feldolgozó 7. Magyar hús nagykereskedő (hús, természetes bél) 19. Vendéglátás, közétkeztetés 3. Sertés tenyésztő 2. Malac beszállító 5. Borjú beszállító 6. Magyar vágóhíd (hús, természetes bél) 9. EU (külföldi) hús nagykereskedés 1. Takarmány 4. Marha tenyésztő 10. Bél beszállító 8. EU (külföldi) vágóhíd 15. Csomagoló anyag beszállító 20. Helyi piac, közvetlen árusítás 14. Csomagoló- anyag nagyker. 12. Fűszer, adalékanyag nagyker. 11. Fűszer, adalékanyag, bél beszállító 16. Hús termék nagykereskedő 21. Áruházlánc elosztó központ 22. Áruházlánc üzletei, hipermarketek, szupermar- ketek 23. Fogyasztó 2010.04.15 TRUEFOOD Zárókonferencia

6 6 Élelmiszerlánc menedzsment szemlélet Ma már nem a független szervezetek termékei versenyeznek önmagukban, hanem a láncok tagjainak együttes teljesítménye befolyásolja a versenyképességet Az élelmiszerlánc együttes teljesítménye versenyelőnyt vagy hátrányt eredményezhet

7 2010.04.15 TRUEFOOD Zárókonferencia 7 Erőforrások A termelési folyamatok inputjai fizikai erőforrások nyersanyagok, berendezések, pénzügyi források szellemi erőforrások képességek, tapasztalatok, gyakorlat kulturális erőforrások szervezet, folyamatok, eljárások, jó hírnév

8 2010.04.15 TRUEFOOD Zárókonferencia 8 Képességek A felkészültség,hogy egy feladat vagy tevékenység vagy egy végső állapot elérése érdekében egy csoport tagjai tudatosan, összehangoltan és integráltan alkalmazzák az erőforrásokat.

9 2010.04.15 TRUEFOOD Zárókonferencia 9 Szakértelem Olyan értékes képességek, amelyek lehetővé teszik, hogy egy vállalkozás alapvető előnyöket nyújtson a vevő/fogyasztó számára.

10 10 Lánc menedzsment Lánc menedzsment: a többszörös kapcsolatok (amelyek a termék, szolgáltatás, pénzeszköz, információ és/vagy tudás áramlásokat kísérik) menedzselése – amely az erőforrások, a szakértelem és a képességek harmonizálására irányul az egész élelmiszerlánc mentén, annak érdekében, hogy magasabb hozzáadott értéket szolgáltasson a láncon belüli kapcsolatok minőségének javításával 2010.04.15 TRUEFOOD Zárókonferencia

11 Marketing menedzsment és a hagyományos élelmiszer előállító KKV-k Az erőforrások és a képességek hatékony kihasz- nálására épített megközelítés Fő erőforrások Tulajdonos tudása Jól képzett személyzet Hosszú távú együttműködés a lánc partnerekkel Jó hírnév, tekintély Piaci információk A legfontosabb képességek A beszállítók kiválasztása Termék- és minőség menedzsment Vevőszolgálat 11 2010.04.15 TRUEFOOD Zárókonferencia

12 A legfontosabb szakértelem a lánc szintjén a hagyományos élelmiszer előállító KKV-knál Kapcsolatépítés a beszállítókkal és a vevőkkel a kölcsönös előnyök alapján Kiváló minőségű termék Piaci információ megosztása – a kis lépésekben történő innováció lehetősége, alkalmazkodás a vevői igényekhez Az erőforrások és termék tulajdonságok és szolgáltatások célirányos és ésszerű összehangolása 2010.04.15 TRUEFOOD Zárókonferencia 12

13 13 Miért van szükség az ellátási lánc stratégiára? (1) A lánc többi tagjával együttműködve közös stratégia alkalmazása közös előnyöket és megtakarításokat eredményezhet a lánc tagjai számára Azoknak az ellátási láncoknak, amelyeknek nincs lánc stratégiája és csak rövid távú elképzelései vannak nehézségekkel kell szembenézniük az olyan problémák megoldása során, amelyeket a lánc tagjai nem tudnak egyedül kezelni és amelyeket csak együttműködésre épülő megoldások kialakításával és alkalmazásával lehet megoldani 2010.04.15 TRUEFOOD Zárókonferencia

14 14 Miért van szükség ellátási lánc stratégiára (2) Fő kérdések Tudjuk-e növelni a versenyelőnyünket úgy, hogy oly módon erősítjük meghatározó szakértelmünket, hogy az ellátási lánc más tagjaival együttműködve kombináljuk erőforrásainkat az ő képességeikkel, szakértelmükkel; képességeinket az ő erőforrásaikkal, szakértelmükkel; szakértelmünket az ő erőforrásaikkal, képességeikkel, szakértelmükkel? 2010.04.15 TRUEFOOD Zárókonferencia

15 15 Miért van szükség ellátási lánc stratégiára? (3) Meg tudjuk-e változtatni / kiterjeszteni / módosítani üzleti tevékenységünk működési területét az ellátási lánc partnerekkel való együttműködés segítségével úgy, hogy kombináljuk a mi erőforrásainkat és/vagy képességeinket, szakértelmünket az ő erőforrásaikkal, képességeikkel és/vagy szakértelmükkel annak érdekében, hogy új / megerősített meghatározó szakértelmünk segítségével növeljük versenyelőnyünket? Tudjuk-e javítani tervezett intézkedéseink összhangját rendelkezésre álló erőforrásainkkal és képességeinkkel, ha kombináljuk azokat beszállítóink és vevőink erőforrásaival és képességeivel? 2010.04.15 TRUEFOOD Zárókonferencia

16 16 A lánc jövőképének és küldetésének összehasonlítása egy szervezet jövőképével és küldetésével Egy lánc tagja rendelkezhet önálló jövőképpel és küldetéssel a saját szervezete számára. Az, hogy az Ön szervezetének jövőképe és küldetése össze van- e hangolva annak a láncnak a küldetésével és jövőképével,amelyben részt vesz az egyik meghatározó tényezője annak, hogy elégedett-e a láncban való részvételével. 2010.04.15 TRUEFOOD Zárókonferencia

17 17 A lánc jövőképe és küldetése – mi a különbség? (1) Küldetés:miben a legjobb az Önök lánca mindennapi tevékenysége során Jövőkép:hogyan néz ki a jövő, mivel Önök a lánc küldetését ilyen jól teljesítették Jövőkép:arra ösztönzi a lánc tagjait, hogy álmodjanak Küldetés:tettekre, intézkedésekre ösztönzi őket Jövőkép:széleskörű és a jövőre irányul – a célpont a látóhatáron Küldetés:összpontosított – hogyan jutunk el a látóhatárra 2010.04.15 TRUEFOOD Zárókonferencia

18 18 A hagyományos élelmiszer előállító KKV-k piacra jutásának akadályai az élelmiszerlánc szintjén 3 fő akadályozó tényező A lánc és marketing erőforrások felhasználási hatékonysága javításában rejlő lehetőségek és előnyök megértésének hiánya Az ehhez szükséges megfelelő módszerek és tapasztalatok hiánya A pénzügyi, infrastrukturális és emberi erőforrások korlátozott mértéke

19 2010.04.15 TRUEFOOD Zárókonferencia 19 A hagyományos élelmiszer előállító KKV-k piacra jutásának sikertényezői az élelmiszerlánc szintjén 5 fő sikertényező A hagyományos élelmiszerek megkülönböztethető minőségére összpontosító szemlélet Együttműködés az erőforrások hatékonyabb használatára A hagyományos élelmiszerek innovációjának megegyező értelmezése Részvétel a hálózatokban Kollektív tevékenységek (marketing, kutatás, oktatás, stb.)

20 20 A lánc stratégiák kidolgozása A lánc tagok kiválasztása A lánc tagok céljainak meghatározása A lánc tagok céljainak összehangolása A lánc célokat támogató kulcs teljesítmény jelző számok kiválasztása A lánc céljaihoz képest mutatott teljesítmény mérése A fejlesztendő területek meghatározása (lehetséges lánc stratégiák) Az intézkedési terv kidolgozása Az intézkedési terv megvalósítása 2010.04.15 TRUEFOOD Zárókonferencia

21 21 A lánc céljainak kitűzése Hogyan tűzzük ki a lánc teljesítmény céljait? Miután meghatároztuk a fő lánc partnereket két lépésben határozhatjuk meg a lánc céljait: a)A lánc partnerek céljainak meghatározása b)A lánc partnerek céljainak összehangolása 2010.04.15 TRUEFOOD Zárókonferencia

22 22 A lánc céljainak kitűzése a)A lánc partnerek céljainak meghatározása A vállalatok azért lépnek üzleti kapcsolatba egymással (válnak egy lánc tagjaivá), hogy megvalósítsák egyedi üzleti céljaikat Először az egyedi üzleti célokat kell azonosítani. 2010.04.15 TRUEFOOD Zárókonferencia

23 23 A lánc céljainak kitűzése b)A lánc partnerek céljainak összehangolása Akadály: az egyeztetés hiánya Az egyedi célok gyakran ellentétesek vagy eltérő irányúak Minden egyes lánc partner minden egyedi célját értékelni kell abból a szempontból, hogy mennyire egyirányú, illetve ellentétes vagy eltérő irányú Az ellentétes / eltérő irányú célokat nem lehet az egész láncra alkalmazni Ezeket ki kell hagyni Azok a célok a lánc közös céljai, amelyeket több partner is elfogad, jóváhagy. 2010.04.15 TRUEFOOD Zárókonferencia

24 24 Következtetések és eredmények (1) Az élelmiszerlánc mentén történő együttműködés az erőforrások, képességek és a szakértelem kombinálásával kihasználatlan lehetőségeket kínál A TRUEFOOD-ban kidolgozott módszerek és segédeszközök Elemző módszer az élelmiszerláncok piaci siker és gátló tényezőinek meghatározására Módszer a közös lánc stratégiák kialakítására Modell lánc és disztribúciós stratégiák hagyományos élelmiszerekre

25 2010.04.15 TRUEFOOD Zárókonferencia 25 Következtetések és eredmények (2) Az ellátási lánc és marketing erőforrások sikeres alkalmazási példáinak gyűjteménye (84 példa) Útmutató az ellátási lánc mentén végzett mennyiségi megkérdezésekkel Élelmiszerlánc menedzsment tanfolyam Ajánlások a lánc menedzsment módszerek alkalmazásairól vállalatok/KKV-k, szakmai szövetségek és más szakmai támogató szervezetek, szakpolitikák készítői és a kutatók számára.


Letölteni ppt "Az élelmiszerlánc mentén történő együttműködésre épített stratégiák elvei, előnyei és kialakításuk módszere dr. Sebők András Campden BRI Magyarország Nonprofit."

Hasonló előadás


Google Hirdetések