Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BIOFILTER ZRT. 1990-2008 Simon Anita 2008. április 09. Az élelmiszerláncban képződő hulladékok útja és biztonságos elhelyezési lehetőségei.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BIOFILTER ZRT. 1990-2008 Simon Anita 2008. április 09. Az élelmiszerláncban képződő hulladékok útja és biztonságos elhelyezési lehetőségei."— Előadás másolata:

1 BIOFILTER ZRT. 1990-2008 Simon Anita 2008. április 09. Az élelmiszerláncban képződő hulladékok útja és biztonságos elhelyezési lehetőségei

2 HULLADÉKOK  Használt étolaj és zsír  Ételmaradékok (vendéglátó ipari egységek)  Lejárt élelmiszerek (raktárbázisok, stb.)  tej, és egyéb tejes hulladékok (raktárbázisok, stb)

3 A zsírban, illetve olajban való sütés napjainkban a legelterjedtebb konyhatechnikai eljárások egyike. A többszöri sütés folyamán a sütőolajban olyan elváltozások jönnek létre, amelyek gasztronómiai értékvesztéssel járnak, azaz az étolaj elfárad, elhasználódik, ennek következtében a zsiradék előbb- utóbb alkalmatlanná válik a további élelmezési célú felhasználásra HASZNÁLT NÖVÉNYI ZSÍR

4 Környezetre káros hatásai:  A csatornahálózatba kerülve a szennyvíztisztítók terhelését növelik, vagy a természetes vizek autóoxidációs folyamatait gátolják.  A talajba kerülve gátolják annak légáteresztő képességét.  A kommunális hulladékba helyezve nehezen lebontható anyagként jelennek meg. KÖRNYEZETI HATÁSOK

5 A vendéglátás és a közétkeztetés melegkonyháiról kikerülő, hulladéknak minősülő használt sütő olajat és zsiradékokat kezelési felelősséggel és tulajdonjoggal átveszi, korszerű technológiával kezeli és újrahasznosítja. A Biofilter Zrt. szerződéses partnereinek 60 literes, zárható gyűjtőedényeket biztosít, amelyeket megegyezés szerinti gyakorisággal ún. gyűjtőjárattal szállít el. A vendéglátás és a közétkeztetés melegkonyháiról kikerülő, hulladéknak minősülő használt sütő olajat és zsiradékokat kezelési felelősséggel és tulajdonjoggal átveszi, korszerű technológiával kezeli és újrahasznosítja. A Biofilter Zrt. szerződéses partnereinek 60 literes, zárható gyűjtőedényeket biztosít, amelyeket megegyezés szerinti gyakorisággal ún. gyűjtőjárattal szállít el. TEVÉKENYSÉGI KÖR

6 Magyarországon csak a Biofilter Zrt. rendelkezik olyan, saját fejlesztésű technológiával, amelynek segítségével az elhasznált sütőolajok és sütőzsírok mintegy 97%-a az iparban jól hasznosítható, értékes termékké válik. HASZNOSÍTÁSI PROFIL

7

8 A feldolgozás után nyert ipari zsírok további felhasználási lehetőségei:  Ipari olajként száradó olajok helyettesítése;  Festékgyártás;  Gittek gyártása;  Aszfalt-bitumen alapanyag;  Beltartalmi paramétereit tekintve egyedi minőséget képvisel, mint biodízel alapanyag. FELHASZNÁLHATÓSÁG

9 TISZTÍTOTT NÖVÉNYI OLAJ ÉRTÉKESÍTÉS 1.120.000 kg Szlovákia 2.200.000 kg Ausztria 2007.01.01. – 2007.12.31. Magyaroszág 560.000 kg

10 A BIOFILTER Zrt. 2002-ben az élelmiszer-hulladékokra vonatkozó új jogszabályok megjelenését követően (75/2001,71/2003 FVM rendelet) a jelentkező nagy igénynek megfelelően - a szükséges begyűjtésre és szállításra vonatkozó hatósági engedélyek megszerzése után - országos begyűjtő hálózatot hozott létre. Élelmiszer hulladékok: ételmaradékok, lejárt fogyaszthatósági idejű élelmiszerek, élelmiszerek előállításakor képződő hulladékok. Budapesten 2003. május 01-jével, vidéken 2003. szeptemberében megkezdtük szerződéses partnereinktől a konyhai tevékenységek során képződő élelmiszer-hulladékok begyűjtését és elszállítását. ÉLELMISZER-HULLADÉKOK

11

12 LOGISZTIKA A jól szervezett logisztikai háttérrel működő folyamat a GPS-rendszerre épül, ahol mind a hulladékok, mind a begyűjtő járatok nyomkövetésére lehetőség van. Budapesten 8 db gépjárműre szervezik a munkatársak a begyűjtő járatot, vidéken 9 regionális központ működik, mely összesen 25 működik, mely összesen 25 gépjárműnek ad napi feladatot. A Partneri szállítási igények kezelése Telefonon történik, mely egyben a rendelésfelvétel alaplépése is, ami az integrált rendszerbe kerül és önálló túrajárat szervezési folyamatot indít el.

13 MAGYARORSZÁGI BEGYŰJTÉS TERÜLETI MEGOSZLÁSA 41% 11% 2% 8% 7% 9% 3% 1% 11% 7% Használt sütőzsiradék és élelmiszerhulladék

14  Az élelmiszer-hulladékok ártalmatlaníthatók égetőműben, illetve többek között átalakíthatók biogáz vagy komposztáló üzemben, de nem kerülhet hulladék-lerakóba.  Az éttermi hulladék és egyéb szerves hulladék alkalmas biogáz termelésre, így az összegyűjtött élelmiszer-hulladékot a Biofilter Zrt. a biogáz üzletágban hasznosítja, előtérbe helyezve, hogy a hulladékokat ne csak kezeljük, ártalmatlanítsuk, hasznosítsuk és azokból minél nagyobb arányban nyerjünk energiát. BIOENERGIA

15 A BIOGÁZ SZEREPE  A biogáz megújuló energiaforrás, amely decentralizáltan áll rendelkezésre.  A biogáz technológia környezetkímélő hatású, csökkenti az üvegházhatású, légkörbe kerülő metángáz mennyiségét.  A biogáz üzemek alkalmasak a legtöbb, szerves hulladékként tekintett, valójában értékes energetikai alapanyag, köztük az állati eredetű hulladék anyagok feldolgozására, átalakítására és semlegesítésére egyidejű energiatermelés mellett.  A biogáz üzemekben villamos- és hőenergiává lehet feldolgozni energianövényeket, élelmiszer hulladékot, szennyvíziszapot és kommunális hulladékot.

16 Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete (2004. április 29.) Az élelmiszerjog egyik alapvető célja az emberi élet és egészség magas szintű védelme.  (1) Ez a rendelet az élelmiszer-ipari vállalkozásokra vonatkozó általános szabályokat állapítja meg az élelmiszer-higiénia terén, figyelembe véve különösen a következő elveket:  a) az élelmiszer-biztonság elsődleges felelősségét az élelmiszer-ipari vállalkozó viseli;  b) az élelmiszer-biztonság szavatolására a teljes élelmiszerláncon keresztül szükség van, kezdve az elsődleges termeléstől;  c) a szobahőmérsékleten biztonságosan nem tárolható élelmiszerek, különösen a fagyasztott élelmiszerek esetében fontos a hűtési lánc fenntartása;  d) a HACCP elvein alapuló eljárások általános alkalmazásának a helyes higiéniai gyakorlattal együtt meg kell erősítenie az élelmiszer-ipari vállalkozók felelősségét;  e) a helyes gyakorlatról szóló útmutatók értékes eszközök, amelyekkel az élelmiszerlánc minden szintjén segíteni lehet az élelmiszer-ipari vállalkozókat az élelmiszer-higiéniai szabályok betartásában és a HACCP-elvek alkalmazásában;  f) szükség van a tudományos kockázatértékelésen alapuló mikrobiológiai kritériumok és hőmérséklet-szabályozási követelmények bevezetésére;  g) biztosítani kell, hogy a behozott élelmiszerek legalább a Közösségben előállított élelmiszerek higiéniai szabványainak vagy azokkal egyenértékű szabványoknak feleljenek meg. Ezt a rendeletet az élelmiszerek termelésének, feldolgozásának és forgalmazásának minden szakaszára, valamint a kivitelre kell alkalmazni a részletesebb élelmiszer- higiéniai követelmények sérelme nélkül. AZ ÉLELMISZER-HIGIÉNIÁRÓL

17 „Hulladék": Bármely anyag, vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik vagy a hatályban amelytől birtokosa megválik vagy a hatályban lévő nemzeti jogi szabályozásnak lévő nemzeti jogi szabályozásnak megfelelően megválni köteles. megfelelően megválni köteles. A lejárt fogyaszthatósági élelmiszereket, mint hulladékokat is az élelmiszerekhez hasonlóan a következők szerint lehet és kell is csoportosítani:  Növényi eredetű (zöldség, gyümölcs, és kizárólag növényi eredetű alapanyagokat tartalmazó élelmiszerek) élelmiszerek;  Állati eredetű vagy vegyesen állati és növényi eredetű élelmiszerek;  Csomagolt;  Nem csomagolt. MI AZ ÉLELMISZER, HA LEJÁRT A FOGYASZTHATÓSÁGI IDEJE? A FOGYASZTHATÓSÁGI IDEJE?

18 BIOFILTER ZRT. 1990-2008

19

20  Növényi és állati eredet megkülönböztetése azért fontos, mert mind az Európai Uniós, mind a Magyar jogalkotás is az állati eredetű hulladékokra a hulladékokról szóló jogszabályokon túl külön jogszabályokat is alkotott, amiket a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályokkal közösen kell alkalmazni.  Tisztán állati eredetű, vagy állati eredetű alapanyagokra az általános hulladékgazdálkodási jogszabályokon túl a következőket is alkalmazni kell:  Európai Parlament és a Tanács 1774/2002/EK rendelete (2002. október 03.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról.  Magyarország: 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állat-egészségügyi szabályairól. ÁLLATI EREDETŰ HULLADÉKOK

21 AZ ÉLELMISZER-HULLADÉKOK KEZELÉSÉNEK, HASZNOSÍTÁSÁNAK, VAGY ÁRTALMATLANÍTÁSÁNAK MÓDJAI  Égetőben elégethetők;  Állati melléktermék feldolgozó üzemben feldolgozhatók és a hulladék fajtájától függően (1., 2., és 3. osztályú hulladék) a feldolgozott hulladéknak különböző a felhasználási, vagy az ártalmatlanítási módja;  Biogáz üzem;  Komposztáló;  Ipari hasznosítás (csak bizonyos hulladékok!);  Nem haszonállat takarmányozásra felhasználhatók;  Haszonállatok takarmányozására felhasználható (kizárólag növényi élelmiszer-hulladékra: zöldség, gyümölcs vonatkozhat!).

22 BEGYŰJTÉSI ADATOK Hulladék megnevezése2006. év2007. évkezelési módok Ételmaradékok (vendéglátó ipari egységek)3.591.3814.087.485 komposzt, biogáz, égetés, fehérjefeldolgozó üzem Lejárt élelmiszerek (raktárbázisok, Spar, Interspar, CBA, Kaiser, Tesco, G Robi, stb)69.11580.723 komposzt, biogáz, égetés, a növényi eredetűek takarmányozás, fehérjefeldolgozó üzem tej, és egyéb tejes hulladékok (raktárbázisok, Spar, Interspar, CBA, Kaiser, Tesco, G Robi, stb)215.0701.031.640komposzt, biogáz, égetés Használt étolaj és zsír4.633.6825.033.642 komposzt, biogáz, égetés, egyéb ipari hasznosítás (biodisel, festékadalék, aszfalt adalék, stb) Összesen:8.509.24810.233.490

23 BIOFILTER ZRT. 1990-2008 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "BIOFILTER ZRT. 1990-2008 Simon Anita 2008. április 09. Az élelmiszerláncban képződő hulladékok útja és biztonságos elhelyezési lehetőségei."

Hasonló előadás


Google Hirdetések