Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BIOFILTER ZRT. 1990-2008 Az élelmiszerláncban képződő hulladékok útja és biztonságos elhelyezési lehetőségei Simon Anita 2008. április 09.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BIOFILTER ZRT. 1990-2008 Az élelmiszerláncban képződő hulladékok útja és biztonságos elhelyezési lehetőségei Simon Anita 2008. április 09."— Előadás másolata:

1 BIOFILTER ZRT Az élelmiszerláncban képződő hulladékok útja és biztonságos elhelyezési lehetőségei Simon Anita 2008. április 09.

2 HULLADÉKOK Használt étolaj és zsír
Ételmaradékok (vendéglátó ipari egységek) Lejárt élelmiszerek (raktárbázisok, stb.) tej, és egyéb tejes hulladékok (raktárbázisok, stb)

3 HASZNÁLT NÖVÉNYI ZSÍR A zsírban, illetve olajban való sütés napjainkban a legelterjedtebb konyhatechnikai eljárások egyike. A többszöri sütés folyamán a sütőolajban olyan elváltozások jönnek létre, amelyek gasztronómiai értékvesztéssel járnak, azaz az étolaj elfárad, elhasználódik, ennek következtében a zsiradék előbb-utóbb alkalmatlanná válik a további élelmezési célú felhasználásra

4 KÖRNYEZETI HATÁSOK Környezetre káros hatásai:
A csatornahálózatba kerülve a szennyvíztisztítók terhelését növelik, vagy a természetes vizek autóoxidációs folyamatait gátolják. A talajba kerülve gátolják annak légáteresztő képességét. A kommunális hulladékba helyezve nehezen lebontható anyagként jelennek meg.

5 TEVÉKENYSÉGI KÖR A vendéglátás és a közétkeztetés melegkonyháiról kikerülő, hulladéknak minősülő használt sütő olajat és zsiradékokat kezelési felelősséggel és tulajdonjoggal átveszi, korszerű technológiával kezeli és újrahasznosítja. A Biofilter Zrt. szerződéses partnereinek 60 literes, zárható gyűjtőedényeket biztosít, amelyeket megegyezés szerinti gyakorisággal ún. gyűjtőjárattal szállít el.

6 HASZNOSÍTÁSI PROFIL Magyarországon csak a Biofilter Zrt. rendelkezik olyan, saját fejlesztésű technológiával, amelynek segítségével az elhasznált sütőolajok és sütőzsírok mintegy 97%-a az iparban jól hasznosítható, értékes termékké válik.

7

8 FELHASZNÁLHATÓSÁG A feldolgozás után nyert ipari zsírok további felhasználási lehetőségei: Ipari olajként száradó olajok helyettesítése; Festékgyártás; Gittek gyártása; Aszfalt-bitumen alapanyag; Beltartalmi paramétereit tekintve egyedi minőséget képvisel, mint biodízel alapanyag.

9 TISZTÍTOTT NÖVÉNYI OLAJ ÉRTÉKESÍTÉS
kg Szlovákia kg Ausztria Magyaroszág kg

10 ÉLELMISZER-HULLADÉKOK
A BIOFILTER Zrt ben az élelmiszer-hulladékokra vonatkozó új jogszabályok megjelenését követően (75/2001,71/2003 FVM rendelet) a jelentkező nagy igénynek megfelelően - a szükséges begyűjtésre és szállításra vonatkozó hatósági engedélyek megszerzése után - országos begyűjtő hálózatot hozott létre. Élelmiszer hulladékok: ételmaradékok, lejárt fogyaszthatósági idejű élelmiszerek, élelmiszerek előállításakor képződő hulladékok. Budapesten május 01-jével, vidéken szeptemberében megkezdtük szerződéses partnereinktől a konyhai tevékenységek során képződő élelmiszer-hulladékok begyűjtését és elszállítását.

11

12 LOGISZTIKA A jól szervezett logisztikai háttérrel
működő folyamat a GPS-rendszerre épül, ahol mind a hulladékok, mind a begyűjtő járatok nyomkövetésére lehetőség van. Budapesten 8 db gépjárműre szervezik a munkatársak a begyűjtő járatot, vidéken 9 regionális központ működik, mely összesen 25 gépjárműnek ad napi feladatot. A Partneri szállítási igények kezelése Telefonon történik, mely egyben a rendelésfelvétel alaplépése is, ami az integrált rendszerbe kerül és önálló túrajárat szervezési folyamatot indít el .

13 MAGYARORSZÁGI BEGYŰJTÉS TERÜLETI MEGOSZLÁSA
Használt sütőzsiradék és élelmiszerhulladék 8% 7% 41% 9% 2% 1% 3% 11% 11% 7%

14 BIOENERGIA Az élelmiszer-hulladékok ártalmatlaníthatók égetőműben, illetve többek között átalakíthatók biogáz vagy komposztáló üzemben, de nem kerülhet hulladék-lerakóba. Az éttermi hulladék és egyéb szerves hulladék alkalmas biogáz termelésre, így az összegyűjtött élelmiszer-hulladékot a Biofilter Zrt. a biogáz üzletágban hasznosítja, előtérbe helyezve, hogy a hulladékokat ne csak kezeljük, ártalmatlanítsuk, hasznosítsuk és azokból minél nagyobb arányban nyerjünk energiát.

15 A BIOGÁZ SZEREPE A biogáz megújuló energiaforrás, amely decentralizáltan áll rendelkezésre. A biogáz technológia környezetkímélő hatású, csökkenti az üvegházhatású, légkörbe kerülő metángáz mennyiségét. A biogáz üzemek alkalmasak a legtöbb, szerves hulladékként tekintett, valójában értékes energetikai alapanyag, köztük az állati eredetű hulladék anyagok feldolgozására, átalakítására és semlegesítésére egyidejű energiatermelés mellett. A biogáz üzemekben villamos- és hőenergiává lehet feldolgozni energianövényeket, élelmiszer hulladékot, szennyvíziszapot és kommunális hulladékot.

16 AZ ÉLELMISZER-HIGIÉNIÁRÓL
Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete (2004. április 29.) Az élelmiszerjog egyik alapvető célja az emberi élet és egészség magas szintű védelme. (1) Ez a rendelet az élelmiszer-ipari vállalkozásokra vonatkozó általános szabályokat állapítja meg az élelmiszer-higiénia terén, figyelembe véve különösen a következő elveket: a) az élelmiszer-biztonság elsődleges felelősségét az élelmiszer-ipari vállalkozó viseli; b) az élelmiszer-biztonság szavatolására a teljes élelmiszerláncon keresztül szükség van, kezdve az elsődleges termeléstől; c) a szobahőmérsékleten biztonságosan nem tárolható élelmiszerek, különösen a fagyasztott élelmiszerek esetében fontos a hűtési lánc fenntartása; d) a HACCP elvein alapuló eljárások általános alkalmazásának a helyes higiéniai gyakorlattal együtt meg kell erősítenie az élelmiszer-ipari vállalkozók felelősségét; e) a helyes gyakorlatról szóló útmutatók értékes eszközök, amelyekkel az élelmiszerlánc minden szintjén segíteni lehet az élelmiszer-ipari vállalkozókat az élelmiszer-higiéniai szabályok betartásában és a HACCP-elvek alkalmazásában; f) szükség van a tudományos kockázatértékelésen alapuló mikrobiológiai kritériumok és hőmérséklet-szabályozási követelmények bevezetésére; g) biztosítani kell, hogy a behozott élelmiszerek legalább a Közösségben előállított élelmiszerek higiéniai szabványainak vagy azokkal egyenértékű szabványoknak feleljenek meg. Ezt a rendeletet az élelmiszerek termelésének, feldolgozásának és forgalmazásának minden szakaszára, valamint a kivitelre kell alkalmazni a részletesebb élelmiszer- higiéniai követelmények sérelme nélkül.

17 MI AZ ÉLELMISZER, HA LEJÁRT A FOGYASZTHATÓSÁGI IDEJE?
„Hulladék": Bármely anyag, vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik vagy a hatályban lévő nemzeti jogi szabályozásnak megfelelően megválni köteles. A lejárt fogyaszthatósági élelmiszereket, mint hulladékokat is az élelmiszerekhez hasonlóan a következők szerint lehet és kell is csoportosítani: Növényi eredetű (zöldség, gyümölcs, és kizárólag növényi eredetű alapanyagokat tartalmazó élelmiszerek) élelmiszerek; Állati eredetű vagy vegyesen állati és növényi eredetű élelmiszerek; Csomagolt; Nem csomagolt.

18 BIOFILTER ZRT

19 BIOFILTER ZRT

20 ÁLLATI EREDETŰ HULLADÉKOK
Növényi és állati eredet megkülönböztetése azért fontos, mert mind az Európai Uniós, mind a Magyar jogalkotás is az állati eredetű hulladékokra a hulladékokról szóló jogszabályokon túl külön jogszabályokat is alkotott, amiket a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályokkal közösen kell alkalmazni. Tisztán állati eredetű, vagy állati eredetű alapanyagokra az általános hulladékgazdálkodási jogszabályokon túl a következőket is alkalmazni kell: Európai Parlament és a Tanács 1774/2002/EK rendelete (2002. október 03.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról. Magyarország: 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állat-egészségügyi szabályairól.

21 AZ ÉLELMISZER-HULLADÉKOK KEZELÉSÉNEK, HASZNOSÍTÁSÁNAK, VAGY ÁRTALMATLANÍTÁSÁNAK MÓDJAI
Égetőben elégethetők; Állati melléktermék feldolgozó üzemben feldolgozhatók és a hulladék fajtájától függően (1., 2., és 3. osztályú hulladék) a feldolgozott hulladéknak különböző a felhasználási, vagy az ártalmatlanítási módja; Biogáz üzem; Komposztáló; Ipari hasznosítás (csak bizonyos hulladékok!); Nem haszonállat takarmányozásra felhasználhatók; Haszonállatok takarmányozására felhasználható (kizárólag növényi élelmiszer-hulladékra: zöldség, gyümölcs vonatkozhat!).

22 BEGYŰJTÉSI ADATOK Hulladék megnevezése 2006. év 2007. év
kezelési módok Ételmaradékok (vendéglátó ipari egységek) komposzt, biogáz, égetés, fehérjefeldolgozó üzem Lejárt élelmiszerek (raktárbázisok, Spar, Interspar, CBA, Kaiser, Tesco, G Robi, stb) 69.115 80.723 komposzt, biogáz, égetés, a növényi eredetűek takarmányozás, tej, és egyéb tejes hulladékok komposzt, biogáz, égetés Használt étolaj és zsír komposzt, biogáz, égetés, egyéb ipari hasznosítás (biodisel, festékadalék, aszfalt adalék, stb) Összesen:

23 BIOFILTER ZRT ? KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "BIOFILTER ZRT. 1990-2008 Az élelmiszerláncban képződő hulladékok útja és biztonságos elhelyezési lehetőségei Simon Anita 2008. április 09."

Hasonló előadás


Google Hirdetések