Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SMEs-NET Európai szintű együttműködés az élelmiszerbiztonság és az élelmiszerek minőségének javításában érdekelt felek között KEREKASZTAL MEGBESZÉLÉS Az.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SMEs-NET Európai szintű együttműködés az élelmiszerbiztonság és az élelmiszerek minőségének javításában érdekelt felek között KEREKASZTAL MEGBESZÉLÉS Az."— Előadás másolata:

1 SMEs-NET Európai szintű együttműködés az élelmiszerbiztonság és az élelmiszerek minőségének javításában érdekelt felek között KEREKASZTAL MEGBESZÉLÉS Az innováció helyzete, nehézségei és az előrelépést segítő javaslatok, megoldások 2005. November 14. Contract N°: FOOD-CT-2005-514050 “SMEs-NET” Az SMEs-NETprojekt az EU hatodik keretprogramjából nyert el kutatás-fejlesztési támogatást (SSA)

2 Az SMEs-NET projektben résztvevő országok A projektben az alábbi 10 európai nemzeti élelmiszeripari szövetség vesz részt:

3 Az SMEs-NET projekt célja  Általános cél: Az egészségtudatos táplálkozást elősegítő élelmiszerek biztosítása az EU fogyasztói számára egy az élelmiszerbiztonságra, a tápértékre, az alapanyagokra és az élelmiszer technológiára irányuló, igényorientáltabb tudományos kutatás révén  Speciális célok: 1. Az európai KKV-k K+F igényeinek és prioritásainak beazonosítása 2. Tartós hálózat kialakítása az élelmiszer minőségben és – biztonságban érdekelt felek között 3. Az európai országok élelmiszer minőségben és – biztonságban érdekelt felei közötti kapcsolat erősítése és közös részvételük elősegítése az EU jövőbeni K+F tevékenységeiben az élelmiszerbiztonság és az élelmiszerek minőségének javításában érdekelt felek

4 Az SMEs-NET projekttől várható eredmények Az élelmiszer szektor élelmiszerbiztonsági és minőségi kérdéseinek alulról felfelé építkező, iparorientált megközelítését mutathatjuk be az EU irányító szerveinek 213 A projektben résztvevő szövetségek teljes-körű képet nyerhetnek kis és középvállalataik élelmiszer- biztonsággal és minőséggel kapcsolatos innovációs igényeiről és lehetőségeiről A helyi és nemzetközi szinten végzett felmérés révén bizonyosságot szerezhetünk azon műszaki és szervezési prioritásokról, melyek valóban segíthetik a kis és közepes vállalkozásokat Kialakíthatunk egy olyan fenntartható hálózatot, mely képessé tesz bennünket arra, hogy hosszú távon aktivizáljuk a hazai és Uniós szintű innovációs befektetéseket

5 Az SMEs-NET projekt munkafázisai Kérdőív kidolgozása Első makrofázis Jövőkép kialakítása Tárgyalási anyag Szakértői vélemé- nyek Második makrofázis Munkacsoport tevékeny- ségek Kérdőíves felmérés

6 Austria Belgium (French language) Belgium (Dutch language) Czech Republic Denmark France Greece Hungary Italy Portugal Spain Turkey United Kingdom SMEs-NET A kérdőíves honlap

7 A kérdőív szerkezete A felmérés a következő kérdés-csoportokra terjedt ki:  1. Általános információk Önről és vállalatáról  2. A vállalat versenykörnyezete  3. A vállalat jelenlegi innovációs tevékenysége  4. Igények és prioritások a kutatás és technológiai fejlesztés területén  5. Innovációs források, támogatások és akadályok  6. Előnyben részesített stratégiai intézkedések

8 A projekt végrehajtásának ütemezése  A tárgyalási anyag tervezetének kidolgozása korábbi kutatási eredmények és szakértői vélemények alapján  2005. június 9. Brüsszel: A tervezet megvitatása, kiegészítő javaslatok  A tárgyalási anyag véglegesítése, a kérdőív tervezetének elkészítése  2005. július 5. Brüsszel: A kérdőív tervezetének megvitatása, a tárgyalási anyag elfogadása  A kérdőív véglegesítése, lefordítása a felmérésben résztvevő nemzeti szövetségek nyelvére, megjelentetése a CIAA honlapján  Augusztus – október: A kérdőíves felmérés lebonyolítása  2005. szeptember – november: Munkacsoport tevékenységek  2005. december: Regionális ülések  2006. március: A jövőkép anyag bemutatása Brüsszelben  2006. márciust követően a projekt eredményeinek terjesztése

9 A „TRUEFOOD” projektről  Az Integrált projekt teljes címe: Hagyományos európai élelmiszerek fejlesztése innovatív módszerekkel  Tematikus prioritás: Élelmiszer minőség és biztonság  Munkaprogram terület: T 5.4.1. Teljes élelmiszerlánc  Koordinátor szervezet: „SPES GEIE” konzorcium  Elfogadva: 2005. Május 4.  Szerződés kötése: folyamatban

10 A „TRUEFOOD” projekt céljai (I.)  A fogyasztók érzékeléseinek, elvárásainak és viselkedésének pontos megismerése a hagyományos élelmiszerek biztonsági és minőségi jellemzőivel valamint a hagyományos élelmiszeriparban bevezethető innovációkkal kapcsolatban  Az élelmiszerbiztonságot garantáló innovációk beazonosítása, értékelése és transzferje az ipar részére, különös tekintettel a mikrobiológiai és kémiai veszélyekre  Olyan tápértéket javító innovációk beazonosítása, értékelése és transzferje az ipar részére, melyek egyidejűleg megtartják vagy javítják a hagyományos élelmiszerek fogyasztók által elismert más minőségi jellemzőinek -mint pl.: érzékszervi tulajdonságok, környezeti, etikai kihatások- színvonalát

11 A „TRUEFOOD” projekt céljai(II)  A hagyományos élelmiszerek marketingjének és az ellátási lánc fejlesztésének támogatása  A TRUEFOOD projekt keretében vagy más –az EU, illetve nemzeti kormányok esetleg az ipar által finanszírozott- K+F projektek keretében kifejlesztett innovációk hatékony technológia transzferjének előmozdítása a hagyományos élelmiszeripar számára.

12 A „TRUEFOOD” céljainak összegzése  Az integrált projekt célja a minőség és a biztonság javítása és innovációk bevezetése az európai hagyományos élelmiszer előállító rendszereknél kutatási, demonstrációs, terjesztési és tréning tevékenységeken keresztül.  Olyan tevékenységekre koncentrál, melyek értéknövelést eredményeznek mind a fogyasztók mind pedig a gyártók számára és reális üzleti tervek kidolgozását segítik elő az élelmiszerlánc minden fázisában „az asztaltól → a farmig” megközelítést alkalmazva.

13 A „TRUEFOOD” projekt munkacsomagjai (I)  1. A fogyasztói elvárások, érzékelések és viselkedésmódok „mélyanalízise” a hagyományos élelmiszerekkel és a hagyományos gyártási módszereknél bevezethető innovációkkal kapcsolatban. Az itt nyert információk lehetővé teszik, hogy az élelmiszerlánc tagjai javítsák versenyképességüket azáltal, hogy tevékenységüket jobban összpontosítják a fogyasztói igényekre.  2-3. Olyan innovációk kifejlesztése, melyekkel csökkenthető az élelmiszerbiztonsági kockázat, ezáltal a hagyományos élelmiszerek biztonságába vetett fogyasztói bizalom növelése révén javítják ezen termékek gyártóinak versenyképességét.

14 A „TRUEFOOD” projekt munkacsomagjai (II.)  4. Olyan innovációk kifejlesztése, melyek javítják a hagyományos élelmiszerek tápanyag-összetételét. A fogyasztók részéről kívánatosnak tartott tápértékkel és az egészséggel kapcsolatos előnyös tulajdonságok biztosításán keresztül javítják a hagyományos élelmiszerek gyártóinak versenyképességét.  5. A hagyományos élelmiszerek marketingjét és ellátási lánc szervezetét/teljesítőképességét javító stratégiák kifejlesztése. Ez a munkacsomag hasznosítja az előzőekből nyert információkat új, „hozzáadott értékre” alapozott marketing stratégiák kidolgozásához.

15 A „TRUEFOOD” projekt munkacsomagjai (III.)  7. Bizonyos hagyományos élelmiszerek fogyasztásával összefüggő potenciálisan előnyös egészségügyi hatásokra vonatkozó adatok szolgáltatása és a 2-5. munkacsomagok keretében kifejlesztett innovációk részletes gazdasági és környezeti hatás-elemzése.  6. és 8. A projekt eredményeinek terjesztése, hasznosítása.

16 A projekt eredményeinek terjesztése, hasznosítása A 6. és 8. munkacsomag demonstrációra és tréningre alapozott, jól strukturált technológiai transzfert biztosít a TRUEFOOD hasznosító vállalkozásai és egyéb érdekeltek számára.  Demonstrációk: - Az innovációk kísérleti léptékű bevezetése, értékelése - Kis és közepes méretű vállalatokra alapozott bemutató farm és feldolgozó üzemi hálózat kialakítása  Tréning: - Hagyományos (helyi kurzusok, vállalati tréning napok, farm- és feldolgozó üzem-látogatások, workshopok, konferenciák) -Internetes (távoktatási csomagok)

17 További terjesztési lehetőségek  A TRUEFOOD honlap: Az egyes munkacsomagokért felelős tudományos teamek publikációival  Évenkénti TRUEFOOD kongresszus: - Plenáris ülések – az eredmények és az innovációk szóbeli ismertetése a nem tudományos felhasználói csoportokkal - Poszter szekciók – az egyes munkacsomagok tudományos eredményeinek részletezésével - Workshop szekciók – az aktuális társadalmi és ipari kérdések részletes megvitatására

18 A „TRUEFOOD” haszna a vállalatok számára  Az ismertetett terjesztési és hasznosítási módszerek biztosítják a gyors technológia transzfert és az innovációk gyors alkalmazási lehetőségét.  Az itt kifejlesztett innovációk hozzájárulnak a kis és közepes méretű vállalkozások üzleti pozíciójának javításához azáltal is, hogy gyártmányfejlesztésüket költséghatékonyabb módon hajthatják végre.

19 Köszönöm megtisztelő figyelmüket Pauer István Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége 1012. Budapest, Kuny Domokos u. 13-15. T: 202-5586, Fax: 355-5057, E-mail: pauer@efosz.hu


Letölteni ppt "SMEs-NET Európai szintű együttműködés az élelmiszerbiztonság és az élelmiszerek minőségének javításában érdekelt felek között KEREKASZTAL MEGBESZÉLÉS Az."

Hasonló előadás


Google Hirdetések