Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A munkakörtervezés, munkakör-elemzés, munkakör- specifikáció, munkaköri leírás, munkakör-gazdagítás. Munkakör-értékelés. Emberi erőforrás menedzsment Emberi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A munkakörtervezés, munkakör-elemzés, munkakör- specifikáció, munkaköri leírás, munkakör-gazdagítás. Munkakör-értékelés. Emberi erőforrás menedzsment Emberi."— Előadás másolata:

1 A munkakörtervezés, munkakör-elemzés, munkakör- specifikáció, munkaköri leírás, munkakör-gazdagítás. Munkakör-értékelés. Emberi erőforrás menedzsment Emberi erőforrás menedzsment DE KTK Menedzsment és Marketing Tanszék Kun András István egyetemi adjunktuswww.econ.unideb.hu/~kunandras

2 Munkakörtervezés, -elemzés, -értékelés

3 Munkakör A vállalati munkafeladatok egy személyre lebontott része, mely meghatározható ismeretek és képességek alkalmazását igényli. Származtatása: stratégia  struktúra  munkamegosztás  munkakör

4 Munkakörtervezés az emberierőforrás- tervezés rendszerében Szervezeti stratégia, munkafelhasználás Emberi erőforrás tervezés MunkakörelemzésMunkakörtervezés

5 A munkakörtervezés fogalma, funkciója A munkakör tartalmának, funkciójának és kapcsolat- rendszerének kialakítása a szervezeti célok elérése, valamint az alkalmazottak szükségleteinek kielégítése érdekében.

6 Munkakörelemzés Fogalma: A munkakörök tartalmának, a szervezeti célok eléréséhez szükséges, ide tartozó tevékenységek meghatározása. Funkciója: Információt szolgáltatni a munkakör lényegéről, valamint az ennek ellátásához szükséges egyéni teljesítmény milyenségéről, a minimális és kívánatos készségekről.

7 A munkakörelemzés lehetséges céljai Támogathatja a következő vállalati tevékenységeket: Létszám-terv Létszám-terv Munkakörtervezés Munkakörtervezés Munkakör-értékelés Munkakör-értékelés Teljesítmény-értékelés Teljesítmény-értékelés Toborzás, kiválasztás, beillesztés Toborzás, kiválasztás, beillesztés Munkaerő-fejlesztés Munkaerő-fejlesztés Karriermenedzsment Karriermenedzsment Irányítás, leadership Irányítás, leadership Ösztönzésmenedzsment Ösztönzésmenedzsment Szervezettervezés Szervezettervezés Szervezetfejlesztés Szervezetfejlesztés Munkavédelem Munkavédelem

8 Munkakörelemzés eszközei Munkakör-specifikáció Munkakör-specifikáció Munkaköri leírás Munkaköri leírás Munkakörelemzés módszertana Munkakörelemzés módszertana

9 Munkakör-specifikáció (személy specifikáció) Meghatározza a munkakör betöltéséhez minimálisan szükséges képzettségeket: tapasztalatokat (fajták),tapasztalatokat (fajták), gyakorlati időt (hossz),gyakorlati időt (hossz), végzettséget (formális iskolázottság),végzettséget (formális iskolázottság), engedélyeket,engedélyeket, speciális végzettséget.speciális végzettséget.

10 Képzettségek fajtái (specifikációhoz) Képességek: szellemi és/vagy fizikai tevékenységek elvégzéséhez szükséges fiziológiai és pszichikus feltételek (adottságok) Ismeretek: adott területhez tartozó információ anyag, melyre szükség van a munkavégzéshez (információ) Készségek: munkavégzéskor megfigyelhető alkalmazott ismeretek (tudás)

11 Munkaköri leírás A munkakörhöz kapcsolódó minden lényeges információt együttesen tartalmaz. A munkakörelemzés végeredménye. Általában tartalmazza: Munka azonosításaMunka azonosítása Munkakör rövid összegzéseMunkakör rövid összegzése Kötelezettségek és felelősségekKötelezettségek és felelősségek

12 A munka azonosítása Munkakör elnevezése Munkakör elnevezése Szervezeti helye (egység, kapcsolódás) Szervezeti helye (egység, kapcsolódás) Közvetlen felettese Közvetlen felettese Fizetési státusz Fizetési státusz

13 Munkakör rövid összegzése Munkakör funkciói Munkakör funkciói Munkakör céljai Munkakör céljai Munkakörhöz tartozó outputok Munkakörhöz tartozó outputok Általános jellemzés Általános jellemzés

14 Kötelezettségek és felelősségek Munkakör összes feladatai Munkakör összes feladatai Feladatokhoz tartozó százalékos munkaidő-megoszlás Feladatokhoz tartozó százalékos munkaidő-megoszlás Általános és specifikus munkaköri kötelezettségek összefoglalása Általános és specifikus munkaköri kötelezettségek összefoglalása Felelősségek Felelősségek Jogok Jogok Szankciók Szankciók

15 Munkaköri leírás tartalma (BGF diasorból) Azonosító adatok: Vállalkozás neve: Munkakör neve: Közvetlen felettese: Munkakört betöltő neve: Érvényesség dátuma: Munkakör célja: Feladat – mit és hogyan kell tennie; Hatáskör – milyen eszközökkel teheti, milyen lehetőségei vannak; Felelősség – milyen következményekkel jár, ha feladatait nem teljesíti Kiegészítő információk: Munkavégzés helye: Munkaidő, munkarend: Teljesítményértékelés módszere: Bérezési forma: Munkaköri specifikációk: képesség – fizikai, szellemi készség – gyakorlati idő, tapasztalat, tudás - képesítések, nyelvismeret Záradék: átvettem, egyetértek, elfogadom, dátum

16 Munkakörelemzés módszertana I. Bizottsági áttekintés Bizottsági áttekintés  munkaköri leírás célja(i) Információgyűjtés Információgyűjtés  szekunder vizsgálat, munkanapfelvétel, interjú, kérdőív, megfigyelés Munkakörcsaládok kialakítása Munkakörcsaládok kialakítása Munkakörcsaládok, munkakörök igényelt kompetenciájának meghatározása Munkakörcsaládok, munkakörök igényelt kompetenciájának meghatározása Nyilvántartás aktualizálása Nyilvántartás aktualizálása

17 Munkakörelemzés módszertana II. Megkérdezhető: munkakör betöltője munkakör felettese Célszerű a munkakörelemzést teljes bevonással készíteni, és a két (három) fél együttes részvételével az elemzésben.

18 A munkakörelemzés módszerei  Kérdőíves módszerek  Feladat leltár - műveleti szintig lebontva  Funkció elemzés tevékenység megfigyelésetevékenység megfigyelése szükséges ismeretek, készségek és gyakorlat meghatározásaszükséges ismeretek, készségek és gyakorlat meghatározása  Munkanap felvétel  Önfelmérés  Interjú módszerek  Időtanulmányozás és normázás

19 Norma Munkanorma: az időmennyiség, amely meghatározott termelési feltételek mellett szükséges valamely adott munka előírt mennyiségű elvégzéséhez (illetve az a munkamennyiség, amelyet valamely időegység alatt el kell végezni). Munkanorma: az időmennyiség, amely meghatározott termelési feltételek mellett szükséges valamely adott munka előírt mennyiségű elvégzéséhez (illetve az a munkamennyiség, amelyet valamely időegység alatt el kell végezni). Megállapításának alapja: a helyileg megteremthető és tényleges megvalósított legjobb műszaki és szervezési feltételek mellett dolgozó, átlagos képességű, begyakorlott munkás teljesítménye. Megállapításának alapja: a helyileg megteremthető és tényleges megvalósított legjobb műszaki és szervezési feltételek mellett dolgozó, átlagos képességű, begyakorlott munkás teljesítménye. Fajtái: Fajtái: Időnorma (óra/db)Időnorma (óra/db) Darabnorma (db/óra)Darabnorma (db/óra) Kiszolgálási norma (nem lehet egyéni és csoportos)Kiszolgálási norma (nem lehet egyéni és csoportos) Megkülönböztetünk: Megkülönböztetünk: műszakilag megalapozott normátműszakilag megalapozott normát Tapasztalati normátTapasztalati normát

20 Norma kialakításának lépései 1. A megfigyelés előkészítése 2. A megfigyelés végrehajtása 3. Az időadatok feljegyzése 4. Az időtanulmányba bevonandó ciklusok száma 5. A kapott időadatok feldolgozása Gyakoriság: az a szám, ami kifejezi, hogy egy elem vagy elemcsoport a művelet során hányszor fordul elő az elszámolási egységben meghatározott termékmennyiség előállításakor. 6. Az alapidő megállapítása 7. A járulékos idők megállapítása 8. Az időnorma megállapítása 9. A normák (munkanormák bevezetése) Együttműködés az érdekvédelmi szervezetekkel 10. A dolgozók tájékoztatása a kidolgozásról, bevezetésről, céljáról, várható hatásairól, körülményekről, rögzített munkamódszerről 11. A dolgozók betanítása 12. A munkanormák ellenőrzése, a teljesítmények vizsgálata

21 A funkcióanalízis alkalmazása tűzoltói munkakörben (átvett példa - BME)

22 Munkakörtevezés Def.2: a munkakörök olyan strukturálása, mely során optimális szervezeti teljesítményre, és a munkavállalói elégedettség eléréséhez Cél: a munkaköröket úgy kialakítani, hogy a szervezeti célokat és a dolgozói igények kielégítését egyaránt szolgálja

23 Munkakörtervezés hatása a dolgozói elégedettségre Munkamegosztás növekedése (specializáció) Kezdeti megoldások: rotáció (specializált munkakörök közt) munkakörbővítés (több munkafeladat)

24 Munkakör-gazdagítás I. Hosszú távú megoldás Lehetővé teszi a dolgozók „növekedési” (magasabb rendű) szükségleteinek kielégítését az ún. kritikus pszichológiai állapotokban. (jelentősség, átélt felelősség, eredmény ismerete)

25 Munkakör-gazdagítás II. Bővül a munkakör tartalma (kombináció, kapcsolatbővítés, felelősségnövelés, visszajelzések) Bővül a munkakör tartalma (kombináció, kapcsolatbővítés, felelősségnövelés, visszajelzések) Bővülnek a munkakör központi dimenziói (feladat változatossága, fontossága, munkakör autonómiája, visszajelzés) Bővülnek a munkakör központi dimenziói (feladat változatossága, fontossága, munkakör autonómiája, visszajelzés) Kritikus pszichológiai állapotjellemzők javulása Kritikus pszichológiai állapotjellemzők javulása Javulnak a személyt és munkát érintő eredmények (motiváltság, munka termelékenysége, minősége, elégedettség, fluktuáció) Javulnak a személyt és munkát érintő eredmények (motiváltság, munka termelékenysége, minősége, elégedettség, fluktuáció)

26 A munkakör motivációs ereje (MME) = MME VÁLTOZATOSSÁG + MEGHATÁROZOTTSÁG + FONTOSSÁG3 × × AUTONÓMIA × VISSZAJELZÉS

27 Amennyiben a gazdagítás nem megoldás Régebbi módszerek (rotáció, bővítés) Régebbi módszerek (rotáció, bővítés) Alternatív munkaidőrendszerek Alternatív munkaidőrendszerek Munkaerő részvételi programok Munkaerő részvételi programok

28 Munkaidő-gazdálkodás Munkaidő: az időtartam, mely alatt a munkavállalónak a munkaadó rendelkezésére kell állnia Munkaidő-gazdálkodás: A munkaerő idejével való gazdálkodás, ennek tervezése, a munkarend kialakítása. A rendelkezésre álló munkaerő-kapacitás mind teljesebb kihasználására törekszik.

29 Munkarend (munkaidő-beosztás) Meghatározza a munkaidő teljesítésének rendszerét Meghatározza a munkaidő teljesítésének rendszerét Munkanap kezdeteMunkanap kezdete Munkanap végeMunkanap vége Munkaközi szünetMunkaközi szünet Ezek cikluson belüli változásaiEzek cikluson belüli változásai Kialakításának szempontjai: Kialakításának szempontjai: Termelés munkaidő igényeTermelés munkaidő igénye Pszichológiai, fiziológiai szempontokPszichológiai, fiziológiai szempontok Munkavállalói elvárásokMunkavállalói elvárások Jogszabályi megkötésekJogszabályi megkötések

30 Munkaidő-rendszerek Dimenziói: teljes – rész rendes – rendkívüli fix – nem fix (változó) Csoportjai: Teljes munkaidős, fix Teljes munkaidős, nem fix Nem teljes munkaidős rendszerek

31 Teljes, fix Napi 8 óra Napi 8 óra Naponta azonos óraszám Naponta azonos óraszám Időben változatlan intenzitású Időben változatlan intenzitású Lehet egy v. több műszakos és állandó v. változó műszakbeosztásos Lehet egy v. több műszakos és állandó v. változó műszakbeosztásos

32 Teljes munkaidős, nem fix Egyenlőtlen: tervezetten változik, ciklusonként állandó Egyenlőtlen: tervezetten változik, ciklusonként állandó Kötetlen (munkafeladathoz igazodó): menedzserek Kötetlen (munkafeladathoz igazodó): menedzserek Rugalmas: törzs- és peremidő Rugalmas: törzs- és peremidő Sűrített munkahét: ötnaposnál rövidebb Sűrített munkahét: ötnaposnál rövidebb Idénymunka: ciklus = 1 év Idénymunka: ciklus = 1 év

33 Nem teljes munkaidős rendszerek Napi 8 óránál kevesebb Részmunkaidő Részmunkaidő Rugalmas nyugdíjba vonulás Rugalmas nyugdíjba vonulás Munkakörmegosztás Munkakörmegosztás Bedolgozói rendszer Bedolgozói rendszer Megbízás Megbízás Santa Clara modell (A munkaidő hosszára vonatkozó megállapodást időről-időre megújítják) Santa Clara modell (A munkaidő hosszára vonatkozó megállapodást időről-időre megújítják)

34 MUNKAERŐ RÉSZVÉTELI PROGRAMOK Részvételen alapuló folyamat amely felhasználja a munkaerő ötleteit, gondolatait (input-jait), hogy növelje elkötelezettségét a szervezeti célok iránt Részvételen alapuló folyamat amely felhasználja a munkaerő ötleteit, gondolatait (input-jait), hogy növelje elkötelezettségét a szervezeti célok iránt Részvételen alapuló vezetés – A beosztottak és közvetlen felettesük jelentős mértékben megosztják a döntéshozatali hatalmat Részvételen alapuló vezetés – A beosztottak és közvetlen felettesük jelentős mértékben megosztják a döntéshozatali hatalmat Képviseleten alapuló döntéshozatal – A dolgozókat egy kis létszámú csoport képviseli az alkalmazottakat érintő döntésekben Képviseleten alapuló döntéshozatal – A dolgozókat egy kis létszámú csoport képviseli az alkalmazottakat érintő döntésekben

35 Munkakör-értékelés Értékelési folyamat a munkakörök szervezetben meglévő relatív súlyának, fontosságának meghatározására. Cél: sokféle, de döntően az ösztönzési rendszer személyfüggetlen részének kialakítása

36 A munkakör-értékelés módszerei Globális: a munkakör egészét vizsgálja Globális: a munkakör egészét vizsgálja Analitikus: a munkakört összetevői alapján értékeli Analitikus: a munkakört összetevői alapján értékeli Komparatív: más munkakörökhöz Komparatív: más munkakörökhöz Skála-alapú: „független” mércéhez Skála-alapú: „független” mércéhez

37 Módszerek típusai Rangsorolás (gl, komp): Rangsorolás (gl, komp): Munkakörök egyszerű rangsora (pl. páros összehasonlítás) Osztályozás (gl, sk): Osztályozás (gl, sk): Előzetes besorolási séma alapján Tényező összehasonlítás (an, komp): Tényező összehasonlítás (an, komp): Egyes tényezők relatív súlya, majd összegzés Pontozásos (an, sk): Pontozásos (an, sk): A munkakör profilt tényezőkre bontják (pl. tudás, felelősség, problémamegoldás, munkakörülmények) ezeket külön pontozzák

38 Célszerű menete Érdekvédelmi szervezetek bevonása Érdekvédelmi szervezetek bevonása Mintaértékelés (10-30%) külső szakértőkkel Mintaértékelés (10-30%) külső szakértőkkel Összes értékelés értékelő bizottságban. Ez lehet szintenként eltérő, vagy vegyes. Összes értékelés értékelő bizottságban. Ez lehet szintenként eltérő, vagy vegyes. Végezhető munkakör-családok értékelése is Végezhető munkakör-családok értékelése is

39 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A munkakörtervezés, munkakör-elemzés, munkakör- specifikáció, munkaköri leírás, munkakör-gazdagítás. Munkakör-értékelés. Emberi erőforrás menedzsment Emberi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések