Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1. oldal MARKETINGMENEDZSMENT Vállalkozásgazdaságtan 3. előadás Marketing.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1. oldal MARKETINGMENEDZSMENT Vállalkozásgazdaságtan 3. előadás Marketing."— Előadás másolata:

1 1. oldal MARKETINGMENEDZSMENT Vállalkozásgazdaságtan 3. előadás Marketing

2 2. oldal MARKETINGMENEDZSMENT Tartalom - Marketing fogalma - Marketingkoncepció - Marketing születése - Piacszegmentáció - Marketing-mix Termék- és szolgáltatáspolitika Árpolitika Értékesítési csatorna Marketingkommunikáció

3 3. oldal MARKETINGMENEDZSMENT Marketing fogalma 1. 1. ~ olyan vállalati tevékenység, amely a vevők/felhasználók igényeinek kielégítése érdekében elemzi a piacot, meghatározza az eladni kívánt termékeket és szolgáltatásokat, megismerteti azokat a fogyasztókkal, kialakítja az árakat, megszervezi az értékesítést és befolyásolja a vásárlókat. 2. ~ a vállalat egészére kiterjedő - a vevőkkel való azonosulást hangsúlyozó - filozófia, szemléletmód, amelynek a megvalósítása a vállalati felsővezetés feladata, oly módon, hogy a vállalati résztevékenységek integrációjában a marketing szempontok domináljanak.

4 4. oldal MARKETINGMENEDZSMENT Marketing fogalma 2. 3. ~ minden értékkel rendelkező jószág (termék, szolgáltatás, eszme, ötlet, érzés stb.) cseréje. Az üzleti vállalati szférán túl kiterjed az olyan nem nyereségorientált területekre is mint pl. oktatás, kultúra, vallás, politika stb.

5 5. oldal MARKETINGMENEDZSMENT A marketingkoncepció ~: a vállalati szervezet működését a fogyasztói igények kielégítése érdekében integrálja a minél nagyobb nyereség elérésére. vevőorientáció (a vállalat minden döntését a vevő “kívánságainak” rendeli alá) integrált, koordinált marketing hosszú távú nyereség

6 6. oldal MARKETINGMENEDZSMENT A marketing fejlődése 1. 1. Termelési korszak: kb.1850-1920 »Az ipari forradalom »Tömegtermelés »Szigorúan struktúrált foglalkoztatás 2. Értékesítési korszak: kb. 1920-1950 »Fókuszban a személyes eladás és a reklámozás »Az értékesítés mint a profit növelésének eszköze 3. Marketing korszak: kb. 1950-től »Fogyasztó-orientáció »A vállalatok meghatározzák a fogyasztói szükségleteket és kívánságokat

7 7. oldal MARKETINGMENEDZSMENT termelési koncepció termék koncepció értékesítési koncepció marketing koncepció társadalom-központú marketing A marketing fejlődése 2.

8 8. oldal MARKETINGMENEDZSMENT Piacszegmentáció u Szegmentáció, szegmentumok: A piacnak a fogyasztó különböző tulajdonságú csoportjai szerinti felosztása Területi (nemzetek, államok, régiók) Demográfiai (kor, nem, jövedelem, foglalkozás, családi állapot, vallás, képzettség) Pszichografikus (életstílus, személyiség) Magatartási (felhasználási alkalmak, előnyök, használói státusz, használat mértéke, márkahűség, vásárlási készség mértéke, attitüd) –Szervezeti piac esetén: Szervezet jellemzői (méret, ágazat, telephely) Termék jellege (alapanyag, alkatrész) Vásárló szervezet jellege (vállalat, kormányzat, önkormányzat, non- profit szervezet) Beszerzés helyzete a szervezetben (centrílizált, decentralizált, egyedi- rendszeres) homogenitás, mérhetőség, elérhetőség, időbeli stabilitás

9 9. oldal MARKETINGMENEDZSMENT u Célcsoportképzés –Célpiac: azon szegmensek köre, amelyekben a vállalat a jelentkező igényeket ki akarja elégíteni Differenciálatlan (szegmentumokat figyelmen kívül hagyva egyféle kínálat) differenciált (több szegmentumot különít el, és mindegyik számára külön marketing programot dolgoz ki) koncentrált marketing (a vállalat egyetlen szegmentumot céloz meg) u Pozicionálás: a termék előnyeinek meghatározása, és ennek tudatosítása a fogyasztókban

10 10. oldal MARKETINGMENEDZSMENT Marketing mix (4P) u A marketingszemlélet érvényesítését szolgáló elvek és tevékenységek rendszere –Termékpolitika (product): a fogyasztói igények kielégítésére szolgáló termékek körének és tulajdonságainak meghatározása, valamint a fogyasztóknak való bemutatásra vonatkozó elvek és módszerek összessége) –Árpolitika (price): a vállalat által kínált termékek árának meghatározása, a piaci áreseményekre való reagálásra vonatkozó elvek és módszerek összessége) –Értékesítési utak (place): a marketing csatornák kiválasztására és alkalmazására vonatkozó módszerek összessége –Kommunikáció (promotion): a vállalat és a fogyasztók közötti információ áramlás elveit és módszereit a vállalat olaáról összefoglaló rendszer

11 11. oldal MARKETINGMENEDZSMENT Termék- és szolgáltatáspolitika u Termékmix-döntések Horizontális (termékcsoportok) Vertikális (adott termékcsoporton belüli választék) u Termékéletciklus –Bevezetés, növekedés, érettség, hanyatlás u Termék bemutatása –Márka (termelői, forgalmazói) –Csomagolás –Címkézés

12 12. oldal MARKETINGMENEDZSMENT Árpolitika I. Árazás az első alkalommal –Az árpolitikai célok kiválasztása –A kereslet meghatározása –Költségbecslés –A versenytársak árainak elemzése –Az árképzés módjának kiválasztása költségelvű, kereslettől függő, versenytársakhoz igazodó II. Az árak alkalmazása III. Árváltozások kezdeményezése és viszonzása

13 13. oldal MARKETINGMENEDZSMENT Elosztási csatornák u Szállító, gyártó, forgalmazó, vásárló u Kiszerelés, várakozási idő, hozzáférhetőség (üzletsűrűség), termékválaszték  szolgáltatási szintek meghatározása u Együttműködések –Vállalati –Irányított –Szerződéses

14 14. oldal MARKETINGMENEDZSMENT Marketingkommunikáció u Kommunikáció és vevői információbefogadás u A kommunikációs mix Reklám (széles körre ható, nem személyes befolyásolás) személyes eladás értékesítés-/eladásösztönzés (további vásárlásra ösztönzés) public relations (kedvező kép kialakítása)

15 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "1. oldal MARKETINGMENEDZSMENT Vállalkozásgazdaságtan 3. előadás Marketing."

Hasonló előadás


Google Hirdetések