Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Informatikai közművek IT3-BT 2008. június 27.. Tézis A szervezetek üzleti ill. közfeladataik megoldásánál –az ügyfeleik által egyre fokozottabban elvárt.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Informatikai közművek IT3-BT 2008. június 27.. Tézis A szervezetek üzleti ill. közfeladataik megoldásánál –az ügyfeleik által egyre fokozottabban elvárt."— Előadás másolata:

1 Informatikai közművek IT3-BT 2008. június 27.

2 Tézis A szervezetek üzleti ill. közfeladataik megoldásánál –az ügyfeleik által egyre fokozottabban elvárt garantált szolgáltatásminőség érdekében, de –szűkebb értelemben vett gazdaságossági okok miatt is, növekvő mértékben építenek specializálódott vállalkozások szabványos IT-szolgáltatásaira, és elengedhetetlenné válik e szolgáltatások mainál jóval dinamikusabb és automatizáltabb menedzselése. 2

3 3 Jelen helyzet Ma még tipikusan szigetszerű IT-infrastruktúrák –A szerverkapacitások kihasználtsága 10-20% –IT-menedzsment erősödő jelenléte „IT-szolgáltatás” megjelenése: n. alkalmazás változtatás és kiadás (bevezetés) megfigyelés és helyreállítás (üzemeltetés) 3. alkalmazás 2. alkalmazás 1. alkalmazás programokadatok infrastruktúrakomponensek … tervezés és fejlesztés üzleti/ szervezeti folyamat alkalmazás- portfólió több szervezetre is kiterjedhet Garanciával !

4 Informatikai „közmű” (IT Utility) Az „egy infrastruktúra - több ügyfél” üzleti modell lassan, de terjed –Infrastruktúra-hoszting hosting infrastructure service (HIS) system infrastructure service provisionning (SISP) –Alkalmazás-hoszting software as a service (SaaS) application service provisionning (ASP) 4 IT Utility GRID Cloud computing

5 Grid Egyfajta informatikai közmű Köztes szoftver szükséges Eredetileg: akadémiai ill. közérdekű indíttatás –a számítógépek „szabadidős” felhasználásának megszervezését jelentette (pl. SETI-program) A megközelítés konvergálódik az ITU felé –ahogy a „grid-computing” eszközeit üzleti célokra is használják 5

6 „Mennyei” informatika (Cloud computing) Egyfajta IT-közmű (IT Utility 2.0 ?) Egyedi PC és szerver => menedzselt szerverhadak tömegméretek, elosztottság, ld. Grid (üzleti környezetben átveszi a szerepét) Az IT-menedzsment nagy fokú automatizálása virtualizáció (teljesítménynövelés, folytonosságbiztosítás) menedzsmenteszközök (szoftverek) kiemelkedő szerepe Elsősorban webalkalmazások és infrastruktúra tömegszerű szolgáltatására Infrastruktúra: Számítási kapacitás (pl. Amazon Elastic Compute Cloud) Infrastruktúra: Tárkapacitás (pl. Amazon Simple Storage Service) Alkalmazás: Irodai munkavégzés (pl. Google Office + e-mail) Alkalmazás: Mikrofizetés (pl. Amazon Flexible Payments Service) 6

7 A „cloud computing” architektúrája 7 szerverhadak a „felhők” mögött (nem lényeges a fizikai hollét) Rendszer- menedzsment Szolgáltató eszközök Monitorozás és mérés egyszerű felhasználói felület Szolgáltatás- katalógus meta- adatok vezérlő egység végrehajtó egység adatgyűjtő egység virtuális gépek

8 Jelen helyzet (folyt.) IT-szolgáltatásellátás (IT Service Sourcing) változatos formái vannak jelen –Belső ellátás belső vagy osztott szolgáltatások –Külső ellátás egypartneres ellátás –teljes körű szolgáltatáskihelyezés többpartneres ellátás –fővállalkozásszerű szolgáltatáskihelyezés –konzorciumszerű szolgáltatáskihelyezés –szelektív szolgáltatáskihelyezés 8

9 9 Várható fejlődés 2008 2013 2018 Valós idejű infrastruktúra megjelenése és elterjedése Használat alapján történő fizetés általánossá válása A hangsúly a szolgáltatás- menedzsment felé tolódik Közműszerű alkalmazás- szolgáltatás (egyedi használatra) „On Demand” és „Adaptive Enterprise” Cloud computing (tömeges használatra) IT-szolgáltatásmenedzsment eszközök használata IT-szolgáltatásmenedzsment (ITIL V3 és ISO 20000) Vállalati szinten New Generation Computing

10 10 IT-közművek használatának tipikus szintjei Belülről kifelé: Belépési pont: –web-hoszting jellegű HIS –majd egyéb szerverek hosztolása Következő szint: –kevésbé kritikus alkalmazás működtetése a már hosztolt szervereken még nem SaaS Kifejlett állapot: –a szervezet informatikai alkal- mazásainak jelentős részét a szolgáltatóra bízza –elsősorban KKV-knál, ahol többnyire standard alkalmazá- sokat használnak –üzletfolytonosság támogatása Kívülről befelé: Belépési pont: –tárterület „bérlése” –gépek „bérlése” –személyes eszközök Következő szint: –köztes szoftverek használata –beépülő webszolgáltatások Kifejlett állapot: –nem-stratégiai vállalati alkalmazások kívülről –rugalmas IT-folytonossági megoldások kívülről –alkalmazásintegráció nagyipari módszerekkel Cloud Computing INF ALK

11 11 Valós idejű infrastruktúra jellemzői Az IT-erőforrások következetes megosztása –beruházási és működési költségek csökkenése Az IT-erőforrások automatikus kiosztását az üzleti prioritások határozzák meg –beruházási és működési költségek csökkenése –növekedő üzleti reagáló képesség A szolgáltatási szintek előrejelezhetőek és stabilak –a szolgáltatásminőség emelkedik

12 „New Generation Computing” Belső informatikai szervezet: 1.Közvetítés üzlet és IT között 2.Teljes IT-ellátás szervezése 3.Egyedi igények kezelése Külső informatikai szolgáltató: 1.Szabványos IT-megoldások 2.Részleges IT-ellátás 3.Tömegigények kezelése ”közmű”-jellegű/ hiper- számítástechnika valós idejű infrastruktúra SLA különböző szintű garanciák a minőségre az ár függ- vényében gazdaságosságra optimalizáló üzemeltetés üzleti stratégiára optimalizáló üzemeltetés szolgáltatási megállapodás nagy teljesítmény, magas kihasználtság, rugalmasság

13 Szolgáltatás-orientált alkalmazások (SaaS) használata IT-közművek elterjedése Virtualizáció minden szinten Valós idejű infrastruktúrák megjelenése Automatikus hibadetektálás és -javítás Technológiai tényezők Cloud Computing IT-szolgáltatás- menedzsment- folyamatok és -eszközök Nagy megbízhatóságú eszközök tömeges elterjedése Terhelésoptimalizáló mechanizmusok Web, mint platform Grid Web-szolgáltatások IPv6/ NGN

14 Gazdasági-társadalmi tényezők 14 Hiány speciális IT-szaktudásban (E) IT-közművek elterjedése Szolgáltatásminőség iránti igény növekedése (E) IT gyorsan változik (T) A szervezetek informatizálódása (E) Törekvés költség- hatékonyságra (E) IT komplexitása növekedik (T) Törekvés versenyképességre (E) Törekvés méret- gazdaságosságra (E) Világgazdasági problémák (E) Tömegigények az IT-vel szemben (S) Költségvetés egyensúlya (E)

15 Köztesszoftverek szerepe továbbnövekszik IT-közművek elterjedése Az IT világméretű infrastruktúrája átalakul Technológiai hatások Nagyobb teljesítményű rendszerarchitektúrák kialakulása Szolgáltatás-orientált alkalmazások elterjedése Új, hatékonyabb biztonsági technológiák

16 IT-közművek terjedése Üzleti tevékenység függése az IT-től (E) Társadalmi-gazdasági hatások Üzletimodell-váltás az informatikában (E) Digitális szakadék csökkenése (S) Közszolgáltatások hatékonyságnövekedése (E) Jogi és szabályozási kérdések előtérbe kerülése (S) Növekszik a hozzáférés az információkhoz (S) Nemzetközi gazdasági átrendeződés (E)

17 17 Technológiai hatások Kölcsönös egymásra hatás a szolgáltatás- orientált alkalmazásokkal Húzó erő a hardver- és hálózati infrastruktúrák műszaki fejlődésére –automatizáltság, megbízhatóság, ellenálló képesség Szolgáltatás-orientált alkalmazások Közműszerű IT- szolgáltatások Infrastruktúra és szolgáltatásmenedzsment Alkalmazások és komponensek Rendszerarchitektúra és fejlesztési eszközök

18 18 Társadalmi-gazdasági kihatások A közműszerű müködtetés üzleti modellje fokozatosan meghatározóvá válik –kompetenciahiány –gazdaságossági kényszer –növekvő szolgáltatási színvonal igénye Üzleti tevékenység egyre növekvő függése az informatikától –IT-szolgáltatások rendelkezésre állásának garantálása „tömegeknek” Nemzetgazdasági léptékű kihatások: –üzleti tevékenységek versenyképességi szintje –közigazgatási szolgáltatások hatékonysága Nő vagy csökken?

19 19 Magyar vonatkozások HIS –Dataplex, InterWare („szerverhotel”) SaaS –HostLogic, BCN (->T-Com), Volán Elektronika, EuroMacc –egyre lefogadottabb modell, nyílik az „olló” IT-szolgáltatásmenedzsment (ITIL és COBIT) –Növekvő piac: eszközeladás, rendszerkiépítés, tanácsadás, oktatás –ITIL V3, COBIT 4.1 megjelenése –ISO/IEC 20000, az IT-szolgáltatásmenedzsment nemzetközi szabványa ING Service Center (->GPIT) + várhatóan mások –ITIL -> itSMF Magyarország (www.itsmf.hu)www.itsmf.hu –COBIT -> ISACA Hungarian Chapter

20 20 Következtetések – belső IT-szervezetek –A szervezetek belső informatikai részlegeinek mérete folyamatosan csökken, de jelentőségük nem –Elébe menni a kiszervezésnek Megtanulni kontrollálni (a kiszervezési hullámokat és a beszállítókat) –Felkészülni a közvetítő szerepre (IT üzlet) az IT üzleti értéket teremtő, stratégiai eszköz (CIO közvetlen) vagy az IT „nem számít” (IT Doesn’t Matter?, PÜ-nek alárendelt) –Garantálni a szolgáltatásminőséget IT-szolgáltatásmenedzsment (ITIL, ISO 20000, COBIT) –Maximalizálni az IT rugalmasságát „Valós idejű” architektúrák –Virtualizáció –Kapacitásgazdálkodás –Üzleti szintű monitoring és erőforrásallokáció –On-line tartalékképzés

21 Következtetések – külső IT-szolgáltatók A szolgáltatásmenedzsment-folyamatok és – eszközök állandó fejlesztése Specializálódás –közműszerűen működtetett adatközpontok (-> tömegigények) –alkalmazásmenedzsment (-> egyedi igények, testre szabás) –berendezésszállítás és –javítás (-> bedolgozás) Az IT-szolgáltatások közbeszerzésen keresztül történő kihelyezésének szabályozása –ISO/IEC 20000 + 27001 tanúsítás, mint követelmény?

22 Közműszerű IT-szolgáltatási lánc 22 hálózati alapinfrastruktúra IT- háttérfunkciók IKT-háttérkapacitások közműszerű IT-szolgáltató IT- háttérfunkciók egyén csoport, közösség nagyvállalat kis- és középvállalkozás korszerű, menedzselt számítóközpontok szabványos számítási, tárolási, átviteli kapacitások és feldolgozó funkciók javítási, felügyeleti, kiadási és fejlesztési funkciók

23 Elkülönülő IT-közművek 23 hálózati alapinfrastruktúra közműszerű IT-szolgáltató használó hiperszámítóközpontok közműszerű IT-szolgáltató IBM/Google Amazon Microsoft

24 Elkülönülő IT-közművek 24 hálózati alapinfrastruktúra közműszerű IT-szolgáltató használó hiperszámítóközpontok közműszerű IT-szolgáltató IBM/Google Amazon Microsoft partner szoftver- és tartalomszolgáltatók

25 Együttműködő IT-közművek 25 hálózati alapinfrastruktúra közműszerű IT-szolgáltató használó hiperszámítóközpontok közműszerű IT-szolgáltató

26 Versengő ellátási modellek 26 hálózati alapinfrastruktúra belső IT-szolgáltató hiperszámítóközpontok valós idejű infrastruktúra munkaköri támogatás (alkalmazás) magán IT-szolgáltatás (infrastruktúra, alkalmazás) üzleti szolgáltatás közvetett üzleti IT-szolgáltatás (infrastruktúra, alkalmazás) ügyfél közműszerű IT-szolgáltató közvetlen üzleti IT-szolgáltatás (alkalmazás) alkalmazás- szolgáltatás valós idejű infrastruktúra külső ellátó szervezet szervezet üzletifolyamat- szolgáltatás szakismeret- szolgáltatás


Letölteni ppt "Informatikai közművek IT3-BT 2008. június 27.. Tézis A szervezetek üzleti ill. közfeladataik megoldásánál –az ügyfeleik által egyre fokozottabban elvárt."

Hasonló előadás


Google Hirdetések