Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az elemzés és tervezés módszertana A projektegyensúly kialakítása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az elemzés és tervezés módszertana A projektegyensúly kialakítása."— Előadás másolata:

1 Az elemzés és tervezés módszertana A projektegyensúly kialakítása

2 Projektegyensúly kialalítása Az id ő -költség-min ő ség hármasnak megfelel ő egyensúlyban kell lennie. A projektkiegyen- súlyozást különböz ő szinteken végezhetjük: Az id ő -költség-min ő ség hármasnak megfelel ő egyensúlyban kell lennie. A projektkiegyen- súlyozást különböz ő szinteken végezhetjük: 1. Projektszint ű kiegyensúlyozás A projektkiegyensúlyozás esetén megengedettek olyan változások, amelyeknek célja az eredeti egyensúly megtartása. A projektkiegyensúlyozás esetén megengedettek olyan változások, amelyeknek célja az eredeti egyensúly megtartása. 2. Üzleti szint ű kiegyensúlyozás 3. Vállalati szint ű kiegyensúlyozás

3 Projektszint ű kiegyensúlyozás Módszerei: projekt újrabecslése: optimista becslés, mivel a projektvezet ő egyre jobban ismeri a projektet, így könnyebb a becslés. Eredményei lehetnek: projekt újrabecslése: optimista becslés, mivel a projektvezet ő egyre jobban ismeri a projektet, így könnyebb a becslés. Eredményei lehetnek: pozitív: eredmények alacsonyabbak lesznek, a pontosság n ő pozitív: eredmények alacsonyabbak lesznek, a pontosság n ő negatív: stagnálás, nincs új információ negatív: stagnálás, nincs új információ legjobb alkalmazás: ellen ő rzik az el ő z ő becslést, megbízhatóbb becsléseket kapnak legjobb alkalmazás: ellen ő rzik az el ő z ő becslést, megbízhatóbb becsléseket kapnak

4 Projektszint ű kiegyensúlyozás (folyt.) Feladatkijelölések megváltoztatása az ütemterv tartalékidejének kihasználásával: a tartalékidővel rendelkez ő tevékenységeken dolgozó er ő forrásokat hozzárendeljük a kritikus úton lév ő tevékenységekhez, így csökkenthet ő a kritikus út hossza. Feladatkijelölések megváltoztatása az ütemterv tartalékidejének kihasználásával: a tartalékidővel rendelkez ő tevékenységeken dolgozó er ő forrásokat hozzárendeljük a kritikus úton lév ő tevékenységekhez, így csökkenthet ő a kritikus út hossza. A módszer eredményei ebben az esetben is háromfélék lehetnek:

5 Projektszint ű kiegyensúlyozás (folyt.) pozitív: az id ő ütemezés csökken, a költség nem változik pozitív: az id ő ütemezés csökken, a költség nem változik negatív: újabb munkaer ő hozzáadása esetén n ő a munkaer ő költség, viszont az id ő ütemezés csökkenést mutat. Hatékonyságban nem biztos, hogy jelent ő s változást eredményez. negatív: újabb munkaer ő hozzáadása esetén n ő a munkaer ő költség, viszont az id ő ütemezés csökkenést mutat. Hatékonyságban nem biztos, hogy jelent ő s változást eredményez. legjobb alkalmazás: a kritikus úton lév ő tevékenységhez csak akkor rendel egy tartalékid ő vel rendelkez ő tevékenysége dolgozó munkaer ő t, ha az azonos; csak akkor használja, ha a tartalékid ő megfelel ő mennyiség ű, illetve csak akkor alkalmazza, ha több ember hozzárendelésével valóban csökkenthet ő a kritikus út legjobb alkalmazás: a kritikus úton lév ő tevékenységhez csak akkor rendel egy tartalékid ő vel rendelkez ő tevékenysége dolgozó munkaer ő t, ha az azonos; csak akkor használja, ha a tartalékid ő megfelel ő mennyiség ű, illetve csak akkor alkalmazza, ha több ember hozzárendelésével valóban csökkenthet ő a kritikus út

6 Projektszint ű kiegyensúlyozás (folyt.) Újabb emberi er ő források hozzárendelése a projekthez Újabb emberi er ő források hozzárendelése a projekthez Növeljük a termelékenységet cégen belüli szakért ő k alkalmazásával Növeljük a termelékenységet cégen belüli szakért ő k alkalmazásával Vállalaton kívüli szakért ő k bevonása Vállalaton kívüli szakért ő k bevonása A teljes projekt vagy a projekt jelent ő s részének kihelyezése: küls ő vállalatra bízzuk a projektet A teljes projekt vagy a projekt jelent ő s részének kihelyezése: küls ő vállalatra bízzuk a projektet Ütemezés tömörítése: költséges lehet Ütemezés tömörítése: költséges lehet Túlóra: projekten belül dolgozó emberek munkaidejét növeljük meg Túlóra: projekten belül dolgozó emberek munkaidejét növeljük meg

7 Üzleti szint ű kiegyensúlyozás Ha a projektszint ű kiegyensúlyozás nem hoz eredményt, akkor a projektet, mint üzleti lehet ő séget át kell értékelni. Ha a projektszint ű kiegyensúlyozás nem hoz eredményt, akkor a projektet, mint üzleti lehet ő séget át kell értékelni. Ennek módszerei: Ennek módszerei: a termék funkciójának csökkentése: a termék hatáskörének csökkentése, pl.: kevesebb funkciót tud ellátni a termék funkciójának csökkentése: a termék hatáskörének csökkentése, pl.: kevesebb funkciót tud ellátni rögzített szakaszos ütemezés: fentr ő l lefelé osztjuk fel arányosan a projektszakaszokat, ehhez rendeljük a befejezési id ő ket rögzített szakaszos ütemezés: fentr ő l lefelé osztjuk fel arányosan a projektszakaszokat, ehhez rendeljük a befejezési id ő ket

8 Üzleti szint ű kiegyensúlyozás (folyt.) gyorsított követés: párhuzamosság kialakítása a cél, és ezáltal az id ő csökkentése gyorsított követés: párhuzamosság kialakítása a cél, és ezáltal az id ő csökkentése szakaszos teljesítés: ha a projekt egy adott szakasza már teljesített, de a teljes projekt még nem készült el a határid ő re (pl.: házépítésnél már beköltöznek, ha egy adott rész elkészült) szakaszos teljesítés: ha a projekt egy adott szakasza már teljesített, de a teljes projekt még nem készült el a határid ő re (pl.: házépítésnél már beköltöznek, ha egy adott rész elkészült) kétszer elvégezni: gyorsan és helyesen: els ő re gyors, egyszer ű megoldás, majd kés ő bb a megfelel ő termék létrehozása kétszer elvégezni: gyorsan és helyesen: els ő re gyors, egyszer ű megoldás, majd kés ő bb a megfelel ő termék létrehozása profitkövetelmények megváltoztatása: csökkenteni a profitot, haszonkulcsot profitkövetelmények megváltoztatása: csökkenteni a profitot, haszonkulcsot

9 Vállalati szint ű kiegyensúlyozás Az eszközök, emberi er ő források és a költségek korlátaival szembesül. Az eszközök, emberi er ő források és a költségek korlátaival szembesül. Ezen a szinten d ő l el, hogy a projekt hogyan valósul meg, ezért pontos becslésekre van szükség. Ezen a szinten d ő l el, hogy a projekt hogyan valósul meg, ezért pontos becslésekre van szükség. Az el ő z ő két fajta kiegyensúlyozás módszereit alkalmazza: Az el ő z ő két fajta kiegyensúlyozás módszereit alkalmazza: kihelyezés kihelyezés szakaszos termékteljesítés szakaszos termékteljesítés munka átruházása az ügyfélre munka átruházása az ügyfélre termék hatáskörének csökkentése termék hatáskörének csökkentése termelékenységi eszköz alkalmazása termelékenységi eszköz alkalmazása


Letölteni ppt "Az elemzés és tervezés módszertana A projektegyensúly kialakítása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések