Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az elemzés és tervezés módszertana

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az elemzés és tervezés módszertana"— Előadás másolata:

1 Az elemzés és tervezés módszertana
Kockázatelemzés

2 Kockázatelemzés A projektben a bizonytalanságot kockázatnak tekintjük.
Ez lehet negatív (veszteség) vagy pozitív (nyereség) irányú is. A kockázat bekövetkezésének valószínűsége leírható. Mivel a bizonytalanság a projekt megvalósításával együtt jár, a kockázatok is végigkísérik ezt a folyamatot. A kockázatkezelés főbb lépései: azonosítás – értékelés - reagálás

3 A kockázatelemzés tevékenységcsoportjai
A kockázati források (változók) feltárása és csoportosítása (határidőt, költségeket, műszaki és teljesítményparamétereket érintő kockázatok) A kockázati változók hatásának elemzésekor a cél, hogy a különböző kockázati tényezők hatását számszerűsítsék. Az elemzés eredménye grafikusan is ábrázolható.

4 A kockázatelemzés tevékenységcsoportjai (folyt.)
A projektvezető listát kap a lehetséges kockázatokról, majd mérlegeli, melyikkel kell foglalkozni. (Kis valószínűségű kockázat hatása valószínűleg kicsi, így ez kihúzható. A projekt környezetétől függő kockázatok valószínűségét tapasztalat vagy megérzés alapján határozzák meg.) Kockázatelemzés

5 Kockázatelemzési megoldások
A projektmenedzsment gyakorlatában a kockázatelemzésre két (technikailag eltérő) megoldás terjedt el: Érzékenységi vizsgálat Ebben az esetben az kerül elemzésre, hogy a vizsgált kockázati tényezők egyenkénti változásai milyen mértékben befolyásolják az elemzés alapjául szolgáló függő változót (megvalósítási idő, költség, döntési kritériumok). Figyelmen kívül hagyja tehát a kockázati változók közötti esetleges összefüggéseket, a kockázati változók értékeinek előfordulási valószínűségeit.

6 Érzékenységi vizsgálat (folyt.)
A kockázatelemzés az érzékenységi vizsgálat alapján a következő lépésekben végezhető el: az egyes kockázati változók legvalószínűbb értékváltozá-sainak a meghatározása (független változók halmaza) a változók különböző értékei mellett számítások segítségével a függő változók halmazainak kialakítása a számítási eredmények grafikus ábrázolása A kockázati változók legvalószínűbb értékeinek meghatározásához a Delphi módszer alkalmazható.

7 Érzékenységi vizsgálat (folyt.)
Előnye: Ráirányítja a figyelmet a projektet leginkább veszélyeztető kockázati forrásokra Ha a kockázatok mértéke túlmutat a kezelhetőség határán, akkor új paraméterek meghatározására ösztönzi a döntéshozót. Hátránya: Az egyes kockázati tényezők hatását egymástól függetlenül kezeli, tekintet nélkül azok bekövetkezésének valószínűségére

8 Valószínűségi elemzés
Az egyes kockázati tényezők valószínűségi eloszlásával veszi figyelembe a kockázati források együttes hatását az elemzett függő változóra (kiküszöböli az érzékenységi vizsgálat hátrányait) valószínűség x hatás = várható érték (pl.: Ft-os berendezés elromlási valószínűsége 10%  várható érték: * 0,10 = 5000 Ft)

9 Valószínűségi elemzés
A projekt során elkészítenek egy valószínűséghatás mátrixot, mely a pozitív és negatív hatások bekövetkezését is mérlegelve mutatja meg a kockázatok hatásait. A projekt során mindvégig ugyanazt a mátrixot kell használni. Többféle táblázat készülhet.

10 Kockázati válaszstratégiák
Kockázat elfogadása: ebben az esetben tisztában vagyunk a kockázat hatásaival, és úgy döntünk, hogy nem teszünk ellene semmit Kockázat elkerülése: pl.: kihagyjuk a projekt kérdéses részét Kockázat szabályozása: kockázati jellemző(k) kiválasztása, azért hogy felhívja a figyelmet, ha az adott kockázathoz érünk. Szokás tartaléktervet készíteni az esetleges nem várt hatások bekövetkezésének kezelésére

11 Kockázati válaszstratégiák (folyt.)
Kockázat átruházása: pl.: biztosításkötés, szakértő alkalmazása, különböző szerződések kötése tartalékok képzése folyamatos kockázatmenedzsment Kockázat csökkentése: pl.: biztosításkötés, szakértő alkalmazása, különböző szerződések kötése

12 Kockázatkezelés céljai
A kockázatkezelés kettős célt valósít meg: lehetővé teszi a projekt hatékonyabb megvalósítását jelentősen hozzájárul a projektváltozatok reális gazdasági-pénzügyi értékeléséhez


Letölteni ppt "Az elemzés és tervezés módszertana"

Hasonló előadás


Google Hirdetések