Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az elemzés és tervezés módszertana Az elemzési szakasz és módszerei.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az elemzés és tervezés módszertana Az elemzési szakasz és módszerei."— Előadás másolata:

1 Az elemzés és tervezés módszertana Az elemzési szakasz és módszerei

2 Elemzési szakasz F ő célja: Résztvev ő k kiválasztása Résztvev ő k kiválasztása Helyzetelemzés Helyzetelemzés Problémák feltárása Problémák feltárása Célok és stratégiai irányok kitűzése Célok és stratégiai irányok kitűzése

3 Elemzés - m ű helymunka Célja: sikeres munkavégzéshez szükséges feladatok és ehhez szükséges kompetenciák meghatározása Célja: sikeres munkavégzéshez szükséges feladatok és ehhez szükséges kompetenciák meghatározása Eredményét táblázatos formában adják meg Eredményét táblázatos formában adják meg megtalálható benne a munkakör-munkafeladat és a kapcsolatrendszer is megtalálható benne a munkakör-munkafeladat és a kapcsolatrendszer is A szükséges eszközök, anyagok listájának, valamint az elvárások és problémák összegy ű jtése A szükséges eszközök, anyagok listájának, valamint az elvárások és problémák összegy ű jtése

4 Elemzés – csoportos alkotástechnikai módszerek Elemzési szakasz els ő lépése: problémák észlelése, ezért érdemes Elemzési szakasz els ő lépése: problémák észlelése, ezért érdemes munka- vagy érdekcsoportokat létrehozni (workshop) munka- vagy érdekcsoportokat létrehozni (workshop) ötletbörzét (brainstorming) tartani ötletbörzét (brainstorming) tartani Ötletbörze célja: minél több használható elképzelés összegy ű jtése Ötletbörze célja: minél több használható elképzelés összegy ű jtése el ő ször minden ötlet összegy ű jtés, majd ezek kiértékelése el ő ször minden ötlet összegy ű jtés, majd ezek kiértékelése Az értékelés kollektív és konszenzusra törekv ő (nagyobb motiváló hatás) Az értékelés kollektív és konszenzusra törekv ő (nagyobb motiváló hatás)

5 Elemzés – csoportos alkotástechnikai módszerek (folyt.) Brainstorming: csoportos alkotástechnikai módszer Brainstorming: csoportos alkotástechnikai módszer Alapja: az a pszichológiai tény, hogy a csoportmunkában a résztvev ő k kreatívabbak (asszociáció miatt) Alapja: az a pszichológiai tény, hogy a csoportmunkában a résztvev ő k kreatívabbak (asszociáció miatt) Több ötlet merülhet fel, mintha külön-külön kellene ötleteket felhozni Több ötlet merülhet fel, mintha külön-külön kellene ötleteket felhozni

6 Elemzés – csoportos alkotástechnikai módszerek (folyt.) A csoportok fejl ő dése: 1. Forming: tájékozódás, egymás megismerése 2. Storming: strukturálódás – értékek, normák ütközése, konfliktuskezelés kidolgozása, kompromisszumkeresés 3. Norming: munkafázis – együttm ű ködés és feladatorientáció 4. Performing: eredmények felmutatása 5. Adjouring: felbomlás és újraszervez ő dés

7 Elemzés – csoportos alkotástechnikai módszerek (folyt.) További csoportos alkotástechnikai módszerek: Heurisztikus nominál csoportos módszer (NCM) Heurisztikus nominál csoportos módszer (NCM) alkalmas végeredmények összegy ű jtésére és az ítéletek csoportosítására az ésszer ű sítés és kreativitás növelése érdekében bonyolult, nem strukturált problémáknál alkalmas végeredmények összegy ű jtésére és az ítéletek csoportosítására az ésszer ű sítés és kreativitás növelése érdekében bonyolult, nem strukturált problémáknál ORGOPLAN módszer ORGOPLAN módszer adott témáról egyéni vélemények összegyűjtése adott témáról egyéni vélemények összegyűjtése alkalmazása: ha i akarjuk problémák közül emelni a fontosakat, vagy megfelelő álláspontokat ki akarjuk szűrni, vagy elvetni, sértődés nélkül alkalmazása: ha i akarjuk problémák közül emelni a fontosakat, vagy megfelelő álláspontokat ki akarjuk szűrni, vagy elvetni, sértődés nélkül cél: mérvadó személyek bevonása a döntés-előkészítés folyamatába (tervezési demokrácia biztosítása) cél: mérvadó személyek bevonása a döntés-előkészítés folyamatába (tervezési demokrácia biztosítása)

8 Elemzés – csoportos alkotástechnikai módszerek (folyt.) METAPLAN módszer METAPLAN módszer csoportdinamizmuson alapuló kötetlen módszer csoportdinamizmuson alapuló kötetlen módszer alapelve: kötetlen fantáziaserkent ő módszert (brainstorming) ötvöz egybe vizuális megjelenít ő eszközzel (rendez ő tábla) alapelve: kötetlen fantáziaserkent ő módszert (brainstorming) ötvöz egybe vizuális megjelenít ő eszközzel (rendez ő tábla) 636 módszer 636 módszer lényege: 6 f ő s teamb ő l minden tag 3-3 javaslatot ír fel, majd továbbadja a többi tagnak 6 fordulón keresztül (összesen 108 ötlet) lényege: 6 f ő s teamb ő l minden tag 3-3 javaslatot ír fel, majd továbbadja a többi tagnak 6 fordulón keresztül (összesen 108 ötlet)

9 Elemzés – csoportos alkotástechnikai módszerek (folyt.) Delphi típusú módszer Delphi típusú módszer személytelenül benyújtott írásos módszer személytelenül benyújtott írásos módszer problémával kapcsolatos kérdőív kitöltése és visszaküldése problémával kapcsolatos kérdőív kitöltése és visszaküldése rekurzív tevékenység, azaz többször ismétlődhet rekurzív tevékenység, azaz többször ismétlődhet Szinektikai (összeillesztési) módszer Szinektikai (összeillesztési) módszer 5-7 kiváló szakképzettségű, egyéni adottságokkal személyből álló csoport 5-7 kiváló szakképzettségű, egyéni adottságokkal személyből álló csoport a teammunka hosszú ideig tarthat (akár hetekig) a teammunka hosszú ideig tarthat (akár hetekig) a probléma sokoldalú vizsgálata és megértése után „elidegenítés” (más területekről vett analógiákkal) a probléma sokoldalú vizsgálata és megértése után „elidegenítés” (más területekről vett analógiákkal) a szóképekkel folytatott játékból készül az új megoldás, amit addig formálnak, amíg alkalmazható nem lesz a gyakorlatban a szóképekkel folytatott játékból készül az új megoldás, amit addig formálnak, amíg alkalmazható nem lesz a gyakorlatban

10 Elemzés - Problémaelemzés Lépései: 1. megkeressük a problémák körét 2. elemezzük a probléma ok-okozat összefüggéseit 3. ábrázolás problémafa-szerkezettel Minden feltárt problémát értékelni kell Minden feltárt problémát értékelni kell Ha a probléma ok, akkor az alsó szintre kerül Ha a probléma ok, akkor az alsó szintre kerül Problémafeltárás brainstormingon kerülhet sor Problémafeltárás brainstormingon kerülhet sor

11 Elemzés – Problémaelemzés (folyt.) (Problémafa) Alacsony szint ű részesedés (kevés bevétel) Rossz minőség ű termék Termék nem eléggé közismert Elavult technológia alkalmazása a gyártásban Szakképzetlen munkaerő Régi, elavult géppark Helyi médiában nem jelenik meg Nincs kidolgozott marketing- tevékenység Nincs reklám Ok Okozat

12 Elemzés – Célok meghatározása A problémafa valamely fennálló helyzet negatív aspektusait mutatja be  a célok elemzése a kívánatos jövőbeli helyzet pozitív aspektusait mutatja meg A problémafa valamely fennálló helyzet negatív aspektusait mutatja be  a célok elemzése a kívánatos jövőbeli helyzet pozitív aspektusait mutatja meg Magába foglalja a problémák célok formájában történ ő újrafogalmazását  célfa (problémafa tükörképe) Magába foglalja a problémák célok formájában történ ő újrafogalmazását  célfa (problémafa tükörképe) Az ok-okozati viszonyt az eszközök és célok viszonya váltja fel Az ok-okozati viszonyt az eszközök és célok viszonya váltja fel A hasonló területekhez kapcsolódó célok csoportosítva, közös név alatt szerepelnek A hasonló területekhez kapcsolódó célok csoportosítva, közös név alatt szerepelnek

13 Elemzés – Célok meghatározása (Célfa) Piaci részesedés növelése (bevétel növelése) Minőség javítása Termék ismertségének növelése Korszerű technológiák felkutatása Szakképzett munkaerő alkalmazása Új eszközök, gépek bevezetése Hirdetések, reklámok a helyi médiában Marketing stratégia kidolgozása Marketing tanácsadó, szakértő alkalmazása Feltétel Cél Munkatársak képzése Új szakképzett munkatársak felvétele

14 Elemzés – SWOT analízis Tervezéshez elengedhetetlen a vállalat reális lehet ő ségeinek, problémáinak, küls ő és bels ő tényez ő inek felmérése Tervezéshez elengedhetetlen a vállalat reális lehet ő ségeinek, problémáinak, küls ő és bels ő tényez ő inek felmérése SWOT analízis = GYELV elemzés SWOT analízis = GYELV elemzés Végeredménye: értékelést segít ő táblázat Végeredménye: értékelést segít ő táblázat

15 Elemzés – SWOT analízis (folyt.) pozitívnegatív bels ő küls ő Er ő sségek (Strengths) Er ő sségek (Strengths) Lehet ő ségek (Oppurtinities) Lehet ő ségek (Oppurtinities) Gyengeségek (Weakness) Gyengeségek (Weakness) Veszélyek (Threats) Veszélyek (Threats)

16 Elemzés – SWOT analízis (folyt.) Fontos tulajdonsága, hogy els ő két terület (SW) a vállalat bels ő tulajdonságaira kérdez rá, a többi (OT) a vállalkozás környezetét vizsgálja Fontos tulajdonsága, hogy els ő két terület (SW) a vállalat bels ő tulajdonságaira kérdez rá, a többi (OT) a vállalkozás környezetét vizsgálja Er ő sségek és gyengeségek bels ő tényez ő k  befolyásolhatóak Er ő sségek és gyengeségek bels ő tényez ő k  befolyásolhatóak Veszélyek és lehet ő ségek küls ő adottságok  nem irányíthatóak, ritkán lehetünk rá hatással Veszélyek és lehet ő ségek küls ő adottságok  nem irányíthatóak, ritkán lehetünk rá hatással Hangsúlyos szabály: egy jellemz ő csak egy helyre kerülhet (el kell tudni dönteni, hogy a vállalat melyik „oldalát” jellemezzük vele) Hangsúlyos szabály: egy jellemz ő csak egy helyre kerülhet (el kell tudni dönteni, hogy a vállalat melyik „oldalát” jellemezzük vele)

17 Elemzés – SWOT analízis (folyt.) Er ő sségek (strengths): bels ő tényez ő, olyan pozitív dolgok, amelyekkel jobb eredményt érhetünk el Er ő sségek (strengths): bels ő tényez ő, olyan pozitív dolgok, amelyekkel jobb eredményt érhetünk el Gyengeségek (weaknesses): bels ő tényez ő, a vállalat problémás területeit jelenti, de léteznek eszközök, melyekkel megoldhatóak Gyengeségek (weaknesses): bels ő tényez ő, a vállalat problémás területeit jelenti, de léteznek eszközök, melyekkel megoldhatóak Lehetőségek (Oppurtinities): küls ő adottság, nem tudjuk befolyásolni, de fontos figyelembe venni ő ket és rájuk építeni Lehetőségek (Oppurtinities): küls ő adottság, nem tudjuk befolyásolni, de fontos figyelembe venni ő ket és rájuk építeni Veszélyek (Threats): küls ő tényez ő, nem tudjuk befolyásolni, kockázatot jelent a vállalatnak Veszélyek (Threats): küls ő tényez ő, nem tudjuk befolyásolni, kockázatot jelent a vállalatnak

18 Elemzés – SWOT analízis (folyt.) SWOT analízis Bels ő tényez ő kKüls ő tényez ő k Pozitív Negatív Er ő sségekLehet ő ségekGyengeségekVeszélyek

19 Elemzés – Stratégiaelemzés Az elemzési szakasz utolsó fázisa Az elemzési szakasz utolsó fázisa Az adottságok felmérése alapozza meg, az elemzés során feltárt er ő sségekre és lehet ő ségere épül, a gyengeségek és veszélyek okozta kockázat minimálisra szorítása mellett Az adottságok felmérése alapozza meg, az elemzés során feltárt er ő sségekre és lehet ő ségere épül, a gyengeségek és veszélyek okozta kockázat minimálisra szorítása mellett Olyan célcsoportokat tartalmaz, melyeket be lehet illeszteni valamely projekt programjába, a rendelkezésre álló id ő és er ő források függvényében Olyan célcsoportokat tartalmaz, melyeket be lehet illeszteni valamely projekt programjába, a rendelkezésre álló id ő és er ő források függvényében A stratégia áttekinti a különböz ő beavatkozások megvalósíthatóságát  a projekt fókusza elmozdulhat A stratégia áttekinti a különböz ő beavatkozások megvalósíthatóságát  a projekt fókusza elmozdulhat  a stratégia kiválasztása után a projekt célja és átfogó célkit ű zései többé-kevésbé rögzítetté válnak  a stratégia kiválasztása után a projekt célja és átfogó célkit ű zései többé-kevésbé rögzítetté válnak


Letölteni ppt "Az elemzés és tervezés módszertana Az elemzési szakasz és módszerei."

Hasonló előadás


Google Hirdetések