Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„A pedagógiai innovációk, a jó példák nem vagy csak igen korlátozottan terjednek el.”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„A pedagógiai innovációk, a jó példák nem vagy csak igen korlátozottan terjednek el.”"— Előadás másolata:

1 A saját intézményi innováció lehetséges tartalma és közzététele a pályázati kiírás alapján

2 „A pedagógiai innovációk, a jó példák nem vagy csak igen korlátozottan terjednek el.”
SZÁRNY ÉS TEHER Ajánlás a nevelés-oktatás rendszerének újjáépítésére és a korrupció megfékezésére BÖLCSEK TANÁCSA ALAPÍTVÁNY, 2009 III. fejezet: A nevelés és oktatás legfontosabb területeinek áttekintése

3 Az innováció fogalma EU-s megfogalmazás:
„Az innováció a tudás alkalmazásának folyamata, a termékek és szolgáltatások, valamint ezek piacainak megújítása és növelése, új eljárások alkalmazása a termelésben, az elosztásban és a piaci munkában, a menedzsmentben, a szervezetekben és a munkafeltételekben, a munkaerő szakmai ismereteinek bővítése és megújítása.”

4 „Az innováció egy kreatív ötletből születő folyamatot jelöl, amely a későbbiekben megvalósítja az ötletet, végül a napi gyakorlatban alkalmazásra kerül, tehát a kreativitás innovatív produktummá válik.” AZ INNOVÁCIÓ EGYSZERŰ DEFINÍCIÓJA Egy kreatív ötletből születő, a gyakorlatban megvalósuló pedagógiai újítás létrehozása, elterjesztése.

5 Termék-életgörbe Bevezetés Növekedés Érettség Hanyatlás

6 Innovációs stratégia Az innovációs stratégia az intézmény stratégiájának egyik (olykor a legfontosabb) eleme, a versenyképesség megteremtéséhez, megőrzéséhez szükséges korszerűsítési feladatok meghatározása, majd megvalósítása. Az innovációval piaci előnyök teremthetők.

7 Pedagógiai innováció (Trencsényi László)
A nevelési-oktatási intézmény pedagógiai tevékenysége, hatékonysága fejlesztésének azon módja, melyben meghatározók, hogy 1. a fejlesztés szakmai bázisa elsősorban maga az intézmény, annak belső szellemi erőforrásait az intézmény pedagógusai képezik; 2. a fejlesztés általában nem lépi át a hatályos tv.-i szabályozás kereteit, bevezetése, alkalmazása nem igényel különleges (jogi) engedélyezést; 3. a fejlesztést általában csupán a közönséges folyamat-ellenőrzés kíséri, vele szemben nincsenek a tudományos kísérletre jellemző elvárások. (Trencsényi László)

8 Intézményi saját innováció a TÁMOP 3.1.4-ben
Az intézmény (feladatellátási hely) saját innovációja: a helyi igényekhez igazodva egyéni fejlesztésre, a nevelés, oktatás eredményességének fokozására, az esélyegyenlőség kiteljesítésére hatékony és sikeres, az egyéni fejlődést támogató oktatási utak, programok, nevelési eljárások, tanulásszervezési módok kidolgozása, azok gyakorlati megvalósítása. Pl.: oktatási projektek, fejlesztő programok, átvezetés-tervek, korszerű tanulásszervezési eljárások stb. kidolgozása, önálló programok, módszerek létrehozása, alkalmazása

9 A saját innováció publikálási kötelezettsége
Pályázati útmutató C (5. bekezdés) „A kidolgozott tartalmat, produktumot az iskola honlapján, bárki által ingyenesen felhasználható módon, teljes körűen közzé kell tenni, és a fejlesztési dokumentációt (pl. a projekt leírása, tanmenet, óravázlatok, kép- és hanganyag, linkgyűjtemény, értékelési eszközök, kipróbálás tapasztalatai, stb.) ingyenes közzététel céljából az Educatio Kht. (TÁMOP kiemelt projekt kedvezményezettje) rendelkezésére kell bocsátani.”

10 Mi legyen a saját intézményi innováció?
XIX. SZÁMÚ MELLÉKLET A TÁMOP /08/2. PÁLYÁZATI KIÍRÁSHOZ SZAKMAI SEGÉDLET ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓK TERVEZÉSÉHEZ

11 Szakmai iránymutatások az önálló intézményi innováció tematikájához, illetve megvalósításához
Óvoda Például: A helyi nevelési program megvalósulását segítő módszertani kiadványok, gyűjtemények, segédletek A gyermekek fejlődésének nyomon követési rendszere a HOP- hoz igazodva Óvoda-szülő kapcsolattartását segítő projektek, a megvalósulást segítő eszközök A sajátos nevelési igényű gyerekek integrált nevelésére kidolgozott projektek, tervek A sajátos nevelési igényű gyermekek pedagógiai fejlesztésére irányuló fejlesztési tervek, játékgyűjtemények

12 Iskola Például: Az angol nyelv tanulásának lehetőségét, minőségét és hozzáférésének javítását célzó fejlesztések A pedagógiai program megvalósulását segítő módszertani kiadványok, gyűjtemények, segédletek Sajátos nevelési igényű tanulók beilleszkedését segítő program Életpálya-építési programok, fejlesztések Egyéni felzárkóztató, tehetségfejlesztő programok Korszerű info-kommunikációs technológiai eszközök használata

13 Kollégium Például: Az iskola–kollégium együttműködések a tanulói fejlesztések érdekében Tanulói felzárkóztató programok tervezése, bevezetése Esélyegyenlőségi programok bevezetése a hátrányok csökkentése céljából Múzeumpedagógiai programok megszervezése Közművelődési, kulturális intézményekkel való együttműködési programok A család és az iskola-kollégium jobb együttműködését célzó tevékenységek

14 Az innováció elszámolhatósága
Munkaidő-nyilvántartás/munkanapló vezetése (a ráfordított órák nyomon követhetősége) Közzététel az interneten Saját weblap Educatio (A véglegesített adattartalom kinyomtatott és aláírt adatlapját az innováció tulajdonosa megőrzi.) A honorárium 10 e FT+járulék/óra (intézménytípustól ill. tanulócsoportok számától függően differenciált)

15 Saját innováció feltöltése a kosar.educatio.hu felületre

16 Általános információk a feltöltésről
Adatbázis funkciói: A szolgáltatói kosár közzétételi felületet biztosít az intézményi saját innovációknak. Az érdeklődő intézmények számára keresési lehetőséget biztosít saját fejlesztések tervezéséhez. területi, intézménytípus, tematikus A Szolgáltatói kosár felületén megjelenő saját innovációkat az Educatio Kft. ellenőrzés és minőségbiztosítás nélkül teszi közzé.

17 Az innovációs felület formai elemei az Educatio honlapján
Fenntartó adatai Intézményi adatok A kapcsolattartó elérhetősége Innováció jellemzői Információk az innovációt hasznosítók számára

18 Az innovációs felület tartalmi elemei az Educatio honlapján I.
Innováció jellemzői: Az innováció címe Az innováció tömör tartalmi leírása Az intézmény saját web-oldala, ahol az innovációt közzétették Az innováció újdonságértéke az intézmény életében (max. 500 karakter) A humánerőforrás (max. 500 karakter) A fejlesztés alapdokumentumainak feltöltése: pl. projektterv, tanmenet, témahét, stb. Az innováció egyéb dokumentumainak feltöltési lehetősége Az elfogadott fájl formátumok: gif, jpg, png, pdf, xls, doc, rtf, avi. Max. 2 MB/állomány

19 Az innovációs felület tartalmi elemei az Educatio honlapján II.
Információk az innovációt hasznosítók számára Az innováció típusa Az innováció mely intézménytípusban alkalmazható Az innováció megvalósításához szükséges időkeret Egyéb megjegyzések (kitöltése nem kötelező, max. 500 karakter)

20 Saját innováció feltöltési felülete

21 „Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ma is működnek a magyar iskolákban olyan megbecsült műhelyek és olyan kiváló pedagógus egyéniségek, akik egy nagyon nehéz helyzetben is nap mint nap csodákat tesznek.” (Szárny és teher, Bölcsek Tanácsa Alapítvány, 2009)

22 TÁMOP 3.1.1 Hálózatkoordináció
Köszönöm a figyelmet! Romváryné Horváth Gyöngyi 06/ TÁMOP Hálózatkoordináció


Letölteni ppt "„A pedagógiai innovációk, a jó példák nem vagy csak igen korlátozottan terjednek el.”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések