Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kaposvár 2010.04.14.1 Óvodai nevelési program módosítása a kompetencia alapú óvodai programcsomag alapján Készítette: Lengyelné Bencsik Judit.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kaposvár 2010.04.14.1 Óvodai nevelési program módosítása a kompetencia alapú óvodai programcsomag alapján Készítette: Lengyelné Bencsik Judit."— Előadás másolata:

1 Kaposvár 2010.04.14.1 Óvodai nevelési program módosítása a kompetencia alapú óvodai programcsomag alapján Készítette: Lengyelné Bencsik Judit

2 Kaposvár 2010.04.14.2 A kompetenciaalapú óvodai programcsomag nem nevelési program. A kompetencia alapú nevelés hatékony megvalósítását segít ő szemléletmód, módszer, kapcsolódó eszközrendszerrel.

3 Kaposvár 2010.04.14.3 Adaptáció Az alap dokumentumok megismerése Koncepció felállítása: –Egységes szerkezet? –Külön fejezet? Módosítandó tartalmak, területek azonosítása Mit?, Hol? –HOP –IMIP –SZMSZ Konkrét fogalmazásra törekvés

4 Kaposvár 2010.04.14.4 Egy lehetséges táblázat Régi HOPÚj ONAPKompetencia alapú óvodai program Amit át kell fogalmazni

5 Kaposvár 2010.04.14.5 Lehetséges módozatok

6 Kaposvár 2010.04.14.6 Használati utasítás PIROS az új ONAP A Kompetencai alapú program elemei

7 Kaposvár 2010.04.14.7 Alapelveink 1. RégiÚj A gyermeki személyiség kibontakoztatása az egyéni adottságok és lehet ő ségek figyelembevételével. A gyermeki személyiség teljes kibontakoztatása, - nyitott, rugalmas rendszerben,- mely az egyéni adottságok és lehet ő ségek figyelembevételével, a gyermek fejl ő dési üteméhez, sajátos nevelési igényhez igazítja a fejlesztést.

8 Kaposvár 2010.04.14.8 Alapelveink 2. RégiÚj A gyermek – mint fejl ő d ő személyiség – különleges védelme. Gondoskodás a gyermekr ő l, figyelembe véve fejl ő d ő személyiségét, melyet különleges védelem illet meg. ☼

9 Kaposvár 2010.04.14.9 Alapelveink 3. RégiÚj Cselekvésbe ágyazott gondolkodás figyelembevétele. ☼ A gyermekek komplex készség, képesség fejlesztése; tapasztalati úton, sokoldalú cselekvésen keresztül szerezze meg azt a használható tudást, amely a következ ő életszakaszt alapozza meg.

10 Kaposvár 2010.04.14.10 Alapelveink 4. RégiÚj A befogadó nevelésünk része a multikulturális és interkulturális szemléletmód és nevelési gyakorlat kialakítása, hangsúlyosan a cigány kisebbségi kultúra, m ű vészetek és hagyományok értékeinek megismertetése.

11 Kaposvár 2010.04.14.11 Érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása RégiÚj Otthonos, érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkör kialakítása, melyet : ☼ A gyermeket körülvev ő feln ő ttek,(óvodapedagógusok, dajkák, kisegít ő személyzet),gyermekszeret ő magatartásával, meleg – korlátozó – engedékeny nevelési attit ű ddel igyekszünk biztosítani. meleg – korlátozó – engedékeny nevelési attit ű ddel igyekszünk biztosítani, hogy bennünk társra, természetes támaszra találjon

12 Kaposvár 2010.04.14.12 Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása RégiÚj Az anyanyelvi nevelés áthatja az óvodai nevelést, tartalma a nevelés eszközeinek és a gyermeki tevékenységrendszernek, ezért kiemelt jelentőséggel bír.

13 Kaposvár 2010.04.14.13 Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása RégiÚj A gyermekek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, célirányos b ő vítése, melynek hatására fejl ő dnek megismer ő kognitív képességei (érzékelés- észlelés, figyelem, képzelet, emlékezet, gondolkodás). ☼ A gyermekek spontán, különböz ő tapasztalati úton szerezze meg, lehet ő séget teremtve a megfelel ő gyakorlásra segítve a megélt ismereteket rendszerezni, célirányosan b ő víteni, melynek hatására fejl ő dnek megismer ő értelmi képességei (érzékelés- észlelés, figyelem, képzelet, emlékezet, gondolkodás). ☼

14 Kaposvár 2010.04.14.14 Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása RégiÚj Az eltér ő fejlettség ű, érési ütem ű gyermekek differenciált fejlesztéséhez, felzárkóztatásához szakember segítségének igénybe vétele (gyógypedagógus, fejleszt ő pedagógus, konduktor). ☼ Az eltér ő fejlettség ű, érési ütem ű gyermekeket egyéni, differenciált bánásmóddal fejlesztjük amely minden gyermeket megillet; felzárkóztatásukhoz szakember segítségének igénybe vétele (gyógypedagógus, fejleszt ő pedagógus, konduktor). ☼

15 Kaposvár 2010.04.14.15 Tárgyi feltételek RégiÚj Közoktatási törvény 47§ érvényes

16 Kaposvár 2010.04.14.16 Óvodai élet megszervezése RégiÚj Tevékenykedés, játékosság, következetesség, testi, érzelmi biztonság, gyermekközpontúság, rendszeresség, folyamatosság, rugalmasság, differenciálás. A hetirend kialakítása az óvodapedagógus feladata. Olyan Napirend biztosítása, mely hozzájárul a: Tevékenykedés, játékosság, következetesség, testi, érzelmi biztonság, gyermekközpontúság, rendszeresség, folyamatosság, rugalmasság, differenciálás megvalósításához. A hetirend kialakítása az óvodapedagógus feladata.

17 Kaposvár 2010.04.14.17 Az óvoda kapcsolatai 1. RégiÚj Az óvodapedagógusok napi kapcsolatban állnak a szül ő kkel, ezáltal az együttnevelés, az együttm ű ködés érdekében a folyamatos párbeszéd feltételrendszere biztosított Az óvodapedagógusaink napi kapcsolatban álljanak a szül ő kkel, ezáltal az együttnevelés, az együttm ű ködés érdekében a folyamatos párbeszédet biztosítotjuk, megteremtve a családokhoz igazított segítségnyújtást.

18 Kaposvár 2010.04.14.18 Az óvoda kapcsolatai 2. RégiÚj Igyekszünk nyitott, kezdeményez ő módon fordulni azokhoz az intézményekhez, akik meghatározó szerepet töltenek be a gyermekek életében. Az együttm ű ködés formái változatosak: a személyes kapcsolattól a különböz ő rendezvényekig próbáljuk kihasználni a lehet ő ségeket Kezdeményez ő módon fordulunk azokhoz az intézményekhez, akik meghatározó szerepet töltenek be a gyermekek életében. Az együttm ű ködés formái változatosak: a személyes kapcsolattól a különböz ő rendezvényekig próbáljuk kihasználni a lehet ő ségeket

19 Kaposvár 2010.04.14.19 Átgondolandó Megfelel ő fogalmak tartalmának megismerése és ezáltal a Helyi Nevelési Programon való végig vezetése. PL.: Befogadó óvoda: „minden gyermek más” elve Személyi feltétel Tárgyi környezet Gyerekcsoport Módszere: Differenciálás Eszköze: Integráció

20 Kaposvár 2010.04.14.20 Átgondolandó Mikor van kész? –Folyton változó: Mit ő l változhat?: –TRV: módosítások és a szabályozók –Intézményünkben dolgozók igénye –Felülvizsgálat - beválásvizsgálat

21 Kaposvár 2010.04.14.21 Köszönöm a figyelmet


Letölteni ppt "Kaposvár 2010.04.14.1 Óvodai nevelési program módosítása a kompetencia alapú óvodai programcsomag alapján Készítette: Lengyelné Bencsik Judit."

Hasonló előadás


Google Hirdetések