Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bevezető a könyvvizsgáló-jelöltek részére december 04.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bevezető a könyvvizsgáló-jelöltek részére december 04."— Előadás másolata:

1 Bevezető a könyvvizsgáló-jelöltek részére 2009. december 04.
© Bary-Gyenge-Joó-Lakatos ADÓZÁSI ISMERETEK Bevezető a könyvvizsgáló-jelöltek részére 2009. december 04.

2 Miért lett „önálló” tárgy?
© Bary-Gyenge-Joó-Lakatos Miért lett „önálló” tárgy? Jogszabályi előírás (2007. évi LXXV. tv. 90.§) Csak a „könyvvizsgálói részre” koncentrálunk! Mi is ez? „Jogászkodás?” Adó-optimalizálás, adóelkerülés, adócsalás Mi kell hozzá? Alapfokú ismeretek Józan ész (meddig mehetek el?) Fej? Fenék? Miért leszünk könyvvizsgálók? Segítsünk a megbíznak, hitelesítünk a gazdaság szereplői számára, szolgáljuk a közt PÉNZÉRT! De ehhez kell a megfelelő szolgáltatás is! Miért kell adózással foglalkozni? Mert e nélkül nem lehet auditálni! Megpróbáljuk megértetni a működési mechanizmust Cél: Kezelni tudják a változásokat! Alapfok – a felhasználók; közép – mi, azaz a könyvvizsgálók; felső: adótanácsadók Jogászok kellenének hozzá, de általában ők is elzárkóznak! Optimalizálás = legális; adóelkerülés = szabálysértés; Adócsalás = bűntény Adó-optimalizálás: Pl. „két cégem van, egyenletes legyen az eredmény, így „kétszer” van 10%-os Tao. Vagy „off shore” Adóelkerülés: Házipénztárban az eredmény, nem fizetek utána adót! Adócsalás: Utolsó vacsora ÁFA visszaigénylés Fej: Szt. változás 1990-ben, Előtte sok ezer előírás, utána: Kötelező gondolkodni, de a szabályok erre lehetőséget is adnak. Az Adótörvények esetében még –sajnos- nem tartunk itt. Így kikerülhetetlenek a jogszabályon kívüli keresgélések (pl. állásfoglalások).

3 ALAPVETÉSEK UTÓLAG! Mi a baj ezzel a tárggyal?
© Bary-Gyenge-Joó-Lakatos-Petrovácz ALAPVETÉSEK Mi a baj ezzel a tárggyal? „Harmadik fázis” (infláció) „Adócsaló-adóellenőr” ország (jogalkotás és jogérvényesítés) Nem (más, sajátos) logika! „Hivatalos” értelmezések, állásfoglalások UTÓLAG! Adótörvények rapid változása (20 éve volt 24 magyar közlöny, kb. 500 – 800 oldal Ma: Kb ; ezer oldal / év; nagyon felgyorsult a jogszabályi infláció; Ez az adótörvények esetében halmozottan igaz. 1.fázis: Minden évben újra kellett tanulni az adójogszabályokat 2.fázis: Már a hónap is „számított” (Ld nyara óta) 3. fázis: Már a nap is mérvadó, szinte naponta változik a szabályozás 4. fázis: Majd számít az „óra, perc” is?? Abnormális ország vagyunk. Nálunk nem működik a „belső logika”, nincs logika: De van, csak sajátos! Hogy készül a jogszabály? Úgy, hogy ne lehessen kijátszani, pedig úgy kéne, hogy lehessen jól (könnyen) használni! A visszaéléshez igazodunk, ahelyett, hogy a korrekt alkalmazás lenne a cél. Bánk bán: „királynőt megölni nem kell félnetek jó lesz én nem ellenzem” jogszabály félreérthető, nem a belső logika mutatja meg, mi legyen a jó eljárás Meg kell kérdezni „az illetékest” hogyan kell értenünk Válasz: Az Alkotmány … szakasza szerint csak „vélemény”; nem használható fel perben… Ráadásul: UTÓLAG nézzünk erre példát: ÁFA tv januári verziójából:

4 © Bary-Gyenge-Joó-Lakatos
2007. évi CXXVII. (ÁFA) Tv. 87. § Mentes az adó alól a termék értékesítése abban az esetben, ha a) az értékesítést megelőzően a terméket kizárólag a 85. § (1) bekezdése vagy a 86. § (1) bekezdése szerint adómentes termékértékesítéshez és szolgáltatásnyújtáshoz használták, egyéb módon hasznosították, és a termékhez adólevonási jog nem kapcsolódott; b) az értékesítést megelőzően a termékhez kapcsolódó előzetesen felszámított adó a 124. és 125. § szerint nem vonható le. 2008. januárban eladtunk egy használt autót! Belső logika: Állam egyszer meg kell kapja az adót! Áfa esetében ez a „végfelhasználónál” történik meg, ő „nem igényelheti vissza” a kifizetett ÁFÁ-t. Személyautó esetében ez az első eladásnál megtörtént, „kikerült az áfa-körből” Azaz, minden további „autóeladás” már ÁFA körön kívüli tevékenység, arra nem szabad adót felszámítani. (Természetesen addig, amíg „vissza nem kerül az ÁFA körbe egy későbbi visszaigénylés okán, de itt ez nem fordulhat elő!) Jogászkodás: A kocsit 2008 előtt vettük. Akkor az ÁFA-t nem az e törvény 124.§ szerint nem igényeltük vissza! Mit kell csinálni? 15 napon belül kell számla; Ha felesleges ÁFA, az eredményt csökkent! Ha kéne, de nincsen, az adóelkerülés. Mi a jó megoldás? A „belső logika” alapján mindenképp ÁFA mentes, hisz kikerült a körből! „Hivatalos válasz: bő fél évvel később, július 16-án; „közbenső megoldás” Ha volt számla, akkor OK, mehet mentesen, de ha magánszemélytől vettük, akkor „fogalmilag kizárt”, pedig a magánszemély sem vehette ÁFA fizetés nélkül. Ez részben ellenkezik a „belső logikával”, így kitalálhatatlan, mégis várni kellett a válaszra, pedig „azonnal” szükség volt a számlára!

5 ALAPVETÉSEK UTÓLAG! „Harmadik fázis” (infláció)
© Bary-Gyenge-Joó-Lakatos-Petrovácz ALAPVETÉSEK UTÓLAG! „Harmadik fázis” (infláció) „Adócsaló-adóellenőr” ország (jogalkotás és jogérvényesítés) Nem (más, sajátos) logika! „Hivatalos” értelmezések, állásfoglalások Lehet-e másképp érteni? Sose lehetek biztos a dolgomban! Bürokratikus szemlélet Az utólag érkező és nem a belső logikai összefüggéseket tartalmazó állásfoglalások tanulsága: Mindig meg kell nézni, hogy lehet-e többféle módon érteni az előírást, mert akkor az is lehet a helyes. eredménye: Sose lehetek biztos a dolgomban! Bürokratikus szemlélet: 53-as bevallás 200 oldalas kitöltési útmutató; EHO bevallásának anomáliái Mindezek együtt eredményezik, hogy „adócsaló-adóellenőr” országként működünk!

6 Az adóellenőrzés etikai megközelítése
© Bary-Gyenge-Joó-Lakatos Az adóellenőrzés etikai megközelítése „Quod licet Iovi, non licet bovi” Fordított viszony, mert: több és hatékonyabb eszköz (jogszabály-alkotás, hatósági jogkörök) példamutatás, „kirakat-jelleg” Nem szabad(na): visszaélni a hatósági jogokkal (utólagos értelmezés, „kijátszás” stb.) (pl őszi áfa visszaigénylés) Súlyos lemaradásban vagyunk az adómorál területén! Németországban: Steffi Gráf papája: Lecsukták! Nálunk „sikk” kevesebb adót fizetni („adó elkerülni”). Miért kell erről is beszélnünk? Hátha egy nagy könyvvizsgáló cég alkalmazottjából miniszter lesz: Emlékezzenek rá!! A latin közmondás alapértelmezése: Pl. korhatáros filmek! A „nagyok” megnézhetik, a „kicsik” (még) nem. A „hatóság” és a „jogalkalmazó” esetében fordított viszony, mert az „állam” egyesíti a jogalkotás és a „jogellenőrzés” funkcióit. Addig, amíg a gazdálkodó megpróbálhat kiskaput keresni és „visszaélni”, a „hatóság” ezt sose tehetné meg! 3 példa; 1.= puskázás (A diák „dolga” a puskázás, a tanáré annak észrevétele és kizárása Ha viszont a tanár szándékosan olyan helyzetet teremt, mintha a diák puskázna, az már súlyos visszaélés! 2. példa: 20 tagú cigányzenekar, új brácsás, borravaló –egy hónapig nem kap: Nekem nem jár? Járni jár, de nem jut! Mi történt év végén? „Senki” nem kapta vissza a jogosan igényelt ÁFA összeget, mert „kiutalás előtti iratbetekintés” kezdődött, azonban a valóságban nem ez történt, „csak” „várni kellett” a kifizetéssel, hogy az későbbi dátumú lehessen.

7 1996. évi 81.sz. (Tao.) tv. 7.§ (1) x) pont:
© Bary-Gyenge-Joó-Lakatos 1996. évi 81.sz. (Tao.) tv. 7.§ (1) x) pont: „az adózó által a helyi adóról szóló törvény rendelkezései szerint megállapított helyi iparűzési adó alapján adóévi ráfordításként elszámolt összeg 25 százaléka, de legfeljebb az adózás előtti nyereség összege, feltéve, hogy az adózónak az adóév utolsó napján nincs köztartozása,” 2004. január 1-én hatályos szöveg 3. példa: 2004-ben az Ip. adó tao adóalap-csökkentő, ha … Mit jelent a „köztartozás” ebben a kontextusban?

8 © Bary-Gyenge-Joó-Lakatos
2003. évi 92.sz. (art) tv. 178.§ „20. köztartozás: törvényben meghatározott, az államház-tartás alrendszereinek költségvetéseiből ellátandó fel-adatok fedezetére előírt fizetési kötelezettség, amelynek megállapítása, ellenőrzése, behajtása bíróság vagy köz-igazgatási szerv hatáskörébe tartozik, valamint a köztes-tület működésének fedezetére törvényben előírt fizetési kötelezettség, feltéve, hogy azt önkéntesen az esedé-kességkor nem teljesítették. Köztartozás az is, ha az államháztartás alrendszereinek költségvetése terhére jogosulatlanul igénybe vett vagy rendeltetésétől eltérően felhasznált támogatás és járulékai megfizetését az arra hatáskörrel rendelkező szerv elrendeli, és azt a kötele-zett az előírt határidőig nem teljesíti. …” Ez a hatályos jogszabályi előírás, ami nem tartalmazza a részleteket, azaz nem derül ki belőle, hogy ezt PONTOSAN hogy kell érteni és használni. Mi van akkor, ha egy adózónak a folyószámláján sokféle tétel fordul elő? Erre tekintsük a következő táblázatot:

9 Adófolyószámla kivonat minta:
© Bary-Gyenge-Joó-Lakatos Adófolyószámla kivonat minta: Az adózó éves vonatkozó adóterhelése közel félmilliárd forint. Mint látható, általában jelentős túlfizetésben van, (az ÁFA okairól korábban szóltunk is!), de a „késedelmi pótlék” adónemen van minimális 28 eFt hiány. Az akkori „gyakorlat” szerint ezt úgy lehetett értelmezni, hogy minden adónemre külön-külön is igaz kell, hogy legyen a köztatozás hiánya, de ezt nem tartalmazta a jogszabály, ez is „csak” értelmezés kérdése volt. Ráadásul akkoriban erre az adónemre „utólag” is felkerülhettek tételek, azt nem”folyamatosan” könyveli az adóhatóság, így még nehezebb lehetett frissen nyomon követni, mi is a valós helyzet. Ugyanakkor a jelzett esetben még a „jogosulatlan HIPA levonás” felvetése is visszaélés-jellegű, hiszen nem valós köztatozásról volt szó! Mégis, „megpróbálta” a hatóság ezt érvényesíteni!

10 Hogy néz ki a tárgy? Kötelező Ajánlott Vizsga:
© Bary-Gyenge-Joó-Lakatos Hogy néz ki a tárgy? Vizsga: Írásbeli: 120 perc (2010. február 18.) Szóbeli: február második fele Óra (és „elektronikus ag.-ok) Aktuális jogszabályok HVG ADÓ 2010 különszáma Apeh honlap Kötelező Ajánlott Példák is lesznek: Hogy működik a megoldott példa: Egyedül kell kidolgozni, s utána összehasonlítani a megoldást, különben megtévesztő! Kikerülhetetlen az aktuális adójogszabályok alapos feldolgozása! Azt nekik is meg kell tenniük! Ehhez segítség az „elméleti előadás”. Jelen esetben az írásbeli vizsgára a január 1.-i „állapot” szerint készülünk, de az épp alkalmazandó adómértékeket megkapják! Cél: Önállóan képesek legyenek a változások követésére, s találják meg a könyvvizsgálói szempontból releváns pontokat a cégeknél!


Letölteni ppt "Bevezető a könyvvizsgáló-jelöltek részére december 04."

Hasonló előadás


Google Hirdetések