Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szja feladatok 4. előadás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szja feladatok 4. előadás."— Előadás másolata:

1 Szja feladatok 4. előadás

2 Szja feladatok 1) Melyik bevétel oszlik meg az államháztartáson belül a központi költségvetés és más alrendszer között? Szja bevétel Áfa bevétel Illetékbevétel Iparűzési adó bevétel 2) Írja le lényegre törően a jövedelem-(nyereség) minimum fogalmát az szja- ban az egyéni vállalkozónál! 3) Magánszemély egy főiskolai hallgató albérlőtől közvetlenül (nem kifizetőtől) kap havonta rendszeresen bérleti díjat. Elegendő-e, ha az éves adóbevallással együtt fizeti meg az ingatlan bérleti díjra jutó szja összegét?

3 Szja feladatok 4) évi ingatlanértékesítés után nem kell adózni az szja rendszerében, ha az ingatlan szerzési időpontja 1995 előtti a lakóingatlan megszerzésének időpontja 2005. az értékesítő az élettársának lakást vásárolt alacsonyabb összegű a két éven belül vásárolt lakóingatlan 5) Írja le lényegre törően az szja törvény szerint a költség fogalmát. 6) Írja le lényegre törően az szja törvény szerint a vagyoni értékű jog fogalmát.

4 Szja feladatok 7) Kitől követelhető a kifizető által levont, de az adóhatósághoz be nem fizetett szja előleg? 8) A magánszemély megbízási jogviszony keretében a megbízási díjazás mellé utazási költségtérítést is kap. Kell-e a kifizetőnek az utazási költségtérítésből közterheket vonni? 9) Mi ez? Ismerje fel! „A magánszemély által más személytől megszerzett adóköteles bevétel egésze, vagy a bevételnek az e törvény szerint tételesen igazolt, igazolás nélkül elismert, átalányban meghatározott költségekkel csökkentett része, vagy a bevétel e törvényben meghatározott hányada.

5 Szja feladatok 10) Az egyéni vállalkozók számára figyelembe vehető beruházási kedvezmény felső határa az Szja törvény szerint: Az adóalap összege, de legfeljebb 30 millió ft A számított adó összege, de legfeljebb 30 millió ft A bevétel és a költség különbsége, de legfeljebb 30 millió ft Az egyéni vállalkozók számára nem vehető igénybe e kedvezmény 11) Írja le lényegre törően a külföldi illetőségű magánszemély szja szerinti meghatározását.

6 Szja feladatok 12) Általában nem a magánszemély az adókötelezett a személyi jövedelemadó rendszerében Természetbeni juttatások után Kedvezményesen adózó béren kívüli juttatások korlát feletti része után Munkáltató által a dolgozó javára kötött életbiztosítás esetén Lottón nyert személygépkocsi esetében

7 Szja feladatok 13) Választhatja az átalányadózást az egyéni vállalkozó
Akinek a bevétele az átalányadózás megkezdését közvetlenül megelőző adóévben a 15 millió ft-ot meghaladta Akinek a bevétele az átalányadózás megkezdését közvetlenül megelőző adóévben a 15 millió ft-ot nem haladta meg Aki munkaviszonyban áll Aki kiegészítő tevékenységként folytatja a vállalkozását 14) Képes Elek kutatási tanulmányért 2 millió ft díjazást kap. Ennek 20 %-a személyes munkavégzés, 80%-a vagyoni jog átruházásáért jár. Költségelszámolásról a szerző nem nyilatkozik. Mennyi az szja előleg?

8 Szja feladatok 15) Írja le lényegre törően az szja tv. szerint a mezőgazdasági kistermelő fogalmát. 16) A lakásra vonatkozó vagyoni értékű jog évi átruházása esetén a jövedelem a számított összeg 70 %-a a megszerzés évét követő második évben 30 %-a a megszerzés évét követő 4. évben 0 %-a a megszerzés évét követő 5. és további évben 0 %-a az előtti szerzés esetén

9 Szja feladatok 17) Az szja rendszerében be kell vallani
Egyéni vállalkozói jövedelmet, ha nincs adóköteles bevétel Kisösszegű kifizetésként számfejtett év közbeni bevételeket Ingó vagyontárgy eladásából származó jövedelmet, ha az kisebb, mint 200 ezer ft Gyermekgondozási díjból származó jövedelmet, ha nincs más adóköteles bevétele

10 Szja feladatok 18) Nem választhatja az szja átalányadózást az egyéni vállalkozó (nem kiskereskedő) Akinek a bevétele az átalányadózás megkezdését közvetlenül megelőző adóévben a 15 millió ft-ot meghaladta Akinek a bevétele az átalányadózás megkezdését közvetlenül megelőző adóévben a 8 millió ft-ot meghaladta Aki munkaviszonyban áll Aki kiegészítő tevékenységként folytatja vállalkozását

11 Szja feladatok 19) Számolós Pál az egyetem elvégzése után egy adótanácsadó cégnél vállalt munkát. Havi jövedelme bruttó 200 ezer ft, kap ezen felül havi 10 ezer ft „ebédpénzt”. Május közepén Pál 300 ezer ft jutalmat kapott. Feladat: Állapítsa meg, hogy mennyi adóelőleget vontak le Számolós Páltól munkaviszonyból származó nem rendszeres jövedelme, azaz jutalma után. Mennyi a munkáltatónál a jutalom összegét terhelő teljes költség? (tb. feladat)

12 Szja feladatok 20) Kiss Klotild 2005-ben vásárolt lakást 11 millió ft-ért, 15,5 m ft-ért adta el. Szerzéshez, eladáshoz kapcsolódó egyéb költségek 750 ezer ft. Feladat: Ha 2009-ben eladja a lakást mennyi szja-t kell fizetnie?

13 Szja feladatok 21) Rátermett Etelka 2005-ben vásárolt egy lakótelket 40 millió ft-ért, szerzéssel összefüggő kiadások 2 millió 500 ezer ft. A telken Etelka épített 2008-ban egy lakóházat, építési költsége 50 millió ft volt, a használatba vételi engedély 2008-ban jogerőre emelkedett. Etelka nyereséggel 2010-ben eladja az ingatlant 120 millió ft-ért, átruházással kapcsolatos kiadása 5 millió ft. Kérdés: Mennyi szja-t kell fizetnie, ha „bevétel megosztás” módszerét” alkalmazza? Mennyit, ha az átmeneti szabály alapján a „régi szabályt” alkalmazza?

14 Megoldás 1) a) és c) 2) az eladásra beszerzett áruk és az eladott közvetített szolgáltatás értékét nem tartalmazó egyéni vállalkozói bevétel 2 %-a. 3) nem elégséges. A msz-nek negyedévente, a negyedévet követő hó 12. napjáig meg kell állapítania a bevételt terhelő adóelőleget/adót, ha a negyedévben olyan bevételt szerez, amelynek alapján a jövedelem adóköteles, és az nem kifizetőtől származik. 4) a, b)

15 Megoldás 5) Költségnek csak a bevételszerző tevékenységgel közvetlenül összefüggő, kizárólag a bevétel megszerzése, a tevékenység folytatása érdekében az adóévben ténylegesen kifizetett, szabályszerűen igazolt kiadás minősül. Költség továbbá az a kiadás, amelyet e törvény a kiadás tényleges kifizetésétől függetlenül minősít költségnek (2010-es megfogalmazás) 6) Vagyoni értékű jog: a földhasználat, az ingatlanon fennálló haszonélvezet és használat, a telki szolgalom, valamint az ingatlan bérleti joga. 7) Ha a kifizető az adót, adóelőleget levonta, akkor az adóhatóság a továbbiakban csak a kifizetőtől követelheti. 8) igen, az önálló tevékenység bevételének része az ezzel összefüggésben kapott költségtérítés. Ugyanúgy „viselkedik”, mint a tevékenység bevétele. 9) Jövedelem

16 Megoldás 10) c) 11) A belföldi illetőségűnek nem minősülő természetes személy. 12) a, b, d 13) b, d 14) Adóelőleg alapja: x 0,9= ezer Adóelőleg: x 0,36 = ben: adóelőleg alap: x 1,27 x 0,9= Adóelőleg: x 0,36=

17 Megoldás 15) Az a mezőgazdasági őstermelő, akinek az e tevékenységéből az adóévben megszerzett bevétele a 8 millió forintot nem haladja meg. 16) b, c 17) a, d 18) a, c

18 Megoldás 19) I. Rendszeres jövedelemmel kapcsolatos számítások
Havi adóalap - bér Étkezés pénzbeli térítése Együtt Éves adóalap Éves számított adó II. Nem rendszeres jövedelem (jutalom adóelőlege): Rendszeres jövedelem adóalapja Nem rendszeres jövedelem adóalapja 2009 10 000 2010 12 700 Együttes jövedelem Együttes jövedelem számított adója 2009-re: ( )x0,36 Le: rendszeres jövedelem adója Jutalom számított adója 64 770 Jutalom adóelőlege

19 Megoldás 20) bevétel: 15 500 000 ft Költségek:
Vásárlási/szerzési érték: ft Egyéb: ft Összes költség: ft Bevétel-költségek= számított összeg ft Adóköteles jövedelem: (4 év telt el: a számított összeg 30 %-a) ft Adó 25 % ft

20 Megoldás a bevétel megosztás módszerével 21)
2. Átruházással kapcsolatos kiadások 3. „korrigált bevétel” (1.-2.) 4. Szerzésre fordított összeg (telek+építési költség) 5. Telek szerzés aránya ( / ) 44,4 % 6. Lakóház szerzésének aránya ( / ) 55,6 % 7. Telek után számított összeg (3. sor x 44,4 %-( ) 8. Lakóház után számított összeg (3. sor x 55,6% ) 9. Telek utáni jövedelem (időmúlás) 10. Lakóház utáni jövedelem (számított összeg 90 %-a, mert eladás a szerzés évét követő 2. évben van) 11. Teljes jövedelem (9.sor+ 10. sor) 12. Fizetendő adó (11.sor x 0,25)

21 Megoldás az átmeneti szabály szerint
1. Bevétel 2. Átruházással kapcsolatos kiadások 3. Korrigált bevétel 4. Szerzésre fordított összeg (telek+építési költség + telek szerzéshez kapcsolódó költség) 5. Teljes jövedelem (3. sor- 4. sor) 6. Fizetendő adó

22 Kitartást és Sikeres vizsgát kívánok!!
Dr. Gubacsi Bernadett


Letölteni ppt "Szja feladatok 4. előadás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések