Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kereszténység misztériumai: Kulcs a Jelenések könyvéhez.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kereszténység misztériumai: Kulcs a Jelenések könyvéhez."— Előadás másolata:

1 A kereszténység misztériumai: Kulcs a Jelenések könyvéhez

2 JÁNOS APOSTOL A galileai Betániából származott. Bátyjával, Jakabbal halász volt. Anyja, Szalómé Jézus követői közé tartozott. A galileai Betániából származott. Bátyjával, Jakabbal halász volt. Anyja, Szalómé Jézus követői közé tartozott. Jézus apostolává választotta, és Péter és Jakab mellett őt is különös bizalmával tüntette ki. Ott volt Jézus színeváltozásánál, az utolsó vacsoránál az Úr mellett foglalt helyet, és az apostolok közül egyedül ő kísérte el Krisztust a Golgotára. Jézus apostolává választotta, és Péter és Jakab mellett őt is különös bizalmával tüntette ki. Ott volt Jézus színeváltozásánál, az utolsó vacsoránál az Úr mellett foglalt helyet, és az apostolok közül egyedül ő kísérte el Krisztust a Golgotára. A Szentlélek eljövetele után a hagyomány szerint Mária haláláig Jeruzsálemben maradt, s ott a környéken és Szamáriában apostolkodott. Pál Péterrel és Jakabbal az egyház oszlopai közé sorolja. Pál halálát követően Epheszoszban működött. Ő nevelte a második apostolnemzedék több jelentős képviselőjét. Domitianus császár Patmosz szigetére száműzte. Itt részesült azokban a látomásokban. amiket a Jelenések Könyvében megírt. Nerva uralkodása alatt visszatért Epheszoszba, és már száz éves lehetett, mikor Traianusz uralkodásának idején meghalt, az apostolok közül egyedül természetes halállal. A Szentlélek eljövetele után a hagyomány szerint Mária haláláig Jeruzsálemben maradt, s ott a környéken és Szamáriában apostolkodott. Pál Péterrel és Jakabbal az egyház oszlopai közé sorolja. Pál halálát követően Epheszoszban működött. Ő nevelte a második apostolnemzedék több jelentős képviselőjét. Domitianus császár Patmosz szigetére száműzte. Itt részesült azokban a látomásokban. amiket a Jelenések Könyvében megírt. Nerva uralkodása alatt visszatért Epheszoszba, és már száz éves lehetett, mikor Traianusz uralkodásának idején meghalt, az apostolok közül egyedül természetes halállal.

3 ADI ADI (ISTENI) VILÁG ANUPADAKA ANUPADAKA (MONÁDI) VILÁG ATMIKUS ATMIKUS (NIRVÁNI) VILÁG BUDDHIKUS BUDDHIKUS VILÁG MENTÁLIS MENTÁLIS VILÁG ASZTRÁLIS ASZTRÁLIS VILÁG FIZIKAI FIZIKAI VILÁG ELSŐ (AKARAT) MÁSODIK (BÖLCSESSÉG) HARMADIK (TEVÉKENYSÉG) NAP - LOGOSZ ELSŐ KIÁRADÁS A HÁROM TEREMTŐ KIÁRADÁS

4 A Nagy Fehér Testvériség 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Asekha Mester Manu Pratyeka Buddha A Világ Ura Hallgatag Figyelő Asekha Mester Világtanító Buddha Asekha Mester M A Asekha Mester H A Asekha Mester C H Asekha Mester O H Asekha Mester A N BEAVATÁS Első sugár Második sugár Harmadik sugár Negyedik sugár Ötödik sugár Hatodik sugár Hetedik sugár

5

6 Levél a hét egyházhoz

7 A hét egyház EgyházKözpontAspektus A megújulás folyamatában ezzé válik 1. Ephesus nemzőszervek teremtő impulzus (nemzés) Szellemi újrateremtő erő (megújulás) 2. Szmirna lép ösztönös érzékelés Szellemi tudás 3. Pergamon napfonat önfejűség, akaratosság Szellemi akarat 4. Tiateira szív érzelem Isteni szeretet 5. Szárdesz torokértelem Isteni bölcsesség 6. Philadelphia homlok intuíció Isteni megismerés 7. Laodicea fejtető, agy rejtett Isteni Én Uralkodás minden képességen

8 1. Ephesus Nikolaiták: pszeudo-okkult szekta, amely szex-mágiát gyakorolt. Az isteni teremtő erő lesüllyedt a fizikai reprodukció szintjére, ezért megszűnt aktivitása saját spirituális sí Az isteni teremtő erő lesüllyedt a fizikai reprodukció szintjére, ezért megszűnt aktivitása saját spirituális síkján. Az eredeti állapot visszaállításához az első teendő az áramlás megfordítása az alsótól a legfelső csakrához. A fizikai transzmutációja spirituálissá, az érzékszervi észlelés transzmutációja tiszta spirituális érzékeléssé. A bukás a magasabb teremtő erők végleges elvesztése, a jutalom pedig a halhatatlanság és a teljes életciklus gyümölcse. Nemzőszervek, a tanítvány felismerte az érzéki örömök valódi természetét és hazug követelődzését, amik nem tudják kielégíteni a Valóság keresőjét.

9 2. Szmirna Zsidók a kabbalában: egyfajta megvilágosodott spirituális érzékelés. Másik értelmében az ál-zsidók az exoterikus vallás torzult tanításainak az isteni igazság kinyilvánításaként való kezelése. íkokon és saját korlátai. A tíz napos megpróbáltatás a beavatás egy teljes ciklusát jelenti. A csakrák felébredésével új reflexek jelennek meg, és az elmét összezavarják az új illúziók az alsóbb síkokon és saját korlátai. A jutalom az élet koszorúja (győzelem és uralkodás), semmilyen munka nem vész kárba (második halál). Alsó hasüreg, az ösztönös vágyak székhelye. Érzékelés a fizikai szinten, a fizikai létezés tudatosulása.  A magasabb szintű akarat felébredése, a spirituális létezés tudatosulása.

10 3. Pergamon Ballam tanítása: figyelmeztetés a pszichikus képességek törvénytelen használatára, amelyeket csak isteni célra szabadna használni. A paráznaság bűne a spirituális erők bemocskolása testi elemekkel. íkokon stabilizálódott tudat, az új név a tudat kiterjesztése, magasabb rezgési szintje. A jutalom a rejtett manna, a titkos bölcsesség, az étkezés a szellemi táplálék szimbóluma. A fehér kő a magasabb síkokon stabilizálódott tudat, az új név a tudat kiterjesztése, magasabb rezgési szintje. ívül kiterjeszti a magasabb akarat tevékenységét. Végül az alsó akarat beleolvad a magasabb képességbe, rendkívül kiterjeszti a magasabb akarat tevékenységét. Szimpatikus idegrendszer és a vágytermészet, a sátán trónja. Az ön-akarat szembe helyez- kedik az isteni akarattal.  A korlátozó és elválasztó elem mindig lázad a spirituális, egység-törekvés ellen.

11 4. Tiatira Rossz irányba fordítva a szeretet lealacsonyodik. Emberi szinten a spirituálist és tisztát beszennyezik az alantas célok, önző vágyak. Jezabel az alsó, elkülönült én, amely mindig lázad és cselt sző a felső ellen. Az alsóbb vágyak gyümölcseinek nincs helye az átnemesített életben. A jutalom: „Nem rakok rátok további terhet”, mert nincs ennél fontosabb feladat. Ha az én megsemmisül, a Szeretet uralkodása következik. Aki a Felsőbb Én parancsait megtartja, saját erőinek és képességeinek teljes uralmát megszerzi. osodás útját. A kereszténységben ez az üstökös, a Betlehemi csillag. A Hajnalcsillag az Isteni Szeretet felemelkedése, amely mutatja a teljes megvilágosodás útját. A kereszténységben ez az üstökös, a Betlehemi csillag. ív, Szív, az emberi szeretet központja, az Isteni Szeretet alsóbb természete. Energetizálásával az erények és magasabb érzelmek jönnek elő. Irgalom, szolgálat, hűség, türelem – mind a szeretet oldalai.

12 5. Szárdesz ítvány munkája. A mentális képességek még nem bontakoztak ki teljesen, és elég gyakorlat sincs, ezért nem tökéletes a tanítvány munkája. Analógia a serdüléskori beszéd rezgésének és a mentális rezgések megváltozása között. Megfontoltan, tisztán, világosan, fegyelmezetten kell beszélnie, a bántó dolgokat kimondatlanul hagyni, az okkultizmus titkait elhallgatni. ítvány kiemelkedik az elkülönültség illúziójából, eléri az Egységet. Az absztrakt, vágyakkal nem kevert gondolkodásban a tanítvány kiemelkedik az elkülönültség illúziójából, eléri az Egységet. ín egysége, visszaolvadás az Isteni Egységbe. A fehér minden szín egysége, visszaolvadás az Isteni Egységbe. Inkarnációkban más-más nevű személyisége volt, most megszabadul a változtatás kényszerétől, és isteni lényként ismeri meg önmagát. ípium. íkján aktív, élő, íg az alsó és felső Torok központ, a mentális princípium. Az alsó mentális a saját síkján aktív, élő, de amíg az alsó és felső össze van kapcsolva, hogy a felső az alsón keresztül működjön, addig a központ spirituális értelemben halott.

13 6. Filadelfia Dávid kulcsa a lélek törekvése az igazság felé. A tanítványnak azt javasolja, hogy ragaszkodjon a magasabb intuíciójához, a legbelsőbb meggyőződéséhez. írja egy magasabb képesség közvetlen tudása. Az ál-zsidók ismét a valóság téves, illuzórikus felfogását jelentik, amelyek az alsóbb elméből jönnek. Ezen a szinten a korlátozott mentális érzékelést felülírja egy magasabb képesség közvetlen tudása. ígéret: ha felébred, ez a képesség megerősödik, és mindenen győzedelmeskedik. Az ígéret: ha felébred, ez a képesség megerősödik, és mindenen győzedelmeskedik. A jutalom: végső felszabadulás az inkarnációk ciklusa alól. Fennmaradó erővé válik a szellemi világban. Az Új Jeruzsálem a dicsőség-test, amit megkap használatra, az új név pedig az Isteni tudatosság, amelybe most belép. Agyalapi mirigy, megfelel a Buddhinak, a szellemi léleknek. felébredése a belső látáshoz vezet. A spirituális látás szerve. A magasabb szeretet-elemmel kapcsolatos, ami a spirituális érzékelésen a bölcsességhez kapcsolódik.

14 7. Laodicea amely nem képes szenvedélymentességre, sem önzetlen önfeláldozásra. Csak ezek teszik lehetővé a teljes felszabadulást. Az alsóbb elme dicsekszik a tudásával, és nem ismeri fel szegénységét. A korlátait át kell alakítani, mielőtt ezt a központot energizálni lehetne. Ez az arany (bölcsesség), amit venni kell, és a fehér (tisztaság és szellemi megvilágosodottság), amit magára kell ölteni. ítványnak ezt meg kell szenvednie. Ha elég állhatatos, és kinyitja az ajtót, megtapasztalja az Úr asztalának üdvét. A közös étkezés a megvalósított legmagasabb egység szimbóluma. Az ide törekvő tanítványnak ezt meg kell szenvednie. Ha elég állhatatos, és kinyitja az ajtót, megtapasztalja az Úr asztalának üdvét. A közös étkezés a megvalósított legmagasabb egység szimbóluma. íkon – az Atya trónjára ülhet, hogy uralkodjon az egész természet fölött. A győztes jutalma: teljes uralom valamennyi képesség felett. Az emberben levő szellem – miután győzelmet aratott az anyag felett minden síkon – az Atya trónjára ülhet, hogy uralkodjon az egész természet fölött. Tobozmirigy, megfelel a harmadik szemnek, a legmagasabb szellemi érzékelésnek. ípiuma, az isteni szikra. Az üzenethozó a bennlakozó Isten, az Ámen, az ember legmagasabb princípiuma, az isteni szikra. A központhoz tartozó uralkodást elbitorolta az alsóbb természet,

15 Számok a Jelenések könyvében I. A számoknak az egész Bibliában bizonyos belső jelentésük van. A számok összekapcsolása adott eszmékkel minden ezoterikus rendszer része – az Apokalipszisé is. A leggyakrabban a HÉT ismétlődik. Csillag, lámpás, pecsét, mennydörgés. Hét szellem a trón előtt, sárkány hét szarvval, hét harsonaszó. Jelentése: egy teljesítendő ciklus, egy befejezendő munka. Az ember hetes lény, természetének tökéletességéhez minden szinten meg kell nyílnia, hogy beáradjon a szellem. A győztes diadalmaskodik a héten, és a végén maga válik a lánggá, a belső tűzzé, a nappá. 7 7 7 7 7 7 7 7 7

16 Számok a Jelenések könyvében II. A 3.5 az elvégzendő munka fele, a félút, amint a régivel harcolunk, a második fele a stabilizálás, a finomítás. Az első fél idején a szellem teljes ereje még nem aktív, rejtett vagy halott. 3.5 napig hevernek a holttestek a városban, a pogányok a szent várost 42 hónapig (3.5 év) tiporják, a két tanú 1260 napig (42 hónap = 3.5 év) hirdet bűnbánatot, az asszony a pusztába menekült, hogy ott éljen 1260 napig (3.5 év)

17 Számok a Jelenések könyvében III. A 12 az állatöv, az emberben levő képességek és tulajdonságok, amelyeket az egyes jegyek uralnak. Mindazokat a módokat képviselik, amelyeken a szellem kifejezési módot talál az emberiségen keresztül. A Szent Város 12 kapuja, a 12 zsidó törzs, Jézus 12 tanít- ványa, 12 drágakő, amely a város falát alkotja, és 12 féle gyümölcs az Életfán. 12 x 12 = 144

18 Számok a Jelenések könyvében IV. GEMÁTRIA A gondolkodás művészete, a próféták eszköze, hogy elrejtsék tanításuk belső jelentését. ADAM = 144, az ember mértéke, az emberiség száma. A tökéletesedett lényt a Szent Város jelképezi, amelynek mérete: 144 könyök… Az aratáskor a szőlőt kisajtolják, és 1600 stádiumnyira folyt a vér. 1600 = görögül: soma heliakon, a Nap teste. A (városon = alsó emberen túlnyúló) szoláris test kialakulása, a beavatás utolsó foka.

19

20 Számok a Jelenések könyvében V. A CSEND HANGJA Az elme a valóság gyilkosa. A tanítvány ölje meg a gyilkost. Mert, ha saját alakja valótlannak tetszik, mint ébredés után álmának alakjai, ha megszűnik hallani a sokat, akkor meghallhatja az Egyet, a belső hangot, amely megöli a külsőt. Csak akkor és nem előbb hagyhatja el aszat, a hamis birodalmát, hogy szat, az igaz országába térjen.

21 Állati szimbólumok

22 A négy élőlény v. lelkes állat I. A négy elem (föld, víz, levegő, tűz), az állatöv négy „sarokpontja” (Bika, Oroszlán, Skorpió-Sas, Vízöntő) Mindegyiknek 6 szárnya van, ami a hetességre utal, valamennyi sík hét alsíkjára vagy minden elemben benne levő hét rezgési energiára. Tele vannak szemekkel, ami a minden szinten felébredt érzékelést jelenti. Körülveszik a trónt – az Ember szimbóluma, természetének, lehetőségeinek építőkövei, s tudat minden szintjén különböző kifejeződési módokat találnak maguknak.

23 A négy élőlény v. lelkes állat II. A borjú (Bika) A föld-elem, fizikai világ, az ember testi természete. Dicsőítve az Aranyborjú. Uralva a szellem erős és szolgálatkész eszköze. A bika a termékenység és a teremtőerő jelképe. A külső érzéki természet és a testi működés szimbóluma.

24 A négy élőlény v. lelkes állat III. Az oroszlán A tűz-elem, amely egyszerre pusztító és finomító. Az emberben az elme, alsó szinten pusztító és irányíthatatlan, felemelve, megtisztítva, irányítva a felső értelem, spirituális képességek eszköze. Az elme magasabb képességeinek végül uralniuk kell a alsóbb elmét.

25 A négy élőlény v. lelkes állat IV. Az ember (angyal) A víz-elem, (Vízöntő). Az érzelmi természetnek és a pszichikus birodalomnak felel meg. Alsó szinten a szenvedélyes, vágy-élet, felső szinten tiszta szeretetté és intuitív bölcsességgé válik. A víz az érzelmi élet, instabilitás, nyugtalanság, bizonytalanság, amíg a szellemi lélek (buddhi) át nem veszi felette az uralmat.

26 A négy élőlény v. lelkes állat V. A sas A levegő-elem, (a Skorpió- kígyó helyettese). Az emberben levő szellemnek felel meg. Amíg a kígyó a földön tekereg, addig a sas a Nap felé tör. Éles látása és szárnyalásának ereje a szellemi látás és a lélek törekvésének szimbóluma.

27 A dráma négy szereplője I. A Bárány Feltöri a pecséteket, felfedi, ami eddig elfedett volt, felszabadítja a belső erőket. Feltöri a pecséteket, felfedi, ami eddig elfedett volt, felszabadítja a belső erőket. Legyőzi minden ellenségét, és misztikus esküvőn egyesíti magával a megtisztult lelket. Legyőzi minden ellenségét, és misztikus esküvőn egyesíti magával a megtisztult lelket. Az ember megváltott természetének központjává válik. Az ember megváltott természetének központjává válik. A trónra emelkedik a Szent Város, a dicsőséges nap-test uralkodójaként, ahol a tökéletessé vált ember lakozik. A trónra emelkedik a Szent Város, a dicsőséges nap-test uralkodójaként, ahol a tökéletessé vált ember lakozik.

28 A dráma négy szereplője II. Az ál-bárány v. hamis próféta A megtévesztő érzéki tudat szimbóluma, amelyben a szellemi valóság tükröződik és a visszájára fordul. A megtévesztő érzéki tudat szimbóluma, amelyben a szellemi valóság tükröződik és a visszájára fordul. Az anyag és az elkülönültség hamis érzése megtéveszti, vakká teszi az embert. Az anyag és az elkülönültség hamis érzése megtéveszti, vakká teszi az embert. A ravasz csaló, a hazugság atyja. Az illuzórikus tudás, a vakság és a nem-tudás. A ravasz csaló, a hazugság atyja. Az illuzórikus tudás, a vakság és a nem-tudás. A szarv az erő, az uralkodás egyetemes szimbóluma. A szarv az erő, az uralkodás egyetemes szimbóluma. Az érzéki szeretet, az isteni szeretet elferdült mása. Az érzéki szeretet, az isteni szeretet elferdült mása. Az isteni teremtő energia fizikai síkra terelése Az isteni teremtő energia fizikai síkra terelése

29 A dráma négy szereplője III. A vörös sárkány (kígyó) Az alsóbb érzelmek, szenvedély-természet, állandó kísértés és veszély a fejlődő lélek számára, a tisztátalan vágyak gerjesztője. Az alsóbb érzelmek, szenvedély-természet, állandó kísértés és veszély a fejlődő lélek számára, a tisztátalan vágyak gerjesztője. A hét koronás fej az ellenállás nélkül uralkodó ösztönös vágyak. A hét koronás fej az ellenállás nélkül uralkodó ösztönös vágyak. A tíz szarv ezek fennálló erői. A tíz szarv ezek fennálló erői. A szájából kilövellt víz az élet szenvedélyes tengere, amit a léleknek meg kell tanulnia irányítania veszélyes útján. A szájából kilövellt víz az élet szenvedélyes tengere, amit a léleknek meg kell tanulnia irányítania veszélyes útján.

30 A dráma négy szereplője IV. A fenevad Vágy-elme, a 666. Vágy-elme, a 666. Több állatból összerakott teremtmény, az alsó elme, 666 Több állatból összerakott teremtmény, az alsó elme, 666 A tengerből jön elő  kapcsolat a vágy-élettel. A tengerből jön elő  kapcsolat a vágy-élettel. A teste leopárd  elsatnyult nemes tulajdonságok. A teste leopárd  elsatnyult nemes tulajdonságok. A lába medve (lustaság, nehézkesség). A lába medve (lustaság, nehézkesség). A szája oroszlán (ragadozás). A szája oroszlán (ragadozás). Az ereje sárkány (rombolás). Az ereje sárkány (rombolás). Hét fej (alapvágyak), tíz szarv koronával (a gonosz uralkodó erői. Hét fej (alapvágyak), tíz szarv koronával (a gonosz uralkodó erői.

31 Az Apokalipszis négy lovasa I. ► A ló az energiát jelképezi, amely a lovas rendelkezésére áll, de ehhez az irányítása alatt kell tartania a lovat. ► Az Apokalipszis lovasai a neofita természetében lakozó különböző erők, amelyeket a Szellem (a Bárány) energiát adó ereje serkent intenzívebb működésre.

32 Az Apokalipszis négy lovasa II. A fehér ló ► A felső elme szimbóluma, de a felső a legalsóban tükröződik vissza, a spirituális teremtőerő a fizikai nemzésben, így a fehér lovasnak a legalsó erőközponttal kell kezdenie a hadjáratot. ► Itt az érzékek uralkodnak. Első megjelenésekor a Nyilas, íja a legyőzendő ellenségre céloz, koronája az eljövendő felsőbbségét mutatja, amiért most kezdi el a munkáját, és végül az Uralkodóvá válik.

33 Az Apokalipszis négy lovasa III. A vörös ló ► A vörös az érzelmi élet alsóbb szintje, ami ellen ezen a síkon harcolni kell. A lovas kardja Mars emblémája. A lovas a napfonathoz kapcsolódik, azonos a vörös sárkánnyal és a víz elemmel. ► A felszabaduló erők rossz hajlamokat és vágyakat keltenek, amelyeknek nem szabad benne rejtőzni mélyen, mert váratlanul kitörhetnek. Egy jövendő kísértéses támadás lehetőségei, ezért véglegesen le kell győzni. A csatát ezen inkarnáció végéig meg kell harcolni és le kell zárni.

34 Az Apokalipszis négy lovasa IV. A fekete ló ► Az alsó elme, azonos a Fenevaddal. A Mérleg az egyensúly, a szív régiója. Éhínség kíséri útján, az általa kínált létfenntartás csak sovány és drágán megvehető  az alsó elme szegénysége és sivársága, ha nem világítja be a szellem. ► A szeretet (olaj) és a spirituális bölcsesség (bor) szenvedésen és erőfeszítésen keresztül szerezhető meg – a reinkarnálódó személyiségek földi tapasztalásaiból kivonva a Szeretet – Bölcsesség esszenciáját.

35 Az Apokalipszis négy lovasa V. A deres ló ► Szándékos félrevezetés, mert valójában elsőként kellene megjelennie a színen. ► Az ember természetének legalsó része. Lovasai a Halál és a Pokol (a fizikai és pszichikai síkok pusztító elemei, megvan az erejük az ember ¼-ének tönkretételére. ► Végül, a csaták végére ismét megjelenik a fehér lovas, felkészülve a véső ütközetre, amelyből győztesen kerül ki a Báránnyal együtt. Ezután uralkodik minden alsóbb elemen. A spirituális Nappá válik. Fehér ruhás serege a megtisztult gondolatai és képességei, új neve: az Isten Világa.

36 Szabari János, jszabari@mol.hu, 0630/9254-936 www.teozofia.hu; www.sziddhartha.hu jszabari@mol.huwww.teozofia.hujszabari@mol.huwww.teozofia.hu


Letölteni ppt "A kereszténység misztériumai: Kulcs a Jelenések könyvéhez."

Hasonló előadás


Google Hirdetések