Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MAGYAROK A TEOZÓFIÁBAN

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MAGYAROK A TEOZÓFIÁBAN"— Előadás másolata:

1 MAGYAROK A TEOZÓFIÁBAN

2 Mi a teozófia? A teozófia szó eredeti jelentése: isteni, végső bölcsesség, az élet végső igazsága. Mint a végső valóság megtapasztalása – valójában önmagában véve közölhetetlen és könyvekben sem fejthető ki. A szó második jelentése szerint a teozófia az emberről és a világról szóló tanítások összessége, amelyek egy részét a Teozófiai Társulat tagjai tették közzé. A teozófia olyan egyetemes igazságokat tartalmaz, amelyek az egész emberiségre és az egész mindenségre vonatkoznak. A teozófia egyfajta szintézis, amely a vallások, a tudományok és a művészetek legmélyén rejtőző közös gyökereket és törvényszerűségeket tárja fel. Az ember és a világegyetem természetét kíséreli meg bemutatni, az idő és a tér korlátozásain belül fejezi ki a végső valóságot.

3 Az újkori teozófia megjelenése
XIX. sz. közepétől: a materializmus térhódítása Az Észak-Amerikai Testvériség válasza: médiumitás, spiritizmus (az átadható információknak a médium személyisége szab gátat) A Nagy Fehér Testvériség (Himalájai Testvériség) válasza: teozófia (közvetlen tanítással átadott tudás)

4 A Teozófiai Társulat megalakítása
Helena Petrovna Blavatsky ( ) és Henry Steel Olcott ( ) Morya és Kuthumi Mesterek

5 A Teozófiai Társulat megalakítása
1875. november 17-én megalakították New-Yorkban a Teozófiai Társulatot. Elnöke: Olcott. 1878-ban a Társulat központját átviszik Indiába. Olcott egyesítette 1880-ban a ceyloni szektákat a Társulat Buddhista Alosztályában, a 12 japán szektát 1889-ben az Egyesített Bizottságban a buddhizmus elősegítése érdekében, Burmát, Sziámot és Ceylont 1891-ben a Déli Buddhisták Gyűlésében, végül pedig 1891-ben az északi és a déli buddhizmust azzal, hogy képviselőik együttesen aláírták az általa fogalmazott A buddhizmus 14 tétele című iratot. A buddhista katekizmus (Madras, 1881) című munkája, ami még jelenleg is nemzetközi tankönyv, kb. 50 kiadást élt meg, és több mint 20 nyelvre fordították le. ban egy év leforgása alatt kiemelkedő magnetikus gyógyító képességével 6000 rokkant, süket, néma, vak és elborult elméjű embert kezelt rendkívüli eredményekkel.

6 HPB és a Mesterek

7 A Magyar Mester „Olcott ezredesnek három tanítója volt, az első a magyar Beavatott, a második egyiptomi és a harmadik hindu.” (Titkos Tanítás) A következő személy a társulat történetében C. W. Leadbeater volt, aki okkult tanulmányai során többször érintkezett a Magyar Mesterrel. Ő már Rákóczi Mesterként ismeri, és beszél róla, azt azonban nem tudja, hogy mégis pontosan ki ő. Állítólag megkérdezte tőle, hogy a fejedelemmel vagy a fejedelem valamelyik fiával azonos-e, de a Mester kitért a válasz elől, mondván, hogy nem ez a fontos.

8 A Mesterek A teozófusok Mester névvel illetik azokat a lényeket, akik emberi fejlődésüket már befejezték, elérték az emberi tökéletességet, akik megtanultak mindent, ami naprendszerünk ránk, emberekre vonatkozó részét illeti, és elérték azt, amit a keresztények „üdvözülésnek”, a hinduk és buddhisták pedig „felszabadulásnak” neveznek. E nagy lények alkotják a Nagy Fehér Testvériséget, azt a Hierarchiát, amely az emberi világot kormányozza, és előbbre viszi. Az emberiség Idősebb Testvéreinek nevezik magukat, akik önként reinkarnálódnak még emberi testbe, hogy összekötő kapocsként szolgáljanak az emberi és emberfölötti lények között. Az emberi történelem bizonyos szakaszaiban, komoly válságok idején, vagy mikor a civilizáció valamely típusa átalakulóban van, az okkult Hierarchia tagjai, a Mesterek, sőt náluk is magasabb fejlődési szintet elért lények is emberi testet öltenek. Tevékenységük alapvetően minden nagy emberbaráti mozgalom és a világ kultúrájának valamennyi, az emberi fejlődéshez és haladáshoz hozzájáruló irányzatának támogatása. Ezeket az Adeptusokat keleten Mahatma-knak, vagy Nagy Szellemeknek, Rishiknek, vagy Arhatoknak nevezik. Nyugaton a középkorban tudott róluk a hagyomány, mint a Szent Grál Lovagjai-ról, a kereszténységben halványan sejteti őket a „Szentek Egysége” elnevezés.

9 A 7 sugár MESTEREI 1. sugár Morya Mester A nemzetek és emberiség védője Erő, akarat 2. sugár Kuthumi Mester Vallások és tanítás Bölcsesség (korábban: Pythagoras) 3. sugár Velencei Mester Asztrológia Alkalmazkodóképesség 4. sugár Seraphis Mester Művészetek Harmónia 5. sugár Hilarion Mester Természeti erők Tudomány (Iamblichus a Neo-Platonikus iskolából) 6. sugár Jézus Mester Szentek Áhitat (Tyanai Apollonius, Sri Râmânuja) 7. sugár Rákóczi Mester Rítusok Szertartások (Saint Germain, Roger Bacon, Francis Bacon, Hunyadi János)

10 Rákóczi = St. Germain? A teozófiai kutatások szerint rodostói halálát és temetését is csak megrendezték. Mikes Kelementől tudjuk, hogy amikor "holttestét" a házból kivitték, a török őrök csodálkozva jegyezték meg, hogy „Ez nem a ti uratok”. St. Germain valódi nevét senki sem ismerte. Nevezte magát többek között Gróf Tzarogy-nak és Ragozy (Ragotzy) hercegnek. Rákóczi 1701-es szökése a bécsújhelyi börtönből leginkább különleges pszichikai képességeinek köszönhető. Erősen érdeklődött az alkímia iránt (talán művelte is), és minden valószínűség szerint kapcsolatban állt az akkori Európa titkos társaságaival. Aligha véletlen, hogy Rákóczi sárospataki várának „sub rosa” terméből indult ki a magyar jakobinusok szervezkedése, és a fejedelemnek is köze lehetett a magyarországi szabadkőműves és rózsakeresztes mozgalmak XVIII. századi megjelenéséhez.

11 St. Germain Születési ideje ismeretlen.
Bizonytalan a halála éve is. Bár az Eckenförde-i egyház anyakönyvében 1784-es halálozás van bejegyezve, feltételezik, hogy nem őt temették el e név alatt, mert ezután még több helyen is feltűnt. Az egyik utolsó említés 1822-ből származik, amikor felszállni látták egy Indiába induló hajóra, de az 1880-as években még látta egy rózsakeresztes barátja, akitől azzal búcsúzott, hogy elhagyja Európát, hogy a Himalája hegyei között pihenjen. Feltételezik, hogy a Dalai Láma tanácsadója is volt. Saint-Germain egyes beszámolók szerint még XX. század második felében is feltűnt. Megjelenni, majd eltűnni látták korhű öltözetben, inasa kíséretében egy alkalommal az egykori bécsújhelyi börtönben, máskor pedig II. Erzsébet angol királynő környezetében. Mindkét esetet az illető ország titkosszolgálata is regisztrálta.

12 A teozófia Magyarországon
„Jóval azelőtt, hogy Magyarországon a teozófiai mozgalom elkezdődött, az irodalomban vázlatok jelentek meg a teozófia nyomán, és néhány kiváló magyar író - így vagy más formában teozófiai téziseket tárgyalt meg, műalkotásaikban pedig teozófiai gondolatokat fejtettek ki. Magyarországon mindig nagy érdeklődés övezte a szellemi kérdéseket. A magyar lélekben misztikus, ilyen értelemben emlékeztet a szlávokra. Magyarországon nagy érdeklődés övezi az okkult tudományokat és a spiritizmust is. Azt mondják, hogy nincs falu, ahol ne ismernének könyveket ezekről a kérdésekről. Sok városban és községben lelkesednek a spiritizmus iránt. Néhány évvel ezelőtt Budapesten megalakították az első teozófiai kört, amely 6 főből állt. A tagok rendszeresen összegyűltek, olvastak, és a teozófiáról beszélgettek. Nagy lökést adott a mozgalomnak Annie Besant érkezése, aki nem egyszer Budapestre utazott és néhány napot ott töltött. Nagy segítséget jelentett I.Cooper-Oackley asszony, aki utasításaival és tanácsaival irányította az induló csoport munkáját. A.A. Kamenszkaja: Teozófia Magyarországon (1909)

13 AZ ELSŐ MAGYAR TEOZÓFUSOK
A Teozófiai Társulat 1875-ös megalakulása után, szinte már az első években találunk magyar tagokat a Nemzetközi Teozófiai Társulatban. 1880-ban Vay Ödön báró Budapestről a Nemzetközi Teozófiai Társulat főtanácsának tagja. Felesége Vay Adelma, H. P. Blavatsky egyik unokatestvére, maga is világhírű médium ban Zipernovszky Károly egyetemi tanár Bécsen átutazva elolvasta a Sinnet: Esoteric Buddhism-át németül. Azonnal Londonba utazott, megismerkedett Blavatskynéval és belépett a Teozófiai Társulatba. Már a század vége előtt angol és német előadók is jártak Magyarországon. 1900-ban már összejöttek azok az emberek Zipernovszky Károly lakásán, akik nagy szerepet játszottak később a MTT megalakításában: Nádler Róbert, az Iparművészeti Főiskola tanára, Nagy Dezső, aki Szombathelyen városi tanácsnok volt, Ágoston Gyula, Nérei Ödön, Stark Lipót, Stojits Iván, Szentmarjay Dezső, és még néhány egyetemi tanár.

14 1907. 07. 07. a társulat hivatalos megalakulása A 12
a társulat hivatalos megalakulása A 12. sorszámon regisztrálták Az alapítók között: Zipernovszky Károly, Nérei Ödön, Nagy Dezső, Stojits Iván, Ágoston Gyula, Szentmarjay Dezső, Nádler Róbert, Tordai Vilmos…

15 A MTT. EGYIK ALAPÍTÓJA ÉS FŐ SZPONZORA
Zipernovszky Károly ( ) gépészmérnök, feltaláló, a magyar elektronikai ipar megalapozója 1886-tól a Teozófiai Társulat tagja

16 A MTT. ELNÖKE 1910-11 KÖZÖTT Stark Lipót (1866-1932) gépészmérnök,
a magyar villamosipar kiemelkedő alakja

17 A MTT. ELNÖKE 1911-27-IG NÁDLER RÓBERT (1858 –1938)
építész, festő- és iparművész, egyetemi tanár, oktatáspolitikus

18 RÓZSAFFY DEZSŐ a Teozófia folyórat szerkesztője 1912-ben (1877 – 1937)
festőművész, művészettörténész, író, több lap művészetkritikusa, a Szépművészeti Múzeum és könyvtár igazgatóőre A francia becsületrend tisztikeresztjét kapta Munkácsyt, Zichyt, Szinyeit, Ferenczy Károlyt ismertető cikkeiért.

19 V. Nemzetközi Teozófiai Kongresszus, 1909
A kongresszust egy magyar férfikar éneke nyitotta meg, akik egy imádságot és a Himnuszt énekelték el. Azután a képviselők sorban köszöntötték az összejövetelt, mindenki a saját nyelvén. Beszélt a magyar, brit, orosz, francia, német, olasz, skandináv, finn társulat képviselője, valamint a bolgár és a cseh küldöttek. Felolvasták a köszöntő leveleket és táviratokat, aztán Annie Besant mondott beszédet, amelyben arra mutatott rá, hogy az emberiség krízist él át, és készülődik a magasabb tudatszintre való emelkedésre. Mindenhol, a tudományban, művészetekben, vallásban világosan érezhető az átmenet: valami régi visszavonul, valami új születik, és a világ várakozással teli…

20 1950. február 16. Budapest főváros II. kerületének elöljárójától Tárgy: Magyar Teozófiai Társulat (Budapest, Lipthay u. 9.) feloszlatási javaslata Belügyminiszter Úr! (Egyesületi Osztály) Tárgyban nevezett egyesület október 30-án a rendes évi közgyűlésén felvett jegyzőkönyvet és a fenti egyesület elnökének beszédét csatoltan felterjesztem, melynek alapján javaslom az egyesület sürgős feloszlatását. Indokolás: Mint a mellékletekből megállapítható, az egyesület működése politikai szempontból nem kívánatos, tekintettel arra, hogy az egyesület felsőbbrendű szellemiségekkel, isteni bölcsességekkel igyekszik megmételyezni az egyesület tagságát, valamint a tagságán keresztül a kevésbé öntudatos dolgozókat is befolyásolja. A mellékelt pénztári jelentésből, hogy az egyesület tagjai, illetve vezetőségi tagjai nincsenek megelégedve gazdasági fejlődésünkkel, mert a pénztári jelentésben hivatkoznak arra, hogy a tagság jelenlegi viszonya nehezebb, mint az előző években voltak. Fentiek értelmében kérem Belügyminiszter Urat, hogy fenti egyesület feloszlatásának ügyében intézkedni szíveskedjék. Kardos Imre II. kerületi elöljáró megbízottja MDP titkár és II. ügycsoport-vezető

21 A Társulat újra megalakulása
1991. május 8-a, Blavatskyné halálának 100. évfordulója. Akkor újra megalakultunk hivatalosan. Az alakuló közgyűlésen 21 tag volt jelen, akik mind aláírták a belépési nyilatkozatot. Reicher Lászlót megválasztották elnöknek július 18-ai bírósági okirat alapján a Társulatot 3688-as számon jegyezték be. Adyar központ elismerte a folytonosságot. Tehát Magyarországon a Teozófiai Társulat 1907-ben alakult meg, nem 1991-ben. Reicher László 1999-ben lemondott az elnökségről, azóta Martinovich Tamás a Társulat elnöke. Jelenleg 43 bejegyzett tag és 3 működő alosztály van, amelyek rendszeres előadásokat, beszélgetéseket szerveznek. Eddig 28 különböző könyvet adtunk ki magyar nyelven, honlapunkról ( pedig száznál több magyar nyelvű irodalom tölthető le ingyenesen március 5. a Magyar Teozófiai Szolgálat csoport megalakulása.

22 művész, író, utazó, emberbarát, békeharcos
Nyikolaj Roerich (1874 – 1947) művész, író, utazó, emberbarát, békeharcos Helena Roerich (1879 – 1955) író, filozófus, tanító „A szépségben egyek vagyunk.”

23 1936 Naggar, India, háttérben:
ŐK ketten 1936 Naggar, India, háttérben: Fiat rex triptichon

24 A Rerih egyezmény és a béke zászlója szimbólum
1935.ápr.15. Egyezmény aláírása a Pán-Amerikai Unió 21 országának képviseletében, Washingtonban, a Fehér Házban, Roosewelt elnök személyes támogatásával a világ kulturális értékeinek védelmében. A világ közös kultúrkincsének egyetemes tisztelete és kölcsönös megismerése… Nobel békedíjra jelölik. “Ahol béke, ott kultúra, ahol kultúra, ott béke.”

25 „Az utóbbi időben mindenfelé különféle pszichikai képességekkel rendelkező
személyek jelentek meg. Köztük többségben vannak természetesen a médiumok, de nagyszerű, értékes mediátorok is léteznek. Így az úgynevezett mediátorok is médiumok, de ők az elmúlt életeik során felhalmozott pszichikai képességekkel tűnnek ki. Most nagyon nagy szükség van ezekre a mediátorokra ahhoz, hogy a tudat elmozduljon a szűklátókörű materialista világnézet holtpontjáról. Tehát nemrégiben csodálatos magyarországi mediátorok kis csoportjával kerültem kapcsolatba. A mediátor transzban az Akasha krónikából olvas, legnagyobb részt az Atlantiszi időkből, és azt automatikusan leírja. Két-három év alatt nagy mennyiségű befejezett könyv és kézirat gyűlt össze. A könyveket magyarul írják, és egy munkatárs, aki kiváló nyelvész, lefordítja angolra. Remélik, hogy az egyik ilyen fordítás alatt álló könyvet hamarosan elküldik nekem átnézésre, Vezetőjük útmutatása alapján. Mesterük elárulta nekik a nevét, amely hangzása szerint közel áll a tibetihez, de természetesen mindezek a nevek a messzi múlthoz tartoznak, ám lehet, hogy ennek a Mesternek a jelenlegi neve ismerősnek tűnhet a számunkra. A jelenség nagyon érdekes és megnyilvánulásában felbecsülhetetlen. A mediátor teljesen szokatlan képessége az Akasha krónikában olvasás, ez pedig a történelem és a régi tudás sok elveszett oldalát tárja fel, így pl. az atlantiszi asztrológiát és gyógyítást. Ha valami eljut hozzám a körülmények jövőbeni változásáig, azt megosztom önnel. (E.I.Rerich – A.M.Aszejevhez, )

26 „A tudás a térben a rendíthetetlen Akasha krónikában őrződik meg. Lesz
idő, amikor ezek a feljegyzések megvilágosodott tudattal olvashatóak lesznek. Világos, hogy semmi el nem múlik, hanem minden megőrződik a Világ Karmájának krónikájában. Az emberiség be tud majd lépni nemcsak a mi világunk, hanem távoli, más világok tudásának tárházába is. Akasha feljegyzések csodálatos kézirata van most a birtokomban, amit egy magyar mediátor olvasott el transzban. Leírta egy közép-ázsiai törzs életét, egészen addig, amíg megjelent köztük Buddha tanítása. A kézirat rendkívül meggyőző történetiségével és az ismertetés szépségével. A tibeti fennsík természetét és a Himaláján túli hegyeket olyan világosan és igazsághűen ábrázolja, hogy én, aki bejártam ezeket a helyeket, nem tudtam letenni a könyvet. Ezeknek a helyeknek a hangulata mesterien elragadó. Szintén nagy érdeklődést váltanak ki azok az oldalak, amelyek ismertetik a régi kultuszt, a mágikus tanításokat, amelyek a közép-ázsiai nomádok között terjedtek szét akkoriban. Mondják, hogy hasonló kéziratok tucatjaival rendelkeznek. Többek közt leírták az én elmúlt életeimet is, de most nem írom le azokat, mivel elkallódhat az úton.” (E.I.Rerich – A.M. Aszejevnek, )

27 KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET Szabari János, 30/


Letölteni ppt "MAGYAROK A TEOZÓFIÁBAN"

Hasonló előadás


Google Hirdetések