Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A k i s é n ÉS A N A G Y É n. K É T Á L L Í T Á S Leszületni jó, mert fejlôdünkLeszületni jó, mert fejlôdünk Leszületni kudarc és meg kell szabadulni.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A k i s é n ÉS A N A G Y É n. K É T Á L L Í T Á S Leszületni jó, mert fejlôdünkLeszületni jó, mert fejlôdünk Leszületni kudarc és meg kell szabadulni."— Előadás másolata:

1 A k i s é n ÉS A N A G Y É n

2 K É T Á L L Í T Á S Leszületni jó, mert fejlôdünkLeszületni jó, mert fejlôdünk Leszületni kudarc és meg kell szabadulni ennek kényszerétôlLeszületni kudarc és meg kell szabadulni ennek kényszerétôl

3 K É R D É S Az újraszületésre azt mondják, hogy ez alatt a lélek (az Én) fejlôdik születések láncolatán át. Csak az fejlôdhet, ami még nem tökéletes, tehát az Én nem fejlôdhet, hiszen az teljes és tökéletes. Az, ami születéseken keresztül fejlôdik, még tökéletlen, tehát valamilyen szinten múlandó és az csakis egy kisebb rendû Én lehet, nem? Az újraszületésre azt mondják, hogy ez alatt a lélek (az Én) fejlôdik születések láncolatán át. Csak az fejlôdhet, ami még nem tökéletes, tehát az Én nem fejlôdhet, hiszen az teljes és tökéletes. Az, ami születéseken keresztül fejlôdik, még tökéletlen, tehát valamilyen szinten múlandó és az csakis egy kisebb rendû Én lehet, nem?

4 KÖNYV – TUDÁSKÖNYV – TUDÁS ismeretek halmazaAz érzékelt (“látott”) világhoz kötött ismeretek halmaza ismeretekAz ismeretek – megtanulhatók/taníthatók – felvett alaptételek köré – logikával rendezhetők – szembeállíthatók intellektusAz intellektus világa: – okos(kodó) emberek vitatkozás/fanatizmus – a formával foglalkozik – a részletek elfedik az egészet „A S Z E M T A N A”„A S Z E M T A N A” SZELLEMI TUDÁSSZELLEMI TUDÁS Az élményekből, felismerésekből származó/felépülő belső tudás tudásEz a tudás – megszerezhető – de nem tanítható – bölcs mondásokba, hasonlatokba befoglalható – nincs szembenállás intuícióAz intuíció világa – bölcs emberek, bölcs mosoly – a tartalommal foglalkozik – az egész tartalmazza a részleteket „A S Z Í V T A N A”„A S Z Í V T A N A”

5

6 E l m é l e t A kibontakozás és a fejlôdésA kibontakozás és a fejlôdés –a szellemi út a tudat kibontakozik – a bimbóból virág lesza tudat kibontakozik – a bimbóból virág lesz a tudat eszközei fejlôdnek – a virág részei(!) alakulnaka tudat eszközei fejlôdnek – a virág részei(!) alakulnak

7

8 T E R E M T É S A ‘teremtés’ folyamataA ‘teremtés’ folyamata – a szellem hat az anyagra feladata: megtanulni az anyag kezelését feladata: megtanulni az anyag kezelését – az anyag hat a szellemre feladata: megtanulni engedelmeskedni feladata: megtanulni engedelmeskedni – a kölcsönhatás eredménye a forma a forma (eszköz) hordozza mindkettô jellemzôit a forma (eszköz) hordozza mindkettô jellemzôit

9

10 T E R E M T É S Indíték Ötlet (mit) Tervezés (hogyan) Elôkészíté s (mivel) Létrehozás (megalkotás ) Mûködô alkotás Idô (energia ) A ‘teremtés’ folyamata „Mint lent, úgy fent”

11 E S Z K Ö Z Ö K Tárgyi eszközök: Tárgyi eszközök: – kéz / test – szerszámok Nem-tárgyi eszközök: Nem-tárgyi eszközök: – módszerek – eljárások

12 ATMIKUS BUDDHIKUS MENTÁLIS ASZTRÁLIS FIZIKAI 1. ELEMI BIRODALOM 2. ELEMI BIRODALOM 3. ELEMI BIRODALOM ÁSVÁNYI BIRODALOM NÖVÉNYI BIRODALOM 1. elementális lények 2. elementális lények 3. elementális lények EMBERI BIRODALOM ÁLLATI BIRODALOM Monádi lényeg Ember feletti... A H É T B I R O D A L O M

13 „Á T J Á R Á S” a síkok között

14 M O D E L L Az emberAz ember –az ember felépítése test – lélek – szellem – – isteni szikratest – lélek – szellem – – isteni szikra (kocsi – ló – kocsis – utas) test: sûrû fizikai test és az energia-test a cselekvés eszközetest: sûrû fizikai test és az energia-test a cselekvés eszköze lélek: asztro-mentális test az érzelmek és gondolatok eszközelélek: asztro-mentális test az érzelmek és gondolatok eszköze szellem: kauzális test a viszonylag halhatatlan, a szellemi emberszellem: kauzális test a viszonylag halhatatlan, a szellemi ember isteni szikra (monád)isteni szikra (monád)

15 DURVA FIZIKAI TEST ÉTERIKUS (ENERGIA-) TEST ASZTRO-MENTÁLIS TEST KAUZÁLIS TEST EGYÉNISÉG EGYÉNISÉG (ÂTMA -- BUDDHI -- MANAS) MONÁD (A HÁRMASSÁG TÜKRÖZÔDÉSE) SZEMÉLYISÉG AZ EMBER FELÉPÍTÉSE

16 Á T J Á R Á S O K ÉS T Ü K R Ö Z Ô D É S E K

17 K É T Á L L Í T ÁS Leszületni jó, mert fejlôdünkLeszületni jó, mert fejlôdünk Leszületni kudarc és meg kell szabadulni ennek kényszerétôlLeszületni kudarc és meg kell szabadulni ennek kényszerétôl

18 E l m é l e t Alapvetô törvényekAlapvetô törvények élet és halál élet és halál – újraszületés a periodicitás törvénye a személyiség (a test és a lélek) születik újra a régi ‘meghal’, az új létrejön az egyéniség megmarad és tárolja a tapasztalatokat

19 újra-megszületés Az újra-megszületés folyamata A permanens atom újra éled Kauzális Mentális Asztrális Éterikus & Fizikai

20 aratás 2. szakasz -- az ‘aratás’ A fizikai test teljesen megújul minden 7 éves periódusban; az asztrális és mentális testek rövidebb idő alatt. A csakrák aktiválása:0 -7 évben a gyökér- és a lép-csakra, 7-14 évben a köldök- és a szív-csakra, 14 -21 évben a torok- és a homlok-csakra, a korona-csakra később. ATMIKUS BUDDHIKUS MENTÁLIS ASZTRÁLIS FIZIKAI ÉLETERŐ ELŐKÉSZÜLÉS MEGÚJULÁS vagy 2. GYERMEKKOR ÉRZELMEK VALLÁS EGYÜTTÉRZÉS vagy ÉRZELMI RIDEGSÉG ELME TANULÁS SZERETET HÁZASSÁG AKARAT vagy A LEGNAGYOBB ANYAGI ÉRDEKELTSÉG BAJTÁRSIASSÁG vagy VÁLÁS BÖLCSESSÉG vagy BESZŰKÜLT ELME vetés 1. szakasz -- a ‘vetés’ 28 21 14 7 1 35 42 49 56 63 70 EGY TESTETÖLTÉS SZAKASZAI

21 meghalás A meghalás folyamata Éterikus & Fizikai Asztrális Mentális Kauzális A permanens atom szunnyad burok burok

22 E l m é l e t A ‘túlvilág’:A ‘túlvilág’: –mentális világ felsô mennyország (felsô 3 alsík)felsô mennyország (felsô 3 alsík) alsó mennyországalsó mennyország (alsó 4 alsík) –asztrális világ ‘elysium’ – örök nyár (felsô 3 alsík)‘elysium’ – örök nyár (felsô 3 alsík) ‘tisztítótûz’ (3 alsóbb alsík)‘tisztítótûz’ (3 alsóbb alsík) ‘pokol’ (legalsó alsík)‘pokol’ (legalsó alsík)

23 AzÉN Az emberi élet körforgása “HALÁL” 1 SZENVEDÉLYES 2 KÖZNAPI 3 ÉRZÉKENY 4 MEGTISZTULÓ 5 APRÓLÉKOS 6 MŰVÉSZI 7 SZELLEMI 1  4 MENNYORSZÁG 5  7 MENNYORSZÁG ELKÜLÖNÜLÉS “SZÜLETÉS” 6 - 40 év 700 - 1200 év TESTET-ÖLTÉS

24 Az emberi életbenAz emberi életben – élet és halál – karma az ok és okozat törvénye – egy élet-szakaszra – az egész életre – több életre kiható – dharma az élet-feladat – egy életre – életek sorára – az egész megnyilvánulásra K A R M A

25 Indíték VÁGY Ötlet Tervezés (meggondolás ?) Előkészíté s CSELEKVÉS Eredmény Idô (energia ) A ‘karma-teremtés’ folyamata Élô törvény: a hatása módosítható !

26 K É R D É S Az újraszületésre azt mondják, hogy ez alatt a lélek (az Én) fejlôdik születések láncolatán át. Csak az fejlôdhet, ami még nem tökéletes, tehát az Én nem fejlôdhet, hiszen az teljes és tökéletes. Az, ami születéseken keresztül fejlôdik, még tökéletlen, tehát valamilyen szinten múlandó és az csakis egy kisebb rendû Én lehet, nem? Az újraszületésre azt mondják, hogy ez alatt a lélek (az Én) fejlôdik születések láncolatán át. Csak az fejlôdhet, ami még nem tökéletes, tehát az Én nem fejlôdhet, hiszen az teljes és tökéletes. Az, ami születéseken keresztül fejlôdik, még tökéletlen, tehát valamilyen szinten múlandó és az csakis egy kisebb rendû Én lehet, nem?

27 E l m é l e t A kibontakozás és a fejlôdésA kibontakozás és a fejlôdés –a szellemi út a tudat kibontakozik – a szunnyadótól a tudatosiga tudat kibontakozik – a szunnyadótól a tudatosig –monád  egyéniség  személyiség az eszközök fejlôdnek – a tohonyától a kifinomultigaz eszközök fejlôdnek – a tohonyától a kifinomultig a tanítvány és a Mestera tanítvány és a Mester –„Ha a tanítvány készen áll, a Mester megjelenik.” – a beavatások és a további út

28 Ö n i s m e r e t ! „A legfontosabb, hogy milyennek látod önmagadat” „Légy alázatos, ha keresed a bölcsességet. Légy még alázatosabb, ha ura vagy annak.” –  A t ü k ö r

29 Óh, Rejtett Élet, amely ott rezegsz minden atomban, Óh, Rejtett Világosság, amely ott ragyogsz minden teremtményben, Óh, Rejtett Szeretet, amely egységben mindent átölelsz, Tudja meg mindenki, aki magát Veled egynek érzi, hogy M I N D E N M Á S S A L I S E G Y !


Letölteni ppt "A k i s é n ÉS A N A G Y É n. K É T Á L L Í T Á S Leszületni jó, mert fejlôdünkLeszületni jó, mert fejlôdünk Leszületni kudarc és meg kell szabadulni."

Hasonló előadás


Google Hirdetések