Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„A levegőnél nehezebb repülő gépeket lehetetlen építeni.”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„A levegőnél nehezebb repülő gépeket lehetetlen építeni.”"— Előadás másolata:

1 „A levegőnél nehezebb repülő gépeket lehetetlen építeni.”
Lord Kelvin „Ésszerű hozzáállás, ha bizonyíték nélkül nem hiszünk el valamit; De abszurd álláspont tagadni azon dolgok létét, melyek korlátozott érzékelésünkön kívül esnek.” Annie Besant

2 Okkult jelenségek a Teozófia Társulat korai éveiből
Miskolczi Gábor, Magyar Teozófiai Társulat

3 Miért e témaválasztás? „Természetfeletti” jelenségekkel manapság naponta találkozunk – filmekben, interneten. Kérdések ezekhez: „Lehet az ilyesmit komolyan venni? Biztos csak szemfényvesztés az egész…” Hol kezdődik a „természetfeletti”, hogy működhet, és meddig terjed a hatásköre? A mai alkalommal megpróbálok a fenti két kérdéskörben gondolatokat ébreszteni önökben.

4 1850-1890: a Teozófiai Társulat születésének korszaka
A spiritizmus, a materializmus és a darwini evolúció-elmélet világhódításának kora Kemény eszmei viták ezekről a sajtóban, az akkori középosztályban Divatos dolog a szellemidézés, halottakkal „beszélgetés” Pénzéhes, feltűnni vágyó ál-médiumok is DE: az érdeklődés csak a jelenségeknek szól, legtöbbször nincsenek miértek és következtetések

5 1850-1890: a Teozófiai Társulat születésének korszaka
Fogadókészség (és késztetés) az Ősi Bölcsesség korábbinál szélesebb körben hirdetésére. Alkalmas alapítók megtalálása és összehozása: H.P. Blavatsky és H.S. Olcott (Vermont, október 14., Eddie-tanyaházi szeánsz) A Társulat megalakulása New York-ban, november 17.

6 Pár szó az alapítókról Helena Petrovna Blavatsky ( ): német és orosz főnemesek leszármazottja, az akkori mérce szerint sokoldalúan (de nem alaposan) művelt, világlátott, sok nyelven beszélő, lobbanékony természetű, erős akaratú, feddhetetlen erkölcsiségű, önfeláldozásra hajlamos asszony. „A nemesség kötelez!” - E mondásnak ő is lehetett volna az ihletője.

7 Pár szó az alapítókról Henry Steel Olcott ( ): Amerikai üzletember fia. Az Amerikai Polgárháborúba az északiak oldalán önként jelentkezik től betegség miatt harcképtelenné válik, és különleges megbízatást kap a hadseregnél, majd a haditengerészetnél a pénzügyi visszaélések felderítésében. Üzleti és szervezői tehetsége, becsületessége, alapossága, kitartása komoly eredményeket hoz, és ezek elismeréseként ezredesi rangot kap ben leszerel és a polgári életben folytatja pályáját, de az általa leleplezett és felszámolt csalások, sikkasztások miatt az amerikai kormány hálájának és megbecsülésének még sok évvel később is hangot adott (Olcott indiai hatósági zaklatásait leszerelendő).

8 Pár szó az alapítókról Mindkettőjük közös jellemzője a rendíthetetlen elvhűség, igazságkeresés, a hazugságok, csalások elleni kérlelhetetlen fellépés – ha valóban azokról van szó. A most tárgyalt példa jelenségek főleg Olcott ezredes emlékiratain alapulnak, és Blavatskyné valamilyen módon fontos szereplőjük.

9 Példa jelenség-típusok a mai alkalommal
Hangok Káprázatok Lecsapatások Materializaciók Birtokba vételek

10 Hangok keltése Minden jelenlevőnek hallhatóan
Csak valaki(k) által hallhatóan A Mesterek is használják ezt tanítványaik figyelmének felkeltésére, mielőtt gondolati síkon üzennek nekik.

11 Hangok keltése Blavatskyné kedvelt társasági tréfái:
Csengettyűhangok mindenféle helyről „Légből kapott” melódiák - szobában vagy éjszakai völgyből A kétkedők alaposan tesztelték, valódinak találták -> spiritiszta szeánszok jelenségei ritkán származnak a „szellemektől” Olcott: „Hogy csinálja ezt??”

12 Hivatkozás o.

13 Káprázatok Olyan tárgyak észleltetése, amik nincsenek ott, vagy olyanok észrevétlenné tevése, amik ott vannak. Hathatnak Minden jelen levőre, Csak egyes jelenlevőkre hatóan Önámítás is hozhat hasonló eredményt Az Adeptus tejeskávéja Blavatskynénak A „bankjegy másoló” Blavatskyné

14 Hivatkozás , 432. o. , 434. o.

15 Lecsapatások, lenyomatok
Valamely felületen fizikai érintés nélkül létrehozott képek, írások. Mahatma levelek (British Múzeum) Legtöbbjük szerzője (nem lejegyzője!) K. H. és Morya Mesterek Legtöbbjük címzettje A.P. Sinnet – neves, befolyásos újságíró A levelek ~130 évesek, de színes tintájuk nem fakult A festék/tinta nem a felületen van, hanem a papír anyagában, Az írás nem eredhet tollból, nyomdából (1880 körül születtek) Sok levél esetében a papír is materializáció Egyes levelekben a lecsapatás módszerét is megadja a Mester (pl. ML-6) On February 25, 1879, nine days after the founders arrived in Bombay, Sinnett wrote to Col. Olcott expressing a desire to become acquainted with him and H.P.B. and stating that he would be willing to publish any interesting facts about their mission in India. On February 27, 1879, Olcott replied to this letter. Thus began what Olcott terms “a most valuable connection and gratifying friendship.” The founders were invited to visit the Sinnetts in Allahabad, which they did in December of There the Sinnetts joined the Theosophical Society, and the founders met other visitors who were to play some part in the affairs of the Society: A.O. Hume and his wife Moggy, from Simla, and Mrs. Alice Gordon, wife of Lt. Col. W. Gordon of Calcutta. The following year, the founders visited the Sinnetts at their summer home in Simla, at that time the summer capital of India. There they became better acquainted with the Humes and their daughter, Marie Jane (usually called Minnie). Hume’s consuming hobby was ornithology and he maintained an ornithological museum in his large home, which he called Rothney Castle, on Jakko Hill in Simla; he also published a periodical on ornithology which he called “Stray Feathers.” Professionally he had been for some time an influential member of the Government. It was at Simla that the events took place which eventually led to the letters published in the volume, The Mahatma Letters to A.P. Sinnett. H.P.B. performed some amazing phenomena which she attributed to the Mahatmas with whom she was in more or less constant psychic contact. Sinnett was convinced of the genuineness of these phenomena, and in his book The Occult World he was at great pains to stress their authenticity. He was also of a practical and scientific turn of mind, and he wished to know more about the laws which governed these manifestations. Specifically, he wished to know about those powerful beings whom H.P.B. called “Masters” and claimed were responsible for the phenomena. He asked her if it would be possible for him to get in touch with them and receive instructions from them. H.P.B. told him that it was doubtful but said she would try. She first approached her own Master, the Mahatma Morya, with whom she was primarily linked through the occult training she had undergone earlier in Tibet, but he refused point blank to have anything to do with such an undertaking. (Later, however, he took over the correspondence for several months under very special circumstances.) Apparently H.P.B. tried several others without success. Finally, the Mahatma Koot Hoomi agreed to undertake a limited correspondence with Sinnett. Mr. Sinnett addressed a letter “To the Unknown Brother” and gave it to H.P.B. to transmit. As a matter of fact, he was so eager to argue his case convincingly that he wrote a second letter before he received a reply to the first one. Then followed the remarkable series of letters which went on for several years and which, among other far-reaching results, eventually found their way into the published volume.

16 Lecsapatásos levél A 20C jelű (K.H.) levél egy részlete

17 Lecsapatásos levél Egy részlet jobban kinagyítva

18 Lecsapatások Képek, lenyomatok készítése
Stainton Moses asztrális teste „látványának” lenyomata szatén szövetre, Blavastkyné által

19 Stainton Moses asztrális- és arc képe

20 Lecsapatások Képek, lenyomatok készítése
Egy biztosítási ügynök elfeledett címének felidézése - tudatalatti emlékkép előhívása és lecsapatása lakkozott felületre.

21 Példák o.

22 Materializációk Fizikailag létező tágyak teleportálása
Szőlőfürtök egy átdolgozott téli éjszakán Könyvek „kölcsönzése” az Isis Unveiled lektorálásához Blavatskyné 50 dollárja ruhákra A rózsában született aranygyűrű

23 Materializációk Csak gondolati síkon létező tárgyról fizikai másolat
Az „öszvér”cukorfogó esete

24 Példák o

25 Hivatkozás 94.o

26 Hivatkozás o.

27 Birtokba vételek Az alany testeinek irányítását átveszi egy másik (legalább is e téren) fejlettebb lény Történhet az alany tudtával és beleegyezésével, megfigyelésével A másik lény finomabb testei „átköltöznek” az alanyéba, vagy Távolról vezérli azt (ismeretlen nyelveken beszél, nem-tanult tudományágakat jól ismer, eltűnik vagy ijesztő külsőt ölt, stb.)

28 Birtokba vételek Ha az alany akarata ellenére történik: megszállás, ez boszorkányság, fekete mágia Állatok is lehetnek alanyok – Jézus és a gádárai megszállottak esete (Mt. 8-28)

29 Birtokba vételek Blavatskyné mint az Isis Unveiled (Fátyoltalan Ízisz) írója - Olcott ezredes visszaemlékezései Elképesztően széles körű és mélységű tudás - Blavatskyné nem végzett semmilyen magasabb iskolát Hirtelen írásképi, szókincs, nyelvtani és stílusváltozások írás közben Hasonló változások modor, gesztusok, arckifejezés, vérmérséklet, beszédhang és hanghordozás terén

30 Birtokba vételek A gondolkodva bajuszát sodorgató „Blavatskyné”
Az angolul nem, csak franciául beszélni akaró „Blavatskyné” A változó színű és formájú levágott Blavastkyné-hajfürtök esetei

31 Hivatkozások 202.oldaltól (Az Isis Unveiled írásáról) 243. oldaltól (Blavatskyné birtokbavételeiről.)

32 Hogy lehetséges az ilyesmi?
A materialista tudomány emberei szerint: Sehogy! ….Aligha….. Hmmm…. (talán, de ki ne tudódjon, hogy én egyáltalán megfontolom…) A teozófia szerint: Fizikai világunk egyetlen atomja is rendkívül összetett, és a megnyilvánult Univerzum 6, nálánál finomabb anyagú világára épül. Nem létezik élettelen anyag! A megnyilvánult Univerzum legapróbb részecskéjét is Élet – szellem - tartja össze Bolygónk anyagi részecskéi e láncperiódus kezdete óta számtalan létformának voltak alkotórészei, és rávehetők korábbi „szerepük”, tapasztalatai felelevenítésére. Ld. K.H.’s first letter to A. O. Hume.

33 Hogy lehetséges az ilyesmi?
A (haladott) szellem ura az anyagnak és eszközeként használja annak valamennyi szintjét Aki képes szellemét, elméjét ilyen irányban fejleszteni, képes az anyagot, alacsonyabb fejlettségű lényeket akaratával alakítani, irányítani. Elsődleges: pontos, aprólékosan részletes gondolati képe a kívánt eredménynek És kell a koncentrált akaraterő, amely a természet „ügynökeit” mozgósítja a cél érdekében.

34 Hogy lehetséges az ilyesmi?
Patanjali jóga szútráiban a „tökéletesség ismérvei” (8 siddhi) : Animan: Tetszőlegesen kicsivé, Mahiman: … naggyá (és súlytalanná), Laghiman: … könnyűvé válni Gariman: tetszőlegesen nehézzé válni Prākāmiya: Ellenállhatatlan akarattal bírni Prāpti: Természetes akadályok lebírása, bármit elérni (tárgyat, égitestet, képességet) Vaśitva: Engedelmességre bírni az Univerzum bármilyen élő vagy „élettelen” teremtményét Kāmāvasāyitva: Bármilyen kívánt cél elérése, múlt, jelen, jövő ismerete URALOM A TEST FELETT TUDÁS HATALOM

35 Kik képesek ilyenekre? Egyes siddhi-ket alacsony fokon viszonylag sokan elérhetnek (Indiában sok jógi képes egy-egy jelenségre) Több siddhi birtoklása sokkal ritkább, az okkultizmus (rejtőzködő) tanítványai képesek rá - fehér és fekete oldalon egyaránt! Valamennyi siddhi birtoklása: Arhát szint és feljebb

36 Veszélyes képességek! A Karma törvénye itt is működik
E ritka veleszületett (vagy szerzett, pl. agykontroll, asztrális kivetítés, önszuggesztió) képességekkel bírók felelőssége tudásukkal arányosan megnő Felhasználásuk közvetlen vagy közvetett következménye (jó vagy rossz) visszaszáll a gyakorlóra Aki „Fekete” társaságba keveredik, sok életen át (vagy végleg) vergődik majd rabságukban Aki nem önérdekből, de az Élet szolgálatában fejleszti, használja ezeket, az első lépéseket teheti a Tanítványság útján a Mesterré, Teremtővé válás felé.

37 „Nem vagyok testetlen szellem Testvérem, élő ember vagyok: Testvériségünk olyan képességekkel áldott meg, melyek egy nap neked is megadatnak… …Légy türelmes és jókedvű, fáradhatatlan Munkása a szent Testvériségnek. Folyasd a munkát önmagadra hagyatkozva is, hiszen az önállóság a siker legfontosabb összetevője. Segítsd rászoruló testvéreidet és téged is megsegítenek, mert ez következik a sohasem tévesztő és mindig működő Egyensúly Törvényéből.” Egy Mester üzenete Olcott ezredesnek, június 22.

38 Köszönöm a figyelmüket!

39 Irodalom az Internetről (angolul)
H.S. Olcott: People from the Other World (Spiritiszta szeánszok és médiumitás - tapasztalatok, vizsgálatok) W. Denton: The Soul of Things (pszichometrikus vizsgálati esetleírások) H.P. Blavatsky: Isis Unveiled Mahatma Letters (Mesterektől származó levelek) H.S. Olcott: Old Diary leaves (Olcott ezredes emlékiratai, első kötet)


Letölteni ppt "„A levegőnél nehezebb repülő gépeket lehetetlen építeni.”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések