Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ADATBÁZIS HASZNÁLAT I. 3. gyakorlat. Figyelem!!! A diasor ismerete nem helyettesíti a tankönyvet, és a példatárat. A diasor ismerete szükséges, de nem.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ADATBÁZIS HASZNÁLAT I. 3. gyakorlat. Figyelem!!! A diasor ismerete nem helyettesíti a tankönyvet, és a példatárat. A diasor ismerete szükséges, de nem."— Előadás másolata:

1 ADATBÁZIS HASZNÁLAT I. 3. gyakorlat

2 Figyelem!!! A diasor ismerete nem helyettesíti a tankönyvet, és a példatárat. A diasor ismerete szükséges, de nem elégséges feltétele a minimum elégséges érdemjegynek!

3 Weboldalak www.orakulum.com www.jerry.gorextar.hu/ab1 www.gorex.gorextar.hu/ab1 www.gazdinfo.hu

4 Tábla létrehozása  Táblát a CREATE TABLE táblanév utasítással hozhatunk létre  Létező táblát pedig CREATE TABLE táblanév AS SELECT * FROM létezőtáblanév-el tudunk klónozni.  Törölni pedig a DROP TABLE táblanévvel tudunk

5 Mezők frissítése  A rekordokban az egyes adatokat a következő utasítással frissíthetjük: UPDATE táblanév SET oszlopnév = újérték WHERE oszlopnév = aktuálisérték;

6 Többtáblás lekérdezések

7  Táblákat összekapcsolhatunk FROM és WHERE utasításrészben vagy  FROM utasításrészben a JOIN segítségével

8 JOIN  Fajtái  Inner Azokat a sorokat (rekordokat) listázza ki, ahol az összekapcsoló oszlopnak mindkét táblában van értéke.  Left Minden sort felsorol a bal oldali táblából, annak ellenére, hogy a jobb oldali táblában nincsen minden esetben megfelelő érték.

9 JOIN  Fajtái  Right A jobboldali rekordok közül mindet kilistázza még akkor is, ha a baloldalon nincs megfelelő elem.  Full Mindent kilistázz a bal és a jobb oldalról is

10 JOIN Használata: SELECT [Szelekciók] FROM tábla1 INNER/LEFT/RIGHT/FULL JOIN tábla2 ON összekötőfeltétel USING(oszlop1,oszlop2,stb) …

11 Táblák összekapcsolása WHERE-el  A tábláknak is adhatunk másodlagos neveket  …FROM emp dolgozó …; Gyakran szükség van rá, ha össze akarunk kapcsolni táblákat a WHERE-ben  Például: kérdezzük le a főnökökhöz tartozó beosztottak nevét

12 Táblák összekapcsolása WHERE-el SELECT FROM tábla1, tábla2, és így tovább WHERE GROUP BY HAVING ORDER BY ;

13 Táblák összekapcsolása WHERE-el EMP és DEPT tábla összekapcsolása: Példa: SELECT a.ename, b.loc FROM emp a, dept b WHERE a.deptno = b.deptno; avagy: SELECT ename, loc FROM emp, dept WHERE emp.deptno = dept.depno;

14 Hierarchialekérdezés (CONNET BY)  Segítségével olyan oszlopot hozhatunk létre, amelyből látszik a rekordok egymás alá való rendeltsége.  Általános alakja: SELECT … FROM tábla [WHERE …] CONNECT BY { PRIOR kifejezés = kifejezés vagy kifejezés = PRIOR kifejezés } [START WITH kifejezés = kifejezés] [OREDER BY];

15 Hierarchialekérdezés (CONNET BY)  Kulcsszavak jelentése:  LEVEL megadja, hogy az aktuálisan kilistázott elem a hierarchia mely szintjén található.  START WITH megadhatjuk hol honnét kezdjük a hierarchikus szerkezet feldolgozása  WHERE utasításnál nem tudunk szűrni elődöt és utódot csak konkrét sorokat  CONNECT BY utasításrészben megadott feltételt használjuk a sorok és leszármazottaik szűrésére  PIOR a bejárás szerinti szülőcsúcsot határozza meg

16 Hierarchialekérdezés (CONNET BY) Példák  Az előző feladatot egészítsük ki, hogy lássuk ki milyen szinten van a cégnél.  Nézzük meg SMITH, hogy neki mennyit kell még előre lépni a létrán, hogy elnök legyen.

17 Allekérdezés  Azokat a lekérdezéseket nevezzük allekérdezésnek, amelyeket nem jelenítünk meg, de valamilyen eredmény(eket) ad át egy külső utasítás számára.  A feldolgozás ilyenkor mindig belülről kifelé halad, azaz a legbelső SELECT értékelődik ki először.  Használható a FROM, WHERE, HAVING utasításrészekben.

18 Allekérdezés (FROM-ban)  A FROM-on belüli allekérdezést inline nézetnek szokás nevezni.  Ilyenkor a FROM-ban lévő SELECT-et másodlagos táblanévvel kell ellátni (lásd 9. dia)

19 Allekérdezés (FROM-ban)  Példa: Mennyi a részlegenkénti maximumfizetések átlaga? Select AVG(inlinepelda.Maxfizu) as "Maximum átlag" from (SELECT deptno as Reszlegszam, MAX(sal+nvl(comm,0)) as Maxfizu from emp group by deptno) inlinepelda;

20 Allekérdezés (WHERBEN)  IN/NOT IN  IGAZ, ha szerepel az adott halmazban/ha nem  ANY  Ha a halmaz legalább egy eleme megfelel  ALL  Ha a halmaz összes eleme megfelel  EXISTS / NOT EXISTS  Ha a halmaz legalább egy elemet tartalmaz/Egyet sem

21 Allekérdezés (WHERBEN)  IN/NOT IN  IGAZ, ha szerepel az adott halmazban/ha nem  ANY  Ha a halmaz legalább egy eleme megfelel  ALL  Ha a halmaz összes eleme megfelel  EXISTS / NOT EXISTS  Ha a halmaz legalább egy elemet tartalmaz/Egyet sem

22 Allekérdezés (WHERBEN)  A WHERE-ben szereplő allekérdezéseknél, összehasonlító reláció esetén a bal oldalon mindig csak oszlopkifejezés állhat, jobb oldalon szerepelhet allekérdezés is zárójelek között „(” „)” Persze ezeknek összhangban kell lenniük.

23 ALL / ANY Select * from emp where sal > ALL (Select sal from emp where sal between 1200 AND 2900); Select * from emp where sal > ANY (Select sal from emp where sal between 1200 AND 2900);

24 Házi feladat Kérdezze le minden dolgozó nevét, jövedelmét, részlegének nevét és a részlegében dolgozók legkisebb és legnagyobb jövedelmét, végül pedig a dolgozó jövedelembeállási értékét (vagyis a jövedelmének és az iménti legkisebb értéknek különbségét). A lista legyen a jövedelembeállás alapján rendezve, és használjon másodlagos oszlopneveket.

25 Házi feladat 1. lépés feladat értelmezése Keressük meg a lekérdezéseket (általában valamilyen kötőszóval vannak összekapcsolva a feladatban is) Kérdezze le minden dolgozó nevét, jövedelmét, részlegének nevét (dept táblában a dname) és a részlegében dolgozók legkisebb jövedelmét, végül pedig a dolgozó jövedelembeállási értékét (jövedelmének és a legkisebb jövedelem különbségét). A lista legyen a név alapján rendezve, és használjon másodlagos oszlopneveket.

26 Házi feladat 2. lépés allekérdezés allekérdezéssel  A kidolgozás során mindig az allekérdezéssel kezdjünk.  A részlegében dolgozók legkisebb és legnagyobb jövedelmét SELECT MIN(sal+NVL(comm,0)) AS minimumfizetés, deptno AS részleg FROM emp GROUP BY deptno;

27 Házi feladat 3. lépés a külső lekérdezés  Kérdezze le minden dolgozó nevét, jövedelmét, részlegének nevét és a részlegében dolgozók legkisebb jövedelmét végül pedig a dolgozó jövedelembeállási értékét.  Vegyük észre, hogy bele kell vennünk az allekérdezést a külső lekérdezésbe.

28 Házi feladat 3. lépés a külső lekérdezés  Mi kell a külső lekérdezésünkbe  Dolgozó neve  Jövedelme  Részlegének neve  A vele egy csoportban dolgozók legkisebb jövedelme  A jövedelembeállás

29 Házi feladat 3. lépés a külső lekérdezés SELECT dolgozó.ename, dolgozó.sal + NVL(dolgozó.comm,0) as fizu, telephely.dname, allek.minimumfizetés, /* elhagyható az allek, ha egyedi */ /*az allekérdezésben a másodlagos oszlpnév*/ dolgozó.sal + NVL(dolgozó.comm,0) - minimumfizetés as beáll FROM emp dolgozó, dept telephely, (SELECT MIN(sal+NVL(comm,0)) AS minimumfizetés, deptno AS részleg FROM emp GROUP BY deptno) allek /* itt nem hagyjuk el sose a másodlagos */ WHERE telephely.deptno = allek.részleg AND /*táblanevet*/ telephely.deptno = dolgozó.deptno ORDER BY dolgozó.ename;

30 Amire figyeljünk  Az allekérdezést mindig zárójelbe kell, hogy tegyük a másodlagos táblanév adása miatt.  PL.: (SELECT MIN(sal+NVL(comm,0)) AS minimumfizetés, deptno AS részleg FROM emp GROUP BY deptno) allek NEM  Megjegyzés: Másodlagos táblanévadáskor NEM használunk AS kulcsszót!!!

31 Amire figyeljünk  Az allekérdezésben használt másodlagos oszlopneveket használjuk a külső SELECT-ben, mintha csak az emp táblából kérdeznénk oszlopokat.  Ha nem egyedi az oszlopnevünk akkor a táblanév.oszlop hivatkozással pontosan meg kell adjuk melyik tábláról van szó. Pl.: telephely.deptno = dolgozó.deptno

32 Amire figyeljünk  A táblák felsorolásánál is,-t használunk kivéve az utolsó táblát (allekérdezést). Pl.: … emp dolgozó, dept telephely, (SELECT MIN(sal+NVL(comm,0)) AS minimumfizetés, deptno AS részleg FROM emp GROUP BY deptno) allek … Itt már nincs vessző

33 Amire figyeljünk  A WHERE-ben ne felejtsük összekapcsolni a táblákat.  Ki lehet próbálni mi történik, ha elhagyjuk a WHERE részt.  A WHERE-ben az a fontos, hogy minden tábla össze legyen kapcsolva a megfelelő oszlop(okk)al.  WHERE telephely.deptno = allek.részleg AND telephely.deptno = dolgozó.deptno  WHERE dolgozó.deptno = allek.részleg AND telephely.deptno = dolgozó.deptno  Ugyanazt az eredményt adja

34 Házi feladat (2) Írja ki minden dolgozó nevét, jövedelmét, munkakörének nevét, továbbá a munkakörében dolgozók összjövedelmét, végül pedig a dolgozó jövedelembeállási értékét (mekkora az összjövedelem és a dolgozó jövedelmének különbsége), úgy hogy a jövedelem szerint rendezzünk növekvően.

35 Házi feladat (2) SELECT ename AS "Dolgozó neve", sal+NVL(comm,0) AS jövedelem, dolgozó.job AS munkakör, összjövedelem, összjövedelem - sal+NVL(comm,0) AS jövbeáll FROM emp dolgozó, (SELECT SUM(sal+NVL(comm,0)) AS összjövedelem, job FROM emp GROUP BY job) allek WHERE dolgozó.job = allek.job ORDER BY jövedelem;


Letölteni ppt "ADATBÁZIS HASZNÁLAT I. 3. gyakorlat. Figyelem!!! A diasor ismerete nem helyettesíti a tankönyvet, és a példatárat. A diasor ismerete szükséges, de nem."

Hasonló előadás


Google Hirdetések