Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Adatbázis használat I. 2. gyakorlat.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Adatbázis használat I. 2. gyakorlat."— Előadás másolata:

1 Adatbázis használat I. 2. gyakorlat

2 Figyelem!!! A diasor ismerete nem helyettesíti a tankönyvet, és a példatárat. A diasor ismerete szükséges, de nem elégséges feltétele a minimum elégséges érdemjegynek!

3 Weboldalak www.orakulum.com www.jerry.gorextar.hu/ab1

4 Egyszerű lekérdezések
Kérdezzük le az emp tábla tartalmát! SELECT * FROM emp;

5 Egyszerű lekérdezések
Kérdezzük le az dept tábla tartalmát! SELECT * FROM dept;

6 Egyszerű lekérdezések
Ha nem vagyunk kíváncsiak az egész táblára lekérdezhetünk oszlopokat is belőle. Kérdezzük le az emp táblából a dolgozók nevét és fizetését. SELECT ename, sal FROM emp;

7 Egyszerű lekérdezések
Kérdezzük le az emp táblából a dolgozók nevét, munkakörét és részlegazonosítóját. SELECT ename, job, deptno FROM emp; Megjegyzés: amikor több oszlopot kérdezünk le vesszőkkel választjuk el őket, de az utolsó oszlopnév után nem rakunk vesszőt.

8 Egyszerű lekérdezések
Kérdezzük le az azonosítót és a nevet, de beszédes oszlopneveket szeretnénk látni, ezért nevezzük át az oszlopokat. SELECT empno AS Azonosító, ename AS Név FROM emp; Megjegyzés: összetett oszlopneveket is tudunk kezelni, ekkor azt az oszlopnevet " " [shift + 2] közé tesszük (pl.: név helyett dolgozó neve).

9 Egyszerű lekérdezések
Szeretnénk megtudni, hogy ki keres sokat és mi a beosztása. SELECT ename, sal, job FROM emp WHERE sal > 2000;

10 Egyszerű lekérdezések
Ki kap jutalékot és mennyit? SELECT ename, comm FROM emp WHERE comm > 0;

11 Lekérdezések Rendezzük a táblázatunkat dolgozó azonosító szerinti növekvő sorrendbe! SELECT * FROM emp ORDER BY empno; Most ugyanezt csökkenő sorrendbe SELECT * FROM emp ORDER BY empno DESC;

12 Lekérdezések Rendezzük a táblázatunkat fizetés szerinti növekvő sorrendbe, majd csökkenő sorrendbe! SELECT * FROM emp ORDER BY sal ASC/DESC; Rendezzünk most fizetés szerint növekvő és jutalék szerint csökkenő sorrendbe SELECT * FROM emp ORDER BY sal, comm desc;

13 Előre megírt lekérdezés(ek) futtatása
ed azenlekerdezesem Megnyit egy jegyzettömböt, amelybe írhatjuk a lekérdezést. Fontos, hogy mindig mentsük a munkánkat benne!!! @azenlekerdezesem Ezzel futtatjuk az előre megírt lekérdezésünket. Holt találjuk meg ezt a fájlt? Nézzük meg a kereső segítségével. Írjuk be, hogy azenlekerdezesem.sql

14 Gyakorlás Írassuk ki azon dolgozók nevét, munkakörét és fizetését, akiknek a fizetése 1500 USD alatt van. A lista fejléce legyen „Név”, „Munkakör”, „Fizetés”, rendezzen a dolgozók neve szerint.

15 Gyakorlás SELECT ename AS ”Név”, job AS ”Munkakör”, sal AS ”Fizetés” FROM emp WHERE sal < 1500 ORDER BY ename;

16 További feltételes kifejezések
További kifejezések: Logikai műveletek AND, OR, NOT Hasonlító műveletek >, >=, <, <=, =, <>, != Intervallum Oszlopkifejezés BETWEEN AlsóHatár AND FelsőHatár Alsztringvizsgálat Oszlopkifejezés LIKE ’%alsztring%’ Pl.: SELECT * FROM emp WHERE ename LIKE UPPER(’%ar%’); Allekérdezésre vonatkozó halmazvizsgálat Oszlopkifejezés [NOT] IN | ANY | ALL | EXSIST alekérdezés NULL értékre vonatkozó vizsgálat Oszlopkifejezés IS NULL | IS NOT NULL

17 További feltételes kifejezések
Írassuk ki az 1200 és 2900 USD között kereső dolgozók minden adatát úgy, hogy a fizetés, majd a nevük szerint legyen rendezve. Írassuk ki az 1200 és 2900 USD között NEM kereső dolgozók nevét, keresetét, jutalékát úgy, hogy a fizetés, majd a nevük szerint legyen rendezve és beszédesek legyenek az oszlopnevek.

18 További feltételes kifejezések
SELECT emp.* FROM emp WHERE sal BETWEEN 1200 AND 2900 ORDER BY sal, ename;

19 További feltételes kifejezések
SELECT emp.ename AS Név, emp.sal AS Fizetés, emp.comm AS Jutalék FROM emp WHERE sal NOT BETWEEN 1200 AND 2900 ORDER BY sal, ename;

20 További feltételes kifejezések
Írassuk ki a „clerk” munkakörű dolgozók nevét, munkakörét, fizetését. A lista fejléce legyen „Név”, „Munkakör”, „Fizetés”, rendezzen a dolgozók neve szerint. SELECT ename, job, sal FROM emp WHERE job LIKE ’%clerk%’; Mi történt? Miért nem jelent meg a clerk?

21 Megoldás Kis és nagybetűk számítanak!
SELECT ename, job, sal FROM emp WHERE job LIKE ’%CLERK%’; vagy: SELECT ename, job, sal FROM emp WHERE job LIKE UPPER(’Clerk’);

22 További feltételes kifejezések
Mi van akkor ha több munkakörre is kíváncsiak vagyunk? Mondjuk „sealsman” és „clerk”. SELECT ename, job, sal FROM emp WHERE UPPER(job) IN UPPER(’SALESMAN’, ’CLERK’); Megjegyzés: lehet így is … LOWER(job) IN (’salesman’, ’clerk’);

23 Speciális függvények Számoljuk ki a dolgozóknak a jövedelmét (sal+comm) és rendezzük növekvő rendbe. SELECT emp.*, sal+comm FROM emp; Nézzük meg, hogy mi történt. Miért történhetett ez?

24 Speciális függvények Ilyen estekben használjuk az NVL függvényt. Lényege, ahol nincs érték megadva azt kitölti az általunk megadottal. Nézzük meg az előző példát a függvény segítségével. SELECT emp.*, sal+NVL(comm,0) AS Jövedelem FROM emp; ORDER BY Jövedelem ASC;

25 Speciális függvények A DECODE függvény segítségével javíthatjuk a listánk áttekinthetőségét. SELECT ename, job, DECODE(comm, 300, ’háromszáz’, comm) FROM emp; SELECT ename, DECODE(NVL(comm,-1), -1, ’Nem jár jutalék’, comm FROM emp;

26 Speciális függvények A CASE függvény, hasonlóan a DECODE függvényhez itt is a listánkat tehetjük olvashatóbbá, de képes kezelni már több esetet is. Működése HA-AKKOR, KÜLÖNBEN elvű. A feldolgozás során mindig az első a kifejezést igazzá tévő értéket fogja behelyettesíteni.

27 Speciális függvények Szintaktikája: CASE oszlopkifejezés [oszlopkifejezés] WHEN LogikaiKifejezés THEN VisszatérésiÉrték [WHEN LogikaiKifejezés THEN VisszatérésiÉrték] [ELSE VisszatérésiÉrték] END

28 Speciális függvények Listázzuk ki a dolgozók nevét, munkakörét, jutalékát úgy, hogy akinek nincs jutaléka oda azt írjuk ki, hogy „nem jár jutalék”. Oszlopkifejezéssel SELECT ename, job, CASE NVL(comm,-1) WHEN -1 THEN ’Nem jár jutalék’ ELSE TO_CHAR(comm) END FROM emp;

29 Még egy pár apróság… Milyen munkakörök léteznek ennél a cégnél?
SELECT job FROM emp; De nekünk csak egyszer van szükségünk minden munkakörre. SELECT DISTINCT job FROM emp;

30 Még egy pár apróság… Emlékezzünk a jutalékos példára ott arra voltunk kíváncsiak ki kap jutalmat, most nézük meg ki nem kap jutalmat. A …Where comm=0; nem működik. Miért? Ha lekérdezzük az emp táblát látjuk, hogy akik nem kapnak jutalmat oda nincs semmi se írva, ez nem egyenlő a 0-val!!! Ezért így kérdezzük le: SELECT ename, comm FROM emp WHERE comm IS NULL;

31 Még egy pár apróság… Művelet dátumokkal
SELECT ename AS Név, hiredate AS Dátum, EXTRACT(YEAR FROM hiredate) AS BeÉv, EXTRACT(MONTH FROM hiredate) AS BeHónap, EXTRACT(DAY FROM hiredate) AS BeNap FROM emp WHERE hiredate > TO_DATE(’1981.máj.05’);

32 Még egy pár apróság… Eltelt idő meghatározása Napokban
SELECT ROUND(sysdate - TO_DATE( ,'YYYYMMDD')) FROM dual; Hónapokban SELECT ROUND(MONTHS_BETWEEN(sysdate, TO_DATE( ,’YYYYMMDD’))) FROM dual; Években SELECT ROUND(MONTHS_BETWEEN(sysdate, TO_DATE( ,’YYYYMMDD’))/12) FROM dual;

33 Csoportosító lekérdezések
A leggyakrabban használt függvények: AVG() Kiszámolja a csoport(ok) átlagát. SUM() A csoportban összeget számol. MIN() A legkisebb értéket adja meg a csoportban. MAX() A legnagyobb értéked adja meg a csoportban. COUNT() Megszámolja a csoport elemeinek számát. ROUND() Kerekítés Pl.: ROUND(AVG(sal),2) – 2 tizedes pontosan kerekít Ezeket a függvényeket mindig GROUP BY-al használjuk.

34 Csoportosító lekérdezések
A leggyakrabban használt függvények: AVG() Kiszámolja a csoport(ok) átlagát. SUM() A csoportban összeget számol. MIN() A legkisebb értéket adja meg a csoportban. MAX() A legnagyobb értéked adja meg a csoportban. COUNT() Megszámolja a csoport elemeinek számát. ROUND() Kerekítés Pl.: ROUND(AVG(sal),2) – 2 tizedes pontosan kerekít Ezeket a függvényeket mindig GROUP BY-al használjuk.

35 Csoportosító lekérdezések
Nézzünk az előbbiekre példát Nézzük meg mi a legnagyobb fizetés részlegenként. SELECT deptno, MAX(sal) FROM emp GROUP BY deptno; Mennyi a részlegenkénti fizetés és ezt rendezzük növekvő sorrendbe. SELECT deptno, AVG(sal)

36 Önálló feladat A főnök szeretné tudni a részlegeinek:
A legalacsonyabb fizetést A legmagasabb fizetést Az átlagos fizetést A létszámot

37 A megoldás SELECT deptno AS Részleg, MIN(sal) AS Legkisebb, MAX(sal) AS Legnagyobb, AVG(sal) AS Átlag, COUNT(*) AS Létszám FROM emp GROUP BY deptno;

38 Bonyolítsuk a dolgokat…
Listázzuk ki a legkisebb, a legnagyobb és az átlagos részlegenkénti létszámokat: SELECT MIN(COUNT(*)), MAX(COUNT(*)), ROUND(AVG(COUNT(*)),2) FROM emp GROUP BY deptno;

39 Szűrés csoportokra (A HAVING használata)
Listázzuk ki azokat a részlegeket amelyek 2000 USD- nél nagyobb átlagjövedelműek a jövedelem szerint rendezve. SELECT deptno, ROUND(AVG(sal+NVL(comm,0))) AS átlagjövedelem FROM emp GROUP BY deptno HAVING ROUND(AVG(sal+NVL(comm,0))) > ORDER BY átlagjövedelem;

40 Szűrés csoportokra (A HAVING használata)
Listázzuk főnökönként (mgr) a jutalékban nem részesülő dolgozóinak átlagfizetését csökkenő sorrendben, feltéve, hogy ez az érték 1000 USD- nál több.

41 Megoldás SELECT AVG(sal) AS ”Átlagfizetés”, mgr AS ”Főnök” FROM emp WHERE comm IS NULL AND mgr IS NOT NULL GROUP BY mgr HAVING AVG(sal) > 1000 ORDER BY ”Átlagfizetés” DESC;

42 Házi feladat Listázza ki részlegenként és minden részlegben munkakörönként a 2000 USD-nál nagyobb jövedelmű dolgozók átlagjövedelmét, mégpedig úgy, hogy a lista legyen az utóbbi szerint növekvő és használjon beszédes oszlopneveket.

43 Megoldás SELECT deptno AS Részleg, job AS Munkakör, avg(sal+NVL(comm,0)) AS Átlag FROM emp WHERE (sal + NVL(comm,0)) > 2000 GROUP BY deptno, job ORDER BY Átlag;

44 Házi feladat (2) Listázza ki a legfeljebb 2200 USD átlagjövedelmű részlegeknek az átlagjövedelmét és ezt rendezzük átlagjövedelem szerint növekvő sorrendbe majd csökkenő sorrendbe és használjon beszédes oszlopneveket.

45 Megoldás SELECT deptno AS Részleg, AVG(sal+nvl(comm,0)) AS Átlag FROM emp GROUP BY deptno HAVING AVG(sal+nvl(comm,0)) < 2200 ORDER BY Átlag asc/desc;


Letölteni ppt "Adatbázis használat I. 2. gyakorlat."

Hasonló előadás


Google Hirdetések