Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ADATBÁZIS HASZNÁLAT I. 4. gyakorlat. Figyelem!!! A diasor ismerete nem helyettesíti a tankönyvet, és a példatárat. A diasor ismerete szükséges, de nem.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ADATBÁZIS HASZNÁLAT I. 4. gyakorlat. Figyelem!!! A diasor ismerete nem helyettesíti a tankönyvet, és a példatárat. A diasor ismerete szükséges, de nem."— Előadás másolata:

1 ADATBÁZIS HASZNÁLAT I. 4. gyakorlat

2 Figyelem!!! A diasor ismerete nem helyettesíti a tankönyvet, és a példatárat. A diasor ismerete szükséges, de nem elégséges feltétele a minimum elégséges érdemjegynek!

3 Weboldalak www.orakulum.com www.jerry.gorextar.hu/ab1 www.gorex.gorextar.hu/ab1 www.gazdinfo.hu

4 Interaktív környezet  Mit jelenthet az interaktív környezet  A lekérdezéseinket úgy írjuk meg, hogy a felhasználó adhat meg bizonyos paramétereket változókon keresztül.

5 Változók  Két fajtája létezik a változóknak  &vátozónév Az ilyen módon létrehozott változó nem tárolódik el a munkamenetünkben, elfelejti amint lefutott a parancs.  &&változónév Eltárolja az SQL*Plus a változó értékét amíg ki nem lépünk belőle vagy nem használjuk az UNDEFINE utasítást.

6 Változók  A &&változót felhasználói változónak is nevezzük  A felhasználói változókat a következőképpen tudjuk létrehozni  &&változónév  DEFINE változónév = érték (minidg CHAR típusú)  ACCEPT változónév [adattípus] [FORMAT 'formátummaszk'] [PROMPT 'üzenet'] [HIDE]

7 Változók  A változókra az SQL parancsokba úgy hivatkozunk, hogy a változonevet ' ' közé tesszük.  Ha egy változó nem létezik a hivatkozáskor, akkor annak bekéri az értékét az SQL*Plus és attól függően, hogy a kódban hogyan hivatkoztunk rá létrehozza a változót vagy felhasználói változót.  Pl.: SELECT * FROM emp WHERE ename = '&&valtozo'; Létrehozza a valtozo nevű felhasználói változót (megnézhetjük az aktuális értékét a DEFINE paranccsal).  Pl2.: SELECT * FROM emp WHERE ename = '&valtozo2'; Létrehozza a valtozo2 nevű változót, de ahogy lefutott a parncs el is felejti.  A felhasználói változók értékét mindig csak újabb DEFINE vagy ACCEPT parancsal változtathatjuk meg. Megjegyzés: Ha létezik '&&valtozo', akkor arra hivatkozhatunk '&valtozo' parancsal is.

8 DEFINE  DEFINE változó = érték  Létrehoz egy CHAR típusú változót.  DEFINE változó  Megjeleníti a változó értékét és típusát.  DEFINE  Megjeleníti az összes felhasználói változó értékét és típusát.

9 DEFINE (Feladat)  Hozzunk létre egy nev nevű változót és az értéke legyen MARTIN.  Kérdezzük le MARTIN minden adatát a változónk segítségével.

10 ACCEPT  Az SQL*Plus fejlesztésének későbbi szakaszába készült, emiatt nem csupán CHAR típusú változót tud létrehozni, hanem NUMBER és DATE változót is és ezt a hivatkozások során figyelembe kell vennünk.  Az ACCEPT létrehozza a felhasználói változónkat, egy üzenetet is küld a felhasználónak és képes a bevitelt elrejteni (pl.: jelszó).

11 ACCEPT  Szintaktikája  ACCEPT változónév [adattípus] [FORMAT 'formátummaszk'] [PROMPT 'üzenet'] [HIDE]  Adattípus  NUMBER  CHAR  DATE  FORMAT 'formátummaszk'  Megadja használandó formátummaszkokat (könyv 1. fejezet: Dátumok és számok formázott megjelenítése)  PROMPT 'üzenet'  Üzenetet jelenít meg a felhasználónak az adat megadása előtt  HIDE  Elrejti a felhasználó által megadott adatot (jelszó)

12 ACCEPT (Feladat)  Listázza a felhasználó által megadott dátum előtt belépett, és foglalkozású dolgozókat!

13 ACCEPT (Megoldás) ACCEPT datum DATE FORMAT 'YYYY-MM-DD' PROMPT 'Mi legyen a dátum?: ' ACCEPT munkakor PROMPT 'Milyen munkakör?: ' Select * from emp where hiredate < TO_DATE('&datum','YYYY-MM-DD') AND upper(job) = upper('&munkakor');

14 ACCEPT (Feladat 2)  Írjon olyan programot, amely a felhasználó által kiadott lekérdező utasítást futtatja.

15 Megoldás 2  ACCEPT utasitas PROMPT 'Adjon meg egy lekérdező utasítást: ' SELECT * FROM (&utasitas);

16 UNDEFINE  Már korábban említettük, hogy az ACCEPT a DEFINE és && egyaránt felhasználói változókat hoz létre és ezek megőrződnek az SQL*Plusban kilépésig vagy az UNDEFINE utasítás kiadásáig.  Az UNDEFINE kitörli a felhasználói változót.  Használata  UNDEFINE változónév

17 UNDEFINE (Feladat)  Kérdezzük le a változókat.  Módosítsuk az utasitas változó értékét.  Kérdezzük le az utasitas valtozot.  Töröljük le az utasitas nevű változót.

18 UNDEFINE (Feladat)  Kérdezzük le a változókat.  DEFINE  Módosítsuk az utasitas változó értékét.  DEFINE utasitas = valami  Kérdezzük le az utasitas valtozot.  DEFINE utasitas  Töröljük le az utasitas nevű változót.  UNDEFINE utasitas

19 PROMPT  Üzenet kiírására használják egy szkriptből.  Használata  PROMPT [szöveg] Ha nem adunk meg szöveget akkor egy sort beszúr. Vegyük észre, hogy itt nincsen ' ' jel közé zárva a szöveg, mint ACCEPTNÉL  Lehetőség van itt is változót használni  Ilyenkor viszont így kell hivatkozni a változóra PROMPT szöveg &változó. Azaz a változónév után.-ot kell hogy tegyünk  Pl.: PROMPT Én a &_USER. nevű felhasználó vagyok

20 Az SQL*Plus környezet beállítása  Az aktuális beállításokat a SHOW ALL paranccsal kérhetjük le.  Ha csak egyre vagyunk kíváncsiak SHOW rendszerváltozó  Ezen változók értékeit a következőképpen módosíthatjuk  SET Rendszerváltozó Érték  A HELP SET paranccsal megnézhetjük mire állíthatjuk be az egyes változókat

21 Az SQL*Plus környezet beállítása  A számunkra érdekes rendszerváltozók:  Numwidth Megadja a numerikus mezőszélességet. SET Numwidth n  Feedback Alapértelmezetten, ha a lista 6 sornál több sorból áll, akkor kiírja a sorok számát, ezt ki-, bekapcsolhatjuk, illetve átírhatjuk más sorszámra. SET feedback {6|n|on|off}  Verify Amikor változót használunk akkor kiírja a behelyettesítés értékét, ezzel a parancsal ezt kikapcsolhatjuk. SET verify {on|off}  Linesize A sor hosszának maximális számát adja meg. SET linesize n

22 Formázások  Az SQL*Plusban a listánkat formázni is tudjuk bizonyos mértékig.  A formázásnak két szintje van  Lista szintű formázások  Oszlop szintű formázások

23 Lista szintű formázások  TTITLE ["Szöveg" | ON | OFF]  Minden oldal tetején megjelenő fejlécet adhatjuk meg, kapcsolhatjuk ki és be.  BTITLE ["Szöveg" | ON | OFF]  Ugyanaz mint a TITLE csak láblécben jelenik meg.  BREAK [ON {oszlopnév |oszlopkifejezés} [ON {oszlopnév |oszlopkifejezés}]…]  Kiszűri az ismétlődő értékek megjelenését az egymást követő sorokban és sortöréssel tagolja az adatsorokat.

24 Lista szintű formázások (Feladat)  Állítsuk be a fejlécet, hogy a saját nevünk jelenjen meg.  Állítsuk be a láblécet, hogy a csoport kódja jelenjen meg.  Kérdezzük le az emp táblát részlegazonosítóval növekvően rendezve és egy részlegazonosítót csak egyszer írjon ki.  Kapcsoljuk ki a fej és láblécet

25 Lista szintű formázások (Megoldás)  TTITLE "Index Elek"  BTITLE "MM10"  BREAK ON deptno  SELECT * FROM emp ORDER BY deptno;  TTITLE OFF  BTITLE OFF

26 Oszlop szintű formázások COLUMN  Az oszlopok és fejlécének megjelenési formáját szabályozza.  Szintaktika:  COLUMN {oszlopnév | oszlopkifejezés} [FORMAT 'formátumaszk'] [HEADING "Szöveg"] [JUSTIFY {LEFT | CENTER | RIGHT}]  COLUMN oszlopnév {PRINT | NOPRINT | OFF |ON | CLEAR}

27 Oszlop szintű formázások COLUMN  [FORMAT 'formátumaszk']  Megadja az oszlopadatok megjelenési formáját Pl.: A15 azt jelenti, hogy a karaktersorozat számára 15 helyet hagyunk Dátum és szám esetén az első fejezetben a dátum ok és számok formázott megjelenítése (36-37 oldal) található parancsok használhatóak

28 Oszlop szintű formázások COLUMN  [HEADING "Szöveg"]  A fejlécet ezzel beállíthatjuk felülírja az alapértelmezett oszlopnevet.  Speciális karakterek esetén szükséges a szöveg.  Sortörést | karakterrel tudunk beszúrni.  [JUSTIFY {LEFT | CENTER | RIGHT}]  Az oszlopfejléc igazítása

29 Oszlop szintű formázások COLUMN  NOPRINT / PRINT  Elrejti az oszlopot vagy megjeleníti azt.  OFF / ON  Kikapcsolja vagy bekapcsolja az oszlop formázását  CLEAR  Formázások törlése.

30 Oszlop szintű formázások COLUMN (Példa)  COLUMN empno NOPRINT  COLUMN job HEADING "Munkakör" JUSTIFY RIGHT  COLUMN HIREDATE FORMAT A15 JUSTIFY left  COLUMN sal FORMAT L9999 HEADING "A dolgozó|fizetése" JUSTIFY CENTER  Az L9999 azt jelenti, hogy írja ki a helyi devizanemet  Select * from emp;

31 Formázások törlése  A formázásokat egyszerűen törölhetjük  CLEAR {BREAKS | COLUMNS | SCREEN} BREAKS törli a break utasítás hatását COLUMNS törli az összes oszlopformázást SCREEN a képernyőt törli

32 Formázások törlése (Feladat)  Töröljünk minden formázást.

33 Formázások törlése (Megoldás)  CLEAR BREAKS  CLEAR COLUMNS  TTITLE OFF  BTITLE OFF

34 Házi feladat  Listázza ki a felhasználó által megadott dolgozó azonosítóját, jövedelmét, főnökének nevét és annak jövedelmét, részlegének helyét, valamint a dolgozó jövedelembeállási értékét (vagyis a jövedelmének és a legkisebb jövedelem különbsége). Használjon másodlagos oszlopneveket és formázásokat.

35 Megoldás SET FEEDBACK OFF COLUMN DOLGOZÓJÖVEDELME FORMAT 9999L SET verify off ACCEPT neve Prompt 'Dolgozó neve: ' SELECT d.ename AS dolazonosító, d.sal+NVL(d.comm,0) AS DOLGOZÓJÖVEDELME, dept.loc AS részlegnév, fonok.ename AS főnökneve, fonok.sal+NVL(fonok.comm,0) AS Főnökfizetése, d.sal+NVL(d.comm,0) - (Select min(d.sal + nvl(d.comm,0)) from emp d) AS jövedelembeállás FROM emp d, emp fonok, dept WHERE d.mgr=fonok.empno AND d.deptno=dept.deptno AND UPPER(d.ename)=UPPER('&neve');

36 Házi feladat (2)  Listázza ki a felhasználó által a nevével megadott dolgozó azonosítóját, jövedelmét, munkakörének nevét, továbbá a munkakörében dolgozók összjövedelmét, végül pedig a dolgozó jövedelembeállási értékét (vagyis jövedelméből kivonjuk az összjövedelmet). Használjon kifejező másodlagos oszlopneveket és formázásokat.

37 Megoldás 2 SET VERIFY OFF COLUMN osszjovedelem FORMAT 9999L COLUMN FONOKNEV JUSTIFY CENTER ACCEPT neve PROMPT 'A dolgozó neve: ' SELECT dolgozo.empno AS Azonosító, dolgozo.sal + NVL(dolgozo.comm,0) AS jövedelem, dolgozo.job as munkakör, al.összjövedelem as osszjovedelem, fonok.ename as fonoknev, fonok. sal + nvl(fonok.comm,0) as fonokjovedelem, (dolgozo.sal + NVL(dolgozo.comm,0)) - al.összjövedelem as jövedelembeállás FROMemp dolgozo, emp fonok, (select job as munkakor, sum(sal + nvl(comm,0)) As összjövedelem from emp group by job) al WHEREal.munkakor = dolgozo.job AND UPPER(dolgozo.ename) = UPPER('&neve') AND dolgozo.mgr = fonok.empno; 


Letölteni ppt "ADATBÁZIS HASZNÁLAT I. 4. gyakorlat. Figyelem!!! A diasor ismerete nem helyettesíti a tankönyvet, és a példatárat. A diasor ismerete szükséges, de nem."

Hasonló előadás


Google Hirdetések