Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ELTE PPK 2009. 10.08. VIZSGAANYAG www.onfejlesztoiskolak.hu Felhasználva: Holland-magyar KÖVI Tóth Béla által szerkesztett anyagait.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ELTE PPK 2009. 10.08. VIZSGAANYAG www.onfejlesztoiskolak.hu Felhasználva: Holland-magyar KÖVI Tóth Béla által szerkesztett anyagait."— Előadás másolata:

1 ELTE PPK 2009. 10.08. VIZSGAANYAG www.onfejlesztoiskolak.hu Felhasználva: Holland-magyar KÖVI Tóth Béla által szerkesztett anyagait

2 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Összetevők – „eredmény” INPUT (szerelés - álló vagy mozgó „jármű”-ben?) –Tartalom- és kimenet szabályozás –Feltételek, erőforrások (tárgyi, tanügy- igazgatási), fenntartó –Humán erőforrás –Szervezet és vezetés –Értékelési rendszer OUTPUT –Nevelési-oktatási modell –Iskolaszervezeti struktúra

3 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Tartalom és forma választás Tartalom –Képzés –Érték- és normaközvetítés –Kompetencia fejlesztés –Szocializálás –Szolgáltatások Forma –Iskolatípus –Nevelési-oktatási modell –Szervezeti struktúra

4 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu A nevelési-oktatási modell és szervezeti struktúra kapcsolata A nevelési-oktatási modellalkotás szempontjai: 1.a tanulókról alkotott felfogás 2.a tanterv fókusza és szerkezete 3.a tanulási folyamatok megszervezése 4.a tanulók csoportba sorolásának elvei 5.nevelési eljárások 6.az értékelés funkciója 7.a nevelési-oktatási folyamatok értékelése

5 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Nevelési-oktatási modellek Szelektív Behelyező Vegyes képességű csoportokat kialakító Integratív Innovatív

6 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Szelektív nevelési-oktatási modell -a tanulókról alkotott felfogás -értelmi képességei adottak -döntően a kognitív képességekre koncentrál -minden területen hasonló teljesítményre képes -a tanterv fókusza és szerkezete -ismeretalapú tudásközvetítés -éles választóvonal a tantárgyak között -központi tanterv, központi óraszámok -a tanulási folyamatok megszervezése -általában egész osztálynak, frontális óra -nincsenek alternatív tanulási utak -nagyon nehéz átjárhatóság

7 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Szelektív nevelési-oktatási modell folytatás -a tanulók csoportba sorolásának elvei -a tanulókat teljes osztályokban tanítják -homogén csoportnak tekintik őket -a csoportba sorolás a szelekcióval végleges -a szelekció: tantárgyi vagy integrált tesztekkel -nevelési eljárások -fontos a fegyelem kialakítása, ez minden tanár feladata -a nevelésre szánt idő kevés, nem tervezett -erős elkülönülés az oktatás és a nevelés között -a nevelésért az osztályfőnök a felelős

8 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Szelektív nevelési-oktatási modell folytatás 2 -az értékelés funkciója -méri az ismeretek elsajátításának mértékét -a szaktanár értékel -az értékelés következménye: bukás/felsőbb osztályba léphet döntések -a nevelési-oktatási folyamatok értékelése -az értékelési tapasztalatok beépítése: ritka, ad hoc -az értékelést az egyes szaktanárok végzik „szétszórt” kritériumok alapján

9 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Innovatív nevelési-oktatási modell -a tanulókról alkotott felfogás -a tanuló partner, maga is tudást közvetít, aktív résztvevő -különböző területeken különböző teljesítményekre képes -a tanterv fókusza és szerkezete -a hangsúly az adott csoporton és a társadalmi folyamatokon, elvárásokon van -alig van választóvonal az egyes tantárgyak között -helyi tanterv, a szituációhoz igazított időbeosztás, nagy tanári szabadság -sok időt szánnak az életszerű problémák megvitatására -a tanulási folyamatok megszervezése -jellemző a kiscsoportos tanítás (az osztály is kiscsoport) -a tanulási utak a tanulók képességeitől, szükségleteitől függően sokfélék -a csoportok között nincs (nagyon nehéz) átjárhatóság

10 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Innovatív nevelési-oktatási modell folytatás -a tanulók csoportba sorolásának elvei -heterogén alapcsoportok -a tanulás még kisebb (4-6 fős) csoportokban történik -a csoportba sorolás véletlenszerű -átcsoportosítás csak akkor, ha a csoport nem tud sikeresen együttműködni -nevelési eljárások -fontos a választási és döntéshozatali képesség kialakítása, ez minden tanár feladata -a nevelésre szánt idő az adott szituációtól függ -az oktatás és a nevelés integrálódik -a tanárok egyszerre szaktanárok és nevelők

11 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Innovatív nevelési-oktatási modell folytatás 2 -az értékelés funkciója -méri az ismeretek, kompetenciák elsajátításának mértékét -az értékelés a tanári team feladata, de a tanulók is értékelik saját maguk, társaik ill. tanáraik teljesítményét -az értékelésnek az előrehaladás szempontjából nincs meghatározó következménye -a nevelési-oktatási folyamatok értékelése -a tapasztalatok beépülnek a tantervbe, változást eredményeznek a pedagógiai programban -az értékelés része az iskolai programnak -az értékelést a tanári csapat végzi a tanulókkal közösen kialakított kritériumok alapján

12 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Iskolaszervezeti struktúrák Első megközelítés: –A szervezet struktúrája –Az iskola koordináló mechanizmusai –A vezetés –A szervezet komplexitása

13 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Iskolaszervezeti struktúrák - finomítás –A szervezet struktúrája Tanítási és tanulási struktúrák Tantárgyi munkaközösségek Adminisztrációs, pénzügyi, egyéb oktatást segítő szolgáltatások Nevelési munkaközösségek Továbbképzések Tanári autonómia, „beleszólási lehetőség” –Az iskola koordináló mechanizmusai Szabályok és irányelvek Hierarchikus ellenőrzés Iskolai kommunikáció, konzultációs struktúrák Döntéshozatal Szervezeti kultúra

14 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Iskolaszervezeti struktúrák folytatás 2 –A vezetés Az iskolaszék szerepe Az igazgató hatalma, kötelezettségei, felelőssége Az igazgató helyettesek hatalma, kötelezettségei, felelőssége A középvezetők pozíciója –A szervezet komplexitása A komplexitás mértéke A tantestület tudatosságának mértéke

15 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Iskolaszervezeti struktúrák Szegmentális Hierarchikus Kollegiális Mátrix Moduláris

16 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Iskolaszervezeti struktúrák – szegmentális stuktúra –A szervezet struktúrája Vertikális, a tanulók több évig együtt maradnak Formálisan létező tantárgyi munkaközösségek Nevelési munkaközösségek nincsenek A tanár teljes autonómiával rendelkezik az osztályteremben –Az iskola koordináló mechanizmusai Elismerik, de nem veszik túl komolyan a külső előírásokat, azok működnek, amelyek erősítik a fegyelmet és a tanári autonómiát A tanári autonómia miatt minimális jelentőségű a hierarchikus ellenőrzés Iskolai szintű kommunikáció, konzultáció alig van Szervezeti kultúra: jellemzően szerepkultúra

17 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Iskolaszervezeti struktúrák – szegmentális stuktúra - folytatás –A vezetés Az iskolaszék formálisan a működés kontrollja Az igazgató egyszemélyi felelős vezető, hierarchikus ellenőrzést végző adminisztrátor Az igazgató helyettesek az igazgató segítői, mérsékelt felelősséggel és autonómiával A középvezetői pozíció nem létezik –A szervezet komplexitása Nem túl hierarchikus szervezet A tantestület tudatosságának szintje alacsony

18 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Iskolaszervezeti struktúrák – moduláris stuktúra –A szervezet struktúrája Horizontális és moduláris tanári teamek, nagyfokú autonómiával A kölcsönös tanári igényen alapuló tantárgyi munkaközösségi működés A nevelés és az oktatás integrálódik A továbbképzés belső igény A tanárok együtt felelősek a nevelési célok megvalósításáért –Az iskola koordináló mechanizmusai Elismerik, de a belső céloknak megfelelően átértelmezik a külső előírásokat Kevés belső szabály létezik, a moduláris csapatok megfogalmazzák saját belső szabályaikat Jellemző az iskolai szintű kommunikáció, kooperáció Döntéshozatal: jellemző a kölcsönös, egymáshoz való igazodás Szervezeti kultúra: erős, belsőleg kifejlesztett kultúra

19 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Iskolaszervezeti struktúrák – moduláris stuktúra - folytatás –A vezetés Az iskolaszék a működés kontrollja, irányelvek kitűzője, stratégia kidolgozója Az igazgató pedagógiai vezető, adott esetben döntéshozó, a vezetési csapat irányítója Az igazgató helyettesek a vezetői csapat tagjai, nagyfokú felelősséggel és autonómiával A középvezetők elsősorban a moduláris csapatok irányítói –A szervezet komplexitása Nagy mértékű komplexitás a modulokon belül A tantestület tudatosságának szintje magas

20 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu


Letölteni ppt "ELTE PPK 2009. 10.08. VIZSGAANYAG www.onfejlesztoiskolak.hu Felhasználva: Holland-magyar KÖVI Tóth Béla által szerkesztett anyagait."

Hasonló előadás


Google Hirdetések