Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2014. 08. 05. Nat(ok), pedagógiai program(ok), helyi tanterv(ek) Dr. Vass Vilmos egyetemi docens ELTE PPK

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2014. 08. 05. Nat(ok), pedagógiai program(ok), helyi tanterv(ek) Dr. Vass Vilmos egyetemi docens ELTE PPK"— Előadás másolata:

1 2014. 08. 05. Nat(ok), pedagógiai program(ok), helyi tanterv(ek) Dr. Vass Vilmos egyetemi docens ELTE PPK vass.vilmos@ppk.elte.hu www.vassvili.hu

2 Nem engedünk a 78-ból!

3 Kulcskérdés Mi a különbség a tanulásközpontú és a tanításcentrikus tantervi paradigma között?

4 Miről lesz szó? A Nat-evolúció „A tantervelmélet aranykora” A gondolkodás tanterve „A kreativitás és innováció éve” A 21. század programja Következtetések

5 A Nat-evolúció „A Nemzeti alaptanterv megalkotásának, bevezetésének és felülvizsgálatának majd két évtizedes folyamata.” (Báthory, 2007)

6 A Nat-evolúció 1995, 2003, 2007 1989-2009 1971, 1972, 1978, 1980, 1995, 2003, 2007

7 http://www.siu.edu/~deweyctr http://www.johndewey.org http://dewey.pragmatism.org

8 Bármely tény bitorolt helyet foglal el a gyermek életében, ha nem kapcsolódik olyasmihez, ami igazán és mélyen érdekli a gyermeket. (Dewey, 1902) Dewey, J.: A gyermek és a tanterv, in: Ballér Endre [szerk.]: Tantervelméleti szöveggyűjtemény, A tantervelmélet forrásai, Országos Pedagógiai Intézet, 1985, 46. o.

9 Magyarország? „tematika és ügyességek rendszere” „…az elszigetelt tantervi elem, holt anyag.” „…az oktatás anyagának kiszemelése és elrendezése.” „…a tanterv nem nyers konglomerátum, hanem szerves alkotás.” „…az egyes iskolák viszonyaik szerint állapítsák meg a részletes tanmenetet és óratervet.”

10 „A változóban a változatlant, a sokféleségben az egységet a tantervnek kell feltüntetnie. Ez ama közös alap, melyben az érdekek és viszonyok szétágazó szálai találkoznak. Ez szabja ki amaz egyforma színvonalat, mely felé az egyes iskolák munkásságának irányulnia kell.” (Finánczy Ernő: A gymnasiumi helyi tantervekről)

11 „Így jutottunk oda, hogy mai nap csaknem minden különvált szak helyt nyert az iskolában-de nincs tanár, aki meg volna elégedve a térrel, melyet tantárgya az iskola keretében elfoglal, az óraszámmal, mely rendelkezésére áll.” (Kármán Mór: A tantervek elméletéhez)

12 „A tantervelmélet aranykora” 1947-1957 (John Goodlad)

13 A tananyag-kiválasztás forrásai (sources) A tananyag-kiválasztás szűrői (screens) 1. A tanuló tanulási szükségletei, érdeklődései, aspirációi stb. I. A társadalomról, a nevelésről szóló általános filozófiai (pl. a demokrácia). 2. A kortárs társadalom igényei az iskola, a műveltség iránt. II. A tanuláspszichológia által feltárt fejlesztési lehetőségek. 3. A szaktudományok képviselői által relevánsnak tartott tudás köre. Tyler, R. W.: Basic Principles of Curriculum and Instruction. 1949. Chicago. In. Báthory Zoltán: Tanulók, iskolák, különbségek. 2000. Budapest. 131. old. Curriculum

14 Tanulás Folyamat Kérdések „Kulcspontok”

15 A gondolkodás programja Tanulás a gondolkodásért (idő, edzés) Gondolkodás a tanulásért (kérdések, önértékelés, megértés, saját vélemény) Gondolkodás közösen (a többiek megértése, mások gondolatainak elemzése) Saját gondolataim A „nagy” gondolatok Arthur L. Costa

16 Az interdiszciplináris program „Olyan integrációs technika, amelyik több tantárgy metodológiáját és nyelvezetét alkalmazva központi témákat, folyamatokat, problémákat és tapasztalatokat foglal össze.” (Jacobs, 1989)

17

18 20 millió 600 ezer

19

20 2014. 08. 05. A gyermekkor csodája Tanulás Képzelet Idő Játék Hibázás Érzelmek

21

22 2014. 08. 05. A tanulás típusai Érzékszervi Verbális Mozgásos Szociális

23 Megérkeznek az iskolába…

24 2014. 08. 05. A túlélési kompetencia

25 2014. 08. 05. A felejtési kompetencia

26 82%

27 2014. 08. 05. Kreativitás Kifejezés (rajzok, zenék: függetlenség) Produktivitás (alkotás, korlátozás) Feltalálás (felfedezés, kutatás, PBL) Újítás (tudomány, művészet) Teremtés (új elvek)

28 http://www.youtube.com/watch?v=H_hGQuTjI3U

29 2014. 08. 05. Tanulás 3 R - 4 C Kreativitás és innováció Kritikus gondolkodás és problémamegoldás Kommunikáció Együttműködés

30 Következtetés Struktúrák (ismeret, képesség, attitűd) Standardizálás Kulcsfogalom-rendszerek Kompetencia-térképek Implementáció A kulcskompetenciák értékelése

31 „Ki remélhet eredményt, ha az emlékezetet a császárok, királyok és vezérek névjegyzéke tölti be? A fejlődésben levő gyermek számára inkább ártalmas ez az eljárás, mint hasznos…” (Ratio Educationis)

32 Kulcskérdés ParadigmaTanításTanulás Alapk é rd é sekMit tan í tsak? Hogyan tan í tsam? Mi é rt tanulom? Hogyan tanuljam? A szab á lyoz á s ir á nya Bemenet (in-put)Kimenet (out-put) A tervez é s f ó kusza Tantervi tartalom, tan í t á si m ó dszertan, tan á ri tev é kenys é g Kompetenci á k, fejleszt é si folyamat, tanul ó i tev é kenys é g, a tanul á s megszervez é se, tanul á si eredm é ny É rt é kel é sSzummat í vFormat í v, diagnosztikus

33 BIZALOM

34 2014. 08. 05.

35 Hasznos honlapok http://www.ltscotland.org.uk/ http://www.australiancurriculum.edu.au/Home http://www.minedu.govt.nz/NZEducation/Ed ucationPolicies/Schools/CurriculumAndNCEA /NationalCurriculum.aspx http://www.minedu.govt.nz/NZEducation/Ed ucationPolicies/Schools/CurriculumAndNCEA /NationalCurriculum.aspx http://www.curriculum21.com/

36 2014. 08. 05. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! vass.vilmos@ppk.elte.hu


Letölteni ppt "2014. 08. 05. Nat(ok), pedagógiai program(ok), helyi tanterv(ek) Dr. Vass Vilmos egyetemi docens ELTE PPK"

Hasonló előadás


Google Hirdetések