Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Intézményértékelés, pedagógus értékelés Szolnok 2006. 12. 07. Árendás Péter Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI Budaörs www.onfejlesztoiskolak.hu.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Intézményértékelés, pedagógus értékelés Szolnok 2006. 12. 07. Árendás Péter Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI Budaörs www.onfejlesztoiskolak.hu."— Előadás másolata:

1 Intézményértékelés, pedagógus értékelés Szolnok 2006. 12. 07. Árendás Péter Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI Budaörs www.onfejlesztoiskolak.hu

2 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu A szolnoki előadás részei I. Fenntartói intézményértékelés II. Intézményi (ön)értékelés III. Pedagógusértékelés

3 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Palotás Zoltán Qualy-Co I. Jogszabályi háttér Kt. 102.§ (2) d) pontja: A fenntartó „a minőségirányítási programban meghatározottak szerint működteti a minőségfejlesztés rendszerét, továbbá rendszeresen - ha jogszabály másképp nem rendelkezik, négyévenként legalább egy alkalommal - ellenőrzi a közoktatási intézmény gazdálkodását, működésének törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét…” – minőségirányítási programot csak az önkormányzatoknak kell készíteni… Kt. 102.§ (2) g) pontja: „értékeli a nevelési-oktatási intézmény foglalkozási, illetve pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai szakmai munka eredményességét”

4 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Palotás Zoltán Qualy-Co I. Jogszabályi háttér Kt. 104. § (4) bekezdés szerint a pp végrehajtását és a szakmai munka eredményességét az alábbiak alapján értékelheti: –Szakértői szakvélemény –Alapműveltségi és érettségi vizsga eredményei –Az intézményi beszámoló –Az iskolaszék (kollégiumszék) véleménye

5 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Palotás Zoltán Qualy-Co I. Jogszabályi háttér Kt. 107. § - eljárás szabályozása A szakmai ellenőrzés megkezdése előtt legalább hét nappal az ellenőrzés vezetőjének egyeztetni kell a vezetővel és a kezdeményezővel  az időtartamot  a formát  a módszereket  az időpontot  az érdekeltek véleményezési lehetőségének módját

6 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Palotás Zoltán Qualy-Co I. Jogszabályi háttér A szakmai ellenőrzés megállapításait a személyiségvédelemre vonatkozó jogszabályok megtartásával nyilvánosságra kell hozni. Az aki az ellenőrzés megállapításaival nem ért egyet, másik szakmai ellenőrzés keretében kérheti annak felülvizsgálatát. Szakmai ellenőrzés eredményeképpen a fenntartó felhívja az intézmény vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.

7 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Palotás Zoltán Qualy-Co I. – II. Ellenőrzés, értékelés területei

8 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu II. Intézmény(ön)értékelés -Mit? -lefedés -a felosztás finomsága -Milyen céllal? -ellenőrzés, megfelelés -egyéni, szervezeti fejlesztés -Hogyan? -milyen gyakorisággal? -milyen eszközökkel?

9 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu II. Az intézmény(ön)értékelés néhány szükséges jellemzője A szempontok fedjék le (hézagmentesen) a teljes rendszert A lefedő kritériumok száma legyen átlátható, kezelhető (7-10) Legyenek minél kisebbek az átfedések a kritériumok között (kritériumfüggetlenség) Legyen világos, tisztázott a hatóköre, az érvényessége, a következménye (intézmény, évfolyam, osztály, tanuló/pedagógus) Legyen megfelelő a mennyiségi és a minőségi módszerek (a mérési, értékelési kultúrától erősen függő) aránya (a kvantifikálható indikátorok kritikus tömege) A konkrét értékelés: –innovációs fázisban: essen az intézmény szervezeti-mérési kultúrájának „proximális zónájába” –erőgyűjtési fázisban: legyen ismert, kipróbált, rutinszerű.

10 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu II. Mérni – értékelni kell, de mit is? – az önértékelés tárgyának pontosítása „Első generációs” (a „Comenius” előtti) önértékelési megközelítések –pl. Q7 modell „Második generációs” önértékelési rendszerek –Com. II. – irányított önértékelés –Díjtípusú (pl. Közoktatás Minőségéért Díj - KMD) –Com. II. szabályozandó folyamatok „Harmadik generációs” önértékelési rendszerek –Speciális ágazati fejlesztések (pl. SZÖM) –Egyéb (speciális szempontú) fejlesztések

11 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu II. Intézmény(ön)értékelés – minőségdíj kritériumok alapján (KMD) VezetésFolyama- tok szabályo- zása Erőforrások Intézményi stratégia Emberi erőforrások Kulcs- fontosságú eredmé- nyek Munkatársak elégedettsége Partnerek elégedettsége Társadalmi hatás ADOTTSÁGOK 500 EREDMÉNYEK 500 INNOVÁCIÓ és TANULÁS HOGYAN, MILYEN MÓDSZEREKKEL? MIT, MENNYIRE ?

12 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu II. Intézmény(ön)értékelés – a Comenius 2000 Modell alapján (folyamatszabályozás) Az intézményvezetés felelőssége és elkötelezettsége (hogyan) A partnerkapcsolatok irányítása (hogyan, mit) Emberi erőforrások (hogyan, mit) Egyéb erőforrások (mit, hogyan) Az intézmény működtetése (hogyan) Biztonságos intézmény (mit, hogyan) Oktatás-nevelés (mit) Mérés, elemzés, javítás (mit, hogyan) Szervezeti kultúra, klíma területe (hogyan, mit)

13 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Palotás Zoltán Qualy-Co II. Ellenőrzés, értékelés területei (Q7)

14 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu II. Egy EU-s „fejlesztés” – az ÖÉP Iskolai Önértékelési Profil: -18 ország 101 iskolájának közös nevezőre hozott önértékelési szempontsora (területek azonosítása) amely alkalmasnak bizonyult arra, hogy az iskolacsinálók, az iskolahasználók és a fenntartó közösösen, együtt értékeljék az iskolát. -a legfontosabb folyamatokat ragadja meg -az egyén -az osztály -az iskola -a helyi közösség szintjén

15 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Tanulmányi követelmények teljesítése EredményekSzemélyiség- és közösségi fejlődés (egyén szintje)Tanulók céljai FolyamatokAz idő mint a tanulás forrása Az osztályA tanulás és a tanítás minősége szintjénA tanulási nehézségek kezelése FolyamatokAz iskola mint a tanulás helyszíne Az iskolaAz isk. mint a közösségi kapcs. helysz. szintjénAz iskola mint a szakmaiság helyszíne KapcsolatAz iskola és a család aAz iskola és a helyi közösségek környezettelAz iskola és a munka világa

16 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Az ÖÉP használata területPl. Az idő, mint a tanulás forrása kritériumokIskolához köthető és nem köthető tanulási tevékenységek (tantárgyi készülés, gitáróra, + internet, stb.) indikátorokÖsszóraszám + megoszlás; iskolai korrepetálások, szakkörök; otthoni tanulási idő, különórák; stb. módszerekHaladási, szakköri, stb. naplók; felmérés a különórákról (tárgyanként), szülői vélemény; stb.

17 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu II. Intézmény(ön)értékelés Rész/vagy egész értékelése?! Önértékelés ↔ egész rendszer + működése Részértékelés (lehetséges részterületek szerint, pl.) –Alapelvek, stratégiai célok (stratégiai dokumentumok) –Input –Szervezeti, vezetési rendszer szervezeti kultúra információáramlás vezetési struktúra stb. –Nevelési-oktatási modell –Output Funkció szerinti választás (formálás, diagnosztizálás, összegzés)

18 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu III. Pedagógusértékelés rendszerelemek: –eredménycentrikus - jutalmazó elem –tevékenységcentrikus - folyamatszabályozó elem –szembesítő - formatív elem

19 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Az egyes elemek jellemzői eredménycentrikus - jutalmazó elem –funkciója: adott, jól definiált teljesítményért - garantált jutalom (forrásigény!) –erősen (konszenzussal) legitimált, „fillérre kiszámolható” taxatív célprémium rendszer –rövid periódusonként (tanévenként 1-2 alkalommal), rögzített időpontokban ismétlődik –szubjektív elemet nem (alig) tartalmaz

20 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Az egyes elemek jellemzői tevékenységcentrikus - folyamatszabályozó elem –funkciója: az intézményi célok és az egyéni karriercélok összhangba hozása, kölcsönös erősítése, (a ped. program személyre szóló) támogatása. Nem lehet direkt anyagi következménye! Meghatározó eleme a fejlesztés, a támogatás, nem minősíti a pedagógust! –erősen (konszenzussal) legitimált szempontsor és eljárásrend –lehetőség szerint vezetői periódusonként (5 évenként) minden kolléga sorra kerül

21 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Az egyes elemek jellemzői szembesítő - formatív elem –funkciója: szembesíteni a pedagógust egy partner véleményével (teljes egészében a partner szempontsora és eljárásrendje érvényesül) –csak a toplista nyilvános, mindenki csak a saját eredményét, az átlagot, a szórást a maximumot és a minimumot látja. –formálisan semmilyen következménye nincs –nem deklarált rendszerelem (de nem illegitim!)

22 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Eredménycentrikus - jutalmazó elem Standard szempontok: –fizetésarányos rész –egységes rész (fiatalok) –beosztás-, státuszfüggő rész kp. vezető, of., tatárgyfelelős, of. h. –tanított tanulók, csoportok száma –érettségi érintettség –(felsőfokú) nyelvvizsgák száma (tanulók) –versenyeredmények (megyei, országos) – taxatív rendszer (felkészítő ill. menedzser)

23 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Eredménycentrikus - jutalmazó elem –iskolai szintű táborok, programok –nemzetközi kapcsolatok cserekapcsolat tematikus program –diákönkormányzati munka támogatása, (Egyosz-nap) –Illyés Napok (tanulmányi, kulturális, sport) –iskolai programokon való részvétel –helyettesítések vállalása –hiányzás, önigazolás

24 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Tevékenységcentrikus - folyamatszabályozó elem 1. Az értékelést megelőző szakasz –bevezető beszélgetés: a fejlesztés, az értékelés célja, szempontjai –a tanár saját önértékelésének elkészítése, megbeszélése (szempontok adása) –óralátogatások mikéntjének rögzítése –további támpontok: elért eredmények, füzetek, dolgozatok, tanmenetek, óravázlatok, tanulói vélemények, kollegák véleménye, tanórán kívüli tevékenységek (paritásos elv!)

25 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Tevékenységcentrikus - folyamatszabályozó elem 2. Az értékelés Kvantifikálható adatok: –tanulóinak teljesítménye (tudásszint mérés) –követelményrendszere és annak összhangja a pedagógiai programmal, helyi tantervvel –a különböző műveleti szintek adekvát használata –értékelési gyakorlata, kultúrája –óravezetésének strukturált megfigyelése –interakciós jellemzők rögzítése (standandizált mérőlappal)

26 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Tevékenységcentrikus - folyamatszabályozó elem 2. Az értékelés Csak részben kvantifikálható adatok: –egyéb iskolai tevékenységei –kollegialitása –követelményrendszerének illeszkedése a munkaközösség többi tagjáéhoz –együttműködési képessége (kollegákkal, tanulókkal, szülőkkel, egyéb partnerekkel) –tervező munkája –tantervfejlesztő, tantervértékelő tevékenysége –fegyelmezési stílusa, a tanulókhoz való viszonya,

27 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Tevékenységcentrikus - folyamatszabályozó elem 2. Az értékelés –motiváló képessége –kiegyensúlyozottsága, biztonsága –továbbképzési szükségletei –szakmai felkészültsége –értékelési képessége –tanulóinak menedzselése –az érték- és normaközvetítésben vállalt szerepe –pályaorientációs tevékenysége –törvényességi (adminisztrációs) szempontok –esélyegyenlőség biztosítása, diszkrimináció a munkája során

28 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Tevékenységcentrikus - folyamatszabályozó elem 3. Az értékelés lezárása, utókövetés Közösen elkészített fejlesztési-cselekvési terv Utókövetés –a megvalósulás mérőpontjainak rögzítése –a megvalósulás értékelése  megerősítés vagy korrigálás. –Hosszútávú következmény?!

29 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu A.1: Szaktárgyának ismerete, a tananyagból való felkészültsége A.2: Mennyire veszi figyelembe az egyes tanulók képességeit, igazítja az egyes diákokhoz az anyagot A.3: Mennyire érthetően adja le a tananyagot, magyaráz jól B.1:Számonkéréskor mennyire igazodik az órán leadott anyaghoz, mennyire világosak a követelményei B.2: Az általa számon kért tudás mennyire hasznosítható a későbbiekben B.3: Az általa feladott házi feladatok mennyire segítik a tananyag megismerését és megtanulását

30 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu C.1: Az óráin való részvétel során mennyire fejleszti a vitakultúrádat, mennyire segít hozzá az önálló véleményalkotáshoz és – kifejtéshez C.2: Mennyire segíti az esetleges szorongások feloldását C.3: Mennyire kezel partnerként (toleráns, segíti önbecsülésedet, odafigyel Rád, stb.) D.1: Mennyire tartod jónak óráinak hangulatát D.2: Mennyire tartod jónak fegyelmezési módszereit D.3: Mennyire tudja összehangolni, összefogni az órai munkát, az osztályt

31 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Értesítés Tisztelt Árendás Péter Tanár Úr! A 2005-2006-os tanév tanárfelmérésén elért eredménye 3. helyezés. 11.a osztályban elért átlaga: 9,41% Az összes Ön által tanított osztályban elért átlaga: 9,41% Gratulálunk eredményéhez, hasonlóan sikeres tanéveket kívánunk a jövőben is! Tárczy Júlia Chappon Máté Diákelnök Diákalelnök

32 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Pedagógus értékelés szükséges források –anyagi –humán (értékelők) időtényezők

33 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu K1 K2 K3 K4 K5 KK1 KK2 Igazgató Igazgató- helyettes Gazdasági vezető

34 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET! www.onfejlesztoiskolak.hu


Letölteni ppt "Intézményértékelés, pedagógus értékelés Szolnok 2006. 12. 07. Árendás Péter Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI Budaörs www.onfejlesztoiskolak.hu."

Hasonló előadás


Google Hirdetések