Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Intézményértékelés, pedagógus értékelés

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Intézményértékelés, pedagógus értékelés"— Előadás másolata:

1 Intézményértékelés, pedagógus értékelés
Szolnok Árendás Péter Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI Budaörs

2 A szolnoki előadás részei
I. Fenntartói intézményértékelés II. Intézményi (ön)értékelés III. Pedagógusértékelés

3 Palotás Zoltán Qualy-Co
I. Jogszabályi háttér Kt. 102.§ (2) d) pontja: A fenntartó „a minőségirányítási programban meghatározottak szerint működteti a minőségfejlesztés rendszerét, továbbá rendszeresen - ha jogszabály másképp nem rendelkezik, négyévenként legalább egy alkalommal - ellenőrzi a közoktatási intézmény gazdálkodását, működésének törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét…” – minőségirányítási programot csak az önkormányzatoknak kell készíteni… Kt. 102.§ (2) g) pontja: „értékeli a nevelési-oktatási intézmény foglalkozási, illetve pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai szakmai munka eredményességét” Palotás Zoltán Qualy-Co

4 Palotás Zoltán Qualy-Co
I. Jogszabályi háttér Kt § (4) bekezdés szerint a pp végrehajtását és a szakmai munka eredményességét az alábbiak alapján értékelheti: Szakértői szakvélemény Alapműveltségi és érettségi vizsga eredményei Az intézményi beszámoló Az iskolaszék (kollégiumszék) véleménye Palotás Zoltán Qualy-Co

5 Palotás Zoltán Qualy-Co
I. Jogszabályi háttér Kt § - eljárás szabályozása A szakmai ellenőrzés megkezdése előtt legalább hét nappal az ellenőrzés vezetőjének egyeztetni kell a vezetővel és a kezdeményezővel az időtartamot a formát a módszereket az időpontot az érdekeltek véleményezési lehetőségének módját Palotás Zoltán Qualy-Co

6 Palotás Zoltán Qualy-Co
I. Jogszabályi háttér A szakmai ellenőrzés megállapításait a személyiségvédelemre vonatkozó jogszabályok megtartásával nyilvánosságra kell hozni. Az aki az ellenőrzés megállapításaival nem ért egyet, másik szakmai ellenőrzés keretében kérheti annak felülvizsgálatát. Szakmai ellenőrzés eredményeképpen a fenntartó felhívja az intézmény vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére. Palotás Zoltán Qualy-Co

7 I. – II. Ellenőrzés, értékelés területei
Palotás Zoltán Qualy-Co

8 II. Intézmény(ön)értékelés
Mit? lefedés a felosztás finomsága Milyen céllal? ellenőrzés, megfelelés egyéni, szervezeti fejlesztés Hogyan? milyen gyakorisággal? milyen eszközökkel?

9 II. Az intézmény(ön)értékelés néhány szükséges jellemzője
A szempontok fedjék le (hézagmentesen) a teljes rendszert A lefedő kritériumok száma legyen átlátható, kezelhető (7-10) Legyenek minél kisebbek az átfedések a kritériumok között (kritériumfüggetlenség) Legyen világos, tisztázott a hatóköre, az érvényessége, a következménye (intézmény, évfolyam, osztály, tanuló/pedagógus) Legyen megfelelő a mennyiségi és a minőségi módszerek (a mérési, értékelési kultúrától erősen függő) aránya (a kvantifikálható indikátorok kritikus tömege) A konkrét értékelés: innovációs fázisban: essen az intézmény szervezeti-mérési kultúrájának „proximális zónájába” erőgyűjtési fázisban: legyen ismert, kipróbált, rutinszerű.

10 II. Mérni – értékelni kell, de mit is
II. Mérni – értékelni kell, de mit is? – az önértékelés tárgyának pontosítása „Első generációs” (a „Comenius” előtti) önértékelési megközelítések pl. Q7 modell „Második generációs” önértékelési rendszerek Com. II. – irányított önértékelés Díjtípusú (pl. Közoktatás Minőségéért Díj - KMD) Com. II. szabályozandó folyamatok „Harmadik generációs” önértékelési rendszerek Speciális ágazati fejlesztések (pl. SZÖM) Egyéb (speciális szempontú) fejlesztések

11 II. Intézmény(ön)értékelés – minőségdíj kritériumok alapján (KMD)
HOGYAN, MILYEN MÓDSZEREKKEL? MIT, MENNYIRE ? Vezetés Folyama-tok szabályo-zása Erőforrások Intézményi stratégia Emberi erőforrások Kulcs- fontosságú eredmé-nyek Munkatársak elégedettsége Partnerek elégedettsége Társadalmi hatás ADOTTSÁGOK 500 EREDMÉNYEK 500 INNOVÁCIÓ és TANULÁS

12 II. Intézmény(ön)értékelés – a Comenius 2000 Modell alapján (folyamatszabályozás)
Az intézményvezetés felelőssége és elkötelezettsége (hogyan) A partnerkapcsolatok irányítása (hogyan, mit) Emberi erőforrások (hogyan, mit) Egyéb erőforrások (mit, hogyan) Az intézmény működtetése (hogyan) Biztonságos intézmény (mit, hogyan) Oktatás-nevelés (mit) Mérés, elemzés, javítás (mit, hogyan) Szervezeti kultúra, klíma területe (hogyan, mit)

13 II. Ellenőrzés, értékelés területei (Q7)
Palotás Zoltán Qualy-Co

14 II. Egy EU-s „fejlesztés” – az ÖÉP
Iskolai Önértékelési Profil: 18 ország 101 iskolájának közös nevezőre hozott önértékelési szempontsora (területek azonosítása) amely alkalmasnak bizonyult arra, hogy az iskolacsinálók, az iskolahasználók és a fenntartó közösösen, együtt értékeljék az iskolát. a legfontosabb folyamatokat ragadja meg az egyén az osztály az iskola a helyi közösség szintjén

15 Tanulmányi követelmények teljesítése
Eredmények Személyiség- és közösségi fejlődés (egyén szintje) Tanulók céljai Folyamatok Az idő mint a tanulás forrása Az osztály A tanulás és a tanítás minősége szintjén A tanulási nehézségek kezelése Az iskola mint a tanulás helyszíne Az iskola Az isk. mint a közösségi kapcs. helysz. Az iskola mint a szakmaiság helyszíne Kapcsolat Az iskola és a család a Az iskola és a helyi közösségek környezettel Az iskola és a munka világa

16 Az ÖÉP használata terület Pl. Az idő, mint a tanulás forrása
kritériumok Iskolához köthető és nem köthető tanulási tevékenységek (tantárgyi készülés, gitáróra, + internet, stb.) indikátorok Összóraszám + megoszlás; iskolai korrepetálások, szakkörök; otthoni tanulási idő, különórák; stb. módszerek Haladási, szakköri, stb. naplók; felmérés a különórákról (tárgyanként), szülői vélemény; stb.

17 II. Intézmény(ön)értékelés
Rész/vagy egész értékelése?! Önértékelés ↔ egész rendszer + működése Részértékelés (lehetséges részterületek szerint, pl.) Alapelvek, stratégiai célok (stratégiai dokumentumok) Input Szervezeti, vezetési rendszer szervezeti kultúra információáramlás vezetési struktúra stb. Nevelési-oktatási modell Output Funkció szerinti választás (formálás, diagnosztizálás, összegzés)

18 III. Pedagógusértékelés
rendszerelemek: eredménycentrikus - jutalmazó elem tevékenységcentrikus - folyamatszabályozó elem szembesítő - formatív elem

19 Az egyes elemek jellemzői
eredménycentrikus - jutalmazó elem funkciója: adott, jól definiált teljesítményért - garantált jutalom (forrásigény!) erősen (konszenzussal) legitimált, „fillérre kiszámolható” taxatív célprémium rendszer rövid periódusonként (tanévenként 1-2 alkalommal), rögzített időpontokban ismétlődik szubjektív elemet nem (alig) tartalmaz

20 Az egyes elemek jellemzői
tevékenységcentrikus - folyamatszabályozó elem funkciója: az intézményi célok és az egyéni karriercélok összhangba hozása, kölcsönös erősítése, (a ped. program személyre szóló) támogatása. Nem lehet direkt anyagi következménye! Meghatározó eleme a fejlesztés, a támogatás, nem minősíti a pedagógust! erősen (konszenzussal) legitimált szempontsor és eljárásrend lehetőség szerint vezetői periódusonként (5 évenként) minden kolléga sorra kerül

21 Az egyes elemek jellemzői
szembesítő - formatív elem funkciója: szembesíteni a pedagógust egy partner véleményével (teljes egészében a partner szempontsora és eljárásrendje érvényesül) csak a toplista nyilvános, mindenki csak a saját eredményét, az átlagot, a szórást a maximumot és a minimumot látja. formálisan semmilyen következménye nincs nem deklarált rendszerelem (de nem illegitim!)

22 Eredménycentrikus - jutalmazó elem
Standard szempontok: fizetésarányos rész egységes rész (fiatalok) beosztás-, státuszfüggő rész kp. vezető, of., tatárgyfelelős, of. h. tanított tanulók, csoportok száma érettségi érintettség (felsőfokú) nyelvvizsgák száma (tanulók) versenyeredmények (megyei, országos) – taxatív rendszer (felkészítő ill. menedzser)

23 Eredménycentrikus - jutalmazó elem
iskolai szintű táborok, programok nemzetközi kapcsolatok cserekapcsolat tematikus program diákönkormányzati munka támogatása, (Egyosz-nap) Illyés Napok (tanulmányi, kulturális, sport) iskolai programokon való részvétel helyettesítések vállalása hiányzás, önigazolás

24 bevezető beszélgetés: a fejlesztés, az értékelés célja, szempontjai
Tevékenységcentrikus - folyamatszabályozó elem 1. Az értékelést megelőző szakasz bevezető beszélgetés: a fejlesztés, az értékelés célja, szempontjai a tanár saját önértékelésének elkészítése, megbeszélése (szempontok adása) óralátogatások mikéntjének rögzítése további támpontok: elért eredmények, füzetek, dolgozatok, tanmenetek, óravázlatok, tanulói vélemények, kollegák véleménye, tanórán kívüli tevékenységek (paritásos elv!)

25 Tevékenységcentrikus - folyamatszabályozó elem 2. Az értékelés
Kvantifikálható adatok: tanulóinak teljesítménye (tudásszint mérés) követelményrendszere és annak összhangja a pedagógiai programmal, helyi tantervvel a különböző műveleti szintek adekvát használata értékelési gyakorlata, kultúrája óravezetésének strukturált megfigyelése interakciós jellemzők rögzítése (standandizált mérőlappal)

26 Tevékenységcentrikus - folyamatszabályozó elem 2. Az értékelés
Csak részben kvantifikálható adatok: egyéb iskolai tevékenységei kollegialitása követelményrendszerének illeszkedése a munkaközösség többi tagjáéhoz együttműködési képessége (kollegákkal, tanulókkal, szülőkkel, egyéb partnerekkel) tervező munkája tantervfejlesztő, tantervértékelő tevékenysége fegyelmezési stílusa, a tanulókhoz való viszonya,

27 Tevékenységcentrikus - folyamatszabályozó elem 2. Az értékelés
motiváló képessége kiegyensúlyozottsága, biztonsága továbbképzési szükségletei szakmai felkészültsége értékelési képessége tanulóinak menedzselése az érték- és normaközvetítésben vállalt szerepe pályaorientációs tevékenysége törvényességi (adminisztrációs) szempontok esélyegyenlőség biztosítása, diszkrimináció a munkája során

28 Közösen elkészített fejlesztési-cselekvési terv Utókövetés
Tevékenységcentrikus - folyamatszabályozó elem 3. Az értékelés lezárása, utókövetés Közösen elkészített fejlesztési-cselekvési terv Utókövetés a megvalósulás mérőpontjainak rögzítése a megvalósulás értékelése  megerősítés vagy korrigálás. Hosszútávú következmény?!

29 A tanárok diákok általi értékelése szembesítő - formatív elem
A.1: Szaktárgyának ismerete, a tananyagból való felkészültsége A.2: Mennyire veszi figyelembe az egyes tanulók képességeit, igazítja az egyes diákokhoz az anyagot A.3: Mennyire érthetően adja le a tananyagot, magyaráz jól B.1:Számonkéréskor mennyire igazodik az órán leadott anyaghoz, mennyire világosak a követelményei B.2: Az általa számon kért tudás mennyire hasznosítható a későbbiekben B.3: Az általa feladott házi feladatok mennyire segítik a tananyag megismerését és megtanulását

30 A tanárok diákok általi értékelése szembesítő - formatív elem
C.1: Az óráin való részvétel során mennyire fejleszti a vitakultúrádat, mennyire segít hozzá az önálló véleményalkotáshoz és – kifejtéshez C.2: Mennyire segíti az esetleges szorongások feloldását C.3: Mennyire kezel partnerként (toleráns, segíti önbecsülésedet, odafigyel Rád, stb.) D.1: Mennyire tartod jónak óráinak hangulatát D.2: Mennyire tartod jónak fegyelmezési módszereit D.3: Mennyire tudja összehangolni, összefogni az órai munkát, az osztályt

31 Értesítés Tisztelt Árendás Péter Tanár Úr!
A os tanév tanárfelmérésén elért eredménye 3. helyezés. 11.a osztályban elért átlaga: 9,41% Az összes Ön által tanított osztályban elért átlaga: 9,41% Gratulálunk eredményéhez, hasonlóan sikeres tanéveket kívánunk a jövőben is! Tárczy Júlia Chappon Máté Diákelnök Diákalelnök

32 Pedagógus értékelés szükséges források időtényezők anyagi
humán (értékelők) időtényezők

33 K1 K2 K3 Igazgató Gazdasági vezető K4 Igazgató-helyettes K5 KK1 KK2

34 KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "Intézményértékelés, pedagógus értékelés"

Hasonló előadás


Google Hirdetések