Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Intézményértékelés CEU, 2006.10.07. Árendás Péter Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI Budaörswww.onfejlesztoiskolak.hu.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Intézményértékelés CEU, 2006.10.07. Árendás Péter Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI Budaörswww.onfejlesztoiskolak.hu."— Előadás másolata:

1 Intézményértékelés CEU, 2006.10.07. Árendás Péter Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI Budaörswww.onfejlesztoiskolak.hu

2 Mit értékel(j)ünk? - minőség - definiálás és deklarálás (Ql.; Qt.) a szervezet (intézmény) felelőssége - eredményesség – minőség előállítási képesség (Ql.; Qt.) - hatékonyság (Qt.) ( eredmény/ráfordítás), (OECD, EU hatékonysági indikátorok) (Qt.) - rész és/vagy egész? - (a) meghatározó rendszerelem értékelése - (b) a rendszer egészének értékelése Ql.: minőségi; Qt.: mennyiségi

3 Értékelési szintek nemzetközi mérések nemzetközi mérések országos kompetencia mérések – részben tisztázott funkciókkal országos kompetencia mérések – részben tisztázott funkciókkal fenntartói mérések, fenntartói értékelés fenntartói mérések, fenntartói értékelés intézmény(ön)értékelés intézmény(ön)értékelés

4 Palotás Zoltán Qualy-Co I. Fenntartói minőségirányítási program (ÖMIP) Az önkormányzati minőségirányítási program (ÖMIP) elemei: Fenntartói elvárások meghatározása a helyi közoktatási rendszer egészére Fenntartói elvárások meghatározása a helyi közoktatási rendszer egészére Az intézmények fenntartói elvárásokkal kapcsolatos feladatai Az intézmények fenntartói elvárásokkal kapcsolatos feladatai Törvényességi, szakmai, pénzügyi ellenőrzések rendje (helyi ellenőrzési-értékelési rendszer) Törvényességi, szakmai, pénzügyi ellenőrzések rendje (helyi ellenőrzési-értékelési rendszer)

5 Palotás Zoltán Qualy-Co Jogszabályi háttér Kt. 102.§ (2) d) pontja: A fenntartó „a minőségirányítási programban meghatározottak szerint működteti a minőségfejlesztés rendszerét, továbbá rendszeresen - ha jogszabály másképp nem rendelkezik, négyévenként legalább egy alkalommal - ellenőrzi a közoktatási intézmény gazdálkodását, működésének törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét…” – minőségirányítási programot csak az önkormányzatoknak kell készíteni… Kt. 102.§ (2) g) pontja: „értékeli a nevelési-oktatási intézmény foglalkozási, illetve pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai szakmai munka eredményességét”

6 Palotás Zoltán Qualy-Co Jogszabályi háttér Kt. 104. § (4) bekezdés szerint a pp végrehajtását és a szakmai munka eredményességét az alábbiak alapján értékelheti: Kt. 104. § (4) bekezdés szerint a pp végrehajtását és a szakmai munka eredményességét az alábbiak alapján értékelheti: Szakértői szakvélemény Szakértői szakvélemény Alapműveltségi és érettségi vizsga eredményei Alapműveltségi és érettségi vizsga eredményei Az intézményi beszámoló Az intézményi beszámoló Az iskolaszék véleménye Az iskolaszék véleménye

7 Palotás Zoltán Qualy-Co Jogszabályi háttér Kt. 107. § - eljárás szabályozása A szakmai ellenőrzés megkezdése előtt legalább hét nappal az ellenőrzés vezetőjének egyeztetni kell a vezetővel és a kezdeményezővel  az időtartamot  a formát  a módszereket  az időpontot  az érdekeltek véleményezési lehetőségének módját

8 Palotás Zoltán Qualy-Co Jogszabályi háttér A szakmai ellenőrzés megállapításait a személyiségvédelemre vonatkozó jogszabályok megtartásával nyilvánosságra kell hozni. A szakmai ellenőrzés megállapításait a személyiségvédelemre vonatkozó jogszabályok megtartásával nyilvánosságra kell hozni. Az aki az ellenőrzés megállapításaival nem ért egyet, másik szakmai ellenőrzés keretében kérheti annak felülvizsgálatát. Az aki az ellenőrzés megállapításaival nem ért egyet, másik szakmai ellenőrzés keretében kérheti annak felülvizsgálatát. Szakmai ellenőrzés eredményeképpen a fenntartó felhívja az intézmény vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére. Szakmai ellenőrzés eredményeképpen a fenntartó felhívja az intézmény vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.

9 Palotás Zoltán Qualy-Co A rendszer kialakítása Az ellenőrzési, értékelési rendszer elemei: Az ellenőrzési, értékelési rendszer elemei:  ellenőrzési, értékelési célok kijelölése a középtávú feladatellátási célok alapján  Az ellenőrzés, értékelés területeinek meghatározása  Ellenőrzési, értékelési szempontok meghatározása  Módszerek és eszközök meghatározása  A területekhez kapcsolódó indikátorok meghatározása  A keletkezett információk elrendezésére vonatkozó adatbázis kialakítása

10 Palotás Zoltán Qualy-Co Ellenőrzés, értékelés területei

11 II. Intézmény(ön)értékelés Rész/vagy egész értékelése?! Küldetés, alapelvek, stratégia (stratégiai dokumentumok) Küldetés, alapelvek, stratégia (stratégiai dokumentumok) Input Input Az intézmény Az intézmény szervezet és vezetés szervezet és vezetés működés működés képzés képzés szervezeti kultúra szervezeti kultúra Output Output

12 Az intézményértékelés néhány szükséges jellemzője A szempontok fedjék le (hézagmentesen) a teljes rendszert A szempontok fedjék le (hézagmentesen) a teljes rendszert A lefedő kritériumok száma legyen átlátható, kezelhető (7-10) A lefedő kritériumok száma legyen átlátható, kezelhető (7-10) Legyenek minél kisebbek az átfedések a kritériumok között (kritériumfüggetlenség) Legyenek minél kisebbek az átfedések a kritériumok között (kritériumfüggetlenség) Legyen világos, tisztázott a hatóköre, az érvényessége a következménye (település, intézmény, évfolyam, osztály, tanuló/pedagógus) Legyen világos, tisztázott a hatóköre, az érvényessége a következménye (település, intézmény, évfolyam, osztály, tanuló/pedagógus) Legyen megfelelő a mennyiségi és a minőségi módszerek (a mérési, értékelési kultúrától erősen függő) aránya Legyen megfelelő a mennyiségi és a minőségi módszerek (a mérési, értékelési kultúrától erősen függő) aránya (a kvantifikálható indikátorok kritikus tömege) A konkrét értékelés: A konkrét értékelés: innovációs fázisban: essen az intézmény szervezeti-mérési kultúrájának „proximális zónájába” innovációs fázisban: essen az intézmény szervezeti-mérési kultúrájának „proximális zónájába” erőgyűjtési fázisban: legyen ismert, kipróbált, rutinszerű. erőgyűjtési fázisban: legyen ismert, kipróbált, rutinszerű.

13 Az „intézménybarát értékelés” néhány jellemzője - Központi, finanszírozott program (pl. Comenius 2000; SZAK-pályázat; KMD; SZAKMA-projekt) - Kidolgozott (másolható) eljárásrend (minőségügyi vezető ill. mérési-értékelési szakértő nélkül is!) - Hiteles, hozzáférhető, részben már ismert eszközök - Intézményi szinten is átlátható, kezelhető mennyiségű adat - Jellemzően fejlesztő, támogató jelleg

14 „Rendszerbe állított” (használatba vett) lehetőségek - Nemzeti Minőségi Díj (Közoktatás Minőségéért Díj) - Comenius 2000 II. Modell - „Saját” rendszerek Választás: A rendszer teljes lefedése, hangsúlyok A rendszer teljes lefedése, hangsúlyok A kritériumok kategorizálása A kritériumok kategorizálása mit, mennyire típusú kritériumok (mennyiségi elemzések) mit, mennyire típusú kritériumok (mennyiségi elemzések) hogyan típusú kritériumok (minőségi elemzések) hogyan típusú kritériumok (minőségi elemzések) (mit típusú kritériumok – hozzáadott érték)

15 Intézmény(ön)értékelés – minőségdíj kritériumok alapján VezetésFolyama- tok szabályo- zása Erőforrások Intézményi stratégia Munkatársak irányítása Kulcs- fontosságú eredmé- nyek Munkatársak elégedettsége Partnerek elégedettsége Társadalmi hatás ADOTTSÁGOK 500 EREDMÉNYEK 500 INNOVÁCIÓ és TANULÁS HOGYAN, MILYEN MÓDSZEREKKEL? MIT, MENNYIRE ?

16 Intézmény(ön)értékelés – a Comenius 2000 Modell alapján Az intézményvezetés felelőssége és elkötelezettsége (hogyan) Az intézményvezetés felelőssége és elkötelezettsége (hogyan) A partnerkapcsolatok irányítása (hogyan, mit) A partnerkapcsolatok irányítása (hogyan, mit) Emberi erőforrások (hogyan, mit) Emberi erőforrások (hogyan, mit) Egyéb erőforrások (mit, hogyan) Egyéb erőforrások (mit, hogyan) Az intézmény működtetése (hogyan) Az intézmény működtetése (hogyan) Biztonságos intézmény (mit, hogyan) Biztonságos intézmény (mit, hogyan) Oktatás-nevelés (mit) Oktatás-nevelés (mit) Mérés, elemzés, javítás (mit, hogyan) Mérés, elemzés, javítás (mit, hogyan) Szervezeti kultúra, klíma területe (hogyan, mit) Szervezeti kultúra, klíma területe (hogyan, mit)

17 Palotás Zoltán Qualy-Co Ellenőrzés, értékelés területei

18 Kinek mi az érdeke? (az intézményi eredményesség és hatékonyság értékelése során) Belső (intézményi ön-) értékelés és külső (pl. fenntartói) értékelés optimális aránya Belső (intézményi ön-) értékelés és külső (pl. fenntartói) értékelés optimális aránya Érdekazonosság/érdekellentét: Érdekazonosság/érdekellentét: iskolahasználók – minőség iskolahasználók – minőség fenntartó – minősítés (hatékonyság; feladatfinanszírozás) fenntartó – minősítés (hatékonyság; feladatfinanszírozás) intézmény (vezetés) – (intézményi) minősítés és fejlesztés intézmény (vezetés) – (intézményi) minősítés és fejlesztés pedagógus – (egyéni) fejlesztés, támogatás (működésfinanszírozás) pedagógus – (egyéni) fejlesztés, támogatás (működésfinanszírozás)

19 ÖNÉRTÉKELÉS HOZZÁADOTT ÉRTÉK A közös rész, amit minden érintett tudni (mérni) akar INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS iskolahasználók (kulcsfontosságú eredmények) fenntartó (kulcsfontosságú eredmények, hatékonyság) intézmény (kulcsfontosságú eredmények, intézmény (kulcsfontosságú eredmények, saját hozzájárulás mértéke)

20 III. Pedagógusértékelés

21 Rendszerelemek eredménycentrikus - jutalmazó elem eredménycentrikus - jutalmazó elem tevékenységcentrikus - folyamatszabályozó elem tevékenységcentrikus - folyamatszabályozó elem szembesítő - formatív elem szembesítő - formatív elem

22 Az egyes elemek jellemzői eredménycentrikus - jutalmazó elem eredménycentrikus - jutalmazó elem funkciója: adott, jól definiált teljesítményért - garantált jutalom (forrásigény!) funkciója: adott, jól definiált teljesítményért - garantált jutalom (forrásigény!) erősen (konszenzussal) legitimált, „fillérre kiszámolható” taxatív célprémium rendszer erősen (konszenzussal) legitimált, „fillérre kiszámolható” taxatív célprémium rendszer rövid periódusonként (tanévenként 1-2 alkalommal), rögzített időpontokban ismétlődik rövid periódusonként (tanévenként 1-2 alkalommal), rögzített időpontokban ismétlődik szubjektív elemet nem (alig) tartalmaz szubjektív elemet nem (alig) tartalmaz

23 Az egyes elemek jellemzői tevékenységcentrikus - folyamatszabályozó elem tevékenységcentrikus - folyamatszabályozó elem funkciója: az intézményi célok és az egyéni karriercélok összhangba hozása, kölcsönös erősítése, (a ped. program személyre szóló) támogatása. Nem lehet direkt anyagi következménye! Meghatározó eleme a fejlesztés, a támogatás, nem minősíti a pedagógust! funkciója: az intézményi célok és az egyéni karriercélok összhangba hozása, kölcsönös erősítése, (a ped. program személyre szóló) támogatása. Nem lehet direkt anyagi következménye! Meghatározó eleme a fejlesztés, a támogatás, nem minősíti a pedagógust! erősen (konszenzussal) legitimált szempontsor és eljárásrend erősen (konszenzussal) legitimált szempontsor és eljárásrend lehetőség szerint vezetői periódusonként (5 évenként) minden kolléga sorra kerül lehetőség szerint vezetői periódusonként (5 évenként) minden kolléga sorra kerül

24 Az egyes elemek jellemzői szembesítő - formatív elem szembesítő - formatív elem funkciója: szembesíteni a pedagógust egy partner véleményével (teljes egészében a partner szempontsora és eljárásrendje érvényesül) funkciója: szembesíteni a pedagógust egy partner véleményével (teljes egészében a partner szempontsora és eljárásrendje érvényesül) csak a toplista nyilvános, mindenki csak a saját eredményét, az átlagot, a szórást a maximumot és a minimumot látja. csak a toplista nyilvános, mindenki csak a saját eredményét, az átlagot, a szórást a maximumot és a minimumot látja. formálisan semmilyen következménye nincs formálisan semmilyen következménye nincs nem deklarált rendszerelem (de nem illegitim!) nem deklarált rendszerelem (de nem illegitim!)

25 Eredménycentrikus - jutalmazó elem Standard szempontok: Standard szempontok: fizetésarányos rész fizetésarányos rész egységes rész egységes rész beosztás-, státuszfüggő rész beosztás-, státuszfüggő rész tanított tanulók, csoportok száma tanított tanulók, csoportok száma érettségi érintettség érettségi érintettség (felsőfokú) nyelvvizsgák száma (felsőfokú) nyelvvizsgák száma versenyeredmények (megyei, országos) – taxatív rendszer versenyeredmények (megyei, országos) – taxatív rendszer

26 Eredménycentrikus - jutalmazó elem iskolai szintű táborok, programok iskolai szintű táborok, programok diákönkormányzati munka támogatása, diákönkormányzati munka támogatása,(Egyosz-nap) Illyés Napok (tanulmányi, kulturális, sport) Illyés Napok (tanulmányi, kulturális, sport) iskolai programokon való részvétel iskolai programokon való részvétel helyettesítések vállalása helyettesítések vállalása hiányzás, önigazolás hiányzás, önigazolás

27 Tevékenységcentrikus - folyamatszabályozó elem I. Az értékelést megelőző szakasz bevezető beszélgetés: a fejlesztés, az értékelés célja, szempontjai bevezető beszélgetés: a fejlesztés, az értékelés célja, szempontjai a tanár saját önértékelésének elkészítése, megbeszélése a tanár saját önértékelésének elkészítése, megbeszélése óralátogatások mikéntjének rögzítése óralátogatások mikéntjének rögzítése további támpontok: elért eredmények, füzetek, dolgozatok, tanmenetek, óravázlatok, tanulói vélemények, kollegák véleménye, tanórán kívüli tevékenységek. további támpontok: elért eredmények, füzetek, dolgozatok, tanmenetek, óravázlatok, tanulói vélemények, kollegák véleménye, tanórán kívüli tevékenységek.

28 Tevékenységcentrikus - folyamatszabályozó elem II. Az értékelés Kvantifikálható adatok: Kvantifikálható adatok: tanulóinak teljesítménye (tudásszint mérés) tanulóinak teljesítménye (tudásszint mérés) követelményrendszere és annak összhangja a pedagógiai programmal, helyi tantervvel követelményrendszere és annak összhangja a pedagógiai programmal, helyi tantervvel a különböző műveleti szintek adekvát használata a különböző műveleti szintek adekvát használata értékelési gyakorlata, kultúrája értékelési gyakorlata, kultúrája óravezetésének strukturált megfigyelése óravezetésének strukturált megfigyelése interakciós jellemzők rögzítése (standandizált mérőlappal) interakciós jellemzők rögzítése (standandizált mérőlappal)

29 Tevékenységcentrikus - folyamatszabályozó elem II. Az értékelés Csak részben kvantifikálható adatok: Csak részben kvantifikálható adatok: egyéb iskolai tevékenységei egyéb iskolai tevékenységei kollegialitása kollegialitása követelményrendszerének illeszkedése a munkaközösség többi tagjáéhoz követelményrendszerének illeszkedése a munkaközösség többi tagjáéhoz együttműködési képessége (kollegákkal, tanulókkal, szülőkkel, egyéb partnerekkel) együttműködési képessége (kollegákkal, tanulókkal, szülőkkel, egyéb partnerekkel) tervező munkája tervező munkája tantervfejlesztő, tantervértékelő tevékenysége tantervfejlesztő, tantervértékelő tevékenysége fegyelmezési stílusa, a tanulókhoz való viszonya, fegyelmezési stílusa, a tanulókhoz való viszonya,

30 Tevékenységcentrikus - folyamatszabályozó elem II. Az értékelés motiváló képessége motiváló képessége kiegyensúlyozottsága, biztonsága kiegyensúlyozottsága, biztonsága továbbképzési szükségletei továbbképzési szükségletei szakmai felkészültsége szakmai felkészültsége értékelési képessége értékelési képessége tanulóinak menedzselése tanulóinak menedzselése az érték- és normaközvetítésben vállalt szerepe az érték- és normaközvetítésben vállalt szerepe pályaorientációs tevékenysége pályaorientációs tevékenysége törvényességi szempontok törvényességi szempontok esélyegyenlőség biztosítása, diszkrimináció a munkája esélyegyenlőség biztosítása, diszkrimináció a munkájasorán

31 Tevékenységcentrikus - folyamatszabályozó elem III. Az értékelés lezárása, utókövetés Közösen elkészített fejlesztési-cselekvési terv Közösen elkészített fejlesztési-cselekvési terv Utókövetés Utókövetés a megvalósulás mérőpontjainak rögzítése a megvalósulás mérőpontjainak rögzítése a megvalósulás értékelése  megerősítés vagy korrigálás. a megvalósulás értékelése  megerősítés vagy korrigálás. Hosszútávú következmény?! Hosszútávú következmény?!

32 A tanárok diákok általi értékelése szembesítő - formatív elem A.1: Szaktárgyának ismerete, a tananyagból való felkészültsége A.1: Szaktárgyának ismerete, a tananyagból való felkészültsége A.2: Mennyire veszi figyelembe az egyes tanulók képességeit, igazítja az egyes diákokhoz az anyagot A.2: Mennyire veszi figyelembe az egyes tanulók képességeit, igazítja az egyes diákokhoz az anyagot A.3: Mennyire érthetően adja le a tananyagot, magyaráz jól A.3: Mennyire érthetően adja le a tananyagot, magyaráz jól B.1:Számonkéréskor mennyire igazodik az órán leadott anyaghoz, mennyire világosak a követelményei B.1:Számonkéréskor mennyire igazodik az órán leadott anyaghoz, mennyire világosak a követelményei B.2: Az általa számon kért tudás mennyire hasznosítható a későbbiekben B.2: Az általa számon kért tudás mennyire hasznosítható a későbbiekben B.3: Az általa feladott házi feladatok mennyire segítik a tananyag megismerését és megtanulását B.3: Az általa feladott házi feladatok mennyire segítik a tananyag megismerését és megtanulását

33 A tanárok diákok általi értékelése szembesítő - formatív elem C.1: Az óráin való részvétel során mennyire fejleszti a vitakultúrádat, mennyire segít hozzá az önálló véleményalkotáshoz és – kifejtéshez C.1: Az óráin való részvétel során mennyire fejleszti a vitakultúrádat, mennyire segít hozzá az önálló véleményalkotáshoz és – kifejtéshez C.2: Mennyire segíti az esetleges szorongások feloldását C.2: Mennyire segíti az esetleges szorongások feloldását C.3: Mennyire kezel partnerként (toleráns, segíti önbecsülésedet, odafigyel Rád, stb.) C.3: Mennyire kezel partnerként (toleráns, segíti önbecsülésedet, odafigyel Rád, stb.) D.1: Mennyire tartod jónak óráinak hangulatát D.1: Mennyire tartod jónak óráinak hangulatát D.2: Mennyire tartod jónak fegyelmezési módszereit D.2: Mennyire tartod jónak fegyelmezési módszereit D.3: Mennyire tudja összehangolni, összefogni az órai munkát, az osztályt D.3: Mennyire tudja összehangolni, összefogni az órai munkát, az osztályt

34 Pedagógus értékelés szükséges források szükséges források anyagi anyagi humán (értékelők) humán (értékelők) időtényezők időtényezők

35 Hozzáadott érték megközelítések

36 IV. A tanulókat érő (fejlesztő) hatások A tanulók és csoportjaik közötti különbségek okai, eredete A tanulók és csoportjaik közötti különbségek okai, eredete szelekció szelekció fejlesztő hatás fejlesztő hatás A tanulókat érő hatások megkülönböztetése A tanulókat érő hatások megkülönböztetése eredet szerint (iskolai, iskolától független) eredet szerint (iskolai, iskolától független) tartalom szerint tartalom szerint A tanulókat érő hatások vizsgálata tanulásszervezési egységek (mérési egységek) szerint (az a tanulásszervezési egység, amely az adott mérés szempontjából közel azonos fejlesztési hatásoknak van kitéve): A tanulókat érő hatások vizsgálata tanulásszervezési egységek (mérési egységek) szerint (az a tanulásszervezési egység, amely az adott mérés szempontjából közel azonos fejlesztési hatásoknak van kitéve): iskola – iskolák közötti különbségek iskola – iskolák közötti különbségek évfolyam – évfolyamok közötti különbségek évfolyam – évfolyamok közötti különbségek osztály – osztályok közötti különbségek osztály – osztályok közötti különbségek tanuló – tanulók közötti különbségek tanuló – tanulók közötti különbségek

37 A tanulócsoportok eltérő eredményeinek oka, eredete Iskolán kívüli (iskolától független) tényezők hatása Iskolán kívüli (iskolától független) tényezők hatása az iskola szelekciós lehetőségei és ennek következményei az iskola szelekciós lehetőségei és ennek következményei a szülők eltérő iskolai végzettségével kapcsolatba hozható különbségek a szülők eltérő iskolai végzettségével kapcsolatba hozható különbségek egyéb háttérváltozókból magyarázható különbségek egyéb háttérváltozókból magyarázható különbségek Egyértelműen az iskolához kapcsolható tényezők hatása Egyértelműen az iskolához kapcsolható tényezők hatása

38

39 Az iskolához kapcsolható tényezők hatása; mit mérjünk? Nagyon erősen mintafüggő (osztály, évf., iskola, település, régió, ország, nemzetközi). Mit, milyen tudásformát, tudástartalmat mérjünk? tantárgyi tudás (tantervi követelmények ill. tantárgyi tesztek) tantárgyi tudás (tantervi követelmények ill. tantárgyi tesztek) kiválasztott kompetenciák, megértési-, alkalmazási képességek kiválasztott kompetenciák, megértési-, alkalmazási képességek gondolkodási képességek gondolkodási képességek A gondolkodási-, megértési-, alkalmazási képességek valamilyen kombinációját célszerű mérni.

40 Milyen mérőeszközök állnak rendelkezésre, mivel mérjünk? PISA 2000, 2003 (2006) mérések KÁOKSZI – OKÉV 2001, 2003, 2004 mérések JATE-SZTE mérések Egységes középiskolai felvételi vizsgák Emelt szintű érettségi vizsgák

41 A különböző szintű mérések egymásra épülése (!) Nemzetközi mérések – országok közötti különbség Nemzetközi mérések – országok közötti különbség Országos mérések – településtípusok, települések, fenntartók, iskolatípusok, iskolák közötti különbség Országos mérések – településtípusok, települések, fenntartók, iskolatípusok, iskolák közötti különbség Fenntartói mérések – iskolák, tagozatok, osztályok közötti különbség Fenntartói mérések – iskolák, tagozatok, osztályok közötti különbség Intézményi mérések – évfolyamok, tagozatok, osztályok, csoportok, tanulók közötti különbség Intézményi mérések – évfolyamok, tagozatok, osztályok, csoportok, tanulók közötti különbség - Szükséges feltételek: felhatalmazás (mandátum), szakértelem, források, mérési-feldolgozási kapacitás - Hozzáférés, folytathatóság, felhasználhatóság, kiegészíthetőség a következő szinten

42 KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "Intézményértékelés CEU, 2006.10.07. Árendás Péter Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI Budaörswww.onfejlesztoiskolak.hu."

Hasonló előadás


Google Hirdetések