Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szervezeti és egyéni teljesítmények mérhetősége, értékelése – a „közös nevező” Budaörs, 2007. 05. 18. Árendás Péter Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szervezeti és egyéni teljesítmények mérhetősége, értékelése – a „közös nevező” Budaörs, 2007. 05. 18. Árendás Péter Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági."— Előadás másolata:

1 A szervezeti és egyéni teljesítmények mérhetősége, értékelése – a „közös nevező” Budaörs, 2007. 05. 18. Árendás Péter Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola Budaörs www.onfejlesztoiskolak.hu www.illyes-bors.sulinet.hu

2 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu A közoktatás (új) feladatai - Demográfiai kihívások -Működtetési hatékonyság -Esélykülönbségek csökkentése -Egyenlő bánásmód biztosítása -Kooperáció -Kistérségi szinten -Regionális szinten -Szakképzés hatékonysága -Iskola rendszerű -Iskolarendszeren kívüli

3 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Értékelés Viszonyítás a cél és az elért hatás között Célja: tanítási – tanulási komplex rendszerek -javítása, fejlesztése, optimalizálása, -összehasonlíthatósága, -koordinálási, kooperációs lehetőségek feltárása

4 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Értékelés -Cél, funkció (milyen céllal, funkcióval?) ellenőrzés, megfelelés, minősítés -egyéni (és) szervezeti fejlesztés -Tartalom (mit?) -Értékelési területek -A lefedés teljessége -A felosztás finomsága -Forma (ki, mivel, hogyan?) -milyen eszközökkel? -milyen eljárásrend alapján? -Stb.

5 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Értékelés Forma (teljes know-how) –Indikátorok rendelése az értékelendő területekhez –Mérőeszközök kiválasztása az adott indikátorhoz (a kevesebb több?) –Skálázás: kvantifikálható és minőségi adatok; „mennyi az annyi?”; induló értékek –Értékelők, értékelési kapacitás Ember, idő, pénz –Következmény „következményesíthetőség”?

6 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Minták - lehetőségek KMD Nemzetközi (OECD) tapasztalatok, fejlesztések (INES) NAT 2007 Egy EU-s „fejlesztés” – ÖÉP Továbbtanulás, kompetenciamérések, érettségi Tudásrétegek

7 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Közoktatás Minőségéért Díj VezetésFolyama- tok szabályo- zása Erőforrások Intézményi stratégia Emberi erőforrások Kulcs- fontosságú eredmé- nyek Munkatársak elégedettsége Partnerek elégedettsége Társadalmi hatás ADOTTSÁGOK 500 EREDMÉNYEK 500 INNOVÁCIÓ és TANULÁS HOGYAN, MILYEN MÓDSZEREKKEL? MIT, MENNYIRE ?

8 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu OECD - INES Program (Indicators of Education Systems ) Cél, funkció: Olyan mutatók (indikátorok) pontos definiálása és közös használata, amelyek közvetlen oktatáspolitikai következtetések levonását teszik lehetővé országos és iskolai szinten, továbbá az osztály és az egyén szintjén az oktatási rendszer kimenetéről, feltételeiről, összefüggéseiről és korlátairól (1988-tól).

9 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Vizsgált területek: 1.Tanulási, oktatási eredmények (output) 2.Az oktatáspolitika által befolyásolt (befolyásolható) tényezők és folyamatok 3.Háttér és keretfeltételek, lehetőségek, korlátok

10 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Vizsgált szintek A: a tanulásban résztvevő egyén szintje B: a tanulási helyzet (osztály, csoport) szintje C: intézményi szint D: az oktatási rendszer szintje (kistérség, régió, ország)

11 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Értékelési mátrix TERÜLETEK SZINTEK 1. eredmé- nyek 2. oktatás- politika 3. háttér, körülmények A: egyén B: osztály C: intézmény D: rendszer (kistérség)

12 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Értékelési mátrix 1A: egyéni tanulási eredmények 2A: tanulási stratégiák, motiváció, stb. 3A: szocioökonómiai háttér, továbbtanulási motiváció, települési-, gazdaságföldrajzi tényezők 1B: tanulócsoportok közötti különbségek 2B: csoportos tanulási stratégiák, munkalégkör, módszerek, stb. 3B: szakos ellátottság, az iskolavezetés preferenciái (tanár-osztály egymáshoz r.)

13 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Értékelési mátrix 1C: iskolai eredmények és különbségek 2C: PP, ethosz, szervezeti kultúra, csoportképzés, hatékonyság 3C: szükséges források, autonómia foka 1D: iskolai végzettség, foglalkoztatottság, stb. 2D: tartalmi szabályozás, fejlesztési stratégia, mérés-értékelés 3D: GDP, társadalmi preferenciák, stb.

14 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu NAT 2007. centrum – periféria Kétpólusú, háromszintű szabályozás –NAT 2007 – magtanterv –Kerettantervek – oktatási programcsomagok –Helyi tantervek NAT 2007 – alapelv és következményei –A kötelező iskolai képzés (12 év) nem nyújt(hat) lezárt, „kész” tudást –Az egész életen át tartó (LLL) tanuláshoz szükséges motívumok és képességek erősítése a kulcskompetenciák segítségével

15 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu NAT 2007 - kulcskompetenciák A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyre az egyénnek szüksége van - a személyes boldoguláshoz és fejlődéshez - az aktív állampolgári léthez - a társadalmi beilleszkedéshez és munkához (azaz egy sikeres élethez egy tudásalapú társadalomban)

16 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Kulcskompetenciák Anyanyelvi kommunikáció Idegen nyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Alapvető kompetenciák a természettudományok és azok alkalmazása terén Digitális kompetencia Hatékony, önálló tanulás képessége Szociális és állampolgári kompetenciák Kezdeményezőképesség és vállalkozó kompetencia Esztétikai és művészeti tudatosság és kifejezőkészség

17 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Periféria – „apró” (helyi) pénzre váltás „A helyi szintű szabályozás egyik kiemelkedően fontos területe az iskolai tanulói értékelés rendjének, normáinak, eszközeinek, formáinak meghatározása. Az iskola az állami vizsgák rendszere mellett kidolgozhatja saját vizsgáztatási rendszerét, bevezethet a tanévet lezáró írásbeli beszámoltatást…”

18 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Palotás Zoltán Qualy-Co Helyi (fenntartói szint) Kt. 102.§: A fenntartó „ha jogszabály másképp nem rendelkezik, négyévenként legalább egy alkalommal - ellenőrzi a közoktatási intézmény gazdálkodását, működésének törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét…” „értékeli a nevelési-oktatási intézmény foglalkozási, illetve pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai szakmai munka eredményességét”

19 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Palotás Zoltán Qualy-Co A fenntartói és az intézményi ellenőrzés, értékelés területei

20 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Értékelési funkciók az értékelés diagnosztikusformatívszummatív funkciója - A tanár tájékozódása -Csoportba soroláshoz -Tanítási mód választá- sához - Javítás és pótlás - A tanulási hibák feltárása - Visszacsatolás (tanuló, tanár) - A tanulók minősítése (témazárók, osztály- zatok, vizsgák) időpontja - A tanulás kezdetén- A tanulás folyamatában - A tanulás befejezésekor tárgya - Kognitív, affektív, pszichomotorikus területek - Kognitív területek- Jellemzően kognitív területek, de affektív, pszicho-motoros is lehet

21 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Értékelési funkciók - rendszerre az értékelés diagnosztikusformatívszummatív funkciója -Tájékozódás paraméterek, listák - Hibakeresés -Elemzések - javítás, fejlesztés-Ciklus végi értékelés időpontja -A társulás kezdetén-A működés folyamatában Ciklus végén tárgya -Jól definiált intézményi és rendszerjellemzők -Részterületek -Részfolyamatok -Eredményesség -Hatékonyság -Elégedettség

22 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Egy EU-s „fejlesztés” – az ÖÉP Iskolai Önértékelési Profil: -18 ország 101 iskolájának közös nevezőre hozott önértékelési szempontsora (területek azonosítása) amely alkalmasnak bizonyult arra, hogy az iskolacsinálók, az iskolahasználók és a fenntartó közösösen, együtt értékeljék az iskolát. -a legfontosabb folyamatokat ragadja meg -az egyén -az osztály -az iskola -a helyi közösség szintjén

23 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Tanulmányi követelmények teljesítése EredményekSzemélyiség- és közösségi fejlődés (egyén szintje)Tanulók céljai FolyamatokAz idő mint a tanulás forrása az osztályA tanulás és a tanítás minősége szintjénA tanulási nehézségek kezelése FolyamatokAz iskola mint a tanulás helyszíne az iskolaAz isk. mint a közösségi kapcs. helysz. szintjénAz iskola mint a szakmaiság helyszíne KapcsolatAz iskola és a család a helyiAz iskola és a helyi közösségek közösséggelAz iskola és a munka világa

24 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Az ÖÉP használata területPl. Az idő, mint a tanulás forrása kritériumokIskolához köthető és nem köthető tanulási tevékenységek (tantárgyi készülés, magánóra, internet, stb.) indikátorokÖsszóraszám + megoszlás; iskolai korrepetálások, szakkörök; otthoni tanulási idő, különórák; stb. módszerekHaladási, szakköri, stb. naplók; felmérés a különórákról (tárgyanként), szülői vélemény; stb.

25 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Értékelés a kimeneti eredmények alapján Továbbtanulási mutatók Kompetenciamérések eredményei Érettségi eredmények

26 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Továbbtanulási mutatók A szelektív iskolarendszer hatását (ok és okozat) „alig” szűri A szakiskolákat nem méri a rendszer Plafonhatás (a „legjobbak” nem javulhatnak) Az egyetemek, főiskolák differenciálatlansága A külföldön továbbtanulókat nem kezeli A szakközépiskolásokat együtt kezeli a gimnazistákkal (nem továbbtanulni akarók)

27 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Érettségi eredmények Valós tudást mér (van tétje) Többmóduszú eloszlások (jegyhatárok) – megbízhatóság (emelt szint – populáció lefedettség) Nincsenek szocioökonómiai jellemzők Szakiskolák kimaradnak

28 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Kompetencia mérések (a közeljövő csúcsragadozója) Nagy minták évfolyamonként (4., 6., 8., 10.), ugyanakkor mintavétel (20 fő/iskola) Nincs tétje (valós tudást mér?) Szakiskolákat is méri Objektív javítás (normál eloszlás) Saját társadalmi háttérmutatók Mit mér pl. 10.-ben? (ált. isk. vagy kp. isk.) Elvárható érték

29 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu A tudás mely rétegét mérjük, értékeljük? Gondolkodási képességek (induktív, deduktív, korrelatív gondolkodás) Megértés, alkalmazások (a tudás elmélyültsége, megalapozottsága, újszerű helyzetekben való alkalmazni tudása) Tantárgyi tesztek (év végén, az elsajátított tudást mérik, a megszokott kontextusban) Tantárgyi osztályzatok (iskolai tradíciók, kultúra, jelentős különbségek, stb.)

30 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu A tudás mely rétegét mérjük, értékeljük? Mit preferál(nak) a központi magtanterv ? a kerettantervek? a kompetencia mérések (4., 6., 8., 10. évf.)? az érettségi? a fenntartói értékelések? a helyi tantervek? –belső vizsgarendszerek?

31 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Jóságmutatók -a teljes értékelési eljárás szintjén -az egyes mérőeszközök szintjén -Objektivitás, ismételhetőség -Összehasonlíthatóság -Trendvizsgálat; követés -Érvényesség (validitás) -Biztosan azt méri? -Megbízhatóság (reliabilitás) -Amit mér, azt megbízhatóan méri ?

32 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Eredményesség - iskolavezető A tanulói teszteredményekkel való össze- függés: Személyes jellemzők (nem, tapasztalat, nyelvtudás, stb.) kivéve: első diploma szintje Tisztázott, és a gyakorlatban is érvényesített célok Igazgatói jelenlét, a tanulók, a kollégák munkájának figyelemmel kísérése A tantestület támogatása (elsősorban szakközépiskolákban) (Horn Dániel – 2006. kutatásai alapján)

33 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET! www.onfejlesztoiskolak.hu


Letölteni ppt "A szervezeti és egyéni teljesítmények mérhetősége, értékelése – a „közös nevező” Budaörs, 2007. 05. 18. Árendás Péter Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági."

Hasonló előadás


Google Hirdetések