Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bevezetés az Újszövetségbe. Az Újszövetség 27 iratból álló gyűjtemény, amely az őskeresztény közösségben Kr. u. 50 és 100 között keletkezett. Kánoni sorrendben:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bevezetés az Újszövetségbe. Az Újszövetség 27 iratból álló gyűjtemény, amely az őskeresztény közösségben Kr. u. 50 és 100 között keletkezett. Kánoni sorrendben:"— Előadás másolata:

1 Bevezetés az Újszövetségbe

2 Az Újszövetség 27 iratból álló gyűjtemény, amely az őskeresztény közösségben Kr. u. 50 és 100 között keletkezett. Kánoni sorrendben: Máté evangéliuma (Mt) Márk evangéliuma (Mk) Lukács evangéliuma (Lk) János evangéliuma (Jn) Apostolok Cselekedetei (ApCsel) Pál apostol levele a rómaiakhoz a korintusiakhoz (1) a korintusiakhoz (2) a galatákhoz az efezusiakhoz a filippiekhez a kolosszeiekhez a tesszalonikaiakhoz 1 a tesszalonikaiakhoz 2 Timóteushoz (1) Timóteushoz (2) Tituszhoz Filemonhoz Zsidóknak írt levél Katolikus levelek: Jakab levele Péter első levele Péter második levele János első levele János második levele János harmadik levele Júdás levele Jelenések könyve (Apokalipszis) 4 + 1 = 513 + 1 = 147 + 1 = 8

3 Történeti sorrendben 50-65 között alkalmi írások, korai szintézis 1-2 Tesz (52) Kol, Ef, Filem (54) Fil (56) 1-2 Kor, Gal (57) Róm (58) 1Tim, Tit (65) 2Tim (66) 65-80 között első szintézisek Mk (65-70) Mt, Lk (70-80) ApCsel (70-80) 80-100 között századvégi kérdések, második szintézisek 2 Pét, Júd (96-ig) Zsid 1 Pét, Jak Jánosi iratok: Jn, 1-2-3 Ján, Jel

4 A makkabeusi kortól Jézusig

5 Előtörténet: Izrael ősatyái (19-15. sz) Előtörténet: Izrael ősatyái (19-15. sz) Izrael mint nép, ország és állam Izrael mint nép, ország és állam A nép kialakulása: kivonulás, szövetség-kötés, pusztai vándorlás (1250-1220) A nép kialakulása: kivonulás, szövetség-kötés, pusztai vándorlás (1250-1220) Az ország története: Az ország története: honfoglalás (Józsue) 1220 körül honfoglalás (Józsue) 1220 körül törzsszövetségi társadalom (bírák kora) törzsszövetségi társadalom (bírák kora) Az állam története: Az állam története: egységes királyság: Saul, Dávid, Salamon (~1050-935) egységes királyság: Saul, Dávid, Salamon (~1050-935) Kettészakadt királyság: Izrael (Észak) 935-722 Júda (Dél) 935-587 Kettészakadt királyság: Izrael (Észak) 935-722 Júda (Dél) 935-587 Izrael mint vallási közösség (Kr. e. 587-től) Izrael mint vallási közösség (Kr. e. 587-től) Jellemzői: politikai függés, vallási autonómia; a Tóra és a jeruzsálemi templom köré szerveződő, szétszórtan élő, kulturájában különböző, vallásában egységes nép = ez a judaizmus kialakulásának kora Jellemzői: politikai függés, vallási autonómia; a Tóra és a jeruzsálemi templom köré szerveződő, szétszórtan élő, kulturájában különböző, vallásában egységes nép = ez a judaizmus kialakulásának kora

6 A judaizmus kezdete A vallásosság a Tóra köré épül A vallásosság a Tóra köré épül Az egyéni elkötelezettség szerepe Az egyéni elkötelezettség szerepe Zsinagógák (tanítás, szombati istentisztelet) >> írástudók Zsinagógák (tanítás, szombati istentisztelet) >> írástudók A jeruzsálemi templom kultuszköz-pont és zarándokhely >> főpapok A jeruzsálemi templom kultuszköz-pont és zarándokhely >> főpapok Isten transzcendenciája, igazságossága >> angyalok, sátán Isten transzcendenciája, igazságossága >> angyalok, sátán

7 A hellenista kor kezdete II. Fülöp makedón király (359-336) a khairóneiai győzelem után (338) kiterjeszti uralmát a görög államokra II. Fülöp makedón király (359-336) a khairóneiai győzelem után (338) kiterjeszti uralmát a görög államokra Nagy Sándor (336-323) Nagy Sándor (336-323) 334 Kisázsiai görögök felszabadítása 334 Kisázsiai görögök felszabadítása 333 Isszosz: győzelem a perzsák felett 333 Isszosz: győzelem a perzsák felett 332 Egyiptom elfoglalása 332 Egyiptom elfoglalása 331 Mezopotámia elfoglalása 331 Mezopotámia elfoglalása 327 Hadjárat az Induson túl 327 Hadjárat az Induson túl 323 Babilonban meghal 323 Babilonban meghal

8 Nagy Sándor birodalma

9 301: Ipszoszi csata után Palesztina a ptole- maioszoké 198: Paniumi csata után a szeleukidáké

10 Palesztina a hellenisztikus korban Görög befolyás már a perzsa kortól: Kalandorok, kereskedők, tudósok Görög városok Görög kultúra és életmód terjedése

11 Kr. e. 135-től Hasmoneusok Kr. e. 135-től Hasmoneusok Kr. e. 63 Pompeius bevonulása Kr. e. 63 Pompeius bevonulása Kr. e. 37-4 Heródes Kr. e. 37-4 Heródes 4-től 41-ig a terület felosztása 4-től 41-ig a terület felosztása 41-44 Heródes Agrippa 41-44 Heródes Agrippa halála után újból prokurátorok halála után újból prokurátorok 66-70 zsidó háború 66-70 zsidó háború

12 Makkabeus felkelés - áttekintés 187-175: IV. Szeleukosz Megpróbálja megszerezni a templom kincseit 175-163: IV. Antiokhosz Epifánész Erőszakos hellenizálás 169: a templom kirablása 168: a zsidó vallás betiltása 167: Matatiás ellenállása, a hegyekből gerillaháború 166-tól Makkabeus Júdás 164. december: a templom meggtisztítása (Hanukka) 160-142 Makkabeus Jonatán 142-134 Makkabeus Simon 134-104 Johannesz Hyrkanosz 104-103 Arisztobulosz 103-76 Alexander Janneusz 76-67 Salome Alexandra 63-tól római uralom (Pompeiusz)

13 Makkabeus Júdás 166-160 166-tól átveszi a felkelés irányítását 166-tól átveszi a felkelés irányítását Bét-Cúrnál legyőzi Lüsziászt Bét-Cúrnál legyőzi Lüsziászt 164-ben fegyverszünetet köt, megtisztítja a templomot (hanukka) 164-ben fegyverszünetet köt, megtisztítja a templomot (hanukka) 163-ban Lüsziász leteszi és kivégezteti Menelaoszt és a mérsékelt Alkimoszt teszi főpappá. 163-ban Lüsziász leteszi és kivégezteti Menelaoszt és a mérsékelt Alkimoszt teszi főpappá. Júdás tovább harcol: immár a hatalomért. A haszidok ebben már nem támogatják Júdás tovább harcol: immár a hatalomért. A haszidok ebben már nem támogatják Alkimosz kérésére I. Demetriosz Szótér elküldi Nikánort, Júdás azonban legyőzi. Alkimosz kérésére I. Demetriosz Szótér elküldi Nikánort, Júdás azonban legyőzi. A főpap ismételt kérésére a király Bakhidészt küldi: ez legyőzi Júdást, aki a csatában elesik. A főpap ismételt kérésére a király Bakhidészt küldi: ez legyőzi Júdást, aki a csatában elesik.

14 Jonatán (160-143) Visszatérnek a gerillaháborúhoz. Visszatérnek a gerillaháborúhoz. Alkimosz halálát követően Jonatán okos diplomáciával lassan megszerzi a hatalmat Júda felett. Alkimosz halálát követően Jonatán okos diplomáciával lassan megszerzi a hatalmat Júda felett. 153-ban Alexander Balasz fellázad Demetriosz ellen. Jonatán Alexander pártjára áll, aki 152-ben kinevezi főpappá, majd helytartóvá és hadvezérré. 153-ban Alexander Balasz fellázad Demetriosz ellen. Jonatán Alexander pártjára áll, aki 152-ben kinevezi főpappá, majd helytartóvá és hadvezérré. 145-ben megnyeri az új király, II. Demetriosz támogatását, ezzel Jonatán gyakorlatilag uralkodóvá válik. 145-ben megnyeri az új király, II. Demetriosz támogatását, ezzel Jonatán gyakorlatilag uralkodóvá válik. Trifont is támogatja 143-ban, de ő gyanakszik rá, tőrbe csalja és fogságba veti. Trifont is támogatja 143-ban, de ő gyanakszik rá, tőrbe csalja és fogságba veti.

15 Simon (142-134) Váltságdíjat ajánl a testvéréért, de Trifon megöleti Jonatánt. Erre II. Demetriosz oldalára áll, aki csaknem teljes függetlenséget ígér neki Váltságdíjat ajánl a testvéréért, de Trifon megöleti Jonatánt. Erre II. Demetriosz oldalára áll, aki csaknem teljes függetlenséget ígér neki Teljes adómentesség Teljes adómentesség Nem avatkozik bele Júda belügyeibe Nem avatkozik bele Júda belügyeibe Főpap, hadvezér és a zsidók fejedelme Főpap, hadvezér és a zsidók fejedelme 141-ben elűzi a szeleukida őrséget Jeruzsálemből, és Joppe elfoglalásával kijáratot biztosít a tengerhez. Erre a nép előkelői örökös etnarkának nevezik ki (= minden zsidók fejedelme) 141-ben elűzi a szeleukida őrséget Jeruzsálemből, és Joppe elfoglalásával kijáratot biztosít a tengerhez. Erre a nép előkelői örökös etnarkának nevezik ki (= minden zsidók fejedelme) 134-ben a veje, Ptolemeus Jerikóban megöli. 134-ben a veje, Ptolemeus Jerikóban megöli.

16 Johannes Hyrcanos (134-104) Simon fia. Megelőzi Ptolemeuszt a jeruzsálemi hatalomátvétellel. Már nem is kéri a szeleukidák jóváhagyását. Simon fia. Megelőzi Ptolemeuszt a jeruzsálemi hatalomátvétellel. Már nem is kéri a szeleukidák jóváhagyását. Ptolemeusz VII. Antiokhoszhoz fordul, aki nagykirályi jogai megsértése miatt hadba száll Johannes ellen. Legyőzi, majd korlátozza hatalmát. Ptolemeusz VII. Antiokhoszhoz fordul, aki nagykirályi jogai megsértése miatt hadba száll Johannes ellen. Legyőzi, majd korlátozza hatalmát. A pártus hadjáratban VII. Antiokhosz elesik, ezután a trónviszály a szír hatalmat megosztja. Johannes 128-tól gyakorlatilag önálló uralkodó. A pártus hadjáratban VII. Antiokhosz elesik, ezután a trónviszály a szír hatalmat megosztja. Johannes 128-tól gyakorlatilag önálló uralkodó.

17 Johannes Hyrcanos (2.) Lerombolja a Garizim hegyi templomot és Szamariát Lerombolja a Garizim hegyi templomot és Szamariát Elfoglalja Idumeát és az edomitákat erőszakkal judaizálja. Elfoglalja Idumeát és az edomitákat erőszakkal judaizálja. Sikerei ellenére sem szeretik erőszakos módszerei miatt. Sikerei ellenére sem szeretik erőszakos módszerei miatt. A farizeusok is idegenkednek tőle, mert a Tórát karddal terjeszti. A farizeusok is idegenkednek tőle, mert a Tórát karddal terjeszti.

18 I. Arisztobulosz (104-103) Apja eredetileg a feleségét jelölte ki utódjául, de Arisztobulosz fogságba veti. Apja eredetileg a feleségét jelölte ki utódjául, de Arisztobulosz fogságba veti. Folytatja Idumea és Galilea erőszakos judaizálását. Folytatja Idumea és Galilea erőszakos judaizálását.

19 Alexander Janneusz (103-76) Arisztobulosz testvére, akit Arisztobulosz özvegye, Salome Alexandra kienged a börtönből, és a trónra ültet azzal a feltétellel, hogy feleségül veszi. Arisztobulosz testvére, akit Arisztobulosz özvegye, Salome Alexandra kienged a börtönből, és a trónra ültet azzal a feltétellel, hogy feleségül veszi. Ő veszi fel elsőként a királyi címet Ő veszi fel elsőként a királyi címet Folytatja a hódítás és a judaizálás politikáját. Birodalma nagyobb mint Dávidé volt. Folytatja a hódítás és a judaizálás politikáját. Birodalma nagyobb mint Dávidé volt.

20 Alexander Janneusz (2) A farizeusok az ellenségei a királyi és főpapi cím összevonása miatt A farizeusok az ellenségei a királyi és főpapi cím összevonása miatt Egy hadjárata alatt behívják ellene III. Demetrioszt, aki Szikemnél megveri. Egy hadjárata alatt behívják ellene III. Demetrioszt, aki Szikemnél megveri. Alexander a hegyekbe menekül, hatezer zsidó a segítségére siet. Alexander a hegyekbe menekül, hatezer zsidó a segítségére siet. 88-ban újra kezébe veszi a hatalmat; 800 farizeust keresztre feszíttet, mintegy 8000 elmenekül  Qumrán születése 88-ban újra kezébe veszi a hatalmat; 800 farizeust keresztre feszíttet, mintegy 8000 elmenekül  Qumrán születése

21 Salome Alexandra (74-67) Megbékélésre törekszik. Megbékélésre törekszik. Fiát, Hyrcanoszt teszi főpappá. Fiát, Hyrcanoszt teszi főpappá. A farizeus írástudókat bevonja a Főtanácsba. A főtanács ezzel tanácsadó szerepből kormányzó-ítélkező testületté válik. A farizeus írástudókat bevonja a Főtanácsba. A főtanács ezzel tanácsadó szerepből kormányzó-ítélkező testületté válik. A szadduceusok ellenzik a farizeusok térnyerését, Hyrcanosz testvérével, Arisztobulosszal összeesküvést szőnek. A szadduceusok ellenzik a farizeusok térnyerését, Hyrcanosz testvérével, Arisztobulosszal összeesküvést szőnek.

22 A függetlenség elvesztése 67-ben II. Hyrcanos felveszi a királyi címet is. 67-ben II. Hyrcanos felveszi a királyi címet is. Arisztobulosz fellázad ellene, szövetségesei, a szadduceusok lemondatják Hyrcanost. Arisztobulosz fellázad ellene, szövetségesei, a szadduceusok lemondatják Hyrcanost. Az idumeai helytartó fiának, Antipaternek tanácsára Hyrcanos Aretas nabateus királyhoz menekül, aki Moáb területe fejében 64-ben megostromolja Jeruzsálemben Arisztobuloszt. Az idumeai helytartó fiának, Antipaternek tanácsára Hyrcanos Aretas nabateus királyhoz menekül, aki Moáb területe fejében 64-ben megostromolja Jeruzsálemben Arisztobuloszt. Mindkét testvér Rómához fordul segítségért. Mindkét testvér Rómához fordul segítségért. A nép is követséget küld azzal, hogy nem akarnak királyt. A nép is követséget küld azzal, hogy nem akarnak királyt.

23 A függetlenség elvesztése 2. A római légiók éppen Szíriát foglalják el. Pompeius először Arisztobuloszt támogatja. Halogatása miatt azonban Arisztobulosz nem várja ki érkezését, hanem elfoglalja Júdeát és Jeruzsálemet. A római légiók éppen Szíriát foglalják el. Pompeius először Arisztobuloszt támogatja. Halogatása miatt azonban Arisztobulosz nem várja ki érkezését, hanem elfoglalja Júdeát és Jeruzsálemet. 63-ban Pompeius bevonul, Arisztobuloszt fogságba ejti, Rómába küldi, és Hyrcanost erősíti meg mint papi fejedelmet, de hatalmát csak a zsidó vallású területekre korlátozza. 63-ban Pompeius bevonul, Arisztobuloszt fogságba ejti, Rómába küldi, és Hyrcanost erősíti meg mint papi fejedelmet, de hatalmát csak a zsidó vallású területekre korlátozza. A görög városokból városszövetségeket szervez (pl. Dekapolisz). A görög városokból városszövetségeket szervez (pl. Dekapolisz).

24 A függetlenség elvesztése 3. 57-től az állami fennhatóságot prokonzul képviseli. 57-től az állami fennhatóságot prokonzul képviseli. 54-ben Hyrcanos visszakapja a világi hatalmat. 54-ben Hyrcanos visszakapja a világi hatalmat. 49-ben Hyrcanos és jobbkeze, Antipater jó időben Julius Caesar mellé állnak, ezért Caesar Hyrcanost megerősíti, örökletes főpappá és örökletes etnarkává (fejedelemmé) teszi. Júdea vazallusból „socius” lesz. 49-ben Hyrcanos és jobbkeze, Antipater jó időben Julius Caesar mellé állnak, ezért Caesar Hyrcanost megerősíti, örökletes főpappá és örökletes etnarkává (fejedelemmé) teszi. Júdea vazallusból „socius” lesz. Valójában Antipater gyakorolja a hatalmat, aki fiaiat katonai parancsnokokká teszi: Phasaelt Júdea és Perea területén, Heródest Galileában. Valójában Antipater gyakorolja a hatalmat, aki fiaiat katonai parancsnokokká teszi: Phasaelt Júdea és Perea területén, Heródest Galileában. Caesar meggyilkolása után (44) Antipatert a zsidók megmérgezik a zsarnok szíriai helytartó támogatása miatt. Caesar meggyilkolása után (44) Antipatert a zsidók megmérgezik a zsarnok szíriai helytartó támogatása miatt.

25 Augustus Octavianus Kr.e. 27 – Kr. u. 14 Tiberius 14-37 (23-31: Seianus) Caligula 37-41 Claudius 41-54 Nero 54-68 Vespasianus 69-79 Titus 79-81 Domitianus 81-96 Nerva 96-98 Traianus 98-117 Hadrianus 117-138

26 A függetlenség elvesztése 4. Arisztobulosz fia, Antigonosz Hyrcanos ellen támad, Heródes legyőzi, ezzel elnyeri Hyrcanos szimpátiáját. Arisztobulosz fia, Antigonosz Hyrcanos ellen támad, Heródes legyőzi, ezzel elnyeri Hyrcanos szimpátiáját. 41: Antonius Heródest és Phasaelt tetrarchává teszi: ezzel Hyrcanos újra csak főpap. 41: Antonius Heródest és Phasaelt tetrarchává teszi: ezzel Hyrcanos újra csak főpap. A pártusok és Antigonosz támadása elől Heródes Rómába megy, itt addig ügyeskedik, amíg Antonius javaslatára és Octavianus támogatásával a szenátus királlyá nevezi ki, és római csapatokat bocsát a rendelkezésére. A pártusok és Antigonosz támadása elől Heródes Rómába megy, itt addig ügyeskedik, amíg Antonius javaslatára és Octavianus támogatásával a szenátus királlyá nevezi ki, és római csapatokat bocsát a rendelkezésére.

27 Heródes (37-4) 37-ben bevonul Jeruzsálembe, Antigonoszt kivégezteti. 37-ben bevonul Jeruzsálembe, Antigonoszt kivégezteti. Apja edomita, anyja nabateus. Apja edomita, anyja nabateus. Római vazallus, de rex sociusként szabadon kormányozhat. Római vazallus, de rex sociusként szabadon kormányozhat. Augustus egyre több területet enged át a fennhatósága alá. Augustus egyre több területet enged át a fennhatósága alá.

28 Heródes 2. Kíméletlenül kivégeztet mindenkit, aki hatalmára veszélyt jelent. Kíméletlenül kivégeztet mindenkit, aki hatalmára veszélyt jelent. Nagy építkezések: színház, palota, Antonia-vár, diadalút Nagy építkezések: színház, palota, Antonia-vár, diadalút 20-tól a templom megnagyobbítása 20-tól a templom megnagyobbítása Sebasté (Szamaria) újjáépítése Sebasté (Szamaria) újjáépítése A tengerparti Caesarea kiépítése A tengerparti Caesarea kiépítése Jerikó: téli palota Jerikó: téli palota Erődítmények a Jordán völgyében, a Holt tengernél: Maszada, Makareus Erődítmények a Jordán völgyében, a Holt tengernél: Maszada, Makareus

29 Heródes 3. A zsidók érdemei ellenére is utálják A zsidók érdemei ellenére is utálják Edomita származása miatt (csak külsőleg tartják zsidó hitűnek) Edomita származása miatt (csak külsőleg tartják zsidó hitűnek) Római vazallus: a rómaiak érdekeit képviseli Római vazallus: a rómaiak érdekeit képviseli Súlyos adók Rómának és az építkezésekre Súlyos adók Rómának és az építkezésekre Kr. e. 4. tavaszán Jerikóban meghal. Kr. e. 4. tavaszán Jerikóban meghal.

30 Judea – Szamaria: Judea – Szamaria: Archelaus Kr.e. 4 – Kr.u. 6. Archelaus Kr.e. 4 – Kr.u. 6. prokurátus (Pontius Pilatus – 26-36) prokurátus (Pontius Pilatus – 26-36) Főpapok: Főpapok: 6-15 Annás 16-36 Kajafás Galilea – Perea: Heródes Antipász (Kr. e. 4 – Kr. u. 39 Galilea – Perea: Heródes Antipász (Kr. e. 4 – Kr. u. 39 Trachonitisz: Fülöp tetrarcha (Kr. e. 4 – Kr. u. 34) Trachonitisz: Fülöp tetrarcha (Kr. e. 4 – Kr. u. 34) Heródes utódai

31

32 Szórvány zsidóság

33 Társadalmi csoportok Főpap: Kaifás (16-36), a háttérben Annás Főpap: Kaifás (16-36), a háttérben Annás Főtanács: 70 tag, két fő pártja Főtanács: 70 tag, két fő pártja szadduceusok szadduceusok farizeusok  írástudók farizeusok  írástudók Esszénusok (Qumrán) Esszénusok (Qumrán) Keresztelő János Keresztelő János Zelóták, szikáriusok Zelóták, szikáriusok Heródes-pártiak Heródes-pártiak

34 Várakozás – beteljesedés 1. Reálpolitika status quo  előnyösebb helyzet Függetlenségi politika nagyobb mozgástér  világuralom főpapokszadduceusokHeródes-pártiakfarizeusokzelótákszikáriusok politikai messianizmus Jézus válasza: „elközelgett az Isten országa” Izrael története és hivatása az egyházban teljesedik be.

35 Várakozás – beteljesedés 2. minimalizmustörvénytisztelet radikális megújulás szadduceusok főpapok (kultikus rend) írástudók – farizeusok (a Tóra aprólékos megtartása) esszénusok (a valódi törvény és kultusz helyreállítása – intézményes cél) Keresztelő János (erkölcsi megújulás – személyes cél) Jézus válasza: megtérés (felismerni Isten szeretetét és elfogadni Isten uralmát önmagunkban  új élet születik bennünk és közöttünk


Letölteni ppt "Bevezetés az Újszövetségbe. Az Újszövetség 27 iratból álló gyűjtemény, amely az őskeresztény közösségben Kr. u. 50 és 100 között keletkezett. Kánoni sorrendben:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések